Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
Riffeljagt
 Mail: henrik@bellasaracompany.com
22-09-2020

Langelandsk Naturperle.

Ønsker du mulighed for at nedlægge hjort dette efterår (rå/lam/buk fra 1/10 –senere evt då (då og kalv fra 01/11 – 31/01; dåhjort fra 01/12 – 31/12), så lad os gerne tale indledende i telefon og efterfølgende mødes hos mig forud for jagten.
Muligheden inkluderer en varieret og dyb naturoplevelse helt i top, mens du jager og beholder dyret/dyrene til din fryser fra min afsides-beliggende 27 ha store jagt-ejendom i et passende antal dage,
Der er i år kun nedlagt en flot 6-ender på sommer-premieren samt en fin gaffelbuk medio juni, og der afskydes normalt et betydeligt større antal bukke.

Beliggenheden er for enden af blind markvej uden synlige naboer, og med 1 km lang kystlinie som skel mod øst. Mod nord og vest afgrænses arealet primært af mose samt kanal fra tilstødende nabo-moser længere inde på øen. Arealet udgør ca. halvdelen af et sammenhængende lavtliggende naturområde, som er omringet af store kuperede landbrugs- og skov-arealer. Ejendommen Andemosegaard er stærkt kuperet. Den er designet til jagt på især klovbærende vildt med 3 yngre (20-årige) løvskove på i alt ca. 10 ha., græsdale, rørskov/mose, strandeng samt en serie vandhuller og en lille sø ud mod kysten.
Aktuelt ses på de nedgræssede områder langs kysten og i mosen bl.a. fouragerende gåseflok, tranepar, svanepar med unger og adskillige svømme-/dykke-ande- og vade-fugle. Du vil kunne opleve diverse rovfugle inklusiv havørne-par samt grævling, ræv, hare og fasan. Når jeg klipper hø på græs-arealerne mellem og omkring skovene (hvert år primo juli), kommer der med mellemrum besøg af en enlig stork og sidste år fløj en større flok på ca 30 storke fra kysten og lavt indover bakkerne.

I 2017 plantede jeg ca. 2 ha hybridpoppel i en samtidigt tilsået vildtfodermark (ligeledes 2 ha fodermarvkål, hirse, hamp, vår og vinterhvede). De 2 ha var tidligere min gamle hyben-plantage (Rosa Canina /Hunderose), og har nu karakter af brak med spredte unge træer og friske skud fra nedpløjede hybenroser, og desuden er der ca 350 løbende meter majs-rækker, som er sået langs diverse skovbryn. I skovene er der klippet stier ca. 15 m fra alle skovbryn, og der findes 2 velplacerede tårne.

Alt sammen er forbundet via græs-arealerne –enten til foder-slet/hø eller konstant nedgræsning med Skotsk Højland langs kysten og i mosen.

Hele arealet er reserveret til dig eller jer (alene og inklusiv Ny-jægere) på aftalte jagtdage. Ejendommen er ubeboet, og adgang sker via aflåst led. Telt kan medbringes og Campingvogn med soveværelse/dobbeltseng /uden toilet-bad på arealet kan evt lånes.

Kom gerne med forslag -jeg forestiller mig fx:
• oktober måned til dig /10K forud til mig for jordlejen inklusiv max 2 stk bukke + 2 stk rå/lam
• november eller januar måned til dig /10K forud til mig for jordlejen inklusiv max 2 bukke eller + 2 stk rå/lam eller 1 stk då/kalv.
• december måned til dig / 15K forud til mig for jordlejen inklusiv max 2 bukke + 1 stk dåhjort + 2 stk rå/lam eller 1 stk då/kalv.


Ring eller sms gerne til mig –TAK /Henrik 25 30 99 61 evt. Gitte 24827720 hvis…og du har TRAVLT).

Pris:


Tlf: 25309961
Postnummer: 5953
Annonce nr: 24251

Ved Søllinge
 Mail: claus.christensen@c.dk
20-09-2020

45 ha marker i 2 stykker udlejes. Ingen vandhuller eller remisser. lidt levende hegn omkring.
Pris: byd , foreslå


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 24246

Klapjagt for Buejægere.
 Mail: 07raan@gmail.com
26-08-2020

Buejagten er en ensom jagtform, og derfor vil jeg gerne støtte fælleskabet. Derfor udlejer jeg årets første klapjagt til Buejægere.
vi starter dagen med at skyde lerduer fra kl 8.30 til 9.30 således at i kan få en god fornemmelse for foranholdet med fluflu pilene.
Herefter er der morgen bord fra 9.30 - 10.
10- 14 Vi driver dagens såter vi forventer at se ca 100-150 fugle i løbet af dagen.
Dyr må skydes hvis forholdene tillader (stillestående på rette afstand)
Efter 3 retters frokost Sild - Snitzel lavet af Fasan og kaffe kage. vil vi gå på træk efter gæs og ænder.
Pris for dagen 1750 alt incl.
Jeg glæder mig til at møde jer, og forhåbentligt skabe rammerne for at mødes med andre der deler buejagtens oplevelser og udfordringer.
NB jeg har fokus på sikkerheden og posterne samt skudretninger vil være forberedt til at i kan skyde sikkert som anvist.

Pris: 1750


Tlf: 40167982
Postnummer: 5762
Annonce nr: 24065

Hjortejagt på Fyn udlejes i oktober måned  Mail: nklslllbk@gmail.com
07-08-2020
D. 21-09-2020

Da jeg ikke når så meget på jagt selv i år, overvejer jeg at leje dåvildt-jagten ud i oktober måned på min ejendom på Nordfyn.

Jeg forestiller mig, at du betaler 10.000 kr. for at have fri adgang til jagten i oktober måned, inklusiv afskydning af to enten hinder, kalv eller spidshjort. Hvis du skyder en større hjort, koster det 5.000 kr., og der må maks skydes én stor hjort.

Der er en god bestand af store hjorte i området (ca. 35 ha), og der er fine skydetårne.

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23930

jagt på sydfyn  Mail: Ulrikbalman@hotmail.com
29-08-2020
D. 12-09-2020

jagt på 130 ha i et stykke udlejes ved Gudbjerg. bestå af agerjord, 2 remiser hvor der er et vandhuller i hver. Der er hegn udenom
ejendomme drives markmæssigt meget alsidigt med bla. frøgræs og gode efterafgrøder.
Der vil blive lagt vægt på god jagtetik samt langvarig aftale.
Pris: ?

Pris: ?


Tlf: 21685112
Postnummer: 5892
Annonce nr: 24089

jagt til leje  Mail: henningsom@yahoo.dk
16-08-2020
D. 21-08-2020

27 ha jagt udlejes pr. 1-9.Ligger på Sydøstfyn. Der er levende hegn omkring stykket,noget grænser op til skov/krat.Prisen snakker vi om.
mvh.Henning Sørensen
Tanghavevej 37
5883 Oure.

Pris:


Tlf: 20237891
Postnummer: 5883
Annonce nr: 23986

Dagsjagt på fasan og ænder for buejægere.  Mail: 07raan@gmail.com
25-06-2020
D. 09-08-2020

Buejægere
Lørdag den 17 oktober afholder vi årets første jagt.
Grundet at haren endnu ikke er jagtbar, driver vi kun de dele af jagten, hvor der primært er fugle. Jagten er beliggende ned til det sydfynske øhav så der er havudsigt på en god del af dagen.
Der er udsat ænder og fasaner som er de primære jagtmål for dagen.
Incl i prisen evt vildt der skydes tilfalder skytten.
Rundstykker /kaffe kl 9.30 -10
Frokost fra 12.30 til 14
Sild
Varm Ret
Dessert /kaffe
Sidste såt efter frokost:
Jagt-forbi, 15.30

Vi har faste drivere men du skal være velkommen til at tage din hund med enten i drevet eller på post efter dine ønsker.
For mere info eller booking kan jeg kontaktes på mail eller mobil
Jeg håber at møde dig / jer til en god dag med buen i det sydfynske.
Træk og slip.

Pris: 1250


Tlf: 40167982
Postnummer: 
Annonce nr: 23708

BUE jæger, Bukkejagt til billige penge udlejes på Dagsbasis.  Mail: 07raan@gmail.com
15-05-2020
D. 29-06-2020

130 tønderland, beliggende mellem faaborg og svendborg ned til det sydfynske øhav. Jagten er velegnet til Buejægeren der udøver Baghold eller purch jagt. Jagten består af skov, eng kanaliserende skov langs en bæk og så naturligvis stranden, hvor man kan fiske på et af sydfyns bedste ørred spots. Mens man venter på at middagen er forbi, og man igen kan gå i skoven.
Der er mulilghed for overnatning på stedet med et helt unikt lydbillede...
Jeg har to bukke til afskydning når de er skudt aflyses og tilbagebetales der til efterfølgende datoer.
pris 500 kr pr døgn incl vildt.
Prisen afspejler buejægerens lavere chancere sammenholdt med riffel og er ikke indikativ for vildtet som trives på ejendommen, besigtigelse kan arrangeres.Pris: 500

Rasmus
Tlf: 40167982
Postnummer: 5874
Annonce nr: 23496

Jagt på Tåsinge udlejes  Mail: kp@kurtpoulsen-aps.dk
24-04-2020
D. 08-06-2020

290 ha jagt udleje på Tåsinge for en 5 årige periode fra 1. maj 2020
Arealet er agerjord, græsarealer, juletræer, skovbryn, hegn, små vandhuller og kyststrækning. Arealet er ikke samlet.
Der er mulighed for ænder, masser af gæs, almindelig forekommende vildtarter, rådyr & dådyr.
Der stilles jagthytte til rådighed mod selv at vedligeholde.
Skriv en mail om dig/jer selv og vi vil vende tilbage med kort og evt. aftale om besigtigelse.

Pris: 68.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23314

Jagtareal nær Glamsbjerg udlejes.  Mail: skytte.psa@live.dk
15-04-2020
D. 30-05-2020

Jagtareal på 24 ha udlejes pr.1.5 2020. Størstedelen af jagtarealet er etableret som juletræsplantage og udgør ca. 19 ha. Restarealet udgøres af skov og naturarealer. Flere steder er der gravet søer, plantet læhegn og etableret remisser. I skelet rundt om arealet er der ligeledes læhegn. Jagten kan betegnes som en god og alsidig jagt.
Pris: 18000 kr.

Peter
Tlf: 23715755
Postnummer: 5853
Annonce nr: 23231

Jagt udlejes Broholm Gods.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
09-04-2020
D. 24-05-2020

Broholm Gods har ledige konsortiepladser, og vil du kun skyde råvildt/dåvildt med riffel/bue kan du også det.
Pris:


Tlf: 27419144
Postnummer: 
Annonce nr: 23165

Jagt ved Hårby  Mail: or@jagtognaturpleje.dk
16-05-2020
D. 23-05-2020

98 Ha.Jagt i et samlet stykke Udlejes mellem Hårby og Jordløse.2 skov stykker på 2 og 3 ha. ca 1 ha.Eng, lille mose og en del mergelgrave og levende hegn, samt en lille bæk som løber igennem jagten. Jagt hus kan lejes med efter ønske. Vildtager kan lejes for 6000 pr.ha Her er der muligt at sætte sit egen præg på jagten.Der har ikke været jagtet i 2019 og 2020.
Pris: 25000


Tlf: 22991818
Postnummer: 5600
Annonce nr: 23510

Jagt udlejes  Mail: nilsbendixen@mail.dk
13-05-2020
D. 15-05-2020

90 ha udlejes. beliggende Odense NV ned til Ryds å.
3 stykker med ca 7 ha skov"

Pris:


Tlf: 22967171
Postnummer: 
Annonce nr: 23477

Jagt udlejes ca. 10 km vest for Odense  Mail: joergengroenlundnielsen@gmail.com
07-05-2020
D. 10-05-2020

Jagten på en kvægejendom nær Odense udlejes. Til ejendommen hører ialt 106 Ha hvoraf 85 ha er jord i omdrift. Resten er skov, eng, krat, bygningsparcel mv.

Pris:


Tlf: 20789140
Postnummer: 5560
Annonce nr: 23435

Smuk jagt på Krengerup Gods  Mail: leje@krengerup.dk
31-03-2020
D. 29-04-2020

Skoven ‘Hestehaven’ og de omkringliggende marker, Højbjergmarken og Teglværksmarken er til leje som et samlet jagtareal.

Jagtarealet er fordelt på ca. 42 ha. velarronderet skov og 18 ha. ager.

Arealet er trods sin størrelse ganske varieret og giver med sit kuperede terræn anledning til en flot jagt. Der er mulighed for fasanudsætning ligesom bestande af dådyr har etableret sig i området.

Derudover er der mulighed for lån af mandsskabsstue på det nærliggende Brahesholm til brug for jagtfrokost.

Pris: 35000

www.krengerup.dk
Tlf: 64721106
Postnummer: 5620
Annonce nr: 23095

Jagt på Vestfyn udlejes  Mail: 
02-04-2020
D. 21-04-2020

Omkring 60 Ha. jagt udlejes på Vestfyn ved Ørsted.
Fra 01-05-20.

Der er to tilhørende moser, samt å og eng.
I alt tilhørende cirka 3,5 ha mose og eng, heraf cirka 5.000 m2 vandspejl.

For mere information og et eventuelt rundtur på arealet, send en mail.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5620
Annonce nr: 23113

Jagtareal nær Glamsbjerg udlejes.  Mail: skytte.psa@live.dk
12-04-2020
D. 12-04-2020

Jagtareal på 24 ha udlejes pr. 1/5 2020. Størstedelen af jagtarealet er etableret som juletræsplantage og udgør ca. 19 ha. Restarealet udgøres af skov og naturarealer. Flere steder på arealet er der gravet søer, plantet læhegn og etableret remisser. I skelet rundt om jagtarealet er der ligeledes læhegn. Jagten kan betegnes som en god og alsidig jagt.
Pris: 18000 kr.

Peter
Tlf: 23715755
Postnummer: 5853
Annonce nr: 23197

Jagt udlejes på sydfyn .  Mail: morten@havregaarden.dk
17-03-2020
D. 06-04-2020

30 ha. jagt udlejes . Pr 1 april 2020 .
Beliggende mellem 2 skove , og med en lille skov midt på arealet .
God mulighed for bukkejagt , skydetårn til rådighed .
Jorden drives med alsidig planteavl .
Pris efter bud .

Pris:


Tlf: 30501909
Postnummer: 5874
Annonce nr: 22986

Jagt udlejes Broholm Gods.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
12-02-2020
D. 28-03-2020

Vi har fået et område på ca. 150 Ht. ledig til udlejning fra 1/4-2o2o Mere info og besigt ved Broholm Gods
Jagtvæsen Tage Johansen 27419144.

Pris: 75,ooo,- k


Tlf: 27419144
Postnummer: 5884
Annonce nr: 22662

Jagt udlejes på Sydfyn nær Lundeborg  Mail: 
02-03-2020
D. 09-03-2020

70 ha blandet skov, mark, eng og vandhuller. Der er også en hyggelig jagtstue med toilet og bad. Det er et meget smukt og varieret terræn.
Udlejes fra 01-05-20.

Pris: 40000,00


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 22835

nordfyn  Mail: 
03-03-2020
D. 06-03-2020

jagt på 136 ha udlejes fra 1-5. arealet ligger samlet og består af 2 søer en på 1 ha og 1 på ca 0,2 ha. Derudover er der 5 remiser,lidt brak areal, samt nogle brede veletablerede læhegn.resten er marker med vekslende afgrøder.
Pris: 48000 kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22854

Sydfyn  Mail: 
22-02-2020
D. 05-03-2020

Jagt ved Stenstrup, 95 ha, heraf 5 ha skov samt remise, vandhuller, hegn, åløb, kunstgrav, jagthytte.
Pris: 38.000

Pris: 38.000


Tlf: 
Postnummer: 5771
Annonce nr: 22764

Godsjagt på Fyn  Mail: 
16-02-2020
D. 02-03-2020

Jagten på Erholm Østerskov med tilhørende marker udlejes for en 5 årig periode.
Stykket er samlet 302 Ha hvoraf ca 125 ha er eng mark og remiser, den resterende del er blandet skov. Der er god og alsidig jagt på arealet, hvor der er både råvildt og dåvildt.
God nyrenoveret jagtstue forefindes
Kun seriøse henvendelser

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5560
Annonce nr: 22691

Ved Hårby  Mail: skipper.eriks@gmail.com
21-02-2020
D. 26-02-2020

Til lille veletableret jagtselskab der består af 6 medlemmer udbydes 1 a plads og en b plads hvor der på de 6 af jagterne må medtages en gæst, vi råder over 50 ha hvoraf 1/3 del er remisser samt en mindre sø, der udsættes passende antal fasaner der passes af fodermester. Der er tilhørende jagtstue. vi sætter stor pris på godt kammeratskab og god jagtetik. Jægere med hund foretrækkes. Pris. A plads 7,800 og B plads 5,800 Henvendelse på Mail
Pris: 7.800 - 5.800


Tlf: 20490335
Postnummer: 
Annonce nr: 22748

Herregårdsjagt 18 ha  Mail: K89@live.dk
07-01-2020
D. 14-02-2020

Jagten på Rosenlund består af 180 ha vekslende jagtterræn skov (16 ha), hegn, remiser, markveje, landbrugsjord (150 ha), mose og krat (11ha). Arealet samlet omkring gården, hvor der findes jagthytte, med brændeovn og mindre køkken. Ejendommen ligger nær afkørslen ved Langeskov (E45).

Vi søger jægere med god moral og etik, som er interesseret at leje jagten og værne om forholdene på stedet. Udlejer ønsker at afholde en jagt sidst på året. Vildtager, brænde og korn kan indgå i aftalen efter ønske. Pris 60.000 kr.

Ved interesse skriv en mail til på K89@live.dk eller ring 60 60 83 45

Pris: 60000


Tlf: 60608345
Postnummer: 5350
Annonce nr: 22394

God jagt  Mail: jagtmose@gmail.com
06-02-2020
D. 12-02-2020

Rigtig god jagt på 10 tdr. land udlejes for højeste acceptabelt bud. Arealet er beliggende udenfor Odense S. Hele arealet er skov og mose. Noget af arealet er beliggende op til Lindvedåen. Der forefindes hocksits og jagthytte med lille skovsø. Der kan fodres, men ingen mulighed for fodermark. 5 årig aftale kan aftales. Hvis du er interesseret, send en mail med en kort beskrivelse hvem du er?
Hvis du ikke får retur svar på mail, er jagten udlejet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22589

Søndersø skov på nordf. søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
25-11-2019
D. 27-11-2019

Konsortiet søger 2 B-medlemmer pris kr. 7000 plus kr. 200 i forplejming pr. jagt som består af morgenbord-middag -kaffe. der deltages i 2 andejagter og 7 fællesjagter. der udsættes ænder og fasaner og her er en fin Sneppejagt. Nyindrettet jagthytte påå 48 m2 med køk./opholdsrum samt bad/toilet.
Der deltages i 2-3 arbejdsdage i forsommeren.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22180

Fuglejagt i Søndersø skov  Mail: arnehaarslev@gmail.com
05-11-2019
D. 25-11-2019

Mindre konsortium tilbyder gæstepladser med jagt på udsatte ænder og fasaner samt god sneppejagt. Jagten afvikles som fællesjagt med max 2o jægere.
Pris: 1000 kr. incl. Morgenkaffe og middag. Start i jagtstuen kl. 8.30 og vildtparade ca kl. 14.00 derefter kaffe og afregning i jagtstuen.
Jagtdatoer: 30/11-14/12-27/12-11/01

Pris: 1000.- kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22068

Søndersø skov søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
09-11-2019
D. 25-11-2019

Søndersø skov er beliggende ved Søndersø på Nordfyn.
På grund af dødsfald m.m. Søges: 2 A-medlemmer 14000 kr. incl. Riffeljagt og 1 fast gæsteplads. 2 B- medlemmer 7000 kr. 7 fællesjagter + 2 andejagter. Søndersø skov er 74 Ha heraf 2 Ha fodermark. Vi udsætter ænder, Fasaner, her er Dåvildt, RåvildtHarer, Snepper og Duer.Der er opsat 9 skydetårne og opstillet ca. 30 fodertønder og overdækkede foderpladser. Ny jagthytte med plads til 25 personer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22089

Jagt på Langeland udlejes  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 30-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 5900
Annonce nr: 21997

Jagt udlejes ved spodsbjerg på Langeland  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 29-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 
Annonce nr: 21994

Jagt fremlejes  Mail: tmk@post12.tele.d
06-10-2019
D. 07-10-2019

26,14 ha med 6 ha mose med lille granskov, levende hegn udlejes fra 15/10 til 31/1-2020. Pris idé 6.000 kr. Jagten ligger ved Glamsbjerg.
Pris: 6000


Tlf: 30348833
Postnummer: 
Annonce nr: 21866