Jagt udlejes sjælland

 
 
 

                                                                    Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
Jagt Søgaard v/Slagelse syd
 Mail: soegaard74@hotmail.com
18-02-2020

52 ha kuperet markjagt udlejes til seriøse jægere. Arealet byder på mindre tilplantning (syd), remisse (nord) og lindes å /beplantning som skel mod vest (længde ca. 1 km).
Der er mulighed for at jage fasaner, harer, agerhøns, duer og råvildt (riffeljagt tilladt).
Foruden korn dyrkes der græsfrø og roer, godt til stående hunde!
Udlejer er behjælpelig med jordarbejde i forbindelse med såning af majs, vildtstriber (+kornsalg).
Udlejes fra 15.05.2020 - for min. 2 år
Pris årligt kr. 15.000
Interesseret?.... så send en mail med en kort beskrivelse af hvem du/I er?
Henvendelse til Thomas Søgaard


Pris: 15000


Tlf: 51740023
Postnummer: 4200
Annonce nr: 22720

Fuglsang, Øst
 Mail: corselitze@corselitze.dk
17-02-2020

Jagten på Fuglsang Øst, i alt 270 ha udlejes for en 5-årig periode fra 1. marts 2020 eller senere.
Arealet omfatter ager, eng, søer, remiser og skovparcel og har naturskøn beliggenhed ud til Guldborgsund.
Arealet er omfattet af Natura 2000 som fuglebeskyttelsesområde, herunder den fredede strandeng Skejten.
Fredningen vedrører ikke jagtmulighederne, men jagten skal ske med hensyntagen til vandreruter i tilknytning til Fuglsang.
Der er fremragende muligheder for ande- og gåsejagt.
Biotopplan til udsætning af 430 findes.
God råvildtbestand.

Ældre Fodermesterbolig indgår som jagthytte.

Pris: 85.000

www.corselitze.dk
Tlf: 54447029
Postnummer: 4800
Annonce nr: 22708

Jagt 4571 Greving / odsherred
 Mail: Eoe@sol.dk
16-02-2020

35 ha varieret jagt med 2 moser, flere remisser og 700 meter nyplantet læhegn. Der kan gives tilladelse til at lejer sår majs bælter.

Der er vildtænder i moserne og agerhøns, fasaner, harer og rådyr på de øvrige arealer.

Jægerne skal deltag i 1 arbejdsdag i foråret, hvor der skal plantes yderligere buske for at forbedre jagten.

Røde streger på billede er 5 rækket læhegn.


Pris: 17.500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22698

jagt udlejes
 Mail: hvidager@live.dk
15-02-2020

Jagt ved Boeslunde er ledig.
26 ha med remisse med vandhul.
20 ha med remisse med vandhul.
25 ha med levende hegn og remisser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 22682

jagt udlejes
 Mail: hvidager@live.dk
15-02-2020

85 ha samhængende agerjord med remisser og vandhuller udlejes. gerne for flere år.
Pris: 35000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 22683

30 ha jagt ved Helsinge i Nordsjælland
 Mail: Olenorgil@gmail.com
10-02-2020

30 ha agerjord med to hjørnebevoksninger. Rå og fuglevildt, hare og ræv. Befinder sig ved Valby nord for Helsinge. Besigtigelse efter aftale.
Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 3200
Annonce nr: 22642

Jagtudlejning Vallø Stift, Nyhave konsortiet, Køge.
 Mail: lellingeskovpart@mail.dk
10-02-2020

Godsjagt under Vallø Stift bliver ledig til udlejning i 2020.

Afvekslende jagtrevir på 221 ha. - ca. 106 ha. skov og ca. 115 ha. mark og remiser.

https://www.valloe-stift.dk/?page_id=228

Pris:

www.valloe-stift.dk/?page_id=228
Tlf: 40720468
Postnummer: 4600
Annonce nr: 22647

Jagt på Holmagergaard udlejes
 Mail: frederik@vesti-olsen.dk
04-02-2020

Jagt på 55 ha udlejes på Midtsjælland (Tølløse)
Pris: 45.000 kr.


Tlf: 24898752
Postnummer: 4340
Annonce nr: 22582

Unik godsjagt tæt på København udlejes
 Mail: cl@sparresholm.dk
27-01-2020

Den væsentligste del af arealet på Sparresholm Gods på Sydsjælland (ca. 50 min. fra Kbh.) udlejes pr. 1/5-2020 eller efter aftale.

Arealet er på ca. 500 hektar, meget velarronderet, kuperet, og meget smukt! Cirka halvdelen arealet er skov, resten mark og eng. Området består af velplacerede remiser og levende hegn, småskove, store søer og vandhuller hvilket giver en helt enestående mulighed for ande- og trækjagt ikke mindst på Krikænder.

Arealer huser en stor og sund bestand af hjortevildt, fortrinsvis dåvildt, samt en mindre bestand af rå- og kronvildt.

Der er udarbejdet biotopplan på arealet, hvilket giver forsat mulighed for første klasses fasanjagt. Jagten er hidtil blevet passet af professionel Skytte.

Arealet ønskes udlejet for en ca. 5-årig periode til virksomhed, enkeltmand alternativt et mindre konsortium eller evt. i partnerskab med ejer.

Professionel skytte, hus, lejlighed, vildtrum og jagtstue m.m. kan evt. indgå i lejen.

Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger udelukkende skriftligt til: Sparresholm@Sparresholm.dk, Sparresholm Godskontor, Sparresholmvej 4, 4684 Holmegaard.

Kun besigtigelse efter forudgående aftale.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22511

Godsjagt Sydhavsøerne
 Mail: gods@aalholmslot.dk
15-01-2020

Aalholm Gods udlejer jagten i Guldborg Storskov syd for Vigsnæsvej. Den sydlige del af skoven er på 718 ha og der er dermed mulighed for udsætning af op til 5.000 fasaner. Der er syv vandhuller fordelt på arealet, hvor der kan laves andetræk. Skoven er beplantet med en skøn blanding af både løv og nåletræer i nye og gamle kulturer, ligesom Aalholm Gods i de seneste fem år har etableret flere skovenge strategisk fordelt i skoven. Arealet, som er meget velarronderet, har ikke været lejet ud i mange år, og der er dermed en sund og naturlig bestand af råvildt. Der medfølger en hyggelig jagthytte beliggende midt i skoven. Derudover vil det være muligt at leje endnu en hytte beliggende i udkanten af skoven, såfremt dette ønskes. Arealet udlejes for en femårig periode.
Kontakt skytte Kim Sørensen. ks@aalholmslot.dk 51545484

Pris:


Tlf: 51 54 54 84
Postnummer: 4990
Annonce nr: 22447

Jagt midtsjælland  Mail: Klausjesper60@gmail.com
10-02-2020
D. 17-02-2020

55 hektarer, alsidig jagt med god råvildtbestand og lejlighedsvis dåvildt udlejes.
Ring for info.

Pris:


Tlf: 26174096
Postnummer: 4440
Annonce nr: 22644

Jagt midtsjælland  Mail: Klausjesper60@gmail.com
10-02-2020
D. 17-02-2020

Bukkejagt udlejes.
Ring for info.

Pris:


Tlf: 26174096
Postnummer: 4440
Annonce nr: 22645

Agerjagt  Mail: Toftegaard@hotmail.com
03-02-2020
D. 04-02-2020

48 ha. Agerjagt. I øjeblikket er jorden udlagt med kløver og raps.
Der er 1 godt mosehul med 0,5 tønderland beplantning.
Enkelte strejfende råvildt, harer, fasaner og agerhøns.
Henvendelse kun på mail. Skriv lidt om dig/jer selv som jæger.

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 4070
Annonce nr: 22576

Fasan-/fuglejagt. 8 ha. Smukt beliggende. Kun 40 min. fra København  Mail: stormgruppen@mail.dk
12-01-2020
D. 02-02-2020

Nåletræsskov/juletræsplantage - på smuk vestvendt skråning ned til Lavringe Å kun 40 min. fra København - udlejes til solid og ordentlig jæger. Der er flot udsigt og gode oversigtsforhold med ca. 200 m til øvre sø/mose og ca. 300 m til nedre sø i ådalen og ca. 400 m til udkanten af skov (Magleskov under Svenstrup Gods).

Der findes fasaner, agerhøns, duer, harer og sommetider gæs.

Lejer skal acceptere/samarbejde om juletræsaktiviteter og kortvarige ophold.
Jorden ønskes i første omgang udlejet for 1 år med start 1. februar.

Der er ca. 100 m imellem stykkerne. Det ene er 6,2 ha. Det andet 1,8 ha. Nogle mener det ikke er lovligt at skyde på stykket på 1,8 ha grundet størrelsen. Andre tolker, at den lille afstand mellem stykkerne gør det lovligt. Begge stykker er indhegnet for at undgå råvildtskader.

Ved seneste forpagtning var der rigtig mange interesserede og de 6,2 ha som ren fasan/fuglejagt endte med at blive udlejet for 10.000 kr. pr. år.

Er du landmand kan de 6,2 ha også alternativ købes for 1.095.000 kr.

Jeg er svær tilgængelig på telefonen. Send derfor helst en mail eller SMS

Pris: 10000


Tlf: 40405289
Postnummer: 4140
Annonce nr: 22430

Jagt Midtsjælland  Mail: kun tlf. henvenlse
01-02-2020
D. 02-02-2020

jagt udlejes på ca 22 TDL. med remise hegn på 3 sider der er tårne og foderautomat der kan sås fodermark ved remise jagten ligger i et stort skovområde. der er Dåvildt Råvildt fasan duer gæs hare OSV, pris 10.000 kr.
Pris: se annonce


Tlf: 40848821
Postnummer: 4180
Annonce nr: 22561

Jegt udlejes i nærheden af Karise  Mail: kht180380@outlook.dk
15-01-2020
D. 02-02-2020

Jagt udlejes på 19,65 hektar agerjord. Der løber en å igennem jagtområdet og fiskeretten i denne å følger med. Der er gode muligheder for at jage ænder, fasaner, harer og rådyr. På nuværende tidspunkt holder der 2 - 4 dyr til i en mergelgrav som ligger på jagtområdet. Der er skov omkring jagtområdet så der er en del dyr som kommer forbi. Tidligere lejere af jagten har skudt rådyr med riffel. Jagten udlejes pr. 1. maj 2020

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4682
Annonce nr: 22452

Jagt på sydsjælland  Mail: fuglegaarden@dlgtele.dk
22-01-2020
D. 25-01-2020

22 Ha alsidig jagt på Sydsjælland med remise, mosehul og 2 rævegrave udlejes.

God mulighed for jagt af ænder/gæs og rådyr.

Arealet ligger 5 min fra afkørsel 41 Vordingborg

Henvendelse ved spørgsmål til Niels på 4045 0976

Pris: 10000


Tlf: 40450976
Postnummer: 4760
Annonce nr: 22486

224 ha jagt udlejes  Mail: am@kattrupgods.dk
17-01-2020
D. 21-01-2020

Kattrup Gods udlejer unikt jagtterræn.
Området er rigtig god til fugle- og træk jagt, og har en stærk bestand af råvildt og stigende bestand af kronvildt.
Der er dyrket og investeret meget i jagtterrænet i form af plantninger og pleje af arealet. Markarealer omgiver skoven med et stort udyrket moseområde, ved siden af, som er godt til markvildt. Søen godt til trækjagt og udsætning.
Arealet består af:
Skov 30 ha
Ager 165 ha
Mose incl sø 12 ha
4-5 remiser.

Veludstyret gårdlænge med køkken og stort opholdsrum/spiserum, centralt på terrænet, mulig at leje med som jagthytte.
Der er biotopansøgning på arealet til 7 fasaner/ ha.
Henvendelse for besigtigelse: am@kattrupgods.dk

Pris: 750 kr /ha

kattrupgods.dk
Tlf: 58250101
Postnummer: 4450
Annonce nr: 22458

Jagt ved Vordingborg  Mail: faebygaard@hotmail.com
18-01-2020
D. 21-01-2020

Gårdjagt på 90 ha udlejes fra 1 maj 2020 Arealet ligger mellem to skove og består af agerjord med remiser, samt en gennemgående bæk. Der kan etableres vildtagrer efter aftale.
Pris: 450 kr/ha


Tlf: 20801633
Postnummer: 4760
Annonce nr: 22465

Klintholm Gods, Møn – alsidig jagt 215 ha  Mail: klintholm@klintholm.dk
07-01-2020
D. 09-01-2020

Klintholms Gods absolut bedste jagt er til leje.
Jagten er meget alsidig, såvel mulighederne for jagt, men også en sjælden kuperet natur, der er helt enestående bl.a. fra Gunhildsbjerg er der udsigt over hele Møn!
Området er kendt for såvel sin fasan som andejagt, samt en stærk bestand af råvildt.
Arealet består af:
Skov 90 ha
Ager 100 ha
Hegn 3 km
Søer 3 stk i alt 4 ha
Urørt vildtegnet naturarealer 18 ha
Der medfølger et hus beliggende i en lysning i skoven, dette er velegnet til såvel jagthytte og sommerhus.
Der er biotopansøgning på arealet til 7 fasaner/ ha, der kan forhandles om mere, hvis ønsket.
3,7Henvendelse for besigtigelse: klintholm@klintholm.dk mobil 22223366

Pris:


Tlf: 22223366
Postnummer: 
Annonce nr: 22395

Natur jagt Brorfelde 97 Ha  Mail: ohh@holst-henriksen.dk
02-01-2020
D. 06-01-2020

Kære jæger

Jeg købte ejendommen "Pedersminde" holbæklande 80. 4350 Ugerløse. Tæt ved Elmely kro og støder op til Brorfelde skovene i efteråret 2015 på 97 ha. Et vældig kuperet og meget smukt område.
Der er jagtstue på ejendommen og lille jagthytte samt åben jagtvogn og mine skytte der passer området med foder og udsætning af fasaner m.m hvis det ønsket.
Jeg har selv en jagt først i oktober og en i november efter aftale og kun på fugle, udgifterne deles der om.
Alt vildt findes, lige fra en kraftig vekslene kronhjorte og ned efter, vi har flere skyde tårne og stiger. Får man ikke vildt med hjem, har jægeren en meget smuk oplevelse af den natur vi har.
Der finder en A.T.V. og to vildt kamera der kan købes med, i en meget fin kvalitet. E.v.t kan købet deles med ud lejre og lejre, som giver en god mulighed for jagtlejre at komme hurtig ud i området en aften stund og mini skytte med foder til vildtet, hvor vildtkamera giver en unik oplevelse af vildtet lige fra de nyfødte rålam og grævlingen parret der lister forbi og meget mere af vildtet færden.
Min nuværende jagtlejre stopper grundet aldre på 83 år og har haft jagten selv .
Har overstående din interesse ser jeg frem til at høre igen, dog foretrækkes en mindre gruppe jæger eller du selv kan løfte jagten med gæster.

M.v.h Ole Holst

O.b.s Min første annonce mistede jeg alle mine data, derfor annonce to.
Pris: 55,000


Tlf: 40279722
Postnummer: 4350
Annonce nr: 22363

Jagt udlejes straks  Mail: dragebjerggaard@gmail.com
04-11-2019
D. 19-12-2019

Udlejning af skøn jagt i Nordsjælland på 36 tønder land direkte ud til Vejby Hegn.

Med 1 km landejendom med skoven som nabo udlejes jagt fra dd. Vi kommer ikke til at bruge jagten i år, derfor er den til udlejning.
Ejendommen har været stille siden foråret. Hver dag går der masser af råvildt, ræve og harer på grunden.

Giv mig et ring, SMS eller skriv en email.

OPS. Udløb af jagtperiode er den 31.01.20.

Pris: 15000


Tlf: 23645383
Postnummer: 
Annonce nr: 22059

190 Ha Stevns  Mail: at.jagt@gmail.com
04-11-2019
D. 19-12-2019


190 ha markjagt med remiser og hegn, 1 remise med stort vandhul. Arealet ligger med grænse ud til kysten så der er gode mulighed for trækjagt på gæs og ænder.
God råvildtjagt.
Arealet udlejes fra 04.11.2019 til 01.04.2020 med mulighed for forlængelse.
Pris 45.000

Pris:


Tlf: 53885570
Postnummer: 4660
Annonce nr: 22064

Jagt Frederiksund fjordgaarden@fjordgaarden.com  Mail: fjordgaarden@fjordgaarden.com
20-11-2019
D. 22-11-2019

Fin jagt på 21 ha med skov og mark, rådyr hare fasan ande og gåsetræk.

Udlejes fra 20 11 2019 -01 08-2020 derefter 1 år af gangen evnt for en periode af 5 år


Pris: Kr 25.000

Fjordgaarden.com
Tlf: 20137401
Postnummer: 3600 Frederiksssund
Annonce nr: 22146

Jagt syd for Kundby.  Mail: assertoft@hotmail.dk
05-10-2019
D. 19-11-2019

Søger Positive jægere til frijagt syd for Kundby på SJ.
Kort afstand til skovvejen/motorvejen.

Jeg har 55 ha. hvor jeg ville finde nogle positive jægere som ønsker sig frijagt under kontrolleret forhold med mulighed for gæst.
Det er tanken er at man må bruge området når man har tid og lyst dog skal man lige melde ind inden man køre der ud (ønskes der fællesjagter så finder vi ud af det).
På jagten er der 3 remisser og læbælte, hvor der er lidt vand i alle remisser.
Der er mulighed for jagt på ænder, duer, krager, hare, agerhøns, fasaner, gæs, råvildt og der er strejf af krondyr.

Der vil være fremvisning 7/10 kl. 16,30
Vi mødes på Bjergby Engvej mellem Nybjergby og Kundby.
Prisen er 5000 kr. pr. mand.
Skriv hvis i ønsker at se området

Michael 22535019

Pris: 5000


Tlf: 22535019
Postnummer: 
Annonce nr: 21859

Jagt ved Fuglebjerg  Mail: sjhm@get2net.dk
11-11-2019
D. 15-11-2019

30 hektar jagt med landbrugsafgrøder udlejes til overtagelse med det samme. Det er 2 remisser med vand i og en å strækning på 1200 meter. Mulighed for jagtstue. Her er rådyr,fasaner,harer og duer
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4250
Annonce nr: 22096

Jagt udlejes på Sydhavsøerne.  Mail: annbrittj@hotmail.com
01-10-2019
D. 15-11-2019

Mindre dagjagt den 12. oktober 2019 på Sydhavsøerne udlejes. 2 pladser ledige
Mulighed for jagt på fasaner, agerhøns, ænder og harer.
Medbring gerne hund.
Ønskes nærmere information kontakt mig på 27161421.

Pris:


Tlf: 27161421
Postnummer: 4895
Annonce nr: 21821

173ha. Fantastisk naturskøn jagt udlejes.  Mail: lysten@post11.tele.dk
01-10-2019
D. 15-11-2019

Jagten på enkesædet Dorthealyst, 4440 Mørkøv udlejes. 173 ha. heraf 99 agerjord, 20 ha skov med 1ha. sø, resten lavtliggende græsarealer, folde og levende hegn. Mulighed for at leje arealer til vildtagerer omkring 4 velpladserede gamle remisser.
Her er en tæt bestand af råvildt, andetræk, gæs, duer, fasaner, harer og sjældne rovfugle vi passer på.
Mulighed for udsætning af fasaner.
Vi vil nødig udleje til et stort konsortium - helst til en jagtlejer som falder til og bliver her længe (den forrige blev i 40 år).
Der er mulighed for at overtage Flemming Skytte.
Et cafeteria på gården kan lånes til jagtfrokoster.
Areal leje 140.000 kr. årligt
Henvendelse pr mail: lysten@post11.tele.dk

Pris: 140.000


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 21823

30 ha Mørkøv  Mail: Jagt2011@gmail.com
29-09-2019
D. 13-11-2019

30 ha beliggende ved Mørkøv - ønsker alt råvildt og hare reguleret til et absolut minimum
Pris: 20000


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 21808

Jagt vestlolland  Mail: Niclas.jagt@gmail.com
18-10-2019
D. 26-10-2019

Jeg har Ca 125 ha. Som jeg ikke får brugt.
Det er primært ager med 1 stor remisse med lille vandhul.
Tilhørende stor have til gården ligeledes med lille vandhul.
Lange levende hegn og den ene mark ligge op af mindre skov. Lille alsidig jagt. Udlejes fra 1/2 2020
Lille

Pris: 15000


Tlf: 31774083
Postnummer: 4813
Annonce nr: 21967

Næs. Østfalster  Mail: corselitze@corselitze.dk
16-10-2019
D. 25-10-2019

Jagten på Næs udlejes fra 1. marts 2020 for en 5-årig periode.
Arealet omfatter i alt 265 ha ager, remiser, afvandingskanaler, vandhuller m.v.
Muligheder for trækjagt på ænder, gæs og duer samt udsætning af fasaner. >Fast, god råvildtbestand forefindes. Mulighed for tilkøb af vildtagre m.v.

Pris: 50.000 kr.

www.corselitze.dk
Tlf: 54447029
Postnummer: 4800
Annonce nr: 21958

Skovjagt. Østfalster  Mail: corselitze@corselitze.dk
16-10-2019
D. 25-10-2019

Jagten i Corselitze Østerskov, hovedafd. 2 udlejes fra 1. marts 2020 for en 5-årig periode.
Arealet omfatter 275 ha skov, overvejende løvskov med mange naturforyngelser og lysninger.
Velbeliggende, primitiv jagthytte indgår i lejemålet.
Arealet er velegnet til riffeljagt på hjortevildt (rå- og dåvildt), ræve og sneppejagt med hagl.
Se nærmere på www.corselitze.dk

Pris: 90.000 kr.

www.corselitze.dk
Tlf: 54447029
Postnummer: 4800
Annonce nr: 21957

Jagt til leje  Mail: Aabylund@privat.dk
05-09-2019
D. 20-10-2019

J
Jagt til leje øst sjælland

71 ha Sukkerroer,Efterafgrøder,Hvede,Vårbyg,
Ledig fra 1/10 2019
Pris:


Tlf: 26828351
Postnummer: 4653
Annonce nr: 21618

Jagt ved Gilleleje  Mail: enokvestergaard@gmail.com
24-09-2019
D. 14-10-2019

22 ha mark jagt med ny gravet lille sø midt på arealet. Marken er på den nordlige side afgrænset af lille vandløb, hvor der henstår nogle rækker af majs til at holde på vildtet. På marken står der nu en efterafgrøde bestående af honningurt, foder-radise og olieræddike.
Næste års afgrøde blive fodermajs på hele arealet.
Der er mulighed for at skyde: agerhøns, fasaner, duer, harer, råvildt og med lidt held krondyr

Pris: 11.000,-


Tlf: 
Postnummer: 3250
Annonce nr: 21774

100 ha udlejes  Mail: joakim@gangergaard.dk
07-10-2019
D. 11-10-2019

Ca 100 ha agerjord med 1 mose og 1 remisse udlejes. Jorden dyrkes med roer, korn og raps. Stor bestand af gæs på træk. Fasaner, råvildt og hare findes i naturlig bestand. Udsætning tillades. Udlejes fra dags dato.
Pris: 25000


Tlf: 21490106
Postnummer: 4270
Annonce nr: 21877

Nordsjælland  Mail: marvest3@yahoo.dk
23-08-2019
D. 07-10-2019

jagt på 26 ha i et stykke udlejes ved Vejby. Arealet ligger fredeligt nede af lille grusvej. Marken afgrænses i den ene ende af en lille å med en del bevoksning, og af levende hegn langs den ene side. Der er netop sået raps på stykket som råvildtet som der er meget af plejer at være glade for hen over vinteren.
Pris: 13000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3210
Annonce nr: 21492

Markjagt på 22 hektar, 40 min. fra København, udlejes  Mail: jkrp1206@gmail.com
29-09-2019
D. 06-10-2019

Velbeliggende midtsjællandsk markjagt på 22 hektar, 40 min. fra København, udlejes.
Med adgang til vandhul, skov og bredde markskel udlejes markjagt på Midtsjælland nær Borup.
Jagten er opdelt i 4 arealer, og vil være velegnet til nye jagere. Due- og gåsetræk – og ”Bambi” er også ofte strejfende gæst, idet større skovområde ligger ca. 500 meter fra jagten.
Jagthytte og shelter medfølger.
Pris: DKK 9..000 for et år.
Start: Hurtigt muligt.

Pris: 9.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21803

Sophienlundf Gods, Nordøstsjælland  Mail: sophienlundgods@gmail.com
29-09-2019
D. 04-10-2019

Smukt og fredeligt beliggende samlet jagtrevir under Sophienlund Gods, på ca 50 HA, udlejes for en længere periode.

Reviret er beliggende syd for Gribskov og grænser op til den kommende Søborg Sø.

Ca 25 HA er økologisk drevet agerjord, med en mindre skov, remiser, levende hegn og kanaler. Øvrige ca 26 Ha er eng- og mosearealer også med levende hegn, spredt beplantning og kanaler.

Arealet er ideelt for alle former for fuglejagt og jagt på klovbærende vildt


Pris:


Tlf: 40522702
Postnummer: 3250
Annonce nr: 21807

70 ha markjagt med mose/remise nord for Helsinge  Mail: ms@mortenschultz.dk
20-08-2019
D. 04-10-2019

Åbent økologisk drevet landbrugsareal med en enkelt remise på 1 ha og sø midt i.
Pris: 35.000,-


Tlf: 40153460
Postnummer: 
Annonce nr: 21467

Moseområde med 5 ha energipil samt ca 45 ha mark  Mail: ms@mortenschultz.dk
20-08-2019
D. 04-10-2019

Nord for Helsinge udlejes spændende økologisk dyrket område på ca 50 ha med to småsøer, plantninger/remiser, rørskær og 5 ha energipil.
Pris: 50.000


Tlf: 
Postnummer: 3200
Annonce nr: 21468

jæger søges  Mail: snevregods@gmail.com
27-09-2019
D. 30-09-2019

vi søger en jæger til en bondegårdsjagt.
Vi er 2 mand der søger en tredje mand, til vores jagt på 80 ha.
Jagten er primært agerjord med et par remisser.
Der er en god jagt på råvildt og harer
samt god trækjagt på duer
jagten starter pr 1/10 så vi har lidt travlt
Jagten ligger omkring Hplbæk

Ring ved spørgsmål eller interesse


Ting ved interesse


Pris: 6000


Tlf: 51889740
Postnummer: 4420
Annonce nr: 21793

Jagt i Osted  Mail: perhans55@gmail.com
27-09-2019
D. 29-09-2019

Jagt i Osted ved Lejre udlejes. Området er på 40 tdl og der løbe en å gennem området og der er et lille vandhul. Jagten består mest af duer, harer, fasaner og agerhøns.
Pris: 8000


Tlf: 29621391
Postnummer: 4320
Annonce nr: 21794

Jagt ager og sø  Mail: john@jagtformidling.dk
15-08-2019
D. 29-09-2019

57 hektar jagt udlejes syd for Hillerød.
God bestand af råvildt og strejf af kronvildt.
Der er nedlagt flere medaljebukke de sidste 20 år af tidligere ejer.

God mulighed for regulering af duer, ræv og krager.

Pris: 56000/år


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21420

Jagt til leje på Stevns  Mail: Bousgaard@hotmail.com
14-08-2019
D. 28-09-2019

25ha agerjagt ledig fra 1. September. Kun 50min syd for København.
Jorden ligger samlet omkring gården. Der løber en lille bæk i den ene ende af jorden som forbinder 2 nærliggende skove og løber i havet 3km væk.
Den primær jagt består af harer, fasaner, skovduer og agerhøns. Af og til ses der også store flokke af gæs på markerne.
Med lidt held kan der skydes råvildt som går langs bækken.
Kontakt gerne pr SMS.

Pris: 12000


Tlf: 21822281
Postnummer: 4660
Annonce nr: 21406

Vordingborg udlejes 56 ha jagt  Mail: asger@4760.dk
09-09-2019
D. 27-09-2019

Sydsjælland ved Vordingborg udlejes 56 ha jagt. Almindelig landbrugsdrift, i år korn, raps og roer. 2 små remiser. 200 kr pr ha. Henvendelse til Asger på asger@4760.dk . Erfarne og rolige jægere foretrækkes.
Pris: 200 kr pr ha.


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21643

Klintholm Gods – Møn. udlejning af sø, eng og mose 120 HA  Mail: peter@klintholm.dk
09-08-2019
D. 23-09-2019

Sandet – Busemarke Sø. 120 ha.
Unikt naturområde.
En del af denne jagt har ikke været udlejet før. Arealet grænser op til Østersøen, hvilket er med til at give området en helt særlig biotop.
Skov 26 ha, sø 5 ha, eng 30 ha og sivskov 60 ha.
I skoven er der mulighed for udsætning af fasaner.
Jagten på vilde ænder og gæs er mangfoldige.
Der er en stærk bestand af råvildt
I søen er der tilladelse til fiskeri fortrinsvis gedder.
Jagtleje 65.000, periode 5 år. For det sidste halvår 2019 kr. 30.000,-
Se også klintholm.dk under jagt


Pris: 65.000,-

klintholm.dk
Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 21376

Mindre jagt nord for Sorø  Mail: beg@nybolig.dk
20-09-2019
D. 22-09-2019

Dejligt naturskønt areal på ca 17 ha, hvor af de ca 4 ha er bevokset eng. I den ene ende støder arealet op mod en å, som i våde år oversvømmer engen hvilket resultere i et godt træk på ænder. Der kan også etableres træk ved åen.
Der er en del råvildt i området.

Pris: 11000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4180
Annonce nr: 21736

Jagt Præstø  Mail: beg@nybolig.dk
20-09-2019
D. 22-09-2019

8 ha direkte til større skov udlejes per 1/10.
Arealet er til sået med hvede der en god bestand af råvildt og fasaner.

Pris: 7500


Tlf: 51528110
Postnummer: 4720
Annonce nr: 21738

Mindre jagt Regstrup  Mail: beg@nybolig.dk
20-09-2019
D. 22-09-2019

Mindre jagt på 10 ha udlejes ved Regstrup. Arealet har 1 remis med mindre vandhul, desuden støder arealet op mod bevoksninger. Udlejet per 1/10
Pris: 5000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4420
Annonce nr: 21737

Jagt udlejes på Skellebjerggaard ved Dianalund  Mail: post@levetoftegaard.dk
07-08-2019
D. 21-09-2019

Skellebjerggaard ved Dianalund, ønsker at udleje jagten på gården.
Arealet på næsten 70 ha, med rimisser og en lille granskov

Der er mulighed for indgå aftale, om jagtstue mv.

Pris: 50000


Tlf: 70602584
Postnummer: 4293
Annonce nr: 21355

Jagtmulighed på ænder og gæs  Mail: Jo.gunderslevholm@gmail.com
31-07-2019
D. 14-09-2019

Fantastiske områder ved Tystrup sø på midtsjælland, udlejes fra 1/9 til 31/1-20
Område 1. Er der adgang ca. 2 gange i hver mdr. Plads til 8-12 skytter af gangen- strandjagt på første klasse.!
Pris 25000kr
Område 2. Trækrute for masser af gæs, som ynder disse marker- pris for sæson 25000kr- plads til 6-8 skytter- hyppighed når trækket er til det.

Pris: 25000


Tlf: 22403830
Postnummer: 4250
Annonce nr: 21313

Jagt udlejes på Nordfalster.  Mail: pitter@os.dk
30-07-2019
D. 13-09-2019

28 ha agerjord, samt moseområde med buske/kradt, træer og vand, som er henlagt til natur.
Jorden støder op til en 26 ha stor mose.
Her er alt det vildt som omfatter en god jagt.
Ud over dette kan mosens mange dyr nydes, eksempelvis fiskehejre, nattergal, rørhøg samt mange andre dyrearter.
Jagten kan lejes fra august 2019.
Kontaktes på: 60678742

Pris:


Tlf: 60678742
Postnummer: 
Annonce nr: 21291

Jagt udlejes på Lolland  Mail: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com
08-09-2019
D. 12-09-2019

135 ha agerjord med 3 mindre remisser nær Horslunde på vestlolland udlejes. Afgrøderne på markerne er skiftevis hvede, byg, roer og efterafgrøder. Der findes en sund bestand af fasaner, harer, agerhøns og gæs på træk. Råvildt må ikke skydes.

Pris: 16500
Kontakt 20786031 for mere info eller fremvisning.

Pris:


Tlf: 20786031
Postnummer: 4913
Annonce nr: 21635

Jagt på Vestlolland udlejes  Mail: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com
08-09-2019
D. 12-09-2019

125 ha agerjord med en remisse og et 400m. langt læhegn udlejes, omkring Tårs på vestlolland. Afgrøderne på markerne er skiftevis hvede, byg, roer, græsfrø og efterafgrøder. Der er en sund bestand af fasaner, harer, agerhøns og periodevis store mængder gæs, da det ligger inden for en km til kyst. Råvildt må ikke skydes.

pris 16000
Kontakt 20786031 for yderligere info eller fremvisning.

Pris: 15000


Tlf: 20786031
Postnummer: 4912
Annonce nr: 21634

Fuglejagt ved Slagelse.  Mail: kentjagt@outlook.dk
29-07-2019
D. 12-09-2019

Ca 50 tl jagt med jagtgevær udlejes for et år eller mere og der er på området fasaner, duer, snepper hare og ræv mm og der er en kunst ræve grav hvis man er til det, området består af blandet skov og en lille eng.
VIGTIGT det er kun jagt med jagtgevær da vi selv jager med riffel på stykket.
skriv for yderlig info

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21278

Jagt på nordfalster  Mail: pitter@os.dk
28-07-2019
D. 11-09-2019

Jagt udlejes på Nordfalster.
28 ha agerjord, samt moseområde med buske, træer og vand som er henlagt til natur. jagtudlejningen støder op til en 26 ha stor mose. Her er alt det vildt som omfatter en god jagt. En jagt i særklasse. Ud over dette kan mosens mange dyr nydes, eksempelvis fiskehejre, nattergal, rørhøg samt mange andre dyrearter.

Pris:


Tlf: 60678742
Postnummer: 4850
Annonce nr: 21276

Jagt udlejes (4600)  Mail: fspSNABELAteliamail.dk
03-09-2019
D. 09-09-2019

Jagt udlejes ved Køge (ca.17,5 Ha).
Duer, fasaner, rådyr m.v.
Mulighed for foderpladser.
Ring til Flemming eller send en mail.
Pris og periode aftales nærmere.

Pris:


Tlf: 26739400
Postnummer: 4600
Annonce nr: 21592

Jagt udlejes (4440)  Mail: fsp(SNABELA)teliamail.dk
03-09-2019
D. 09-09-2019

Jagt udlejes (ca.7,5 Ha). Periode / pris aftales nærmere. Mulighed for at skyde rådyr, fasaner, harer, agerhøns m.v. Ring til Flemming, bedst efter kl.17 eller send en mail.
Pris:


Tlf: 26739400
Postnummer: 4440
Annonce nr: 21591

Terræn søges til træning af hund og evt skyde en forårs buk  Mail: ingefrisenberg@gmail.com
26-07-2019
D. 09-09-2019

Kontakt mig
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21257

Orø  Mail: Steen.b.hansen@outlook.dk
22-08-2019
D. 08-09-2019

På Orø udlejes spændende jagt, med mindre skov, remisser og gode levende hegn. Der er en fin bestand af råvildt, og naturlig bestand af almindeligt markvildt.
På arealet er en fantastisk trækjagt på gæs, og udlejer er behjælpelig med tilladelse til regulering, hvilket giver en lang jagtsæson. Samlet areal er på 125 HA.
Pris kr. 65000.00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4305
Annonce nr: 21484

Nordsjælland  Mail: marvest3@yahoo.dk
14-08-2019
D. 07-09-2019

19 ha jagt udlejes lidt nord for Helsinge. arealet består af mark med en remise med et lille vandhul. en lille høj med nogle træer, samt en å der løber igennem lidt af arealet. Der er ud over rådyr en del krondyr i området.
Pris: 20000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3200
Annonce nr: 21405

Jagt søges  Mail: Cykkelsmed@hotmail.com
02-09-2019
D. 07-09-2019

Hygge jagt søges af 2 jægere oppe i årene vi har høj jagt etik søger i området omkring Odsherred og Holbæk og omegn send en mail og jeg svare hurtigst muligt

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21582

Jagt ved Ringsted udlejes  Mail: john@jagtformidling.dk
12-08-2019
D. 05-09-2019

God jagt på 37 ha. Landbrug - tæt ved sø og skov i naturskønt område.

Veletablerede remiser med råvildt, harer, fasaner, agerhøns, duer m.v.

Engarealer med rigtig fin gåse- og andejagt.

Jagten udlejes fra 1. september til max. 2-3 jægere.

Send mail med telefonnummer. Så vil du modtage opringning/SMS snarest.

Pris: kr. 28.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21389

Jagt udlejes 4050 Skibby  Mail: eigil1929@gmail.com
24-08-2019
D. 03-09-2019

22 Tld Virkelig god jagt med mose ca. midt i udlejes ,gerne til hånværker der kan/vil hjælpe lidt til.
Der er god bestand af alt,især Rådyr, Agerhøns og Ænder
Arealet ligger mellem 2 Fjorde og flere Skove
Telt i jagttiden er tilladt ,uden brug af åben ild

Pris: 17.000


Tlf: 21166774 - SMS eller Mail.TAK
Postnummer: 4050 Skibby
Annonce nr: 21499

390 HA jagt udlejes  Mail: hanne@bredum.dk
30-08-2019
D. 30-08-2019

390 Ha jagt udlejes fra Januar 2020 Midtsjælland Sorø udlejer deltager i jagten udlejes for et år ad gangen.
Pris: 400 kr. pr HA


Tlf: 40848821
Postnummer: 4540
Annonce nr: 21550

54 Ha. Vestsjælland / Mørkøv  Mail: jeppeslott@gmail.com
27-08-2019
D. 30-08-2019

54 Ha. jagt udlejes for et år og derefter mulighed for en forlængelse på 3 år eller mere.
Stykket består af to gode remisser, og støder op til skov. Stykket gennemløbes af lille å.
Der er gode muligheder for råvildt, kronvildt, fasaner og hare mm.
Der er mulighed for anlæg af yderligere en remisse.
Start 1-10-19.

Pris: kr. 400 pr. Ha.


Tlf: 40312398
Postnummer: 4440
Annonce nr: 21527

Skovjagt under Vallø Stift er ledig til udlejning 1/8 2019.  Mail: lellingeskovpart@mail.dk
15-07-2019
D. 29-08-2019

JAGTUDLEJNING, VALLØ STORSKOV, KØGE
Skovjagt under Vallø Stift er ledig til udlejning 1/4 2019.
Afvekslende jagtrevir på 312 ha. skov.

En rigtig god mulighed for riffelentusiasten eller et lille seriøst jagtkonsortium kun 45 km. kørsel fra Rådhuspladsen.

Jagtrevirets skovområde er meget afvekslende med unge tætte beplantninger såvel som gamle bevoksninger med lysninger. Reviret er en del af et stort sammenhængende skovområde på over 1000 ha, hvor der primært bliver drevet riffeljagt. Skoven har en god bestand af råvildt. Reviret omfatter tillige et af kerneområderne for områdets dåvildtbestand (de sidste 3 år har der været brunstplads på terrænet), derudover var der i efteråret 2018 ligeledes kronvildt på terrænet (ikke fast bestand)

Naturgrave for ræv forefindes ligeledes på arealet, og sidste år blev der anlagt 2 nye vildtagre i skoven.

Jagten udlejes med jagthytte centralt placeret på reviret. Jagthytten er en lille stråtækket, tidlige medarbejderbolig, af ældre dato med indlagt el.

Yderligere information, og fremvisning efter aftale, ring eller send en mail til Skovfoged Steffen Uldal.

Skriftlig henvendelse til:
Vallø Stift
Skovfoged Steffen Uldal
Slotsgade 3, Vallø
4600 Køge
Lellingeskovpart@mail.dk
Tlf. 40720468

Pris:

www.valloe-stift.dk/?page_id=12786
Tlf: 40720468
Postnummer: 
Annonce nr: 21197

Jagt ved Slagelse  Mail: alfred@hashojnet.dk
21-08-2019
D. 28-08-2019

12 ha. mark , op til skov og levende hegn udlejes .
Tlf . 21643892

Pris:


Tlf: 21643892
Postnummer: 4200
Annonce nr: 21482

Gørløse, Hillerød  Mail: rezzzoug@jubii.dk
11-08-2019
D. 28-08-2019

Jagtområde i nordsjælland på 51 ha udlejes med mulighed for selvbestemmende indretning af jagtlokale med udsigt over området.
Beligenhed ml. Gørløse og Uvelse.
Bemærk:
Kun henvendelser pr. telefon bliver besvaret.

Pris: 40.000


Tlf: 53294806
Postnummer: 3550
Annonce nr: 21388

Hundyrsjagt veslolland  Mail: Niclas.Jagt@gmail.com
25-08-2019
D. 26-08-2019

Jeg har 250 ha. Med nogle remisser, store haver, vandhuller og massere af levende hegn. Jeg vil gerne have skudt 3-4 hundyr i efteråret. Der vil evt kunne arrangeres overnatning hvis i kommer fra Sjælland.
Kødet er selvfølgelig incl. 4300

Pris: 4000


Tlf: 31774083
Postnummer: 
Annonce nr: 21507

Nordøst Lolland  Mail: dahl-antonisen@mail.dk
14-08-2019
D. 26-08-2019

67 Ha markjagt, med levende hegn, et hegn hvor det er muligt at opsætte stige/tårn.
Markplanen for 2020 er 45 ha roer 12 vinterhvede 10 vårbyg.

Pris: 11500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21409

Allerød & Hillerød kommune  Mail: .flintholme@gmail.com
09-07-2019
D. 23-08-2019

225 hektar agerjord udlejes per 1. okt. 2019.
Fast råvildt bestand. Agerjord med 3 mindre remisser, samt vandhuller.
Beliggende i Allerød & Hillerød kommune.
Pris fastsættes efter aftale.

Kontakt venligst
Bruun

Pris: Aftale


Tlf: 26821282
Postnummer: Allerød & Hillerød kommune
Annonce nr: 21161

Sydsjælland  Mail: Helgehansen50@hotmail.com
18-08-2019
D. 21-08-2019

31 ha ager med bæk,bevoksning på begge sider.
Dyrkes med roer og korn.
Agerhøns,fasaner,harer,rådyr m.m.
udlejes til maks. 2 jægere

Pris: 13500,00


Tlf: 61760510
Postnummer: 4760
Annonce nr: 21449

jagtareal under Kongsdal Gods.  Mail: Skytte@kongsdal.dk
10-07-2019
D. 20-08-2019

Jagten på ca. 60 ha udlejes.
På ca. 30 ha af de 60. er det kun riffeljagten som udlejes. de sidste 30 ha. er det både riffel og hagl jagten. der er skov, remiser, eng og mark.
der forefindes på arealerne Kronvildt, dåvildt og råvildt, samt div. små vildtarter. der jages hjortevildt ud fra kvote bestemmelser.
høj jagt etisk moral vægtes højt

pris 30.000 kr pr. år.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21164

jagt på nordvestfalster  Mail: Vagn@arvelund.dk
02-08-2019
D. 05-08-2019

dejlig jagt på nordvestfalster ca 97ha op til skov og med en stor mose med åbent vand udlejes 1/8-2019 der er en god bukkejagt med godt med råvildt,harer,fasaner og en lille bestand af agerhøns der er mulighed for andetræk samt der er tidligere sat ænder ud
der kommer indimellem en lille flok dådyr forbi en sand perle for naturelskere

Pris: 28000


Tlf: 20992218
Postnummer: 4840
Annonce nr: 21329

Bukkejagt udlejes på Midtsjællands gods  Mail: steff@rolundbyg.dk
18-06-2019
D. 02-08-2019


Jeg har jagten på et område på 370 ha på et større gods på midtsjælland og vil gerne give andre bukkejægere mulighed for at skyde buk her.
du får derfor mulighed for at leje et område her på godset som vi efterfølgende aftaler.
i området er der over 50+ skydetårne og stiger tilrådighed.
Terrænet er primært blandet skov med mange flotte enge og stier.

Pris: Der betales 2000kr ved leje af området, og 3000kr når bukken er skudt.
i alt: 5000kr
1 buk uanset størrelse.

kontakt mig for fremvisning og mere info om området.
Pris: 5000kr

Pris: 5000


Tlf: 50759825
Postnummer: 4200
Annonce nr: 21042

Vejby  Mail: marvest3@yahoo.dk
09-06-2019
D. 24-07-2019

Jagt på 26 ha agerjord udlejes ved Vejby. Arealet ligger fredeligt nede af lille grusvej.
Pris: 15000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3210
Annonce nr: 20986

Attraktiv riffel og fugle jagt, Bremersvold og Ålholm gods  Mail: howa247@gmail.com
12-07-2019
D. 20-07-2019

Velfungerende særdeles attraktivt konsortie beliggende øst for Errindlev på Lolland søger nye medlemmer da vi har udvidet vores jagt areal og derfor nu råder over ca. 500 Ha. blandet jagt, 80 Ha skov med meget stor dåvildt bestand under Ålholm Gods samt områder tilhørende bl.a. Bremersvold Gods med flere remiser af forskellig størrelse.

Øvrige områder er delt op i flere parceller med remiser, heraf nogle med vandhuller og udsatte ænder, div. hegn samt agerjord med mange harer. Der afholdes 4 fælles jagter på udsatte fugle på et tilstødende område samt nogle planlagte fældes andejagter. På de øvrige områder afholdes minimum 4 almindelige ”bondejagter” på fasaner, agerhøns, ænder og hare, altså min 8 fællesjagter i alt, jagterne afholdes normalt på søndage. Dåvildt i skoven afskydes bæredygtigt efter aftale med skytte og skovfoged. Der er naturligvis også mulighed for bukkejagt i skoven samt på andre områder, evt. frijagt under ansvar kan også aftales. Vi er en flok ældre gutter hvor hyggen er i højsædet, vi starter og slutter jagterne i vores hus med morgenmad og en solid middag når vi er færdige, kammeratlig samvær og nogle hyggelige jagter er det det handler om hos os, vi ønsker som sagt ikke at være flere end det hele kan løbe rundt, så vi vil være max. 10 personer når alle pladser er besat, jagten passes at 2 meget kompetente folk fra lokalområdet.

Vi råder over et stort flot hus der ligger helt ugenert i skoven med flere soveværelser, stor spisestue, hvggerum med internet og og TV et stort veludrustet køkken, badeværelser med bad og centralvarme i hele huset så overnatninger før og efter jagter er en oplagt mulighed. Man kan evt. også holde en hygge weekend med familien hvis man har brug for lidt ro og fred samt færdes i den smukke natur i området.
Hvis interesse ring til skytte ( 50908067 bedst mellem 17 - 18 ) for evt. omvisning, eller skriv en mail med lidt og dig selv samt dine forventninger, ny-jægere og kvinder er naturligvis også meget velkomne. Pris: 22.000,- med B-plads som må sælges videre efter aftale, eller plads uden gæst til 14.000,-.

Pris:


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 21179

+300Ha tildeles nyjæger  Mail: jorgen@laurberg.org
13-07-2019
D. 15-07-2019

Kæmpe fin mulighed for en nyjæger frijagt på gæs duer ænder dåvildt råvildt kronvildt.

9 fælles jagterPris: 9000kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 21188

jagt udlejes  Mail: grundkoeb@gmail.com
27-05-2019
D. 11-07-2019

Jagt på sydsjælland udlejes.
Samlet jordareal ca 16 tønder land, og heraf ca. 4 tønder land nåleskov og vildthegn og ca. 4 tønder land udyrket engareal med vandhul.

Pris: 16000 kr om året


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20910

Gilleleje  Mail: postmaster@karinhassing.dk
27-05-2019
D. 11-07-2019

Jagt på ca 9 ha ager/skov udlejes kr. 15.000,-
Nærmere oplysninger på telefon 23254390

Pris: 15.000,-


Tlf: 23254390
Postnummer: 3250
Annonce nr: 20911

Jagt Gilleleje  Mail: enokvestergaard@gmail.com
17-06-2019
D. 02-07-2019

Mark på ca 20 ha, med mindre vandhul udlejes ved Gilleleje. På marken er majs, hvor der efter aftale med kommende jæger, efterlades striber af majs til at holde på vildtet. På jagten er der mulighed for at jage: fasan, agerhøns, duer, harer, rådyr og med lidt held krondyr
Pris: 14.500,-


Tlf: 20447560
Postnummer: 3250
Annonce nr: 21037

Orø  Mail: Steen.b.hansen@outlook.dk
14-05-2019
D. 28-06-2019

Jagt på 135 ha på Orø. Området omfatter lille skov, remisser og brede hegn. Der er en god jagt på råvildt, samt en unik jagt på gæs. (udlejer behjælpelig med reguleringstilladelser) Der forefindes almindeligt med markvildt, udsætning er mulig i skoven.

Der vil være mulighed for opbevaring af jagtgrej på ejendommen.

Pris: 500 kr. pr. ha


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20826

bondejagt på Stevns  Mail: Steen.b.hansen@outlook.dk
14-05-2019
D. 28-06-2019

Jagten på Kildegården 65 ha, remisse med vandhul, vandløb, og levendehegn. Fin bestand af råvildt, der er harer, fasaner og agerhøns på jagten.

Jagten på Kisshøj 42 ha, nabo til skov og mose, levende hegn, fin bestand af vildt på området.


Udlejes samlet, eller hver for sig

Pris: 300 kr. pr. ha,


Tlf: 
Postnummer: 4672 + 4652
Annonce nr: 20827

100 hektar ager på Vestsjælland.  Mail: Assertoft@yahoo.dk
12-05-2019
D. 26-06-2019

Jeg har jagtrettten på ca 100 hektar ager, med 5 småremisser/mervelgrave, som står ledigt i denne sæson.

Så derfor ønskes det at finde en eller flere fornuftige jægere der er interesseret i området.
Jagten ligger mellem stigsbjergby og kundby, og kan med fordel opdeles i to stykker.

Der er blevet vurderet at en fornuftig afskydning af bukke, vil være 3 stk i jagtsæsonen 19-20.
Der er opsat 3 stiger.

Der betales følgende:
En kalender uge 1000kr for at du må gå på bukkejagt, plus 1500kr ved nedlagt buk uanset størrelse.

Så hvis du mangler noget billig bukkejagt, og evt har tanke om at leje hele jagten.
Så er der en god mulighed for at se områdets goder, mens man er på bukkejagt.

Henvendelse via mail.
Mvh Martin

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 20817

Jagt syd for Slagelse  Mail: jrjrit@hotmail.com
09-05-2019
D. 23-06-2019

Jagt beliggende 3 km. syd for Slagelse i godt område udlejes.
Der er remisser med vand samt vådområde.
Der kan skydes råvildt, hare, fasaner og duer.
På markerne dyrkes korn, frø og raps.
2 arealer på ca. 36 ha. og 50 ha. evt. samlet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20779

Gilleleje  Mail: postmaster@karinhassing.dk
04-05-2019
D. 18-06-2019

Jagt på ca. 9 ha ager/skov udlejes. kr. 20.000,-
Nærmere oplysninger på tlf. 23254390

Pris: 20.000,-


Tlf: 23254390
Postnummer: 3250
Annonce nr: 20708

LÆKKER AGER & SKOVJAGT, FAXE  Mail: ebbeskov@post10.tele.dk
11-06-2019
D. 13-06-2019

80 HA ager med 3 remisser, 2 af dem er med vand/mergelgrav.
5 HA skov med vand/mergelgrav.
Der kan sklydes råvildt, fasaner, harer og duer.
Kun seriøse henvendelser fra fornuftige jægere.

Pris: 25.000


Tlf: 40290522
Postnummer: 4640
Annonce nr: 20996

Jagt UDLEJES MIDTSJÆLLAND  Mail: Madsenhenrik2@gmail.com
10-06-2019
D. 12-06-2019

60 tdl udlejes nær hvalsø/Skjoldenæsholm
God alsidig jagt med 6 remiser, hvor der er 2 vandhuller, med mulighed for udsætning af ænder / trækjagt.
Der er en fin bestand af både råvildt og dåvildt i området.

Pris: 30.000


Tlf: 26174096
Postnummer: 4330
Annonce nr: 20991

Skovjagt under Vallø Stift er ledig til udlejning 1/5 2019.  Mail: lellingeskovpart@mail.dk
28-04-2019
D. 12-06-2019

Afvekslende jagtrevir på 312 ha. skov.
En rigtig god mulighed for riffelentusiasten eller et lille seriøst jagtkonsortium kun 45 km. kørsel fra Rådhuspladsen.
Jagtrevirets skovområde er meget afvekslende med unge tætte beplantninger såvel som gamle bevoksninger med lysninger. Reviret er en del af et stort sammenhængende skovområde på over 1000 ha, hvor der primært bliver drevet riffeljagt. Skoven har en god bestand af råvildt. Reviret omfatter tillige et af kerneområderne for områdets dåvildtbestand (de sidste 3 år har der været brunstplads på terrænet), derudover var der i efteråret 2018 ligeledes kronvildt på terrænet (ikke fast bestand).
Naturgrave for ræv forefindes ligeledes på arealet, og sidste år blev der anlagt 2 nye vildtagre i skoven.
Jagten udlejes med jagthytte centralt placeret på reviret. Jagthytten er en lille stråtækket, tidlige medarbejderbolig, af ældre dato med indlagt el.

Yderligere information, og fremvisning efter aftale, ring eller send en mail til Skovfoged Steffen Uldal.

Skriftlig henvendelse til:
Vallø Stift
Skovfoged Steffen Uldal
Slotsgade 3, Vallø
4600 Køge
Lellingeskovpart@mail.dk
Tlf. 40720468

Pris:


Tlf: 40720468
Postnummer: 
Annonce nr: 20627

50 blandet jagt  Mail: mail@gltoftegaard.dk
07-06-2019
D. 09-06-2019

Hej
Jagt og fiskevand på midtsjælland (stenlille)
Samlet areal er på ca 50 ha
agerbrug ca 37 ha delt i tre stykker men delt af offentlig vej og en mindre privatvej som fører ned til vandhullet.
sø/vandhul 6 ha omkring 4 m. dybde
remiser ca 1,5-2 ha der er sået majs i foråret 2019
brak/siv og lign 2 ha

arealet er beliggende i et område med mange vandhuller. Så det er primært andejagt
Derudover forefindes de almindelige vildtarter.
Der er ikke drevet bukkejagt i 2019 på arealet.

Pris: 35.000


Tlf: 21428353
Postnummer: 4173
Annonce nr: 20978

Konsortium pladser ledige Slagelse-Flakkebjerg  Mail: peterstrudal@hotmail.com
22-04-2019
D. 06-06-2019

2.A plads til 10.000 kroner er bukkejagt + fuglejagt med 2 gæster på klapjagter 2 hønse jagter + 5 klapjagter fri jagt på due-gæs-ænder dog ikke ikke i udsætning i 3 remisser udover er der vandhuller der bliver sat 200 fugle ud.
Jagt stue på 50 kvadratmeter med mulighed for overnatning.

Er du interesseret så ring til
John på 21654212 eller
Bent på 27105805

Pris: 10.000


Tlf: 21644212 27105805
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20574

Nordsjælland  Mail: marvest3@yahoo.dk
21-04-2019
D. 05-06-2019

19 ha ved valby med en remise midt i arealet med et lille vandhul. Og en høj med nogle træer og store sten. En å løber i enden af arealet og gennemskærer en del af stykket. Der er en stor bestand af kronvildt i området.
Pris: 25000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3230
Annonce nr: 20567

Jagtareal Engelholm Gods  Mail: gerner@wolff-sneedorff.dk
16-04-2019
D. 31-05-2019

Jagt udlejes på Engelholm Gods, Sydsjælland.
1. maj 2019 bliver ca 160 ha blandet jagt ledig.
Der er prmært tale om markjagt med 10 remiser, og et mindre skoveområde samt levende hegn.
Der findes åbne vandførende grøfter og der er vand året igennem i næsten alle remiser.
Der ligger en nabo med 4 ha jagt midt i området. Naboen er buejæger og interesseret i at optimere jagten gennem at indgå en aftale om fælles vildt- og jagtforvaltning.
Der er vildtagre ved nogle af remiserne. Der kan tillejes yderligere vildtagre hvis der er ønske herom.
Prisen for jagten er 100.000 kr. årligt, hertil kommer valgfrit tilleje af yderligere vildtagre for 5.000 kr pr ha årligt og der er mulighed for at leje en opvarmet jagtstue for 12.000 kr årligt.
Henvendelse vedr. jagten kan ske til ejer på mail gerner@wolff-sneedorff.dk


Ca. 160 ha. alsidig jagt på Engelholm Gods, Sydsjælland bliver ledig 1. Maj 2019.
Arealet er primært landbrugsjord, men der er en jævn fordeling af småskove, remiser, levende hegn, søer og vandførende grøfter. Arealet er rigt på naturoplevelser og velegnet til jægere for hvem en alsidig vildtbestand er en kvalitet.
Der forventes en årlig jagtleje på 100.000 kr. for de ca. 160 ha jagt.
Interesserede kan henvende sig til gerner@wolff-sneedorff.dk

Pris: 100.000


Tlf: 40101809
Postnummer: 4733
Annonce nr: 20513

75 ha alsidig jagt med 5 ha skov og god andejagt i mose med vand  Mail: Kildegaarden.petersen@mail.dk
13-04-2019
D. 28-05-2019

5 km. vest for Slagelse udlejes alsidig jagt med 5 ha skov og 7.5 ha af Øster Stillinge mose med stort vandhul hvor der er stor bestand af ænder, gæs og råvildt mv.
Skoven ligger ved gaarden hvor der kan udsættes fasaner i voliare og ligeledes fast råvldtbestand der.
Stort jagt-opholdslokale ved gaarden

Pris: 35.000 kr


Tlf: 40117326
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20475

Jagt tæt på København  Mail: tony@egeholm.dk
02-05-2019
D. 23-05-2019

God alsidig jagt på 27 ha med meget råvildt.
Lille remise - 2 ha. sø med mange ænder og grågæs.
Der etableres på sigt en sø mere - tilladelse er givet.
Beliggenhed ved Stenløse.
Aftale mindst 2 år.
Kort over arealet kan fremsendes efter aftale.

Pris: 30.000,-


Tlf: 22415886
Postnummer: 3660
Annonce nr: 20673

Jægerspris Nordskov - jagtrevir udlejes  Mail: ns@kongfrederik.dk
08-04-2019
D. 23-05-2019

Jagtrevir i Jægerspris Nordskov udlejes fra d. 1. januar 2020.
Arealet udgør samlet ca. 303 ha. og omfatter skov, moser, strandenge og mindre søer.

• God fast bestand af råvildt.
• Enestående flot beliggenhed.
• Kort afstand til hovedstadsområdet.

Reviret udlejes samlet eller opdelt.

Yderligere oplysninger og udbudsmateriale ved henvendelse til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris
Direktør Nils Sættem,
tlf. 47 53 10 04, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris,
email: kf@kongfrederik.dk, www.kongfrederik.dk

Pris:

www.kongfrederik.dk
Tlf: 47531004
Postnummer: 3630
Annonce nr: 20422

Haslev  Mail: .
14-05-2019
D. 20-05-2019

38 ha udlejes til bukkejagt, harer, fasaner, agerhøns og ænder.
Der er 5 vandhuller med 2 remisser.

Pris: 17.000,00


Tlf: 20 14 36 30
Postnummer: 
Annonce nr: 20829

Bjere  Mail: .
14-05-2019
D. 15-05-2019

40 ha. heraf 11 ha eng og mose, rest agerjord
Pris: 15000


Tlf: 40447057
Postnummer: 4480
Annonce nr: 20833

60 ha i Annisse  Mail: ms@mortenschultz.dk
05-05-2019
D. 14-05-2019

60 ha økologisk drevet ejendom heraf ca 40 ha dyrket.
Ca 10 ha med træer og krat, 3 vandhuller og et par remiser.
Jagten lejes ud fra 1. Maj 2019
Kr. 60.000,-
Mulighed for jagtstue mod merpris.


Pris: 60.000


Tlf: 40153460
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20725

Jagt udlejes ved Køng, NY PRIS ! kr 42.000 pr år for 155 ha  Mail: irene@tybjerggaard.dk
25-04-2019
D. 14-05-2019

Jagten på Vængesbjerggaard beliggende ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg udlejes.
155 hektar, primært agerjord, beliggende i og omkring Køng mose. Årlig jagtleje: kr 42.000

Henvendelse pr mail, eller tlf : 40419188


Pris: 42000


Tlf: 40419188
Postnummer: 4750
Annonce nr: 20600

Danmarks bedste jagt  Mail: Skytte@kongsdal.dk
03-04-2019
D. 14-05-2019

Kongsdal Gods sætter arealer i Åmose området til udlejning.
der er 4 områder:
Område 1: 83 ha.
Område 2: 133 ha
Område 3: 100 ha.
Område 4: 33 ha.
Alle områder støder op til hinanden. Arealerne kan lejes hver for sig eller samlet. Prisen er 800-1000 kr. pr. ha. Afhænger af ønsket afskydning og område. Jagten omfatter småvildt, råvildt, dåvildt og kronvildt som findes fast på arealerne hele året. Specielt skal kronvildtjagten med en af Danmarks bedste stammer fremhæves. Hjorte i medaljeklassen og i den tunge vægtklasse er ikke noget sjælende syn på disse kanter. Småvildt jagten er god med en fin afskydnings procent på udsatte fasaner.
for mere info kontakt: Skytte@kongsdal.dk


Pris: 800-1000 á ha.

www.Kongsdal.dk
Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 20368

Jagt i Hillerød/Gørløse  Mail: rezzzoug@jubii.dk
10-05-2019
D. 11-05-2019

Lille jagtområde på 15 ha udlejes til 1-2 jægere.
Pris: kr. 5.000

Kun telefon opringninger besvares.

Pris: 5.000


Tlf: 53294806
Postnummer: 3330
Annonce nr: 20784

Næstved  Mail: .
04-05-2019
D. 06-05-2019

Jagt på 28 ha. udlejes 5 km. fra Næstved
God alsidig jagt – råvildt, harer, fasaner, agerhøns . lille sø med ænder.Pris: 10000


Tlf: 40 74 01 68
Postnummer: 
Annonce nr: 20711

27 ha ved Kalundborg.  Mail: steenfischerj@gmail.com
03-05-2019
D. 06-05-2019

Her udlejes 27 ha bar mark med et meget lille mosehul med træer omkring. Mark består af mest fodermajs samt vinterbyg. Beliggende tæt op af engområde. Mange rådyr og også kronvildt i området.
Kuperet terræn
Pris kr. 6000,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20690

Jagt ved Hyllested, syd for Slagelse  Mail: jorgenvollerup@gmail.com
19-04-2019
D. 06-05-2019

Attraktiv jagt på 120 ha udlejes fra dags dato.Jagten omfatter agerjord, 5 remisser, levende hegn og åløb. Der bliver gravet 2 søer i sommeren 2019. Majs er sået omkring remisser. Der vil blive plantet omkring de to remisser i efteråret 2019
Der er god bestand af råvildt, harer, fasaner, ænder, agerhøns og duer.
Lille nyistandsat jagtstue stilles tilrådighed.
Udlejes kun for en flerårig periode.

Pris:


Tlf: 20876286
Postnummer: 4261
Annonce nr: 20543

Jagt Stevns  Mail: humlemose@dlgnet.dk
12-04-2019
D. 06-05-2019

Markjagt med varierende afgrøder.
Reviret er på 32 ha., der er levende hegn, og en vildtremisse ved vandhul hvor der står et skydetårn.
Der kan træffes råvildt, harer og agerhøns samt duetræk i efteråret.

Pris: 10.000-


Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 20454

Haraldsted/ ringsted  Mail: .
29-04-2019
D. 04-05-2019

20 ha. med mose
Pris: 6500


Tlf: 21759630
Postnummer: 
Annonce nr: 20641

25 ha agerjord med remisser udlejes  Mail: hvidager@live.dk
14-04-2019
D. 04-05-2019

Ved Boeslunde udlejes 25 ha agerjord med remisser for 12.000 kr. årligt.
andre stykker fra 8.000 kr.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 20483

Jagt ved Rønnede  Mail: jankjensen@hotmail.com
02-05-2019
D. 03-05-2019

9 Ha jagt tæt på Rønnede udlejes snarest.
Jagten er velegnet for 1 til 2 personer, der
er god mulighed for at nedlægge sommerbukke, harer,
fasaner, duer og agerhøns, råvildt efterår.

Til tider er der set dåvildt.


Pris: 4500,-


Tlf: 23117046
Postnummer: 4683
Annonce nr: 20669

Jagt  Mail: arp-hansen@os.dk
02-05-2019
D. 03-05-2019

En lille god jagt på 40 tl. Som består af eng/mose/mark
den ligger 30 min. fra Rådhuspladsen Kbh.
Udlejes for kr 16500,-

Henv. Tl.20944378

Pris: 16500,-


Tlf: 20944378
Postnummer: 2765
Annonce nr: 20677

Jagt udlejes v Glumsø, 57 ha med 3 gode remiser, de to med vand  Mail: irene@tybjerggaard.dk
02-05-2019
D. 03-05-2019

57 ha, med 3 gode remiser hvoraf de 2 er med vandhul udlejes nær Glumsø.
God bukkejagt.

Pris 32.000,00 pr år

Henvendese på mail eller tlf 20861629

Pris: 32000


Tlf: 20861629
Postnummer: 4160
Annonce nr: 20672

Nordsjælland  Mail: marvest3@yahoo.dk
17-04-2019
D. 01-05-2019

26 ha jagt ved vejby udlejes, arealet ligger fredeligt nede af grusvej, med en å i den ene ende af stykket. Skovstykke grænser op til arealet. Arealet dyrkes med planteavl. Der er en del råvildt i området samt mange hare og fasaner.
Pris: 24000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3210
Annonce nr: 20527

Jagt på Vestsjælland ved Mørkøv  Mail: Assertoft@yahoo.dk
24-03-2019
D. 29-04-2019

3 agerjordsområder med små remisser/mervelgrave udlejes nær Stigsbjergby, på henholdsvis 35, 45 og 55 hektar.
Stiger er opsat.

Der er god jagt på råvildt, hare, duer, krager og gæs.
Rigtig god mulighed for at udsætte agerhøns ud og få en god jagt på disse.

Områderne udlejes til enkeltpersoner eller lille konsortie.

35 hektar - 14000kr
45 hektar - 18000kr
55 hektar - 22000kr

Mvh Martin

Pris: Fremgår


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 20271

jagt i Stevns  Mail: tekin0206@hotmail.com
28-03-2019
D. 29-04-2019

Søger 3. jægere til min jagt i stevns som er på 63 ha.
Der er en god bestand af Råvildt, Harer, Fasan, agerhøns , Gæs og strejfende Dåvildt.
På jagten må vi skyde en sommer buk pr. jæger og to om efteråret. Dådyr er fridt, ingen begrænsning.
Pris pr. jæger er 6500 kr.


skriv gerne en mail eller sms om dig, så kan vi tage den der fra.

Pris: 6500


Tlf: 61621901
Postnummer: 
Annonce nr: 20308

jagt udlejes ved Køng , 4750 Lundby  Mail: irene@tybjerggaard.dk
31-03-2019
D. 29-04-2019

Jagten på Vængesbjerggaard, ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg udlejes for en 5 årig periode. Jagten er på 155 hektar primært beliggende i og omkring Køng Mose og består primært af agerjord. Henvendelse pr mail eller tlf.


Pris 49.500 pr år.

Pris: 49500 pr år v 5 års leje


Tlf: 40419188
Postnummer: 4750
Annonce nr: 20341

Alsidig jagt i Nordsjælland  Mail: abboligtjek@gmail.com
03-04-2019
D. 29-04-2019

Alsidig jagt på 26.5 ha, beliggende mell. statsskovene Ganløse Ore og Ganløse Eged udlejes. Arealet består af en sø på 1 ha med et rigt fugleliv med bl.a rugende ænder og gæs. Der er flere remiser samt en grankultur på 2 ha. Der er en stærk råvildt bestand, fasaner , harer og snepper i sæsonen. Max 3 lejere.
Pris: 30000 kr


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 20370

Riffeljagt beliggende på Falster  Mail: thomaskrasmussen@webspeed.dk
27-04-2019
D. 28-04-2019

Riffeljagt beliggende på Falster
200ca. Ha skov ,marker, enge en stor remiser og levende hegn.
Råvildtbestand med fornuftig afskydning, også mulighed for strejfende Dåvildt (på de 20 Ha.)
Der må skydes 6 Bukke, og 14 efterårsdyr
Pris ide 45000,-kr

Pris:


Tlf: 22628259
Postnummer: 
Annonce nr: 20618

SØNDERGÅRDSJAGTEN, MØN 220 HA  Mail: peter@klintholm.dk
14-03-2019
D. 28-04-2019


Råvildt og rough shooting!

Denne jagt er fortrinsvis en hegn- og markjagt, men grundet de mange 10 m brede læhegn har området udviklet sig til en varieret jagt med mange muligheder.

Til jagten hører 2 søer med remiser samt 1 remise med engelsk voliere. I de 10 m læhegn er der 4 km, der giver mulighed for jagt på fasaner, ænder og duer.

Særlig er der en stor bestand af råvildt, hertil er der opsat 5 hochsitz.

Der er mulighed for at etablere 3 foderremiser, samt mulighed for at opstille en jagtskurvogn.

Leje perioden er på 5 år. Kontakt Peter Scavenius på tlf. 22 22 33 66 eller klintholm@klintholm.dk for nærmere oplysninger ang. pris m.m.
Se www.klintholm.dk under jagt, hvor der er kort over området

Pris:

klintholm.dk
Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 20150

Jagt udlejes ved Kalundborg  Mail: lars@robinwood.dk
21-04-2019
D. 27-04-2019

Jagt på 55 ha med 3 remiser udlejes ved kalundborg 4400
jagten er på landbrugsjord og ligger rigtig godt imellem stort skovareal og stort moseareal.
Der er masser af rådyr og ligeledes er der kronvildt i området, tillige hare og trækkende gæs.
Udlejes pr dd. Længere kontrakt kan arrangeres.
Pris pr år 22.000 kr
Adresse gives på telefon
Mvh
Lars
Pris: 22.000

Pris: 22000


Tlf: 40593455
Postnummer: 4400
Annonce nr: 20558

And-buk & fasan: Nordgårdsvej 4573 Grevinge  Mail: Eoe@sol.dk
25-04-2019
D. 27-04-2019

27 ha med 2 moser ca 2 ha paragraf 3 område samt 2 mindre remiser

Vilde ænder i begge moser samt fasaner og rådyr

Der plantes ca 500 meter 4 rækker læhegn i 2019

Udlejes for en periode på 2 år, med start 1 maj.

Højeste bud over 10.000 får jagten


Pris:


Tlf: 50578057
Postnummer: 
Annonce nr: 20593

Jagt ved Fredensborg  Mail: post@baerhaven.dk
21-04-2019
D. 27-04-2019

I vildtrigt og naturskønt område mellem Danstrup og Endrup hegn udlejes jagt på 9 ha.
Pris: 12.500 kr. for et år

baerhaven.dk
Tlf: 20772050
Postnummer: 3480
Annonce nr: 20557

Åmosen naturområde  Mail: Eoe@sol.dk
25-04-2019
D. 27-04-2019

Åmosen ved tissø: Ca 9 ha §3 område som er udlagt som rent naturområde med græs. Området har større mose med træer samt mindre mose som tørre ud om sommeren. Baggerst på området støder området op til Halebyore å.

Der kommer rigtig mange gæs og ænder på træk, da området ligger meget tæt på Tissø.

Der er blevet skudt mange rådyr på området og nu bliver der også skudt kronvildt i området.

I den store mose er der vildænder og enkelte fasaner selvom der ikke er blevet fodret.

Udlejes for en periode på 2-5 år efter ønske.Pris: 10.000


Tlf: 50578057
Postnummer: 
Annonce nr: 20594

Jagt på Orø  Mail: Steen.b.hansen@outlook.dk
15-04-2019
D. 25-04-2019

Super jagt på Orø, Anneksgården. Samlet areal er på 160 HA, heraf 23 HA, på 2 holme i Issefjorden. Super jagt på trækkende ænder og gæs. På Orø, er der mindre skov, flere remisser og levende hegn,fornuftigt med råvildt, mulighed for udsætning af fasaner. I perioder er der massive træk af gæs. Udlejer er behjælpelig med tilladelse til regulering.
Mulighed for at kunne opbevare udstyr inden døre, samt mulighed for jagtstue i nærheden af jagten

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4305
Annonce nr: 20488

Jagt udlejes på midtlolland  Mail: frederikbruhn@hotmail.com
18-03-2019
D. 23-04-2019

Skøn jagt udlejes kun få km fra Maribo søerne ved Maribo på Lolland

Jeg har ca. 180 ha landbrugsjord som udlejes til jagt.
Jorden er kendetegnet ved flade marker, som ligger i et område hvor de fleste af markerne grænser op til skov eller læhegn.

Der indgår 5 remisser i jagten, hvor der både er gode muligheder for udsætning af ænder, andetræk samt bukkejagt. Landskabet på Lolland gør det generelt yderst attraktiv at gå på bukkejagt.

Nogle af markerne har en usædvanlig god harejagt.

I efterårs og vintermånederne har vi i perioder, været hårdt plaget af gæs - derfor giver det gode muligheder for gåsejagt.

Der vil kunne tilbydes såning samt pasning af vildstriber omkring remisser.

Der kan tilbydes stort opvarmet værksted, som jagthytte på jagt dagen, hvis dette er et ønske. ellers vil der være mulighed for påsætning af jagthytte på ejendommens arealer.

Der vil være mulighed for at opdele jagten i mindre arealer, hvis dette ønskes.

Den samlede pris for denne jagt er, 35.000 kr. Årligt.

Hvis du/i ønsker en del af de lollandske eftertragtede jagt arealet, så er mulighed her - du vil kunne jage Ænder, Fasasaner,Agerhøns, gæs, Harer og Råvildt.

Kontakt tlf 61542695

Pris: 35000


Tlf: 61542695
Postnummer: 4930
Annonce nr: 20189

Jagt udlejes ved Kalundborg  Mail: lars@robinwood.dk
10-03-2019
D. 20-04-2019

Kronvildt, Råvildt i fantastisk område ved Sejerøbugten kalundborg.
jagten er på ager jord men beliggende fantastisk imellem stort skovområde og moseområde.
Arealet er ca. 55 hektar
udleje periode min. 2 år

Pris: 28.000


Tlf: 40593455
Postnummer: 4400
Annonce nr: 20097

Jagt udlejes på Sydøstlolland  Mail: eskemosegaard@gmail.com
18-04-2019
D. 20-04-2019

Et stykke på 24 Ha med mose/vandhul og agerjord med mulighed for andetræk - fasaner - harer - rådyr - dådyr - gæs.
Samt et stykke skov på 7 Ha med mulighed for fasaner - rådyr - dådyr.

Pris: 15.000


Tlf: 20264524
Postnummer: 4892
Annonce nr: 20537

54 ha med 5 remiser  Mail: knudkknudsen@gmail.com
03-03-2019
D. 17-04-2019

Goddag
Jagt på 54,5 ha med 5 remiser udlejes ved Tølløse 4340
Det lægger 20 min kørsel vest for Roskilde.
Jagten består af 2 marker.
Den ene er 12 ha stor med én remis/sø velegnet til udsætning af ænder.
Den anden mark er 42 ha stor med 4 remiser, hvoraf 1 remis er meget velegnet til fasanudsætning og 1 remis/sø velegnet til udsætning af ænder. De 2 resterende remiser er velegnet til at foder fasanerne over i.
Der kan opnås tre sorter på én jagt.
Udlejes pr dd. Længere kontrakt kan arrangeres
Pris pr år 49.000 kr
Alt kontakt pr. mobil 20469826
Adresse gives på telefon
Mvh
Peter

Pris: 49.000


Tlf: 20469826
Postnummer: 4340
Annonce nr: 20023

Markjagt i Nordsjælland  Mail: Bo@solvanggaard.eu
15-04-2019
D. 16-04-2019

17,5 ha agerjord med en lille remisse og ca. 1.200 m2 sø udlejes. Der er ca. 700 m. levende skelhegn.
Der er strejfende råvildt, harer og fasaner på arealet. Gæs overflyver.

Pris: 8.000


Tlf: 40449407
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20497

Jagt Nordsjælland  Mail: Bo@solvanggaard.eu
15-04-2019
D. 16-04-2019

21 ha agerjord med 3 mindre remisser, heraf søareal i alt ca. 0,5 ha. Markerne er delvis omkranset af levende hegn (i alt ca. 1000 m).
Der er strejfende råvildt, harer, ænder, gæs og fasaner på arealet.
Udlejes fra 1. maj

Pris: 18.000


Tlf: 40449407
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20496

Mose under Sophienlund Gods  Mail: sophienlundgods@gmail.com
10-04-2019
D. 15-04-2019

Et samlet moseområde på ca 35 HA, beliggende syd for Gilleleje og hørende under Sophienlund Gods udlejes. Arealet ligger fuldstændigt fredeligt og er meget vildtrigt med en fast bestand af råvildt, samt dåvildt og kronvildt på strejf. Herudover vil der være mulighed for at skyde duer, fasaner og ænder fra de dræningskanaler som gennemskærer arealet.

Der vil være mulighed for at overtage de allerede etablerede skydetårne.

Henvendelse på mail: sophienlundgods@gmail.com eller tlf 40522702

Pris:


Tlf: 40522702
Postnummer: 3250
Annonce nr: 20437

Mose  Mail: sibiriengaard@gmail.com
03-04-2019
D. 14-04-2019

1 time syd for København.
Areal 126 Ha.
På arealet findes stort moseområde med 3 store søer. Herudover 2 skovområder.
Arealet grænser op til 700 Ha skov som forvaltes af naturstyrelsen. Naturstyrelsen driver ikke jagt. Dette genererer et betydeligt årligt overskud af klovbærende vildt. Råvildt og dåvildt.
Godset kan sørge for anlægge og vedligeholde majs foderagerer
Lejemålet omfatter brug af godsets tidligere skyttebolig. Skytteboligen ligger i skovbrynet.
Huset fremstår hyggeligt, stråtækt og det er ny renoveret i 2012 med nyt køkken, brændeovn og badeværelse.
Fremvisning til seriøse henvendelser kan aftales på mail:
sibiriengaard@gmail.com
Jagten kan deles op i 2 dele. Hver del koster 42.000,-

Pris:


Tlf: 30664773
Postnummer: 4840
Annonce nr: 20367

Attraktiv dyrejagt nær Sorø  Mail: kertinge@skovnatur.com
20-03-2019
D. 12-04-2019

140 ha Samlet skovjagt med en skøn mosaik af gammel og ny skov med mange
lysninger og enge. Jagten er beliggende i et stort kompleks af skovdistrikter og
med en rig vildtbestand. Her finder Du – Råvildt og Dåvildt i fast bestand –
Kronvildt og Sika kan forekomme.
Skovadministrationen vægter nedtagning af gamle vildthegn samt kulturmodeller
uden vildthegn. Der ønskes en aktiv afskydning af Kronvildt.
Mulighed for at til leje tilstødende nabomarker er tilstede.
5 år gammel Jagthytte indgår i lejemålet.
Udlejes fra 1/5 2019 og 5 år frem

Pris: 117 000

www.skovnatur.com
Tlf: 22 72 49 51
Postnummer: 
Annonce nr: 20222

Fyrendal Gods  Mail: pedersen@holsteinborg.dk
25-02-2019
D. 11-04-2019

Jagten på Fyrendal kan lejes. Areal ca. 250 ha. Heraf landbrug ca. 90 ha. Rest skov.
Der kan aftales majsarealer langs med levende hegn, skovbryn og rundt om mergelgrave hvor det måtte ønskes.
Mulighed for udsætning af fasaner.
God råvildtjagt, duer, snepper og visse år også en del grågæs på markerne.
Mulighed for yderligere areal i Rude skov, dog kun til haglbøssejagt.

Pris:

holsteinborg.dk
Tlf: 40356106
Postnummer: 4243
Annonce nr: 19968

14 hektar med mose og kløvergræs  Mail: ranvig.forna@gmail.com
07-04-2019
D. 10-04-2019

14 hektar landbrugsjord, pt udlagt med kløvergræs, en klat skov, en mose og et regnvandsbassin.
Der er stort dådyrtræk på jorden. Mulighed for at opstille hochsitz. Henvend dig på mail hvis du er interesseret i at høre mere.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 20411

Riffeljagt, bukke og dåvildtjagt udlejes på Lolland  Mail: oddenlolland@gmail.com
07-04-2019
D. 09-04-2019

Bukke og dåvildtjagten på ca. 150 Ha. beliggende på Bremersvold gods udlejes pr. 1. maj og et år frem. På området er der en birkeskov samt en større og en mindre remisse, div. hegn samt et større sivområde, området grænser op til Keldskov og passes af skytte. Der forefindes 2 fornuftige skurvogne med strøm og varme, vask med afløb til medbragt vand, strøm afregnes efter forbrug ifølge bi-måler i vogne. Der sættes fugle ud på området og det betyder at der vil blive afholdt i alt 4 efterårs fuglejagter af udlejer, dette betyder der vil være 4 dage, 2 i oktober samt 2 i november hvor der naturligvis ikke kan dyrkes riffeljagt på området, der vil ikke blive skudt klovbærende vildt på disse jagter. Vi forestiller os i bliver i alt 6 riffeljægere hvor i indbyrdes bliver enige om hvem af jer der har kontakten til skytte samt udlejer. Der må afskydes max. 2 fuld/halvskufler, 2 spidshjorte, 4 dåer samt 10 kalve. Der er i alt 6 parter af Kr. 10.000,- pr. stk. eller udlejes for 60.000- til enkeltperson. Der kan i løbet af sæsonen arrangeres aftentræk på ænder i samarbejde med skytte. Der vil være fremvisning i weekender efter aftale med skytte. Der kan ringes på annoncen på hverdage efter kl. 16.Pris: 10000/60000


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 20412

Herregårdsjagt  Mail: chr@loch-hasling.dk
23-03-2019
D. 09-04-2019


Jagten på Frederiks-Eg, 4160 Herlufmagle udlejes 1.5. til
hensynsfulde jægere. 300 ha med varieret plantaavl, heraf
25 ha med mose, skov. hegn og naturarealer. Mange mergel-
grave og søer. Meget råvildt og strejfende då- og kronvildt. Ugenert beliggende bondehus indgår som jagthytte.

Pris: 95000


Tlf: 55501002 / 40266299
Postnummer: 4160
Annonce nr: 20258

Alsidig jagt på midtsjælland  Mail: wennlind@dlgtele.dk
07-04-2019
D. 09-04-2019

Ca. 14 ha.ager jagt på midtsjælland bestående af 3 remiser, 0,5 ha eng og 2 x 3 rækker læhegn udlejes.

Vildtbestand er alsidig bestående af råvildt, fasan,agerhøns,harer og skovduer.

Pris: 12000 kr


Tlf: 30425616
Postnummer: 4173
Annonce nr: 20410

Jagt Udlejes  Mail: hvidager@live.dk
23-02-2019
D. 09-04-2019

Ved Boeslunde udlejes 3 stykker på henholdsvis 23,24,45 ha. priser fra 10.000 til 17.000 kr.
Lidt hegn og remisser med vandhuller.
Fasaner, harer, ænder og rådyr.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 19958

Fuglejæger  Mail: Hostthomas@ymail.com
01-04-2019
D. 08-04-2019

Søger 3 fuglejæger til jagt på Aunø/svinø.(Næstved)
Jagten er på ca.100HA. Med et engstykke som ligger ud til aunøfjord.
Genial ande og gåse jagt når de vil ind over engstykket, der bliver afholdt 6 jagter hvor hvert medlem står for dagens forløb.
Der er frijagt på ænder,gæs,duer og ræv.
Pris 6000 pr. Mand

Pris: 6000


Tlf: 27853735
Postnummer: 4700
Annonce nr: 20346

Alsidig jagt i Nordsjælland  Mail: abboligtjek@gmail.com
03-04-2019
D. 08-04-2019

Alsidig jagt på 26,5 ha udlejes.Der er en fast bestand af råvildt fasaner harer ænder og gæs. Søen er ca en ha med meget rigt fugleliv. der er både rugende ænder og gæs og et fast ande- og gåsetræk til søen.Der er flere remiser og en 2 ha stor grankultur.Jagten er den hel perfekte for et par mand.
Pris: 30000 kr


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 20363

Riffeljagt , bukke og dåvildtjagt udlejes på Lolland  Mail: oddenlolland@gmail.com
18-03-2019
D. 07-04-2019

Bukke og dåvildtjagten på ca. 150 Ha. beliggende på Bremersvold gods udlejes pr. 1. maj og et år frem. På området er der en birkeskov samt en større og en mindre remisse, div. hegn samt et større sivområde, området grænser op til Keldskov og passes af skytte. Der forefindes 2 fornuftige skurvogne med strøm og varme, vask med afløb til medbragt vand, strøm afregnes efter forbrug ifølge bi-måler i vogne. Der sættes fugle ud på området og det betyder at der vil blive afholdt i alt 4 efterårs fuglejagter af udlejer, dette betyder der vil være 4 dage, 2 i oktober samt 2 i november hvor der naturligvis ikke kan dyrkes riffeljagt på området, der vil ikke blive skudt klovbærende vildt på disse jagter. Vi forestiller os i bliver i alt 6 riffeljægere hvor i indbyrdes bliver enige om hvem af jer der har kontakten til skytte samt udlejer. Der må afskydes max. 2 fuld/halvskufler, 2 spidshjorte, 4 dåer samt 10 kalve. Der er i alt 6 parter af Kr. 14.000,- pr. stk. Der vil være fremvisning i weekender efter aftale med skytte. Der kan ringes på annoncen på hverdage efter kl. 16.
Pris:


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 20196

Jagt Nordsjælland  Mail: jan724@hotmail.dk
30-03-2019
D. 31-03-2019

Jagt på 40 ha beliggende mellem Gribskov og Høbjerg Hegn udlejes pr 1. maj.
Flere remiser og trægrupper. Mange dådyr, rådyr og gæs.Enkelte krondyr set på arealet.
Pris: 30.000 kr/år
Send en mail med kort beskrivelse af dig selv.

Pris: 30000 kr


Tlf: 40361921
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20329

Sydsjælland  Mail: Egeholm@mail.dk
22-03-2019
D. 28-03-2019

117 ha beliggende på Sydsjælland, ud til Avnø Fjord.
400m kystlinie med tilhørende siv og vådområder.
Brede læhegn og remiser med våde huller.
Vildtet består af harer, fasaner, agerhøns, råvildt og gæs.
Campingvogn stilles til rådighed i bygning.
Arealet ligger rundt om Skaverup by og ud mod vandet.

Pris:


Tlf: 40117248
Postnummer: 4750
Annonce nr: 20242

Jagt på Sydsjælland udlejes  Mail: fuglegaarden@dlgtele.dk
26-03-2019
D. 27-03-2019

19 Ha god jagt på Sydsjælland - 5 min kørsel fra afkørsel 41 udlejes. Jagten er beliggende op til skov og læhegn. God dyrjagt og harrejagt.
Pris: 12000


Tlf: 40450976
Postnummer: 4760
Annonce nr: 20286

Jagt udlejes  Mail: sivklipperen@gmail.com
22-03-2019
D. 25-03-2019

70 tdr agerjord med levende hegn udlejes ved Radsted.
Pris: 4000


Tlf: 
Postnummer: 4990
Annonce nr: 20248

syd for Rønnede  Mail: leifhfj@gmail.com
20-03-2019
D. 22-03-2019

Mangler 2 mand gerne ny jæger
Jeg har ca 36 ha mark med vandhuller og grænser op til skov, god jagt på Råvildt, kronvildt og dåvildt kommer også på stykket. træk jagt på gæs.
send en mail med lidt om dig selv og jeg kontakter dig
leifhfj@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20220

Egholm Gods  Mail: .
20-02-2019
D. 21-03-2019

Område 1:
Egholm Gods, post nr. 4070
Rigtig god jagt udlejes på ca. 90 HA. Stort set er det området hvor fasanerne vil være. Der er også en sø hvor man kan jagte ænder.
Prisen pr HA er 850,- = 72.500,00

Område 2:
Egholm Gods, post nr. 4070
Jagt udlejes på ca 60 HA til en HA pris på 675,- = 37.500,-


Område 1 + 2 samlet HA pris 600,- = i alt 90.000,-

Jagtlejen betales i 4 rater

Område 3:
Egholm Gods, post nr. 4070
Bukkejagt i perioden 16/5 – 31/5
Jagtleje 5.000,-
Trofæafgift, første buk 5.000.-
Trofæafgift, anden buk 8.000.-


Henvendelse til driftsleder Carsten Møller på godskontor 4640 4035 eller mobil 2073 6563.

Pris:


Tlf: 4640 4035/ 2073 6563
Postnummer: 
Annonce nr: 19941

Udlejning 27 ha Havdrup  Mail: taagemarksgaard@gmail.com
15-03-2019
D. 18-03-2019

Jagt på 27 ha i to marker.
Levende hegn og vildtstribe.
400 kg hvede inc. Fasasaner,Agerhøns, Harer og Råvildt
Passer perfekt til hyggejagt for jæger med hund.

Pris: 425 kr / ha


Tlf: 
Postnummer: 4622
Annonce nr: 20158

Jagt udlejes i Odsherred  Mail: Christian-dahl@jubii.dk
13-03-2019
D. 16-03-2019

Jagt udlejes i Odsherred ( Egebjerg ) Arealet er ca 18 tønder land fordelt på 3 stykker jord som ligger op af hinanden.
2 små vandhuller ( blå farve ) mulighed for at så noget vildtafgrøde ( rød farve )
Fasaner, harer, rådyr, agerhøns, ænder,

Pris: 8000


Tlf: 26256862
Postnummer: 4500
Annonce nr: 20131

jagt 16 tønder land sydsjælland  Mail: 23933565@mail.dk
11-03-2019
D. 16-03-2019

Jagt udlejes på sydsjælland (Lidt uden for Næstved), arealet er ca. 16 tønder land og arealet er blandet med udyrket eng uden dyr, græsareal, nåletræsskov og vandhul.
Der er en del råvildt der passerer igennem arealet.
Prisen er fast.
Henvendelse bedes ske på mail.

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 20119

Gørløse, Hillerød  Mail: rezzzoug@jubii.dk
09-03-2019
D. 12-03-2019

Lille jagtområde på 15 ha udlejes til 1-2 jægere.
Pris: Bud modtages


Tlf: 53294806
Postnummer: 3330
Annonce nr: 20088

Maribosøerne  Mail: Hundelhave@mail.dk
09-03-2019
D. 11-03-2019

70 ha ager nær Maribosøerne udlejes.
Især interessant for gåsejagt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20093

Næstved og Fuglebjerg  Mail: bob020911@yahoo.com
01-03-2019
D. 11-03-2019

40 ha jagt udlejes ved imellem Næstved og Fuglebjerg ( Vallensved ) Meget råvildt , agerhøns, harer, gæs og mange duer.jagten består af 3 remiser og der vil blive sået majs om den ene remise
Pris: 24000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19995

Faxe  Mail: .
02-03-2019
D. 07-03-2019

36 ha, hvor knap halvdelen grænser op til Vemmetofte skovdistrikt. Marken omkranses af gamle, brede levende hegn. Der er et vandhul og en mergelgrav.
Der kan jages råvildt, fasaner, harer, agerhøns og skovduer.
Træffes mellem 10 -18

Pris: 17.000


Tlf: 28 15 50 72
Postnummer: 
Annonce nr: 20007

Lundbygaard Gods  Mail: tj@collet.dk
27-02-2019
D. 05-03-2019

Jagten i Kohave Skov udlejes, arealet er på ca. 55 ha
blandet skov. Skoven ligger mellem Stensved og Øster Egesborg og lange med militær område
Mulighed for udsætning af fasaner
Der medfølger jagthytte
ring eller skriv for yderlige oplysninger

Pris: 40.000 kr.


Tlf: 40137676
Postnummer: 4773
Annonce nr: 19985