######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker

Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Jagt udlejes på Krengerup Gods
 Mail: godskontor@krengerup.dk
16-08-2018

Paradisskoven, Teglværkshovedet og Generalindedammen med mellemliggende agerjord og remiser er til leje som et samlet jagtareal.

De to små skove er velegnede til fasanjagt, imedens Generalindedammen er perfekt til udsætning af ænder. Arealet andrager i alt 22 ha. skov og 60 ha ager. Alt i alt udgør det et glimrende jagtområde med stort potentiale.

Der er strejf af dåvildt, hvoraf kalvene må skydes.

Pris efter aftale.

Ved kontakt bedes du/I skrive en retvisende beskrivelse af dig/Jer.

Pris:

www.krengerup.dk
Tlf: 64721106
Postnummer: 5620
Annonce nr: 18690

Jagt udlejes på Krengerup Gods
 Mail: godskontor@krengerup.dk
15-08-2018

Krengerup Gods ved Nårup på Vestfyn udlejer Grøfteskoven nær hovedbygningen.

Der er tale om en smuk og givtigt jagt i et herregårdslandskab. Arealet indbefatter 180 ha. skov og 30 ha. ager. I skoven forefindes både råvildt, samt strejf af dåvildt, af hvilke kalvene må skydes.

I lejemålet medfølger retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Huset er en ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet og sengepladser, der er glimrende som jagtstue til frokost osv.

Ved kontakt skal du/I skrive en retvisende beskrivelse af dig/Jer.

Pris: Efter aftale

www.krengerup.dk

Pris:


Tlf: 64721106
Postnummer: 
Annonce nr: 18683

Broholm Slot tilbyder dagjagt for ænder
 Mail: kenneth@broholm.dk
05-07-2018

Broholm Slot tilbyder dagjagt for ænder på dagene 6 oktober - 14 oktober - 1 december 2018
Dagjagt tilbydes for indtil 10 personer ved slottets sø og lund omkring Broholm Slot og Lillesøen.
Program:
Kl. 9.00 Mødested ved reception/slotsgård. Morgenmad og indledning ved Jagtleder på Broholm Slot.
Kl. ca. 9.30 første placering og jagt på Broholm. Kort vandring til anden placering og jagt ved Lillesøen
Kl. ca. 13.00 Parade i slotsgården
Kl. Ca. 13.30 Frokost på slottet og afslutning
Broholm Slot stiller med Jagtleder samt drivere og hunde.
Forventet afskydning er mellem 50 - 125 ænder
Forventet antal ænder i luften er ca. 200
Jagten er godt egnet som firmajagt kan købes samlet for kr. 20.000,- alt inklusiv for maksimalt 10 personer.
Nedlagte ænder afregnes kr. 40,- pr stk. Der gælder ingen 3 skudsregel.
Tilmelding for individuelle modtages gerne for kr. 2.000,- pr.person.
Broholm Slot forbeholder sig retten til at aflyse jagt som ikke er fuldt besat.
Henvendelse til Kenneth Birler på tlf: 40474167 eller mail: kenneth@broholm.dk

Pris: 2.000,-


Tlf: 40474167
Postnummer: 5884
Annonce nr: 18409

20 ha  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
11-08-2018
D. 15-08-2018

20 ha jagt udlejes ager jord eng og krat og lille skov og langs å ca 500 meter dåvilt/råvilt og gæs ved 5871 frørup pris 14000 kr
Pris:


Tlf: 61100729
Postnummer: 
Annonce nr: 18647

388 ha. - 10 årig kontrakt - 5 min fra E20  Mail: simon@ravnsminde.com
22-06-2018
D. 06-08-2018

Kærsgaard Gods udlejer 388 ha. på 10 årig kontrakt. Her får man en unik chance for at leje sig ind på én samlet ejendom, med mulighed for ansættelse af skytte. Hegning af dåvildt kan desuden tilbydes. Storåen svinger sig gennem hele arealet og sikrer isfrit vandspejl gennem hele sæsonen.
Udover eksisterende jagtstue på godset er der mulighed for at leje særskilt jagthytte i skoven.
Jagtarealet er beliggende 5 min fra E20, 10 minutters kørsel fra Middelfart.

Pris: 700/ha.


Tlf: +4520912606
Postnummer: 5464
Annonce nr: 18305

Jagt Midtfyn  Mail: thorsagerne@yahoo.dk
02-06-2018
D. 17-07-2018

Sammenhængende areal på 30 ha, udlejes 1 juli 2018
Pris: 14000


Tlf: 61741557 / 65901988
Postnummer: 5750
Annonce nr: 18159

Jagt Sydfyn  Mail: 17905@jagtformidling.dk
23-05-2018
D. 07-07-2018

114 Ha sammenhængende jagt i varieret terræn , med flere mindre søer og 17 Ha skov, udlejes til jæger eller mindre konsortie for 3-årig periode. Der er en god og sund bestand af råvildt,, træk af ænder , græs og duer skal fremhæves.. Der er vildtagere og skydestiger i området samt nyere kunstgrave.
Der hører jagthytte med til området.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18062

Frøbjerg  Mail: .
03-07-2018
D. 06-07-2018

Jagten på 62 ha mark, skov og mose
Udlejes i Frøbjerg.

Pris:


Tlf: 23937484
Postnummer: 5560 årup
Annonce nr: 18382

Godsjagt på Langeland  Mail: rune(a)skovrider.dk
22-05-2018
D. 06-07-2018


Jagten udlejes på Egeløkke Gods.

Jagten på Egeløkke Gods på Langeland udlejes fra d.1. august 2018 for en 5 års periode.
Godset ligger i kuperet terræn direkte til vandet med en meget smuk udsigt til Fyn.
Området er perfekt til jagt, med 3 skove, moser, vandhuller, remiser og hegn.
Arealet er sammenhængende og næsten kvadratisk og er på ca. 300 ha.
Der er en høj bestand af dåvildt, råvildt og fuglevildt. Der er godt andetræk fra havet og naturlige biotoper til fasaner med moser og strandenge.
Der er en biotopplan på området, så der kan udsættes 2500 fugle.
Der medfølger en meget smuk tidligere skovfogedbolig med fritidsattest i lejemålet. Boligen er giver god mulighed for jagtselskab/middag, samt mulighed for overnatning.
Jagten ønskes udlejet til et modent jagtkonsortium hvor god jagtetik og høflighed er en selvfølge.
Henvendelse mellem 8-1700 til 22793307

Pris:


Tlf: 22793307
Postnummer: 
Annonce nr: 18060

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
19-05-2018
D. 03-07-2018

Ca. 150 ht. blandet ager, skov, eng m.m. Har kun været anvent til buejagt de sidste 3 år. Pris efter aftale.
Pris: efter forhandling


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884 Gudme
Annonce nr: 18046

Fodermester  Mail: pm@denjet.com
26-04-2018
D. 10-06-2018

Fodermester søges til pasning af fasaner og ænder i vores lille konsortie på 6 mand beliggende ved Tommerup på Vestfyn. Pensionist/efterlønner. det er ulønnet men udløser en gratis plads på alle vores efterårsjagter. Ring venligst til Per for nærmere oplysninger.
Pris:


Tlf: 30578192
Postnummer: 
Annonce nr: 17782

Voerladegaard  Mail: .
25-04-2018
D. 09-06-2018

12,5 ha kuperet ager ved Voerladegaard (Skanderborg/Østbirk) udlejes.


Pris:


Tlf: 2579 2328
Postnummer: Voerladegaard
Annonce nr: 17770

Jagt udlejes  Mail: kent-jacobsen@mail.dk
12-05-2018
D. 15-05-2018

50 Ha jagt grænsende til Langesø skov. Der er 5 stykker med en mindre remise og ca 2 Ha brak. Kan overtages straks
Pris:


Tlf: 22967171
Postnummer: 5462
Annonce nr: 17954

74 ha. ved Haarby  Mail: js@linde-gaard.dk
10-05-2018
D. 12-05-2018

74 ha. hvor af 65 ha. er agerjord resten er remisser, juletræer og et vandhul udlejes fra 15/5/2018
Pris: 15000


Tlf: 20963801
Postnummer: 5683
Annonce nr: 17941

Naturskøn jagt i Odense NV  Mail: Hrkimwinther@gmail.com
26-04-2018
D. 07-05-2018

9 ha ejendom med en blanding af skov, eng og sø. Udlejes som halvpart. Jeg er buejæger men har også gevær - og en ung jagthund.
Pris 6000 kr

Pris: 6000


Tlf: 40236432
Postnummer: 5210
Annonce nr: 17788

43 ha. på vestfyn  Mail: henningstorm.helnaes@gmail.com
12-04-2018
D. 05-05-2018

Beliggende på Helnæs. Samlet i et regulært stykke direkte til Lillebælt med 1100 m. kystlinje.
Mindre vandhul ved ejendom, sø ved remise og åbent dræn i større remise.
Flere remiser, samt 4 og 6 rækket hegn.
Adgang til fin mindrejagthytte med udsigt over Lillebælt.
Fast bestand af råvildt. Mange gæs trækker fra 200 ha. fredet engareal.(Helnæs made)
I 2017 tilladelse til regulering af gæs, grundet den store skade de laver på afgrøderne.
Er fasaner det foretrukne vildt, skal der ydes en indsats med fodring og udsætning, hvilket remiser giver god mulighed for.
Jagtlejen giver en plads på den årlige fællesjagt på råvildt og ræv, ved samtidig accept af at lejet areal kan indgå i fællesjagten. (10 oktober.)
Mulighed for fiskeri i søen.
Jagthytten bruges både af udlejer og lejer. ”Udflugt med familien og venner”
Kontakt på henningstorm.helnaes@gmail.com med beskrivelse af dig/jer.Ikke telefon
Hvor mange er I ? Hvor ofte vil du/I komme på arealet.
Hvad er forventningen til vildtudbytte ?
Vil du/I fiske i søen og bruge jagthytte ?
Fodring / udsætning ?
Et eller flerårig aftale ?
Lejeperiode fra 1/5 til 1/4

Pris: 20000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17605

Jagt på Sydfyn  Mail: .
18-03-2018
D. 23-04-2018

2 stykket et på ca 30 hektar, der af ca 1,5 skov.
Andet stykke på ca 6 hektar beliggende op af skov.Pris:


Tlf: 60499377
Postnummer: 
Annonce nr: 17323

Midtfyn - 13 ha skov  Mail: jespercardi@gmail.com
17-04-2018
D. 19-04-2018

Boltingaard udlejer lille skov.
Midtfyn tæt på Egeskov og fjællebro skovene udlejes 13 ha skov.
Råvildt og dåvilds ses i området samt fasan og duer.

Pris: 8000


Tlf: 51646027
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17662

Jagt på Sydfyn - Horne Land  Mail: kenneth@broholm.dk
03-04-2018
D. 08-04-2018

Jagt på Horne Land bestående af 2 Hektar fredskov - Strand - Brakmark, samt 4 hektar dyrket mark. Der er et par hundrede meter mellem stykkerne, men med gode naboaftaler.
God bestand af rådyr, hare, due, fasan.
Pris: 5000

Pris: 5000


Tlf: 40474167
Postnummer: 5600
Annonce nr: 17512

75 ha jagt på Midtfyn  Mail: jespercardi@gmail.com
28-03-2018
D. 29-03-2018

Boltingaard gods ønsker at leje den del af sin jagt ud.
Havelund gården.
75 ha økologisk jagt udlejes.
Jagten består af:
1 skov på 6 ha og 1 på 2 ha.
2 mindre vandhuller.
Mange brede levende hegn, der er mulighed for vildtager ( aftales nærmere) rest agerjord. Der er mulighed for jagtstue og evt engelsk volierer i skoven. Jagten har ikke tidliger været lejet ud. Der er en god naturlig bestand af dådyr, rådyr fasaner samt god duejagt.
Jagten ligger tæt på 2 skove med rigtig god bestand af dådyr.
Jagten ønskes lejet ud til seriøse jæger med god moral og ønske om vildtpleje.
Godt område til udsætning af fasan og agerhøns.
Der er mulighed for rådgivning af godsets skytte.
Venligs benyt mail adresse og vi tager kontakt efter påskeferien.

Pris: 35000


Tlf: 51646027
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17453

øst Fyn  Mail: morten@havregaarden.dk
10-02-2018
D. 27-03-2018

Pr, 1 marts 2018 udlejes 60 tdr land jagt ud ved Hesselager .
Jorden drives med alsidig planteavl . Og ligger mellem 2 skove .
Midtpå arealet er der en mindre skov på ca 1 tdr land .
Det er tilladt at bruge hund ved jagten .

Tlf 30501909 -
Mail morten@havregaarden.dk

Pris: 15.000


Tlf: 30501909
Postnummer: 
Annonce nr: 16994

Sydfyn  Mail: kk@riane.dk
14-03-2018
D. 15-03-2018

6½ ha mark, hvoraf godt ½ ha er eng der oversvømmes om efteråret/vinteren udlejes.Beliggende syd for Tingskoven ved Espe.
Pris: 2000


Tlf: +4521858164
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17285

Kærsgaard Gods udlejer 240 ha  Mail: christoffer@hage.com
22-01-2018
D. 08-03-2018

Fra 1. april 2018 udlejer Kærsgaard Gods 240 ha jagt på Vestfyn ca 15 min kørsel fra Lillebæltsbroen. Arealet er blandet skov og mark og der er mulighed for fiskeri af havørreder i Storå som løber gennem ejendommen. Der medfølger jagtstue til lejemålet. Kontrakten indgås for en periode på 5 år med en årlig leje på kr. 155.000
Pris: 155000

www.kaersgaardgods.dk
Tlf: 40135213
Postnummer: 5464
Annonce nr: 16824

OdenseS  Mail: flp@danrobotics.dk
20-02-2018
D. 27-02-2018

Sjælden attraktiv jagt og fiskeri på 11 tdr. kan lejes. Er en del af større modeområde, bestående af 2 søer, mose, krat, eng, siv og et areal til en eller to fodermarker udlejes og gerne for en længere periode. Får du ikke svar på mail er det udlejet.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17092

Hvidkilde Gods  Mail: hvidkilde@hvidkilde.dk
30-11-2017
D. 14-01-2018

290 ha kan evt. reduceres til kun 225 skov og landbrugs jagt udlejes den 1. januar 2018.
Nuværende jagtlejer har haft en fin afskydning på 65 pct. af de udsatte 1.000 fasaner.
Der tilhører opvarmet jagtstue til kontrakten.
Henvendelse venligst alene på mail.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16522

Jagt Udlejes på Nordfyn  Mail: topfasan@ofir.dk
22-09-2017
D. 06-11-2017

42 hektar jagt udlejes på Nordfyn. hovedsageligt flade marker med sivområde på ca. en hektar.
Pris: 12000


Tlf: 25214655
Postnummer: 5400
Annonce nr: 16075

90 Ha jagt  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
29-10-2017
D. 30-10-2017

Har 90 ha landbrugs jord ved 5853 Ørbæk og ved 5871 Frørup fordelt på 2 områder 50 og 40 ha som så er delt på 8 stykker i alt .begge områder har et stykke med juletræ på ca 0,8 ha + området med de 40 ha har også et stykke med langtids brak på 0,8 ha. Hved og byg kan købes hos mig til foder. Udlejes nu fra den 1/11 2017 til den 1/10 2018 og vider fra den 1/10 hvis man vil.
Pris: 9000


Tlf: 61100729
Postnummer: 5871
Annonce nr: 16325

32 ha blandet jagt  Mail: jagtmh@hotmail.com
14-09-2017
D. 29-10-2017

Området er opdelt i flere stykker og består bl.a. af 5 ha skov delvis beliggende ved Brende Ådal på Vestfyn.
Vi søger en seriøs jæger, som sætter pris på naturen og går op i vildtpleje. Du skal derfor være interesseret i at leje jagten for en flerårig periode.
Pris: Første år 15.000 kr. - herefter 10.000 kr. pr. år.

Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16010

Andejagt på Stenagergård Gods v. Odense Fjord  Mail: storeriddersborg@gmail.com
21-09-2017
D. 03-10-2017

Andejagt den 13/10 2017.
I de smukkeste omgivelser på Stenagergård Gods, Fynshoved, ved indsejlingen til Odense Fjord

For ca. 8 personer. Forventet afskydning 80 ænder som afregnes efter 3-skudsreglen med 190 kr. Inkl. morgenmad sant frokost i hovedbygningen

Henv. på tlf 40462075

Pris:


Tlf: 40462075
Postnummer: 5370
Annonce nr: 16071

Jagt på Nordfyn  Mail: per@brems-agro.dk
08-09-2017
D. 01-10-2017

42 hektar jagt udlejes med mindre vandhul til.

Beliggende ved Særslev.

Pris: 200 kr/ hektar


Tlf: 51666163
Postnummer: 5471
Annonce nr: 15942

Jagt på Nordfyn, Søndersø/Skamby  Mail: niels@beckbrems.dk
13-09-2017
D. 29-09-2017

Jagt udlejes
140 ha. fin jagt, med forekomst af Råvildt, Dåvildt, Hare, Fasaner, Agerhøns, samt træk af Duer og Gæs
Der har ikke været drevet jagt på arealet de sidste 4 år, med undtagelse af regulering af gæs.
Kort kan rekvireres ved henvendelse på mail. niels@beckbrems.dk
Minimum pris 28.000 kr.

Pris: 28.000


Tlf: 23456755
Postnummer: 5471
Annonce nr: 15995

Jagt på Sydfyn nær Korinth udlejes  Mail: D.balman@live.dk
24-09-2017
D. 26-09-2017

Hermed udbydes jagten på 30 ha jord og ca. 2 ha skov samt større remisse. Arealet er beliggende mellem større skove og et moseareal.
Jagten udlejes fra 1.10.17.
Henv. Tlf. 23397693

Pris: 15.000,-


Tlf: 23397693
Postnummer: 5600
Annonce nr: 16096

Jagt udlejes!  Mail: sbdybendal@gmail.com
28-08-2017
D. 15-09-2017

12,4 ha på Østfyn, beliggende ved herregård.
Meget fin dyrejagt.
Henv. tlf. 65332172, bedst efter kl. 20.

Pris:


Tlf: 6533217
Postnummer: 5853
Annonce nr: 15844

Mindre jagt udlejes pr. 1. Oktober  Mail: Tha@campusvejle.dk
09-09-2017
D. 13-09-2017

40 ha jagt i kuperet terræn. Arealet består af mindre løvskov, en sø samt et uopdyrket areal. Arealet støder op til en større mark med energipil som har stået i ca. 20 år.
På arealet forefindes hårvildt, ræv og fasaner.
Der er mulighed for udsætning af ænder.

Pris: Fast pris kr. 10.000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15958

God dyrejagt  Mail: Toemrermesterhansen@hotmail.com
29-08-2017
D. 30-08-2017

27 hektar på Langeland lige nord for Rudkøbing. Der er opstillet skydetårn og skydestige. Mark, levende hegn og lille vandhul. Der er ligeledes foderhus og tønder opstillet.
Pris: 9000


Tlf: 21591816
Postnummer: 
Annonce nr: 15850

Jagt Sydfyn.  Mail: jessenheldbo@ hotmail.com
20-08-2017
D. 29-08-2017

27 ha med tre mergelgrave -
hare, fasan, rådyr og gåsetræk
ledig fra 1. Okt. 2017.


Pris:


Tlf: 62616683 / 42199686
Postnummer: 
Annonce nr: 15768

Jagt Sydfyn.  Mail: jessenheldbo@ hotmail.com
20-08-2017
D. 29-08-2017

15 ha med remisse grænsende til Storskoven -
ænder, hare, fasan, rådyr og rigtig mange dådyr ledig fra 1. Sept. 2017.

Pris:


Tlf: 62616683 /42199686
Postnummer: 
Annonce nr: 15767

Jagtudlejes  Mail: dhh3.dk@outlook.com
20-08-2017
D. 27-08-2017

21 ha agerjord og 3,5 ha skov.
Beliggende ved støre herregård i vejstrup på sydfyn.
ledig fra 1 oktober 2017

Pris: .


Tlf: 62281976
Postnummer: 5882
Annonce nr: 15763

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57