Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
Godsjagt på Fyn
 Mail: ac@erholm.dk
16-02-2020

Jagten på Erholm Østerskov med tilhørende marker udlejes for en 5 årig periode.
Stykket er samlet 302 Ha hvoraf ca 125 ha er eng mark og remiser, den resterende del er blandet skov. Der er god og alsidig jagt på arealet, hvor der er både råvildt og dåvildt.
God nyrenoveret jagtstue forefindes
Kun seriøse henvendelser

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5560
Annonce nr: 22691

Jagt udlejes Broholm Gods.
 Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
12-02-2020

Vi har fået et område på ca. 150 Ht. ledig til udlejning fra 1/4-2o2o Mere info og besigt ved Broholm Gods
Jagtvæsen Tage Johansen 27419144.

Pris: 75,ooo,- k


Tlf: 27419144
Postnummer: 5884
Annonce nr: 22662

Herregårdsjagt 18 ha  Mail: K89@live.dk
07-01-2020
D. 14-02-2020

Jagten på Rosenlund består af 180 ha vekslende jagtterræn skov (16 ha), hegn, remiser, markveje, landbrugsjord (150 ha), mose og krat (11ha). Arealet samlet omkring gården, hvor der findes jagthytte, med brændeovn og mindre køkken. Ejendommen ligger nær afkørslen ved Langeskov (E45).

Vi søger jægere med god moral og etik, som er interesseret at leje jagten og værne om forholdene på stedet. Udlejer ønsker at afholde en jagt sidst på året. Vildtager, brænde og korn kan indgå i aftalen efter ønske. Pris 60.000 kr.

Ved interesse skriv en mail til på K89@live.dk eller ring 60 60 83 45

Pris: 60000


Tlf: 60608345
Postnummer: 5350
Annonce nr: 22394

God jagt  Mail: jagtmose@gmail.com
06-02-2020
D. 12-02-2020

Rigtig god jagt på 10 tdr. land udlejes for højeste acceptabelt bud. Arealet er beliggende udenfor Odense S. Hele arealet er skov og mose. Noget af arealet er beliggende op til Lindvedåen. Der forefindes hocksits og jagthytte med lille skovsø. Der kan fodres, men ingen mulighed for fodermark. 5 årig aftale kan aftales. Hvis du er interesseret, send en mail med en kort beskrivelse hvem du er?
Hvis du ikke får retur svar på mail, er jagten udlejet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22589

Søndersø skov på nordf. søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
25-11-2019
D. 27-11-2019

Konsortiet søger 2 B-medlemmer pris kr. 7000 plus kr. 200 i forplejming pr. jagt som består af morgenbord-middag -kaffe. der deltages i 2 andejagter og 7 fællesjagter. der udsættes ænder og fasaner og her er en fin Sneppejagt. Nyindrettet jagthytte påå 48 m2 med køk./opholdsrum samt bad/toilet.
Der deltages i 2-3 arbejdsdage i forsommeren.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22180

Fuglejagt i Søndersø skov  Mail: arnehaarslev@gmail.com
05-11-2019
D. 25-11-2019

Mindre konsortium tilbyder gæstepladser med jagt på udsatte ænder og fasaner samt god sneppejagt. Jagten afvikles som fællesjagt med max 2o jægere.
Pris: 1000 kr. incl. Morgenkaffe og middag. Start i jagtstuen kl. 8.30 og vildtparade ca kl. 14.00 derefter kaffe og afregning i jagtstuen.
Jagtdatoer: 30/11-14/12-27/12-11/01

Pris: 1000.- kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22068

Søndersø skov søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
09-11-2019
D. 25-11-2019

Søndersø skov er beliggende ved Søndersø på Nordfyn.
På grund af dødsfald m.m. Søges: 2 A-medlemmer 14000 kr. incl. Riffeljagt og 1 fast gæsteplads. 2 B- medlemmer 7000 kr. 7 fællesjagter + 2 andejagter. Søndersø skov er 74 Ha heraf 2 Ha fodermark. Vi udsætter ænder, Fasaner, her er Dåvildt, RåvildtHarer, Snepper og Duer.Der er opsat 9 skydetårne og opstillet ca. 30 fodertønder og overdækkede foderpladser. Ny jagthytte med plads til 25 personer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22089

Jagt på Langeland udlejes  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 30-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 5900
Annonce nr: 21997

Riffel jagt  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
15-09-2019
D. 30-10-2019

2 a mellemmer søges til resten af sæsonen. Jagten er på Langeland
A mellem er riffel jagt og hagljagt.
1 b mellem søges kun hagl jagt
Skov, mose og ager findes på jagten
Kontak 22732170 for mere info
Igen SMS

Pris:


Tlf: 22732170
Postnummer: 
Annonce nr: 21690

Jagt udlejes ved spodsbjerg på Langeland  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 29-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 
Annonce nr: 21994

Fuglejagt i Søndersø skov  Mail: arnehaarslev@gmail.com
12-09-2019
D. 27-10-2019

Mindre konsortium tilbyder gæstepladser på udsatte ænder og fasaner samt fin Sneppejagt. Kun 1000.- kr.pr. jagtdag incl. fuld forplejning. Fine hyttefaciliteter.
Jagtdatoer: 26 okt. 3 nov. 16 nov. 30 nov. 14 dec. samt 11 jan. 2020

Pris: 1000.- kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 21664

Jagtkonsortium søges til jagt ca 15 km vest for Odense.  Mail: jgn@innovision.dk
05-09-2019
D. 20-10-2019

Jagten på Pejrupgård med tilhørende avlsgårde er ledig den 31. januar 2020. Jagten er fordelt på 3 ejendomme på henholdsvis 150 Ha, 100 Ha og 100 Ha. Der er tale om et kuperet terræn med mange naturlige vandhuller og remiser. Af det samlede areal er ca. 300 Ha landbrugsjord i omdrift og de resterende 50 Ha er skov, krat, moser mv. De tre arealer ligger inden for en radius af omkring 5 km.
Jeg søger et konsortium, der lejer den samlede jagt med evt. delarrangementer med andre og som forestår udsætning og pasning af vildt og definerer jagtetik.

Pris:


Tlf: 20789140
Postnummer: 5560
Annonce nr: 21614

skovjagt på Midtfyn  Mail: jesper.hvid.nielsen@gmail.com
26-08-2019
D. 10-10-2019

Seriøse jægere gerne med hunde søges til skovjagt på Midtfyn.

Der er ca. 23 hektar.

Det er haglbøssejagt på det i skoven jagtbare vildt.

Der er ingen riffeljagt.

I skoven er en hytte hvor vi kan spise.

Prisen er 2000 kr.for 5 jagter.

Henvendelse på tlf. 66145369 ingen sms eller email

Pris: 2000


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 21512

Jagt fremlejes  Mail: tmk@post12.tele.d
06-10-2019
D. 07-10-2019

26,14 ha med 6 ha mose med lille granskov, levende hegn udlejes fra 15/10 til 31/1-2020. Pris idé 6.000 kr. Jagten ligger ved Glamsbjerg.
Pris: 6000


Tlf: 30348833
Postnummer: 
Annonce nr: 21866

jagt på sydfyn  Mail: Ulrikbalman@hotmail.com
27-09-2019
D. 04-10-2019

jagt på 130 ha i et stykke udlejes ved Gudbjerg. bestå af agerjord, 2 remiser hvor der er et vandhuller i hver. Der er hegn udenom
ejendomme drives markmæssigt meget alsidigt med bla. frøgræs og gode efterafgrøder.
Der vil blive lagt vægt på god jagtetik samt langvarig aftale.

Pris: ?


Tlf: 21685112
Postnummer: 5892
Annonce nr: 21792

JAGTSELSKABET AF 2001 - SKJOLDEMOSE GODS  Mail: hans-peter.hjuler-nielsen@astrazeneca.com
19-08-2019
D. 03-10-2019

JAGTSELSKABET AF 2001 – SKJOLDEMOSE GODS

”Jagtselskabet af 2001” er et veletableret konsortium der har eksisteret – som navnet antyder – siden 2001. Vi driver jagt efter gode etiske principper og har en høj moral for jagtens udførelse. Vi råder over godt 400 Ha i Stenstrup området og har en fin bestand af klovbærende vildt og – ikke mindst – en stor udsætning af fasaner, til glæde for vores medlemmer. Fasaner passes af vores dygtige fodermester team.
Efterårssæsonen står for døren og vi har 1-2 pladser ledige. Vores konsortium er opbygget efter modulbasis, hvilket vil sige, at du selv sammensætter dit eventuelle medlemskab. Det betyder, at der er mulighed for dig, der ønsker mange jagtdage, men også for dig der kun har tiden til få. Ligeledes er der mulighed for gæstepladser til efterårets fasanjagter og antal kan aftales individuelt!
Klovbærende vildt afskydes udelukkende med riffel i vores konsortium og der er mulighed for deltagelse i efterårets bevægelsesjagter på råvildt og på dåvildt. Ligeledes vil der være mulighed for individuel jagt på klovbærende vildt i det omfang, at der er plads til det!
Vi søger jægere med god moral, ung som ældre. Nyjægere er yderst velkomne, jagthund er en fordel, men bestemt ikke en betingelse.
Prisen for deltagelse afhænger af størrelsen af pakken du ønsker.

Du er velkommen til en snak – telefonisk på 21265453

Hans Peter Hjuler
Kasserer i ”Jagtselskabet af 2001” – Skjoldemose Gods

Pris: ?


Tlf: 21265453
Postnummer: 5771
Annonce nr: 21455

Udlejes ca. 28 ha. jagt fra den 01/10.  Mail: telefonisk
13-09-2019
D. 20-09-2019

Udlejes ca. 28 ha. jagt fra den 01/10.

De 28 ha. bestå af agerjord, lillemose og der er et par vandhuller. Der er hegn udenom og der er en lille skov uden for enden.

Halv parten af det grænser op til en større skov.

På fyn 5560 Borup.

Pris:


Tlf: 21499306
Postnummer: 5560
Annonce nr: 21665

jagt udlejes  Mail: henningsom@yahoo.dk
31-07-2019
D. 15-08-2019

27 ha landbrugsjord udlejes til jagt pr.1-9-2019.
Levende hegn omkring markerne,og en del støder op til skrænt/skov.Ligger på Sydøstfyn.Prisen snakker vi om.Henvendelse. Henning Sørensen Tlf.20237891

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5883
Annonce nr: 21298

Jagt udlejes  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
08-08-2019
D. 09-08-2019

24 hektar landbrugsjord i et stykke med en god stor Mose med vand udlejes ved Øksendrup på Fyn
Pris: 8000


Tlf: 61100729
Postnummer: 
Annonce nr: 21366

Godsjagt på Fyn  Mail: ac@erholm.dk
06-04-2019
D. 21-05-2019

130 HA prima jagt på Vestfyn, bestående af ca 50 ha skov
og 80 ha kuperet mark, med 3 remiser og 3 vandhuller samt ca 5 ha eng.
Stykket har været drevet med udsætning at både fasaner og ænder. Der er mulighed for jagtstue i fællesskab med godset. Der er udarbejdet biotopplan på stykket samt tilsåede vildtager.
Forrige lejer stoppede grundet alder efter 20 år.

Pris: 110000


Tlf: 
Postnummer: 5560
Annonce nr: 20400

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
05-04-2019
D. 20-05-2019

Vi søger jagtkammerater til "Skelmoseskoven" ca. 60 ht.Hagl/Bue/Riffeljagt.
Pris: 4000,- kr. til 7400,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 20397

Jagt udlejes  Mail: Eriksminde@mail.dk
10-05-2019
D. 16-05-2019

Jagt på 24 ha incl. lille mose på en halv ha udlejes i Ellerup på Sydøstfyn.

Pris: 4000 kr


Tlf: 24850127
Postnummer: 5892
Annonce nr: 20783

Jagt ved Håstrup nær Fåborg på Fyn  Mail: fam.soerensen@gmail.com
21-04-2019
D. 16-05-2019

På 85 ha med gode muligheder for fasanudsætning.Biotopplan-Vildtagre.God mulighed for både råvildt og dåvildt.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20562

Langeland  Mail: gertbagenkop@gmail.com
11-05-2019
D. 15-05-2019

15 ha alsidig jagt udlejes for et år.
Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20806

Agernæsgaard og Petersminde udlejes samlet eller delt  Mail: anders@agernasgaarden.dk
22-03-2019
D. 06-05-2019


På Agernæsgaard er der 156 ha totalt samlet jagt til udlejning.
Virkelig god dådyr og rådyr jagt. mulighed for gæs og ænder. For god fasan jagt kræves udsætning.

Der forefindes god jagtstue - samt en møbleret lejlighed med 4 sovepladser med mulighed for forplejning, under præsentable forhold.


Petersminde med 10 km. afstand består af 102 ha. totalt samlet jagtareal.

God allround jagt, almindelig god dådyr og rådyrjagt. Med ugenert beliggende mindre moseskov samt gode naturforhold for blandet vildt, samt gæs.

Mulighed for jagtstue og overnatning.

Begge ejendomme drives markmæssigt meget alsidigt med bla. frøgræs og gode efterafgrøder.

Der vil blive lagt vægt på god jagtetik samt lagvarig aftale.

Pris:


Tlf: 40425228
Postnummer: 5450
Annonce nr: 20247

sydfynske alpe  Mail: .
31-03-2019
D. 08-04-2019

Jagt i sydfynske alper ca 30 hektar, der af ca 1,5 skov.
God jagt mange rådyr, hare, fasaner og stor dådyr bestand i sognet/ område.

Pris: 14000


Tlf: 60499377
Postnummer: 
Annonce nr: 20339

Bukkejagt og dådyrjagt  Mail: .
15-03-2019
D. 17-03-2019

Riffeljagt på Midtfyn / Søllinge
Bukkejagt og dådyrjagt udlejes
Forskellige stykker fra 10 ha. til 30 ha.

Pris: 5000


Tlf: 23718023
Postnummer: Midtfyn / Søllinge
Annonce nr: 20156

50 ha jagt på Midtfyn  Mail: niels@ludvigslyst.dk
25-02-2019
D. 26-02-2019

Jagt udlejes på økologisk landbrug med 42 ha dyrket jord samt eng, å og vildtremiser, da den tidligere lejer har valgt at gå på pension. Det er et naturskønt område med fasaner, ænder og rådyr. Der er en pæn bestand af vildt fra tilstødende skove. Ejendommen ligger ved Hågerup på Midtfyn. Prisen er inklusive op til 300 kg. korn årligt til vildtpleje.
Pris: 14900

ludvigslyst.dk
Tlf: 62641222
Postnummer: 5600
Annonce nr: 19971