Jagt udlejes jylland

Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
17 hektar jagt udlejes med 200 meter fiskeret ved Gryde å.
 Mail: jan@bottern.eu
18-02-2020

8 hektar ager med lille vandløb og buskads med dam. Grævling, dådyr, mår, hare.
9 hektar med vedvarende græs heraf med 1 hektar mose,2 mindre skovområder og 200 meter åløb med laks og ørredfiskeri.
De 2 områder ligger med 300 meters afstand.
Pris: 5500
Al henvendelse venligst på mail.

Pris: 5500


Tlf: 
Postnummer: 7500
Annonce nr: 22709

10 ha. Kuperet med flere søer
 Mail: sorenpo@yahoo.com
18-02-2020

Ca 8 km nord for Viborg
Pris: 12000


Tlf: 28722376
Postnummer: 8830
Annonce nr: 22717

Jagt nordjylland
 Mail: karolinehelmer@gmail.com
16-02-2020

135 ha fordelt på 3 stykker 10 ha mark 25 ha mark med remisse og sø og 100 ha mark med grøfter og læbælt 100 m fra hals nørreskov kanon riffel jagt men også fasan ,ræv duer gæs og ænder muglihed for at sætte 3 stiger op
Pris: 21000


Tlf: 40983141
Postnummer: 9370
Annonce nr: 22690

Jagt udlejes
 Mail: haugaard.iller@mail.tele.dk
13-02-2020

80 ha jagt mellem Silkeborg og Viborg. Kuperet terræn med remiser,læhegn og 4 ha eng. Majs-, korn- og græsmarker. Stor bestand af råvildt, harer, fasaner m.m. Henvendelse til Carl tlf. 40717014
Pris:


Tlf: 40717014
Postnummer: 8643
Annonce nr: 22666

Mindre godsjagt udlejes vest for Vejle
 Mail: mahetro@tdcadsl.dk
13-02-2020

Jagten på St. Mindstrup i nærheden af Vonge udlejes for en femårig periode fra den 1. april 2020.
Ejendommen består af ca. 160 ha. heraf ca. 30 ha løv- og nåleskov, læbælter, en kilometer tæt bevoksning langs med lille bæk, 8 små remiser flere af dem med vandhuller og en rågekoloni med ca. 100 reder omkring gården.
De fleste jagtbare arter træffes på ejendommen.
Ældre udsætningsvoliere til fasaner.
Udlejes til jæger eller konsortium på max. 8 jægere, der til enhver tid overholder jagtlovgivningen og udviser god etik.
Fremvisning efter mailhenvendelse.

Pris: 80.000 pr år


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22668

Jagt ved Saksild 115 ha.
 Mail: saxild1966@gmail.com
09-02-2020

Jagt udlejes i Saksild med 100 ha. Agerjord som dyrkes pløjefrit med meget afvekslende afgrøder og altid med efterafgrøder.
Desuden 2 x 5 ha. Skov.
Området har en meget høj bestand af rådyr og harer. en fin naturlig bestand af fasaner og agerhøns. Der har i efteråret været et stort træk af krikænder og gråænder på en oversvømmet mark.
der er i en af skovene et aktivt gravkompleks, samt en kunstgrav som endnu står på en palle klar til nedgravning, desuden forefindes 1 stk tårn og 3 stiger fordelt rundt på arealet.
Ejer ønsker ikke et konsortie med 10 mand, men et samarbejde med Max 3-4 jægere
For mere info send mail

Pris: 35-40000 kr


Tlf: 
Postnummer: 8300
Annonce nr: 22635

Kronvildt jagt - vest jylland
 Mail: amhaaning@hotmail.dk
07-02-2020

UDLEJES- For kommende sæson 2020

107 ha. Krondyr jagt – med stærk stående bestand af kronvildt, smukt beliggende
i varieret jagtterræn , som består af:

- Indlandsklitter med lyng , bjergfyr og gammel skov.
- Ny beplantning med nål og løvskov.
- Mose /eng område, samt 12 til 15 ha. fodermarker, græs og majs.
- Flere søer, samt bæk , engjagt med bekkasinjagt.
- Terrænet er også ideelt for Buejagt, både på brunst hjort og traditionelt.
- Der er store veksler og gode muligheder for pürsch jagt i terrænet.
- Der er muligheder for udsætning af fasaner, fra engelsk voiler.
- Der er 10 tårne, 2 stiger, øvrige poster er fra jordhøje, så der er kuglefang.
- Mulighed for overnatning i stor sovesal på gården, samt hel eller delvis forplejning efter aftale.

Der er flere brunst pladser på arealet, samt et stort Sneppefald hvert år og ikke bare hvor kronvildtet står, så det kan sagtens kombineres uden at forstyrre kronvildtet.
Mulighed for fasan jagt, samt en god andejagt og selvfølgelig råvildt.
Grænser lige op til stor statsskov i det jyske.
Alt er passet og klar til jagt.
Jagten udlejes til seriøse jægere for hele den kommende sæson , evt kan der aftales flerårig kontrakt.
Udlejer vægter moral , etik og godt samarbejde højt.
Afhent pris for jagt sæson 2020 - senest 20/2
Kontakt ejer for nærmere oplysninger, samt jagt parole


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22615

Forsvaret udlejer jagten på Varde øvelsesplads
 Mail: fes-kks10@fiin.dk
31-01-2020

Jagtretten på 227 ha udlejes pr. 1. april 2020 på Varde øvelsesplads.
Materiale vedrørende udlejningen kan rekvireres på www.ibinder.dk.
For at få adgang til ibinder skal du oprette dig som bruger. Når du klikker på linket(eller kopiere det ind i din browser) til materialet, er der en vejledning du skal følge for at oprette dig som bruger.
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ikskrqnuue
Der er fremvisning af jagten på mandag d. 03. februar kl. 14:00 jf. udbudsmaterialet.

Pris:


Tlf: 25501695
Postnummer: 
Annonce nr: 22549

Jagt Fuglsand i Stauning Enge
 Mail: hans@putandtake.dk
13-01-2020

40 ha ved Fuglsand i Stauning. Da den ligger 1 km fra Ringkøbing fjord er der dagligt træk af mange gæs. Pt er der mange bramgæs! Desuden gode muligheder for at skyde bukke.

Om foråret er der også en del bukke som der er god mulighed for at jage!

Periode: 1 år
Relevante reguleringstilladelser medfølger.

Overnatningsmuligheder/toiletter
Pris: 25000

Pris: 25000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 22437

195 ha skov, eng og mark på Haderslev Næs  Mail: d.barkholt@icloud.com
21-12-2019
D. 04-02-2020

Jagten på Hyrupdal og Hyruplund beliggende på Haderslev Næs udlejes pr. 01.05.2020.
Arealerne består af skov eng og mark, eng og mark er omlagt til økologi.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 6100
Annonce nr: 22309

53 ha skov/hede og mark ved Klim  Mail: dorthethomas@mail.dk
30-01-2020
D. 02-02-2020

53 ha jagt udlejes der er kronvildt og dåvildt og
rådyr på arealet, der er 3 tårne og en stige til rådighed
Kun seriøse henvendelser

Pris:


Tlf: 20145216
Postnummer: 
Annonce nr: 22539

Foerlevgaard Jagtdistrikt udbydes til jagtudlejning.  Mail: hjk@velas.dk
20-01-2020
D. 21-01-2020

Jagtterrænet består af 390 ha. spændende og varieret jagtterræn, nær Illerup ved Skanderborg i Østjylland.

Jagtterrænet er fordelt over 3 områder. Omkring gården ligger den primære andel på ca. 320 ha. De resterende 70 ha er fordelt lige på 2 områder henholdsvis NV og NØ for ejendommen.

En stor del af arealet består af agerjord, herudover forefindes
• 2 nyanlagte søer.
• Vildtstriber, fodermarker, MFO areal og
blomsterstriber. Vildttiltag følger
sædskiftet, hvilket giver en god
variation af tiltag.
• Remiser.
• Skovparceller med mulighed for udsætning
af fugle.
• Engareal til f.eks. bekkasin jagt.
• Flere gode brede levende hegn og flere
mindre markstykker med mulighed for
trampejagt eller riffeljagt.
• Varierede markstørrelser drevet af et
primært svinesædskifte med korn, raps og
efterafgrøder.

På arealet findes en sund og stærk bestand af råvildt samt en fin og naturlig bestand af fasaner og harer og andet småvildt. Mulighed for udsætning af fasaner. Mulighed for opsætning af skydestige/tårn.

Med i jagten hører en mindre jagtstue med gode forhold beliggende på en anden ejendom end hovedejendommen.

Jagtterrænet findes mindre end 10 min. fra afkørsel 52 Skanderborg V, ved Motorvej E45. 20 min kørsel til Århus, 20 min. kørsel til Silkeborg, 25 min. kørsel til Horsens.
Jagten ønskes udlejet til seriøse jægere. Udlejer vægter moral, etik og godt samarbejde højt. Der værnes om det gode naboskab i lokalområdet.

Jagten er ledig nu.

Kontakt Natur- og jagtkonsulent Hanne Juncher Fris, Velas, ved interesse og yderligere spørgsmål.

Pris: 80000


Tlf: 30364741
Postnummer: 
Annonce nr: 22478

Jagt udlejes  Mail: soren_loyola@yahoo.dk
05-12-2019
D. 19-01-2020

Jagt udlejes på Mors.

Der lidt råvildt, en del gæs samt harer og ænder.

der er ca. 70 ha. med 64 ha som er agerjord samt rest er mose, remiser mv.

Der løber en å gennem terrænnet.

Oversigtskort over området kan tilsendes.

Pris: 25-30.000 kr


Tlf: 61202129
Postnummer: 7950
Annonce nr: 22219

25 ha ved Bredsten  Mail: berndtgert@hotmail.com
10-01-2020
D. 12-01-2020

25 ha i to parceller udlejes.Den ene parcel på 10 ha med sø ligger op til skov, hvoraf 8 ha er agerjord. Den anden parcel 14 ha agerjord og ligger op til skovområde. Der er alsidig jagt, samt hjortevildt i området
Kun seriøse henvendelser.

Pris: 15.000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22419

Jagt udlejes 6830 Nr nebel  Mail: thomas@hojrupgaard.dk
21-11-2019
D. 05-01-2020

Areal på 145 ha udlejes for en 5 årig periode.
Består af marker, hegn og 6 ha nyere skov midt i arealet. Desuden er der 2 vandhuller.
Der er bl.a. mulighed for gæs og enkelte krondyr.

Udlejes efter først til mølle princippet ved indgåelse af kontrakt.Pris:


Tlf: 40294555
Postnummer: 
Annonce nr: 22155

Løgumkloster  Mail: sandet6240@live.dk
24-12-2019
D. 02-01-2020

CA 70 ha jagt incl 5 ha mose med et vandhul, som grænser op til Draved skov, der er læbælter, 2 yderligere søer,1000 m åløb og en del af arealet ligger indtil et større skovområde. Der bliver dyrket med økologi planteavl. Der er hjorte, dåvildt og råvildt på området.
Pris:


Tlf: 30512161
Postnummer: 
Annonce nr: 22317

130ha. Fantastisk Krondyrs jagt udlejes.  Mail: rundkaerbjerg@mail.dk
15-10-2019
D. 29-11-2019

jagt udlejes ved Gram. (sønderjylland)
Stor Bestand af krondyr
Udlejes fra d.d. , 125 ha ager + 5 ha skov
pris 1000 kr pr ha.

Tlf 30715557

Pris:


Tlf: 30715557
Postnummer: 
Annonce nr: 21950

Kron og dåvildt  Mail: bjnielsen67@gmail.com
15-10-2019
D. 29-11-2019

Hej,

vi har i år igen bestemt at når vi har ledige pladser til en jagt, så tager vi nogen med på en jagtdag i det jyske, det drejer sig om kron og dåvildt. Det koster 1250,- og der er mulighed for at overnatte i vores jagtstue, dette er med i prisen og det samme gælder morgenkaffen. Skyder man råvildt koster det 300,- og vi skyder kun lam. Skyder man derimod en kronhind, kalv, spidshjort eller en stor hjort koster det 500,- oveni i de 1250,- Dåvildt er samme pris som kronvildt. Vi har også jagt i Sverige i Kalma Len, hvor man også kan komme med på jagt, det jagtområde vi har er der rigtig mange svin, vi skød 32 svin fra d. 1/8 til d. 29/9 i år. Så det siger lidt om hvor mange der er.

Henvendelse KUN SMS - 21797217.

M.v.h Bjarne

Pris:


Tlf: 21797217
Postnummer: 
Annonce nr: 21954

Jagt udlejes Nordjylland.  Mail: mogensvittrup@bbnpost.dk
07-10-2019
D. 21-11-2019

30Ha alsidig jagt udlejes
Pris:


Tlf: 23432919
Postnummer: 9700
Annonce nr: 21874

Dådyr jagt ved Nørlund  Mail: Morten@gk-vvs.dk
02-10-2019
D. 16-11-2019

Dådyrjagt ved Gludsted – St. Nørrelund
Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane mellem Gludsted og St. Nørrelund fra 1/12 - 15/1
Arealleje : 2 sammenhængende jagtdage på terrænet,
2 mand...samlet lejepris kun kr. 3000,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Alle Dåhjorte i jagtbare størrelser må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.

Der må ligeledes skydes kalv.

Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
dato 1/12-31/12
: Kalv kr. 1500,- pr/kalv.
: Då kr. 2000,- pr/då
: Spidshjort kr. 2500,- pr/hjort.
dato 1/1 - 15/1
: Halv skuffel kr. 3500,- pr/hjort
: Fuld skuffel kr. 5000,- pr/hjort.

hvis der er behov for overnatning kan dette tilbydes i bjælkehytte på terrænet.

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21832

Jagt udlejes ved Nørlund  Mail: Morten@gk-vvs.dk
02-10-2019
D. 16-11-2019

Anstands jagt ved Gludsted og Nørlund.
Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane mellem Gludsted og Nørlund fra 16 okt. Til 31 dec.
Arealleje : 3 sammenhængende jagtdage på terrænet,
1 mand...samlet lejepris kun kr. 3500,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Kronhjorte i alle jagtbare str må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.
Der må ligeledes skydes hind og kalv 1 time før solopgang fra 16 okt. til 31 dec.

Og fra den 1/12 er Dåvildt også jagtbar.!

Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
: Rå og lam kr. 750,- pr/stk
: Rå buk 1500 ,- pr/stk
: Kalv kr. 1250,- pr/stk.
: Hind kr. 2000,- pr/stk.
: Spidshjort kr. 2000,- pr/hjort.
: 9 til og med 12 takker kr. 4500,- pr/hjort.
: 13 takker hjort og opefter kr. 5500,- pr/hjort.

fri afskydning af mårhund og ræv!!!

Hvis der er behov for det kan der tilbydes overnatning i bjælkehytte på terrænet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21833

Krondyr, dådyr og rådyrjagt nær tingskoven  Mail: mbach100@gmail.com
01-10-2019
D. 15-11-2019


Stor bestand af kronhjorte tæt på Tingskoven.

Fantastisk anstandsjagt på udvalgte dage weekenderne i perioden fra 16-10-19 til 31-01-20. Arealet er 40 tdr. land ,hvor af ca. 30 tdr.land grænser op til å og ca. 300 meter til Tingskoven

1 jagtdag koster kr.1250,- + evt. trofæ og kødafgift.
Ønskes 2 sammenhængende dage kan overnatning/forplejning arrangeres.

Henv. Michael Bach på 40633920

Pris: 1250,-


Tlf: 40633920
Postnummer: 9690
Annonce nr: 21819

Klim  Mail: ole@kognitivhuset.dk
01-10-2019
D. 15-11-2019

Oddevej Klim.
Agerjord med hjørne af sø udlejes. Det drejer sig om 42 ha jagt. Der er mulighed for træk af ænder og gæs og der findes en god bestand af råvildt i området. Jagten ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til jordforpagter. Kun seriøse henvendelser. Det betyder at du/i skal være villig til at overholde ovenstående, samt være klar over at prisen ligger fast. Derfor, hvis du ikke kan afsætte 8.000 kr. til jagt så undlad at henvende dig/jer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21828

Mindre godsjagt udlejes vest for Vejle  Mail: mahetro@tdcadsl.dk
30-09-2019
D. 14-11-2019

Mindstrup Gods, der ligger 30 min kørsel vest for Vejle udlejes omgående. Ejendommen består af 167 ha landbrugsjord og ca. 40 ha med blandet skov og remiser, grønne udyrkede området foruden 8 vandhuller og levende hegn.
Kuperet landskab tæt på østjyske motorvej med småvildt, fast bestand af råvildt og strejfende då- og kronvildt.
Ældre fasanvoliere forefindes. Mulighed for udsætning af både fasaner og ænder og etablering af fodermarker. Lille skov med rågekoloni (2019 ca. 100 reder)
Udlejes for min. 3 år.

Pris: 80.000 pr år


Tlf: 20975338 eller 41377800 (ejer)
Postnummer: 7323
Annonce nr: 21812

hyggelig jagt dag i det midtjyske  Mail: Morten@gk-vvs.dk
18-10-2019
D. 07-11-2019

Traditional jagtdag
- mellem Gludsted og Nørlund i blandet skov
- der må skydes hvad jagtloven tillader, og der er udsat fasaner.
- der afholdes 3 jagter i sæson 2019/20
- der bliver 1 jagt i:
- November 30/11
- December 15/12
- Januar 11/1
- Datoer aftales nærmere.
- 8-12 jægere
- der må gerne medbringes hund
- der kan være 2 riffelposter pr.jagt
Evt. Start tidlig morgen med riffel jagt( kron-rådyr ræv )
Efter mogenkaffen
går turen i terrænet hvor der vil blive 3-4 drev
Ca. Kl 13-14 afsluttes dagen med parade og Frokost.
Der er fuld forplejning på ejendommen
Pris:
haglpost koster 1250 kr pr.mand
riffelpost koster 1500 kr pr. mand

og sgu der være brug for det kan der tilbydes overnatning i bjælkehus som står på terrænet.

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21970

Jagt ved Mariager  Mail: tbertelsen1703@gmail.com
26-10-2019
D. 04-11-2019

68 ha. åbent agerjord omkranset af læbælte i varierende bredde og højde. Nærliggende mindre skovområde.
Pris: 7000


Tlf: 20887749
Postnummer: 9550
Annonce nr: 22004

Dagsjagt 10,2 Hektar i smuk varieret natur Ved/I Yding Skov  Mail: mail@sanneanthony.dk
20-09-2019
D. 04-11-2019

Nær Skanderborg
Enkelte dagsjagter udlejes. Max 4 personer.
700kr.pr.person, plus evnt. trofæ-afgift.
Agerjord, mergelgrav, skov-eng, sø og skov.
Blandet vildt.
Mulighed for BogB.

Pris: 700kr.


Tlf: +45 20945154
Postnummer: 8752
Annonce nr: 21734

Super god bukkejagt  Mail: preben428@pc.dk
10-10-2019
D. 29-10-2019

Østjylland god jagt udlejes for et år,fra d 16 maj 2020. Arealet er på ca 60 td land, grænser op til højskov, gode kraftige hegn, remise, 2små vandhuller, god bestand af råvildt og efterhånden meget strejf af kronvildt, også fasaner i juletræer,samt harer og god duejagt i hegn.Der findes 2 stiger samt lille jagthytte på området, vildtet er fodret hele vinteren, 5 fodertønder,samt 2 sliksten, har billeder af råbukke samt krondyr på vildtkamera, Fast pris 18.000kr pr år.
Oplys venligst navn/tlf/mail for kontakt.
Kun seriøse henv. TAK

Pris: 18.000kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21911

Lille jagtstykke ved Fjederholt Å  Mail: mariafrederiksen01@hotmail.com
21-10-2019
D. 24-10-2019

Lille fint jagtstykke på cirka 6 hektar ved Fjederholt Å i Herning udlejes.

Der ses dagligt meget forskelligt vildt på stykket.

Der er både engstykke, mark, skov, nedgang til å stykke, mose, grusgrav (tilvokset)
Fredeligt område og råvildtet spadserer dagligt rundt på vores mark.

Obs.:
- Der ønskes lavet en kontrakt.
- Jagtstykke omringer vores stuehus, og vi ønsker en aftale med dig, så vi også selv kan benytte vores dejlige natur til at gå tur i og mark/skovpleje. Vi jager ikke selv.
- Ingen fiskeret i åen, den holder vi selv.
- Jeg har en gammel far, der ønsker at gå på stykket 2-3 gange om året efter aftale.
- Stykket ligger i umiddelbar nærhed af motorvej, så der forekommer trafikstøj. Men ellers er der ikke trafik i området, da vi bor for enden af en lukket vej.

Skriv gerne en sms ved interesse.

Mvh. Emil og Maria

Pris: 6000


Tlf: 23356021
Postnummer: 7400
Annonce nr: 21984

38 ha mark 5 km syd for Vejle  Mail: jesper@buhl.nu
14-10-2019
D. 22-10-2019

Der er en lille remise og læhegn, ellers mark.
Ingen søer og skov.
God jagtetik er et krav.

Pris: 6000


Tlf: 40550382
Postnummer: 7100
Annonce nr: 21942

Spændende jagt på jysk hovegård  Mail: mahetro@tdcadsl.dk
30-09-2019
D. 21-10-2019

Jagten på Hvolgård Hovedgård nær Ølholm vest for Vejle udlejes omgående.
Ejendommen er på ca. 15o landbrugsjord og ca. 60 ha blandet skov, skoveng med bæk, stor remise med vandhul. Vandhullet med godt krikandetræk.
Jagten har ikke været lejet ud i mere end 10 år.
Smukt beliggende i meget kuperet landskab med småvildt, fast bestand af råvildt og kronvildt.
Der kan nemt etableres udsætningsvoliere til fasaner i skoven, hvor der i forvejen står mange fodertønder.
Jagten udlejes for min. 3 år.

Pris: 100.000 pr år


Tlf: 20975338 eller 41377800 (ejer)
Postnummer: 7323
Annonce nr: 21813

5,5 hektar mose  Mail: telefonisk hendvendelse@
03-09-2019
D. 18-10-2019


5,5 hektar mose/eng direkte ned til Gudenåen udlejes i Uldum Kær, nær Horsens.

Uldum Kær er en del af et samlet areal på ca. 1.000 hektar.

Andetræk, rådyr, fasaner, ræve m.m.

Pris pr. år kr. 15.000,-

Henv. Brian Kjær 40169211

Pris:


Tlf: 40169211
Postnummer: 
Annonce nr: 21593

Jagt Rubjergvej 198 Lønstrup  Mail: lars.pilegaard@gmail.com
05-10-2019
D. 09-10-2019

Jagt, ca. 15 HA tæt på havet. Fasan, harer, rådyr og gæs. kr. årligt 5000,00
Pris: 5000


Tlf: 93893850
Postnummer: 9800
Annonce nr: 21860

Krondyrjagt ved Ulfborg  Mail: mf@hfas.dk
25-08-2019
D. 09-10-2019

Krondyr jagt ved Ulfborg.
Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane ved Ulfborg fra 16 oktober til 31 december.
Arealleje : 2 sammenhængende jagtdage på terrænet,
2 mand...samlet lejepris kun kr. 4000,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Krondyr i alle størrelser må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.
Der må ligeledes skydes hind og kalv 1/2 time før solopgang fra 16 okt. til 31 dec.
OBS..!!. Der er stadig få pladser i brunst jagten fra 1 til 15 september
Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
: Kalv kr. 1000,- pr/stk.
: Hind kr. 2000,- pr/stk.
: Spidshjort kr. 2500,- pr/hjort.
: 3 takker til 8 takker kr. 3000,- pr/hjort.
: 9 til og med 12 takker kr. 4000,- pr/hjort.
: 13 takker hjort og opefter kr. 5000,- pr/hjort.

Kontakt Kim 42182779
Mikael 20204426
Mail : mf@hfas.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21506

19 ha Attraktiv jagt beliggende ved Fårup sø, Jelling. udlejning fra 01.10.2019  Mail: jorgenrolesen@gmail.com
02-10-2019
D. 03-10-2019

Arealet er på 19 ha. Kuperet mark med skov, eng, remisser, to søer med ringende vand. Her er både mulighed for en virkelig god jagt og natur oplevelse.


Der kan blandt andet findes følgende dyr:

- Hjort
- Ræv
- Harre
- And


Pris: 18000


Tlf: 40343707
Postnummer: 7300
Annonce nr: 21835

Jagt udlejes  Mail: Bob-pinstrup@hotmail.com
19-08-2019
D. 03-10-2019

150 ha jagt på ager jord udlejes incl sø med ande jagt
Der er krondyr i området..

Pris:


Tlf: 23445577
Postnummer: 9640
Annonce nr: 21465

45 ha kuperet ager udlejes  Mail: telefonisk
05-09-2019
D. 02-10-2019

45 ha kuperet ager udlejes
Gantrup ved Østbirk
kr 16.000
Kontakt 25792328

Pris:


Tlf: 16.000
Postnummer: 
Annonce nr: 21612

skøn jagtareal udlejes  Mail: Morten@gk-vvs.dk
26-09-2019
D. 02-10-2019

Anstands jagt ved Gludsted og Nørlund.
Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane mellem Gludsted og Nørlund fra 16 okt. Til 31 dec.
Arealleje : 3 sammenhængende jagtdage på terrænet,
1 mand...samlet lejepris kun kr. 3500,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Kronhjorte i alle jagtbare str må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.
Der må ligeledes skydes hind og kalv 1 time før solopgang fra 16 okt. til 31 dec.

Og fra den 1/12 er Dåvildt også jagtbar.!

Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
: Rå og lam kr. 750,- pr/stk
: Rå buk 1500 ,- pr/stk
: Kalv kr. 1250,- pr/stk.
: Hind kr. 2000,- pr/stk.
: Spidshjort kr. 2000,- pr/hjort.
: 9 til og med 12 takker kr. 4500,- pr/hjort.
: 13 takker hjort og opefter kr. 5500,- pr/hjort.

fri afskydning af mårhund og ræv!!!

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21787

51 HA  Mail: H_Jacobsen@privat.dk
27-09-2019
D. 01-10-2019

45ha mark og 6 ha eng, mellem skov og å udlejes.
Beliggende mellem Viborg og Hobro

Pris: 7000,00


Tlf: 
Postnummer: 8830
Annonce nr: 21798

19 ha. Attraktiv jagt beliggende ved Fårup sø, Jelling. udlejning fra 01.10.2019  Mail: jorgenrolesen@gmail.com
30-09-2019
D. 01-10-2019

Arealet er på 19 ha. Kuperet mark med skov, eng, remisser, to søer med ringende vand. Her er både mulighed for en virkelig god jagt og natur oplevelse.

Der kan blandt andet findes følgende dyr:

- Hjort
- Ræv
- Harre
- And

Pris: 18000


Tlf: 40343707
Postnummer: 7300
Annonce nr: 21815

Jagt udlejes Nordjylland  Mail: s_havgaard@hotmail.com
27-09-2019
D. 30-09-2019

Ca. 140 Ha. jagt udlejes pr 1/10 19
Hovedsageligt agerjord, men med 5-10 ha. eng,remiser, krat mv.
Agerjorden drives efter CA-principper. Dvs. konstant plantedække året rundt. Herunder masser af efterafgrøder.
Der anvendes ikke jordbearbejdning, hvilket resulterer i større andel af insekter, fugle og vildt generelt.

Pris: 15.000


Tlf: 42963027
Postnummer: 9740
Annonce nr: 21796

Kronvildt- råvildt og blandet småvildt  Mail: post@absolutjagt-ke.dk
22-09-2019
D. 29-09-2019

Der er blevet 2 pladser ledige fra 1 oktober i et konsortium på ca 400 tønderland i nærheden af Hadsund, der findes de normale småvildtarter, samt kron,då og råvildt. området er en blanding af landbrugsjord, skov og skrub,der er 3 søer på området, der afholdes 7 fællesjagter, og der er næsten fri riffeljagt, der må altid medbringes gæst
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21753

Krondyrjagt mellem Gludsted og Nørlund  Mail: Morten@gk-vvs.dk
05-09-2019
D. 27-09-2019

Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane mellem Gludsted og Nørlund fra 16 oktober til 31 december.
Arealleje : 5 sammenhængende jagtdage på terrænet,
2 mand...samlet lejepris kun kr. 5000,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Krondyr i alle størrelser må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.
Der må ligeledes skydes hind og kalv 1 time før solopgang fra 16 okt. til 31 dec.

OBS..!!. Der er stadig få pladser i brunst jagten fra 16 til 30 september

Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
: Kalv kr. 1250,- pr/stk.
: Hind kr. 2000,- pr/stk.
: Spidshjort kr. 2000,- pr/hjort.
: 9 til og med 12 takker kr. 4000,- pr/hjort.
: 13 takker hjort og opefter kr. 5500,- pr/hjort.

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21608

Kanon jagt udlejes  Mail: Morten@gk-vvs.dk
27-08-2019
D. 27-09-2019

Super då og krondyr jagt udlejes mellem Gludsted og Nørlund.

Mulighed for leje af trykjagt.

Dags jagter kan arrangeres incl forplejning.

Kontakt: morten@gk-Vvs.dk

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21517

Jagtgrund i Skjern  Mail: Ziko2512@yahoo.dk
15-09-2019
D. 21-09-2019

Vi var en lille gruppe jæger på 3, nu er vi 2 og mangler en 3.
Jagten ligger i Skjern og der jages Råvildt og gæs. Der forefindes også hare, fasaner, agerhøns, duer men ikke af stor mængde.
Grunden og lidt over 40 ha
Pris: 3000 kr
Kontakt pr. Mail. Ziko2512@yahoo.dk

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21688

MARKJAGT UDLEJES  Mail: haudal@fiberpost.dk
09-09-2019
D. 19-09-2019

130 HA JAGT UDLEJES 13 KM NORD FOR SKIVE.

DER ER 3 RÆKKEDE LÆHJEGNM VANDHULLER OG SMÅ BEPLANTNINGER,

DER FINDES BL.A HARRER,FASANER,DÅDYR, RÅDYR OG SIKAER.


Pris: RING OG FORHØR

HAUDAL@FIBERPOST.DK
Tlf: 24678277 ELLER 51372840
Postnummer: 7870
Annonce nr: 21640

HYGGELIGT MINDRE JAGTKONSORTIUM MED STORT JAGTAREAL  Mail: midtfjordjagt@gmail.com
01-08-2019
D. 15-09-2019

Få pladser ledige i lille hyggeligt jagtkonsortium der driver jagten på et alsidigt areal i Vesthimmerland på omkring 1.000 ha. Der forefindes en voksende vildtbestand bestående af de almindelige vildtarter som rådyr, hare, ræv, fasan, duer, snepper og krager.

En plads i konsortiet inkluderer 1-2 gæstepladser, deltagelse i 5-6 fællesjagter, fri trækjagt på duer og krager, bukkejagt og indimellem mulighed for deltagelse på ræve- og gravjagt. Herudover tilknyttet jagthytte med mulighed for overnatning, skytte, vildtpleje, fodring m.v.

Jagten drives som bæredygtig jagt af humane jægere der sætter pris på kammeratskab og gode natur- og jagtoplevelser. Rig mulighed for jagt med hund. Alle fællesjagter starter med kaffe og rundstykker i jagthytten og slutter samme sted med vildtparade og hygge!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede:

Midtfjord Jagtvæsen

Phone: +45 2222 9800

E-mail: midtfjordjagt@gmail.com

Website: https://midtfjord-jagtvsen.business.site/?m=true

Pris:

midtfjord-jagtvsen.business.site/
Tlf: +45 2222 9800
Postnummer: 
Annonce nr: 21321

Årskort til Gåse- og andejagt  Mail: chr.lundgaard@gmail.com
31-07-2019
D. 14-09-2019


Vi har stadig, nogle årskort tilbage til Rødding - Spøttrup jagtforenings gåse- og andejagts arealer ved Spøttrup i Vestsalling, som ligger helt ud til Limfjorden.

Arealet er på godt 35 ha, som er fordelt på to stykker.
Der indgår tre fællesjagter på et nærliggende terræn på fasaner, snepper, ræve og andet vildt i årskortet.

Kontakt bestyrelsesmedlem Christian Lundgaard (+4530328281) for nærmer info.

Yderlig info kan findes på foreningens hjemmeside:

www.spottrupjagtforening.dk

pris:1050,-

Pris: 1050,-

spottrupjagtforening.dk
Tlf: +4530328281
Postnummer: 
Annonce nr: 21306

Gludsted – Midtjylland.  Mail: hashoj@mail.dk
30-07-2019
D. 13-09-2019

Alsidig jagt udlejes på 26 ha agerjord. Mulighed for at arealet efter høst tilsås med honningurt og olieræddike.

Pris: 9.000 kr


Tlf: 40279940
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21287

Jagt 7 km nord for Varde  Mail: trekroner_41@mail.dk
10-09-2019
D. 12-09-2019

Jagt udlejes fra d 1. september 2019 beliggende 7 km nord for Varde .
Arealet er på 110 tdl . Det er en kvæggård med ammekøer – afgrøderne består af roer, græs , korn , majs og brakmark !
Der løber et mindre vandløb igennem arealet og der er 2 søer med god mulighed for andejagt,
samt mindre beplantninger bla. 3 og 6 rækkers læhegn. God bestand af råvildt !
Pris : 11.000 kr

Vi vil gerne kontaktes via mail. Vi glæder os til at høre fra dig !!

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21646

Jagt udlejes v. Skive  Mail: andreas@skovforvalterne.dk
28-07-2019
D. 11-09-2019

Jagt udlejes ved Gammel Hald nær Skive. Reviret består af 88 ha. med agerjord,jord op langs skov, levende hegn, mose og eng lige ud til Hjarbæk fjord.

Der vil i september blive etableret et vandhul på en mark nær fjorden - her forventes et godt andetræk påsigt.

Vi er igang med at udarbejde en fremtidig plan for vildtplejen på ejendommen. Alt dette kan fremlægges når du/i besøger os.

Vi har flere gange lettet agerhøns, harer, fasaner og råvildt. Vi er begge jægere, men har ikke tiden til at komme på jagt.

Vi vil gerne møde dig/jer inden det udlejes.

Ring meget gerne for mere information.

Pris: 40000

www.skovforvalterne.dk
Tlf: 42614119
Postnummer: 7840
Annonce nr: 21277

Jagt udlejes ca 30HA 30 km nord for Århus  Mail:  troels.christensen@post.tele.dk
07-09-2019
D. 10-09-2019

Jagt udlejes ca 30HA 30 km nord for Århus


Er ledig fra D1-10-2019


Beliggende mellem skov og mose


Rådyr, dådyr, krondyr osv


Lund med Jagthytte og skydestole


Pris 15.000,00 kr


Kun seriøse henvendelser på mail


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21632

Jagt udlejes nær Mossø/Skanderborg  Mail: mail@sanneanthony.dk
26-07-2019
D. 09-09-2019

10.2 hektar jord Ager/eng/sø/skov ved/I Yding skov.

Meget naturskønt,god blandet jagt.

Pris: 10.000 kr


Tlf: 22569537
Postnummer: 8752
Annonce nr: 21263

11 tdl skov udlejes  Mail: Palle.m.jensen@hotmail.dk
06-09-2019
D. 07-09-2019

Varieret skov beliggende mellem Århus og Silkeborg udlejes straks
Pris:


Tlf: 28447700
Postnummer: 
Annonce nr: 21625

Gludsted – Midtjylland.  Mail: hashoj@mail.dk
30-07-2019
D. 07-09-2019

Imellem Ejstrupholm og Gludsted udlejes 67 ha alsidig jagt. Arealerne består af agerjord med mindre beplantninger og levende læhegn. Der forefindes en alsidig vildtbestand bestående af råvildt, hare, fasan, agerhøns samt strejf af kronvildt. Efter høst tilsås en del af arealet med honningurt og olieræddike.
Interesserede kan kontakte mig pr mail eller sms.

Pris: 27.000 kr


Tlf: 40279940
Postnummer: 7361
Annonce nr: 21288

30 Ha jagt udlejes  Mail: kristian.hn@hotmail.com
05-09-2019
D. 06-09-2019

De 30 ha består af skov, eng, hede, læhegn og agerjord. I engen er der en bæk. Der er rigtig meget forskelligt dyrliv. Der står en jagthytte som må benyttes, der er sengepladser til 4 og 2 på gulvet, og gasgrill.
Jagten ligger ved Sjørup 8800, lige op af Sjørup plantage.

Pris:


Tlf: 22917218
Postnummer: 7800
Annonce nr: 21607

Jagt udlejes ved Brovst  Mail: olepoulsen@live.dk
01-09-2019
D. 05-09-2019

Jagtret på 7 ha. agerjord i omdrift udlejes.
Arealet er sammenhængende i et stykke, og beliggende ved Øland-Attrup nær Brovst.
Stykket grænser op til en afvandingskanal med rørskov, hvor der er mulighed for andetræk. Der er god gåsejagt i området.
Man må gerne være 2-3 jægere om jagten.
Der kræves af lejer, at man er ansvarsfuld jæger og værner om godt naboskab.

Pris: 1500


Tlf: 23354480
Postnummer: 9460
Annonce nr: 21572

Bukke og Hjortejagt  Mail: moebelgaarden@gmail.com
26-08-2019
D. 05-09-2019

Alsidig jagt på ca. 18 HA. Beliggende op til Mattrup plantage. Gode læhegn og stor dam på ca. 2000 Kvadratmeter er på arealet.
Maks tre jægere med forståelse for god vildtpleje.
Udlejes for et år af gangen, med eventuel forlængelse.
Fiskeret til Skade ø indgår i Jagten.
Udlejes allerede fra d. 1. september 2019.

Pris: 10.000,-


Tlf: 24261718 / 75761718
Postnummer: 8765
Annonce nr: 21510

Krondyrjagt  Mail: Morten@gk-vvs.dk
27-08-2019
D. 05-09-2019

Krondyr jagt ved Gludsteg og Nørlund.
Fantastisk jagtmulighed på den frie vildtbane ved Ulfborg fra 16 oktober til 31 december.
Arealleje : 5 sammenhængende jagtdage på terrænet,
2 mand...samlet lejepris kun kr. 4000,- dertil meget billig trofæ og kødafgift.
Krondyr i alle størrelser må skydes.
Alt jagt foregår fra skydetårn og stige på anstandsjagt.
Trofæ og kød tilfalder jægeren efter nedenstående prisliste.
Der må ligeledes skydes hind og kalv 1 time før solopgang fra 16 dec. til 31 dec.
OBS..!!. Der er stadig få pladser i brunst jagten fra 16 til 30 september
Trofæ og kødpriser som må skydes i denne periode :
: Kalv kr. 1250,- pr/stk.
: Hind kr. 2000,- pr/stk.
: Spidshjort kr. 2000,- pr/hjort.
: 9 til og med 12 takker kr. 5000,- pr/hjort.
: 13 takker hjort og opefter kr. 5500,- pr/hjort.

Pris:


Tlf: 26304463
Postnummer: 
Annonce nr: 21521

Horsens – Sattrup  Mail:  haraldsborg@mail.tele.dk
22-08-2019
D. 03-09-2019

36 ha. ren agerjord og 3,3 ha eng / overdrev., der grænser op til Urup Bæk,
udlejes fra den 1 oktober 2019, for en 3 årig periode.
Eng arealet hvorpå der er et mindre vandhul,
er delvis tilgroet med træer, buske og siv.

Henv. på mail.

Pris 12.000 kr.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 12.000 kr.
Annonce nr: 21487

Jagtkort til Ande- og Gåsejagt ved Nibe,  Mail: madsditlev90@hotmail.com
15-08-2019
D. 02-09-2019

Nibe og Omegns Jagtforening tilbyder igen i år ande- og gåsejagt ved Limfjorden i strandengene ud for Vår-holme, og i Halkærsøen ved Halkær. Mere information om arealerne kan findes via dette link:

http://nibejagtforening.dk/index.php/daemningsjagten

Prisen er 900kr. per jagtkort som giver adgang til fri jagt på arealerne, ydermere er det tilladt at medbringe en gæst på jagterne. Dog er det et krav at man er medlem af Nibe jagtforening, hvor et ekstraordinært medlemskab (såfremt man allerede er medlem af en anden jagtforening) koster 231kr.

Der begrænset antal pladser tilbage.

Pris: 900


Tlf: 
Postnummer: 9240
Annonce nr: 21423

Bukke og Hjortejagt  Mail: moebelgaarden@gmail.com
26-08-2019
D. 02-09-2019

Alsidig jagt på ca. 18 HA. Beliggende op til Mattrup plantage. Gode læhegn og stor dam på ca. 2000 Kvadratmeter er på arealet.
Maks tre jægere med forståelse for god vildtpleje.
Udlejes for et år af gangen, med eventuel forlængelse.
Fiskeret til Skade ø indgår i Jagten.
Udlejes allerede fra d. 1. september 2019.

Pris: 10.000,-


Tlf: 24261718 / 75761718
Postnummer: 8765
Annonce nr: 21509

104 Ha udlejes ved Ildved, 7300 Jelling  Mail: info@schierstee.nl
31-07-2019
D. 28-08-2019

Består af mange sammenhængende matrikler agerjord, primært med byg og hvede, de fleste i bakket terræn som er fint egnet til riffeljagt.
Enkelte remisser og læhegn.
Udlejes fra 1 Oktober til 31 Januar og grundet den korte sæson for kun 100 DKK pr Ha.
Mulighed for længere lejeaftale.
Skriv en mail på engelsk til Klaas. Er Hollænder så kun på engelsk. info@schierstee.nl

Pris: 100 DKK pr HA


Tlf: 
Postnummer: 7300
Annonce nr: 21303

Jagt og fiskeri ledigt fra 1. september 2019  Mail: dgfurey@yahoo.com
31-07-2019
D. 27-08-2019

16 ha blandet terræn med økologisk drevet marker, levende hegn og sø er ledigt til jagt og fiskeri fra 1. september 2019.
På stykket ses fasaner, agerhøns, harer, ræv, rådyr, kronvildt m.m.

Området ønskes udlejet til ansvarsfuld jæger, med sans for nænsom vildtpleje!
Stykket kan max deles af 4 jægere.

For info kontakt pr. email: dgfurey@yahoo.com

Pris: 16000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 8963
Annonce nr: 21304

80 ha mark  Mail: grise@djurs.net
10-08-2019
D. 26-08-2019

Jagt 80 ha mark.
Der er en lille remise og læhegn, ellers mark. Der er 24 ha sået med olieradiker.
Ingen søer og skov, så var det en helt anden pris.

Pris: 8000


Tlf: 21947011
Postnummer: 8500
Annonce nr: 21383

Jagt i Munkebjerg skoven Vejle  Mail: Kimjessen1@gmail.com
17-08-2019
D. 20-08-2019

Jagt i lækker natur udlejes. Beliggende i Munkebjerg skoven ved Vejle. Ca. 5 hektar kuperet skov, med eng, bæk, lysninger og mark. Rigt dyreliv med rådyr, ræve, duer, lidt fasaner og ænder. For kontakt og evt. fremvisning, skriv helst på 30333617, eller ring.

Pris: 9900


Tlf: 30333617
Postnummer: 7100
Annonce nr: 21442

STORT JAGTAREAL  Mail: midtfjordjagt@gmail.com
06-07-2019
D. 20-08-2019

Større alsidig jagtareal i Himmerland. Der er tilknyttet jagthytte og der kan indgås aftale med skytte om vildtpleje, fodring osv. RIng for nærmere oplysninger. Kun seriøse henvendelser!

Pris:

midtfjord-jagtvsen.business.site/
Tlf: 22229800
Postnummer: 
Annonce nr: 21150

Jagt udlejes syd for Århus  Mail: juulmikkelsen@gmail.com
16-08-2019
D. 19-08-2019

76 ha mark, eng og skov udlejes 15 km syd for Aarhus.
Pris:


Tlf: 86573376
Postnummer: 
Annonce nr: 21432

Østjylland - Horsens  Mail: haraldsborg@mail.tele.dk
23-07-2019
D. 16-08-2019

Særdeles god og alsidig jagt udlejes for min. 5 år.
140 ha. sammenhængende jagt revier.
3 vandhuller.
10 ha. enge og overdrev.
2 ha. skov.
Div. remiser og mergelgrav.
Natur og kunst rævegrave.
1000 m2 engelsk fasan voilere.
8 km. til E 45 afkørsel 55
Henv. på mail.

Pris: 75000


Tlf: 
Postnummer: 8752
Annonce nr: 21241

Ande- og Gåsejagt udlejes  Mail: Valsteddæmning@gmail.com
05-08-2019
D. 15-08-2019

Ande og gåsejagten udlejes på Valsted dæmning og forland. Valsted dæmning er ca 1,5 km lang og ligger direkte ud til Nibe brednings lavvandsområde, som er rig på især ænder og gæs. Gæssene krydser daglig dæmningen i stort antal og lav højde for at spise på markerne bag, og ænderne (især pibeænde) kan jages på forlandet af dæmningen, hvor limfjorden grænserne direkte op.

Ring for pris.

Pris: ring for pris


Tlf: 40401307
Postnummer: 9240
Annonce nr: 21342

Jagt udlejses  Mail: bertelsen8@hotmail.com
06-08-2019
D. 12-08-2019

Jagt udlejes i dejligt natur område tæt ved Lindenborg å.
Lejen består af 5 hektar skov (eg,grand samt pil) samt 6 hektar dyrket marker (korn) der ud over er der omkring 10 hektar eng arealer, noget under hegn

på jordstykket findes der bla Rådyr, Ræve, fasaner samt duer

for intresseret kan der fremsendes et matrikkelkortPris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 9520
Annonce nr: 21350

Riffeljagt i Thy  Mail: perhoje@gmail.com
07-08-2019
D. 11-08-2019

16 Ha. super riffeljagt i varieret terræn, lige op ad statsskov. På jagtområdet forekommer der råvildt, dåvildt samt kronvildt.
yderlige information, kontakt mig pr. telefon 41284242

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21356

Nordkant Vejlerne  Mail: kvindhoej@gmail.com
27-07-2019
D. 11-08-2019

Små 30 ha nordkant Vejleren, heraf små 10 ha ud til Lund Fjord. I følge tidligere lejer, er der mulighed for bukke og krondyr, men nok primært ande- og gåsejagt. Send e-mail evt med mobilnr.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21273

Understed ved Frederikshavn. 100 ha  Mail: ole@kognitivhuset.dk
26-06-2019
D. 10-08-2019

Særdeles god og alsidig jagt ved Frederikshavn udlejes. Arealet grænser op til flådens område ved Understed. Arealet er på 100 ha, hvor størstedelen er ager med læhegn og enkelte remisser. Området er kendt for gode bukke i den kuperede del af området. Der ses jævnligt då og krondyr på arealet. Der må sættes jagthytte op. Området ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til beboerne på ejendommen. Der må sættes tårne op efter gældende regler. Kun seriøse henvendelser. Det betyder at du/i skal være villig til at overholde ovenstående, samt være klar over at prisen ligger fast. Derfor, hvis du ikke kan afsætte 30.000 kr. til jagt så undlad at henvende dig/jer.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21090

Klim  Mail: ole@kognitivhuset.dk
26-06-2019
D. 10-08-2019

Oddevej Klim.
Agerjord med hjørne af sø udlejes. Det drejer sig om 42 ha jagt. Der er mulighed for træk af ænder og gæs og der findes en god bestand af råvildt i området. Jagten ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til jordforpagter. Kun seriøse henvendelser. Det betyder at du/i skal være villig til at overholde ovenstående, samt være klar over at prisen ligger fast. Derfor, hvis du ikke kan afsætte 10.000 kr. til jagt så undlad at henvende dig/jer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21092

Jagt udlejes  Mail: bjllarsen@pc.dk
05-08-2019
D. 08-08-2019

Ca. 15 tdl skovjagt udlejes ved Tarm fra den 01/09-2019, jagten ligger op af hovedvejen og stykket har gennemkørsel af to små grusveje der fører op til ejendomme bag stykket. Skoven er mest lærk og gran og er mellem 5 og 20 år gammel.
Der findes to skydestiger på stykket, jagten egner sig bedst til riffeljagt.
Henvendelse kun på mail.

Pris: 6000. kr


Tlf: 
Postnummer: 6880
Annonce nr: 21345

Anstandsjagt  Mail: bjkj@rn.dk
17-07-2019
D. 30-07-2019

Vi mangler en fjerde mand til lille konsortie, udelukkende andstandsjagt på kron, dådyr og råvildt fra tårne.
Arealet er kun 30 tdl. med fire skydetårne, lille vandhul. Ca. Halvdelen af arealet er ny og gammel beplantning & der fodres med majs og sukkerroer.
Jagten er fri. Ved Fjerritslev.
Prisen er 3800/år.
Bjarne K. 22726997

Pris: 3800

Bjkj@rn.dk
Tlf: 22726997
Postnummer: 9760
Annonce nr: 21207

Alsidig jagt  Mail: bigum1@live.dk
19-07-2019
D. 30-07-2019

60 hektar jagt udlejes, 1 km langs Tjele Langsø og beliggende op til skov. Rådyr, fasaner, harer, ænder og gæs. Fantastisk jagt.
Pris: 25000


Tlf: 40474124
Postnummer: 8830
Annonce nr: 21219

Dronninglund  Mail: ole@kognitivhuset.dk
26-06-2019
D. 22-07-2019

Super jagt ved Dronninglund udlejes. Det drejer sig om 49 ha på kanten af storskoven ved Dronninglund. Der er en super bestand af råvildt, dåvildt og i nogen grad kronvildt på området. Jagten ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til kommende beboere på ejendomme. Der må sættes en jagthytte op efter nærmere aftale, samt jagttårne efter gældende regler. Fremvisning af området kan ske efter aftale. Kun seriøse henvendelser. Det betyder at du/i skal være villig til at overholde ovenstående, samt være klar over at prisen ligger fast. Derfor, hvis du ikke kan afsætte 40.000 kr. til jagt så undlad at henvende dig/jer.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21091

Nordkant Vejlerne  Mail: kvindhoej@gmail.com
12-07-2019
D. 21-07-2019

Små 30 ha nordkant Vejleren, heraf små 10 ha ud til Lund Fjord. I følge tidligere lejer, er der mulighed for bukke og krondyr, men nok primært ande- og gåsejagt. Send e-mail evt med mobilnr.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21184

Kronvildt- råvildt og blandet småvildt  Mail: post@absolutjagt-ke.dk
16-07-2019
D. 20-07-2019

Et super engstykke på ca 40 tønder land der grænser op til Rold skov, der er Træer/buskas lang græs og siv -grøfter og en å. Lige det dyrene vil opholde sig i. Derudover er der et tilhørende markstykke på ca. 25 tønder land

Jeg forventer jægere der driver ansvarlig jagt
Pris 18000


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21201

Midtjylland  Mail: .
13-03-2019
D. 08-07-2019

32 ha med 2 ha plantage beliggende op ad Feldborg Statsskov, stor bestand af rå og krondyr enkelte då.


Pris: 20.000


Tlf: 24479108
Postnummer: 
Annonce nr: 20132

Jagt ved hav og fjord  Mail: jst@college360.dk
23-05-2019
D. 07-07-2019

Mellem hav og fjord, med mindre andesø - udlejes ca 24 hektar sammenhængende klit og fjordområde til jagt. Primært gåse og andejagt, strejfende rådyr - det forventes at der reguleres/skydes ræve.
Henvendelse helst sms eller mail jst@college360.dk

Pris: 20000


Tlf: 40744580
Postnummer: 
Annonce nr: 20879

Jagt trekantområdet  Mail: jk@kringgroup.dk
23-06-2019
D. 02-07-2019

93 ha alsidig jagt udlejes.Arealerne består af store sammenhængende marker med mergelgrave og remisser samt levende hegn.
Der forefindes en alsidig vildtbestand bestående af råvildt,kronvildt, hare, fasan og agerhøns.
Interesserede kan kontakte os pr. mail el. sms
Pris kr. 40.000

Pris: 40000


Tlf: 60387186
Postnummer: 7100
Annonce nr: 21074

Jagt mellem Silkeborg og Hammel  Mail: gertsejer@hotmail.com
24-06-2019
D. 02-07-2019

Ca 37ha jagt udlejes
Heraf ca 17 ha eng-skov og vandhul
Arealet er meget kuperet i et samlet stykke
Grænser ned til bæk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21077

Jagt udlejes Vorbasse  Mail: utandreasen@netfiber.dk
22-06-2019
D. 25-06-2019

12ha agerjord udlejes med omkring liggende skov.
Der ses krondyr, dådyr, rådyr, ræv,fasaner.
Udlejes gerne i flere år

Pris: 10000


Tlf: 26254195
Postnummer: 6623
Annonce nr: 21067

Jagt Trekantområdet  Mail: jk@kringgroup.dk
28-05-2019
D. 11-06-2019

48 ha. alsidig jagt bestående af agejord, engslugt og mosehuller belliggende i naturskønt område med vandløb. Der forefindes en alsidig vildtbestand bestående af råvildt, kronvildt, hare, fasan og agerhøns.
Jagtpleje forventes af jæger.
Intresserede kan kontakte os pr. mail el sms

Pris: 25000


Tlf: 60387186
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20922

Riffel/Hagljagt jagt Djursland  Mail: albogejagt@gmail.com
11-05-2019
D. 10-06-2019


Blandet terræn, skov, levende hegn og mark.

Stykket er ledigt, så det er muligt at nå bukkejagten hvis man er hurtig
På stykket ses der fasaner, agerhøns, harer, ræv, rådyr og strejf af kronvildt.(der har dog aldrig været skudt kronvildt på stykket endnu).
Store dele af stykket grænser op til skov og derfor trækker der en del vildt over stykket.

Området ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til beboerne i området.
Mulighed for 8 hochsitz

for nærmere info kontakt albogejagt@gmail.comPris:


Tlf: 
Postnummer: 8570
Annonce nr: 20804

Understed ved Frederikshavn. 100 ha  Mail: ole@kognitivhuset.dk
14-05-2019
D. 10-06-2019

Understed ved Frederikshavn (Genopslag)

Særdeles god jagt/bukkejagt udlejes. Arealet grænser op til flådens områder ved Understed. Arealet er på 100 ha, hvor størstedelen er ager med læhegn og enkelte remiser. Området er kendt for gode bukke i den kuperede del af området. Der er strejfende då og krondyr på arealet. Området ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til beboerne på ejendommen. Kun seriøse henvendelser tak. For nærmere information kontakt Ole Lund Sørensen på Ole@kognitivhuset.dk

Pris: 30.000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20828

Syd for Tarm  Mail: jpmoegelgaard@icloud.com
31-05-2019
D. 06-06-2019

72 ha alsidig jagt udlejes
Beliggende 6893 Hemmet 10 km. Syd for Tarm
Ca 10 ha skov med sø, hvor der ligger et sommerhus / jagthytte som indgår i jagten
Bestand af råvildt strejfende kronvildt

Pris: 30000


Tlf: 
Postnummer: 6893
Annonce nr: 20941

To sammenhængende Godser i det nordjyske tilbyder udlejning af jagt områder. Gaardbogaard Gods & Eskær Gods  Mail: jagt@gbg.dk
09-05-2019
D. 04-06-2019

Eskær Gods ligger i Hjørring Kommune ved Mosbjerg.

Gaardbogaard Gods ligger i Frederikshavn kommune ved Ålbæk, Råbjerg Sorg.

Samlet råder over ca.1350 ha landbrugsdrift/skovbrug.
Tidligere har der været mindre jagtkonsortium på området, men åbner op for nye muligheder.

Vi har flere jagtarealer fra knap 20 ha og op efter. Område priserne starter fra ca. Kr. 10.000,00

Så Jægere, se her hvilken muligheder vi tilbyder jer.

1. Er du ny jæger der ønsker dit eget jagt området og godt kunne bruge lidt råd i ny og næ af en Skytte der har haft med jagt at gøre igennem mange år er muligheden her. Eller nogles stykker der gerne vil have jeres eget konsortium, er her muligheden. 4 til 8 jæger.

2. Jæger M/K der leder efter eget jagtområde til sig selv, hvor man kan tage hen og nyde freden & den gode jagt / natur oplevelse der er hos os, med mulighed for evt, at tage en god jagt ven med i ny og næ.

3. Bue jægerne der drømmer om at nedlægge et stykke klovbærende vildt har vi 3 klovbærende vildt arter.

4. De jægere der går med tanken om at lave et lille jagtkonsortium, Er der mulighed for 4-8 jæger kan lave det samme, og i har mulighed for i kan have gæster med.

Det vi lægger vægt på, er at i har god jagt moral og i går lige så meget op i at holde vildtbestanden / vildtplejen samt vi har et godt samarbejde.

Vi råder over en god bestand af råvildt, dåvildt, samt krondyr er også på området mere og mere fast.

Går man med tanken om det kunne være spændende at lave fasan / agerhøns udsætning er der også mulighed for det så den slags jagt også kan laves.

Er i jægere der evt. har behov for jagthytte / overnatning da i evt, kommer et stykker her fra området, må vi se om vi kan løse dette også.

Der er tilknyttet fast skytte som tager sig af alt jagt / udlejning.
Skriv lidt om dig / jer selv, hvad ønske du/i har, så høre du fra mig.

MVH
Claus NJ
Skytte
jagt@gbg.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20776

Jagt udlejes  Mail: Christiansmindeas@hotmail.com
23-05-2019
D. 03-06-2019

Jagt udlejes i Alslev ved Løgumkloster
33 ha
Ligger langs med Arnå
Det ligger alt samlet

Pris: BYD


Tlf: 23264924
Postnummer: 6240
Annonce nr: 20884

40 ha Stauning  Mail: hans@putandtake.dk
22-05-2019
D. 30-05-2019

1 år.
Bukke og især mange bramgæs og grågæs. Relevante reguleringstilladelse medfølger. I må gerne være jagtklub/konsortie. Overnatningsmuligheder campingvogn/autocamper muligt, off. toilet.

Pris: 30000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 20872

9700 Brønderslev  Mail: jonnatoftlarsen@mail.dk
22-05-2019
D. 24-05-2019

80ha.mark og eng jagt udlejes
pris 12000 kr

Pris: 12000


Tlf: 23348198
Postnummer: 9700
Annonce nr: 20873

Kæmpe stor råge jagt  Mail: erik.winther@gmail.com
07-04-2019
D. 22-05-2019

Ca 10 ha jagt udlejes. Der er eng, skov og lidt mark (juletræer), og en kæmpestor rågejagt med 2-300 reder.

Prisen angivet er pr. person. Det formodes at ca 5- 10 jægere kan få lov at skyde. Der er rigtigt mange råger at skyde!

Pris: 1.500


Tlf: 72420614
Postnummer: 9620
Annonce nr: 20407

Bukkejagt  Mail: svanholmsminde@hotmail.com
18-05-2019
D. 20-05-2019

60 Ha. ager som omkranser 5 ha. skov , sø og overdrev.
Fast råvildt og ænder på søen.
Udlejes til 2-3 jægere.

Pris: 12.000


Tlf: 31148225
Postnummer: 9293
Annonce nr: 20852

100 ha jagt ved Uldum  Mail: thomasballegaard@hotmail.com
17-05-2019
D. 20-05-2019

100 ha samlet agerjord med sø.

Udlejes fra dags dato.

Pris: 10000


Tlf: 30131465
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20843

50 ha  Mail: jmollerjacobsen@gmail.com
09-05-2019
D. 19-05-2019

Alsidig jagt udlejes nær Hjørring. Med sø, remiser og å strækning. God bukke jagt. Fasaner, Hare, andetræk.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 9800
Annonce nr: 20770

stoholm-mønsted 26,5 ha  Mail: jan@trustme.dk
15-05-2019
D. 17-05-2019

3 stykker jagt på, 5 ha eng -7,5 ha eng med å og grøfter-14 ha med sø og grænser op til større skov, råvildt, hare, fasaner, mm

Pris:


Tlf: 22834567
Postnummer: 8800
Annonce nr: 20834

Jagt i Trekantområdet  Mail: tra@fgjagt.dk
03-05-2019
D. 17-05-2019

3 parceller som samlet består af ca. 75 ha skov og 20 ha agerjord udlejer pr. 16.05.2019.
Kontakt på mail tra@fgjagt.dk og få tilsendt materialet og vilkår.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20686

Jagt Gærum ved Frederikshavn  Mail: peter@skagenfood.dk
14-05-2019
D. 16-05-2019

Fantastisk natur ved Gærum (Gærumgaard) udenfor Frederikshavn byder på en meget alsidig jagt, med rådyr, fasaner og strejfende krondyr. I alt knap 90 ha.
Pris: 35000


Tlf: 20231953
Postnummer: 9900
Annonce nr: 20831

Jagt ved Års  Mail: berndtgert@hotmail.com
09-05-2019
D. 14-05-2019

17 ha til udlejning. Engareal og mose med en lille sø. Lerkenfeld Å går igennem arealet. Der er en del vadefugle i området og alt andet vildt. Der er mulighed for opsætning af Hochsitz.
Længerevarende aftale ønskes.
Kun seriøse henvendelser.
Pris ide 13.000 kr.
Kun henvendelse på mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20774

Jagt ved Års  Mail: berndtgert@hotmail.com
09-05-2019
D. 14-05-2019

10,2 ha udlejes ved Lerkenfeld Å. 6,6 ha vedvarende græs og 3,6 ha mose med bevoksning. Lerkenfeld å går igennem arealet. Der er alt slags vildt i området.
Længere varende aftale ønskes.
Kun seriøse henvendelser på mail

Pris: 9.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20772

Jagt ved Uldum udlejes.  Mail: thomasballegaard@hotmail.com
07-05-2019
D. 14-05-2019

ca. 25 ha alsidig jagt beliggende i et smuk dalstrøg.
Pris: 18000


Tlf: 30131465
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20748

Jagt ved Tørring  Mail: thomasballegaard@hotmail.com
07-05-2019
D. 13-05-2019

75 ha agerjord udlejes i 2 stykker.
Pris: 3000


Tlf: 30131465
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20755

Jagt nær 6400 Sønderborg  Mail: hanschrdall@yahoo.dk
08-05-2019
D. 13-05-2019

12 ha jagt nær Sønderborg udlejes til en etisk jæger for 6000 kr ( 12 mdr )

Kun seriøse henvendelser på 29444817

Pris:


Tlf: 29444817
Postnummer: 6300
Annonce nr: 20763

viborg syd  Mail: jan@trustme.dk
03-05-2019
D. 12-05-2019

Viborg 28 Ha økologisk græs, skov, mose, søer, kuperet, læbælter, rådyr, ænder, hare, duer, mm,
Pris: bud

Pris: bud


Tlf: 22834567
Postnummer: 8800
Annonce nr: 20685

Jagt Vejle  Mail: jip@siwer.dk
11-05-2019
D. 12-05-2019

Jagt udlejes, matrik. 4f Høgsholt By, Hover 24,7 ha,heraf skov ca.4 ha
Pris: 12000


Tlf: 40452610
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20808

51 ha i Sdr.Omme  Mail: Davidsangild@hotmail.com
07-05-2019
D. 10-05-2019

51 ha udlejes fra og med bukkejagten Det er beliggende op til hede og mose. Der er mulighed for at sætte stiger op. Samviittigheds fulde jægere foretrækkes
Pris: 11500


Tlf: 40523434
Postnummer: 7260
Annonce nr: 20749

Understed ved Frederikshavn. 100 ha  Mail: ole@kognitivhuset.dk
01-05-2019
D. 09-05-2019

Understed ved Frederikshavn.

Særdeles god jagt/bukkejagt udlejes. Arealet grænser op til flådens områder ved Understed. Arealet er på 100 ha, hvor størstedelen er ager med læhegn og enkelte remiser. Området er kendt for gode bukke i den kuperede del af området. Der er strejfende då og krondyr på arealet. Området ønskes udlejet til ansvarsfulde jægere, der værner om godt naboskab og gode relationer til beboerne på ejendommen. For nærmere information kontakt Ole Lund Sørensen på Ole@kognitivhuset.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 9900
Annonce nr: 20660

Super Bukkejagt  Mail: jso194@hotmail.com
26-03-2019
D. 09-05-2019

50 HA rigtig god Bukkejagt.
Udlejes fra d.16/5 til d.15/7 mellem Ribe og Varde.
Mark , gode kraftige hegn, remise, fodermark m.m.
Skydestiger opsat.
Oplys venligst navn/ tlf/ mail for kontakt.
Kun seriøse henv.
Pris: 7.800,- incl. Kød.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20289

God jagt udlejes mellem Kolding og Vejle  Mail: steen@js-bolig.dk
07-05-2019
D. 08-05-2019

God jagt udlejes.

Der er dåvildt, råvildt, harer, agerhøns, fasaner, rævegrave og andet vildt.

Der er flere vandhuller, hvor der kan udsættes ænder.

Eng, ager og skovbryn mod østlig side udlejes.

Der er 2 placeringer som kan lejes enkeltvis eller samlet.

18 ha og 30 ha.

Kontakt mig for info.

Mvh. Steen Due

Pris: 5


Tlf: 20910207
Postnummer: 
Annonce nr: 20759

Jagt nær kollemorten udlejes  Mail: mj.mariendal@gmail.com
04-05-2019
D. 08-05-2019

50 ha. skov ved Kollemorten udlejes.

Kontakt: Martin Jensen

Pris:


Tlf: 21438767 - 75873467
Postnummer: 
Annonce nr: 20717

Riffel/ hagl jagt. 31 Ha, Midtjylland.  Mail: kristian.hn@hotmail.com
03-05-2019
D. 07-05-2019

Blandet terræn, skov, levendehegn og mark. Sædskiftet i marken er Majs, græs og korn.
Pris:


Tlf: 22917218
Postnummer: 7800
Annonce nr: 20687

87 ha ved Frederikshavn  Mail: peter@skagenfood.dk
05-05-2019
D. 07-05-2019

Gærum (Gærumgaard) ved Frederikshavn. Fantastisk natur med rigtig fin jagt med rådyr og strejfende krondyr. Mulighed for at kunne gå indenfor. For mere information kontakt peter@skagenfood.dk.
Pris: 35.000


Tlf: 
Postnummer: 9900
Annonce nr: 20724

Ande og gåsejagt samt fiske ret på stubbe sø v ebeltoft  Mail: kateogper@hotmail.com
05-05-2019
D. 06-05-2019

Unik mulighed for max 2 jægere / lystfiskere dejligt areal som ligger i forbindelse med stubbe sø der er lavet bro ud i søen hvor i må have en jolle til jagt og fiskeri du skal have god jagt moral og udvise respekt for naturen engen er en del af et større jagtområder som vi ikke bruger men som har stort potentiale for både god jagt og fantastisk fiskeri i dejlige omgivelser vi har fanget mange gedder og store aborre helt op til 2 kg i første omgang kan i leje stykket 1 år herefter kan vi snakke om en længere periode
Pris: Bud


Tlf: 21219193
Postnummer: 8400
Annonce nr: 20720

Jagt udlejes ved Simmersted  Mail: runebukkehave@gmail.com
26-04-2019
D. 06-05-2019

Jagten på Kildegården udbydes til udleje med virkning fra 1. maj 2019.
Der er tale om i alt 39 ha,som ligger samlet, hvoraf der er ca 13 ha ung skov. Agermarkerne støder op til skoven og op til naboskov. Et let kuperet landskab med blandet jagt. God bestand af råvildt.
Samlet pris 25.000 kr pr år.

Pris: 25.000


Tlf: 22793307
Postnummer: 
Annonce nr: 20604

viborg syd  Mail: jan@trustme.dk
02-05-2019
D. 02-05-2019

Viborg 28 Ha økologisk græs, skov, mose, søer, kuperet, læbælter, rådyr, ænder, hare, duer, mm,
Pris: bud


Tlf: 22834567
Postnummer: 8800
Annonce nr: 20668

Jagt for en -to- eller tre jægere det afgør i selv  Mail: michaeldamkjaerpedersen@gmail.com
29-04-2019
D. 02-05-2019

Jagten på ca 100hektar i Sommersted 6560 lejes ud for perioden 1maj 19 til 1marts 20
arealet kan lejes af en person et par kammerater eller ?
ingen restriktioner for afskydning.
lyder det som noget du vil høre mere om så ring

Pris: 18.000


Tlf: 20351253
Postnummer: 6560 sommersted
Annonce nr: 20638

73 ha jagt ved Viborg  Mail: filli@post.tele.dk
21-04-2019
D. 25-04-2019

Jagten er beliggende på 2 adresser. Den ene ligger op af Liseborg plantage, og den anden nær Finderup
Pris: 18000 kr


Tlf: 20491767
Postnummer: 8800
Annonce nr: 20566

Randers /Hobro  Mail: blegvadgaard@fibernu.dk
21-04-2019
D. 22-04-2019

Skalsådalen. 37 ha. eng/vådområde, 1 km vandløb. 1.5 ha sø 1.5 dyb. flere små søer
Her er ræv,råvildt, og en del ænder og gæs
Arealet er økologisk, og jagtmoral er en selvfølge

Pris: 25000


Tlf: 20828716
Postnummer: 8990
Annonce nr: 20565

Blandet jagt  Mail: clausdrejer@pc.dk
18-04-2019
D. 21-04-2019

75 ha blandet markjagt omkranset af 3 og 6 rækket læbælter.der er råvildt fasan agerhøns og ræv. Stykket ligger 5km syd for løgstør. 12000kr og 3-5års aftaler.
Pris: 12000


Tlf: 40582233
Postnummer: 9670
Annonce nr: 20538

Jagt Gram Slot  Mail: kedde.ebsen@gmail.com
07-03-2019
D. 21-04-2019

Vi har 1250 ha. jagt med 70 tårne og stiger. Lejes ud som partnerskab til enkeltpersoner og firmaer.
Forhør nærmere,og evt. aftale om besigtigelse ved Kedde Ebsen på tlf. 23952097


Pris:


Tlf: 23952097
Postnummer: 6510
Annonce nr: 20067

jagt udlejes nord for Ikast.  Mail: poulkoch@hotmail.com
19-04-2019
D. 20-04-2019

60 ha. alsidig jagt fordelt på 20 ha skov 16 ha eng resten ager ( græs ). Der er areal langs å. Flere vandhuller. Sø.
Rådyr, hare, snepper, fasaner, ænder, grågæs. Strejf af krondyr og dådyr.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20542

God blandet jagt  Mail: jenstormax@gmail.com
19-04-2019
D. 20-04-2019

9,7 Ha ny indkøbt jagt udlejet for en længere periode.
Beliggende Stevnstrup Randers vest.
Arealet med nørreåen for enden, består af 5Ha skov med 2 moser og 1 sø..
Det lavt beliggende sump areal mod åen, er trækruten for ænder/gæs fra Vorup enge.
Alt vildt forefindes minus dåvildt, kronvildt på strejf.
Der er fiskeret i nørreåen.
Der er opstillet stiger, fodertønder.
Jagt moral og stor ansvarlighed er en selvfølge.

Pris: 7500 kr


Tlf: 51313902
Postnummer: 8870
Annonce nr: 20544

Jagt udlejes Midtjylland  Mail: haugaard.iller@mail.tele.dk
16-04-2019
D. 20-04-2019

80 ha jagt mellem Silkeborg og Viborg. Kuperet terræn, majs- og kornmarker med flere remiser og læhegn. Stor bestand af råvildt, fasaner, harer mm. Henvendelse til Carl på tlf. 40717014
Pris:


Tlf: 40717014
Postnummer: 8643
Annonce nr: 20514

blandet jagt  Mail: clausdrejer@pc.dk
16-04-2019
D. 18-04-2019

30 ha markjagt med mindre mosehul og lille skovareal mellem aars og Nibe. Der er råvildt og æder. 5500kr
Pris: 5500


Tlf: 40582233
Postnummer: 9600
Annonce nr: 20516

140 ha skovjagt nær Århus  Mail: nyborgbroge@mail.dk
23-03-2019
D. 17-04-2019

140ha alsidig jagt ved Langå. God bestand af råvildt, kronvildt på strejf.
Udlejes pr 1/5-2019, gerne 10 årig aftale.

Pris:

www.loejstruphovedgaard.dk
Tlf: 40148305
Postnummer: 
Annonce nr: 20257

TOVSIG/VESLØS VEJLE  Mail: se.langballe@gmail.com
29-03-2019
D. 17-04-2019

17Ha.god jagt gæs og rådyr. 300 meter fra fjorden og i kanten af Østerild plantage udlejes gerne for en længere periode bud modtages.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20320

Jagt udlejes i Rold skov området  Mail: kar@patriotisk.dk
01-03-2019
D. 15-04-2019

395 ha. god jagt i Rold Skov området med bl.a. en af Europas ældste bestande af kronvildt, udlejes gerne for en længere årrække. Arealfordelingen er ca. 90 % skov, resten består af marker, overdrev og moser. Jagthytte medfølger i lejemålet. Der kan evt. lejes en helårsbeboelse beliggende inde i jagtområdet.
Nærmere oplysninger ved Patriotisk Selskab v. Kaj Refslund, tlf. 6315 5423 / kar@patriotisk.dk

Pris:


Tlf: 63155423
Postnummer: 
Annonce nr: 19997

Djursland  Mail: albogejagt@gmail.com
03-04-2019
D. 11-04-2019

28 hektar blandet mark, skrub og en lille smugle skov udlejes nu!
Stykket ønskes udlejet fra nu af og til 1 febr. og gerne en længere årrække.
På stykket ses der fasaner, agerhøns, harer, ræv, rådyr og strejf af kronvildt.(der har dog aldrig været skudt kronvildt på stykket endnu).
Store dele af stykket grænser op til skov og derfor trækker der en del vildt over stykket. der ligger et gravtrænings anlæg på området, som dog ikke er i brug længere. Kontakt kun pr mail, da jeg arbejder nat, og der kommer ingen svar før torsdag/fredag. Stykket kan evt vises frem søndag
Prisen er fast

Pris: 40.000,-


Tlf: 
Postnummer: 8570
Annonce nr: 20366

Super bukkejagt udlejes  Mail: masiholsteins@gmail.com
22-02-2019
D. 08-04-2019

Bukkejagt/ alm jagt udlejes på fantastisk naturejendom med lille sø, skov og overdrev. Der er et fantastisk dyreliv og super bukkejagt,midt i Vendsyssel. Yderligere info kan fås på tlf.60167230
Pris:


Tlf: 60167230
Postnummer: 9750
Annonce nr: 19949

Lille jagt udlejes  Mail: thomasfynbo@hotmail.com
05-04-2019
D. 07-04-2019

Lille jagt ved Kolding syd på 9.2Ha udlejes for kommende jagtsæson eller flere år.
Arealet består af landbrugs jord, som typisk dyrkes med Vårbyg.
Der er de seneste 3 år plantet 4500 planter fordelt på læhegn og en nyetableret remisse. Mulighed for opsætning af skydetårn. Der ses råvildt og dåvildt på arealet. Desuden hare, ræv, grævling og duer.
Pris 4500kr pr. Sæson

Pris: 4500


Tlf: 21336003
Postnummer: 6580
Annonce nr: 20396

Østvensyssel  Mail: karolinehelmer@gmail.com
30-03-2019
D. 07-04-2019

Jagt på 135 ha grænser op til Hals nørreskov åben marker hovedesalig riffel jagt men også fasan ,ræv og gæs sø med skrup gerne flere årlige aftale
Pris: 21000


Tlf: 40983141
Postnummer: 9370
Annonce nr: 20333

28 ha jagt stauning  Mail: hans@putandtake.dk
30-03-2019
D. 05-04-2019

28 ha gåse-, ande- hare- og rævejagt. relevante reguleringstilladelser medfølger. Jagtklubber velkomne.

Pris: 15000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 20334

Super god bukkejagt  Mail: preben428@pc.dk
29-03-2019
D. 04-04-2019

Østjylland god jagt udlejes for et år Arealet er på 60 tl grænser op til højskov, gode kraftige hegn,remise, 2 vandhuller, god bestand af råvildt og strejf af kronvildt også fasaner samt harer og god duejagt.Der findes 2 stiger samt lille jagthytte på området, vildtet er fodret hele vinteren, 4 fodertønder, samt 2 sliksten har billeder af vildt på kamera Fast pris 17.000kr pr år.
Oplys venligst navn/tlf/mail for kontakt
Kun seriøse henv. Tak

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20314

fantastisk bukkejagt m.m.  Mail: dybdalshoj@gmail.com
01-04-2019
D. 03-04-2019

fantastisk bukkejagt, med mulighed for både dåvildt og kronvildt
ca. 20 tdr. ingen drivjagter !
beliggende midt i større skov i vensyssel


kontakt: dybdalhoj@gmail.com

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 9870
Annonce nr: 20349

Jagt udleje nær Vejle  Mail: info@hymersnedkeri.dk
24-03-2019
D. 31-03-2019

Alsidig jagt nær skibe ved Vejle

Der er tale om 6,3 hektar jordarealer, bestående af skov, krat, maker det er meget kuperet område

Pris: 9000 kr


Tlf: 27100775
Postnummer: 7100
Annonce nr: 20261

Ribe  Mail: .
23-03-2019
D. 24-03-2019

50 ha. med en del skov , læbælter, søer og åløb
Pris: Aftales


Tlf: 75441844/ 23661195
Postnummer: Ribe
Annonce nr: 20256

Jagt ved Aalestrup i Vesthimmerland udlejes.  Mail: Morten@byrdal.dk
26-02-2019
D. 21-03-2019

140 ha alsidig jagt udlejes i Vesthimmerland. Jagten består af eng ved Simested å, mose med vandspejl på 1 ha, mindre skov samt ager op til skov og delt af læbælter. Arealet ligger samlet og er bedst egnet til riffeljagt grundet dyrevekslerne langs læbælter og skov. Foruden andejagten i mosen er der 3-4 oplagte såter til hagljagt. For optimal udnyttelse kan man med fordele sætte tårne og stiger mm op, da området ikke er forberedt til jagt i dag. Vildtbestanden består hovedsaligt af fasaner, ænder, gæs, ræve, råvildt, en mindre bestand af dåvildt samt strejf af kronvildt. Der medfølger en skurvogn/jagthytte, hvor overnatning er mulig. Jagten udlejes for min. et år og fremvises efter aftale. Telefonisk henvendelse efter kl. 20.00.

Pris. 40.000 kr.

Pris: 40.000 kr


Tlf: 20828603
Postnummer: 9620
Annonce nr: 19982

Jagt 2 km fra 8850 Bjerringbro  Mail: chr8860@hotmail.com
18-03-2019
D. 19-03-2019

8 ha mark beliggende mellem statsskov og privat skov ved ejendommen sløvkrog 15 der er meget stabilt med rådyr og strejf af dådyr og kronhjort
Pris: 7000


Tlf: 61750953
Postnummer: 8850
Annonce nr: 20187

Jagt 2 km fra 8850 Bjerringbro  Mail: chr8860@hotmail.com
18-03-2019
D. 19-03-2019

8 ha mark beliggende mellem statsskov og privat skov ved ejendommen sløvkrog 15 der er meget stabilt med rådyr og strejf af dådyr og kronhjort
Pris: 7000


Tlf: 61750953
Postnummer: 8850
Annonce nr: 20188

71 ha jagt ved Varde  Mail: dansp87@hotmail.com
18-03-2019
D. 19-03-2019

71 hektar jagt udlejes op af Helle plantage, fin riffeljagt. hovedsagelig agerjord, samt lille andehul, lidt eng og skrup. Der udlejes for et år, derefter mulighed for flerårig aftale.
God jagtetik forventes.

Træffes ikke efter kl 21

Pris: 12000


Tlf: 40826912
Postnummer: 6800
Annonce nr: 20194

Østvendsyssel  Mail: jan-helfenstein@hotmail.com
10-03-2019
D. 17-03-2019

43,7 ha, heraf 17 ha eng ud til Sæbyå og resten er agerjord. Der er en del læhegn og noget jord grænser op til en mindre skov. Kuperet terræn. Kødkvæg afgræsser engen fra maj til oktober/november. Pris : Kr. 15000.-
Pris:


Tlf: 22164809
Postnummer: 9300
Annonce nr: 20109

5.5 Ha blandet jagt ved 7470 Karup  Mail: lkjcern@yahoo.com
14-03-2019
D. 17-03-2019

5.5 hektar blandet skov (gran i mange aldre) udlejes mellem Herning og Viborg (Karup). God fast bestand af diverse vildt som harer, snepper samt og råvildt/kronvildt på strejf (2km fra Gedhus plantage). Udgravet sø med mulighed for ande-jagt.
Mulighed for areal-pleje da større foder-ager er anlagt. Noget af arealet er indhegnet (nordmanns-gran til juletræer).
Ved kontrakt-underskrivelse (01/05/2019) ønskes 1 års prøveperiode med mulighed for 5 års forlængelse.

Pris: 2700

map.krak.dk/?c=56.283906,9.134692&z=17&l=hybrid&q=%22fyrrevej%209,%207470%20karup%22;geo
Tlf: 
Postnummer: 7470
Annonce nr: 20151

jagt ved Vandel  Mail: berndtgert@hotmail.com
03-03-2019
D. 11-03-2019

10 ha jagt ved Vandel udlejes, hvor af 7,5 ha er brak og 2,5 ha skov. Stykket ligger lige op Gødding Skov, hvor der er er en stor bestand af kronvildt.
Henvendelse på mail

Pris: 11.000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20017

17 ha jagt udlejes nær Holstebro med 200 m fiskeret.  Mail: jan@bottern.eu
07-03-2019
D. 08-03-2019

8 hektar ager med lille vandløb og buskads med dam. Grævling, dådyr, mår, hare.
9 hektar med vedvarende græs heraf med 1 hektar mose,2 mindre skovområder og 200 meter åløb med laks og ørredfiskeri.
De 2 områder ligger med 300 meters afstand.

Pris: 5500


Tlf: 51182811
Postnummer: 7500
Annonce nr: 20061

Ande- og bukkejagt  Mail: erikvskovbjerg@mail.dk
02-03-2019
D. 02-03-2019

19,9 ha afgræsset eng og skov, 2 åer, 2 åløb, 3 kanaler og 3 søer og 2 vandhuller. Direkte op til Høgildgaard Plantage på 1500 ha og i fugleflugtslinien Skjernådalen-Søby Sø og i dyretrækruten fra Høgildgaard til Fasterholtgaard Plantager, der er styret af faunapassagen under motorvejen, et stykke øst for dette jagtrevir. Skovbjergvej 7, 7400 eller Matr. nr. 8a, Gl. Arnborg By. Henvendelse med info om jer selv på erikvskovbjerg@mail.dk. Mail besvares med matrikelkort og udkast til jagtlejekontrakt.
Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 7400
Annonce nr: 20013

23,5 ha. jagt midtjylland  Mail: kristian_bonde@stofanet.dk
25-02-2019
D. 26-02-2019Jagtarealet er beliggende mellem Give og Brande som består af ca. 12 ha. løv og granskov og 11 ha. marker og her ud over en mindre sø. Arealet kan lejes fra 1 maj 2019. Jagtlejen er kr. 20.000 pr. år. Ring for yderligere info. på tlf. nr. 97 18 45 50 mellem kl. 17-20.00

Pris:


Tlf: 97 18 45 50
Postnummer: 
Annonce nr: 19977