Konsortiepladser fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
B-medlemmer
 Mail: krw@biovarme.dk
17-02-2020

Vi søger et par B-medlemmer til vores lille konsortium på Kroghenlund ved Stenstrup. Jægere med hund foretrækkes, men ikke et krav. Vi råder over godt 40ha skov og godt 100ha agerjord med hegn og remisser. Vi har fin opvarmet jagthytte.
Vi afholder 5 - 6 fællesjagter om året. Vi udsætter et mindre antal Fasaner. Hvis du synes det lyder interessant, kontakt vores formand Hans på 23957618 og aftale fremvisning.

Pris: 2.000


Tlf: 23957618
Postnummer: 5771
Annonce nr: 22705

Fodermester søges
 Mail: poulplast@gmail.com
16-02-2020

Fodermester søges til jagtkonsortiet kohaven under Ravnholt gods.
Du bliver ansvarlig for at passe mellem 300-400 fasaner.
Afregning og betingelser snakker vi om. Kunne dette have din interesse kan du kontakte Poul Hansen på tlf. 22823639 efter kl 16.00 eller på mail Poulplast@gmail.com

Pris:


Tlf: 22823639
Postnummer: 
Annonce nr: 22692

Brahetrolleborg Gods
 Mail: pederzornignissen@gmail.com
15-02-2020

Brahetrolleborg Gods

Vi er 17 jægere der søger en 18. jagtkammerat i ”Jagtselskabet Storskoven” under Brahetrolleborg Gods.

Passioneret jæger med hund og måske hornspiller foretrækkes, men ikke noget krav. Vi byder hundefolket særdeles gode vilkår med jagtlige oplevelser og glæden ved arbejdet hund og jæger imellem.

Vi råder over godt 340 ha. spændende terræn - hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et vandhul. Derudover adgang til et friareal på 40 ha. i Åstrup – tæt ved Nakkebølle Fjord.

Jagtselskabet er velfungerende og veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.

Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.

Alle er A-medlemmer med samme rettigheder og pligter. Ud over bukkejagten er der også frijagt samt trykjagt på rå- og dåvildt. Der er gæsteplads på 5 klapjagter af i alt 10 klapjagter. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, men også i forbindelse med arbejdsdage, grill hygge og en formiddag med flugtskydning.

Fælles hygge omkring morgenbordet og varm mad til middag er også et fast indslag på en god jagtdag.

Kan du se dig selv i dette selskab bedes du kontakte os for fremvisning.

Peder Nissen

Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 5600
Annonce nr: 22680

Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: erik@norgaard.dk
13-02-2020

Den 1,3km lange og 200m brede Langesø er beliggende 14km vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.,som vort jagtselskab har disponeret over i 48 år.
I 1868 påbegyndtes en tilplantning med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne, mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et unikt jagtområde.
Godsets Malthus er vor jagthytte med køkken/bad, adgang til toilet og overnatningsmulighed.
I efteråret afholdes 11 drivjagter og 2 trykjagter og i januar 3 drivjagter og mindst 1 trykjagt. Trykjagter
er reguleringsjagter for Dådyr. De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.Der er pürschjagt på rådyr og Dådyr efter nærmere regler.
Bukkejagten fordeles så alle kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.Der er fri duejagt efter
aftale og der er søgt og givet tilladelse til regulering af krager m.v.
Den 14. juni afholder vi lerdueskydning, hvor familie og venner er velkomne.
Hver jæger får tildelt 4 gæstekort, med mulighed for tilkøb.
Konsortiet består af 25Amedlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.
Vi afholder 4 arbejdsdage, hvor det forventes at man deltager i mindst l.
Det koster kr. 15000,-at deltage, og der betales Kr. 2.000,-i indskud, som tilbagebetales ved udmeldelse senere end 5 års deltagelse.
Har du lyst til at deltage i vort gode kammeratskab, eller ønsker du flere oplysniner kan du ringe til
Johnny 9714-1040 eller Erik 2128-6169 eller sende en e-mail til erik@norgaard.dk

Pris:


Tlf: 21286169
Postnummer: 7451
Annonce nr: 22670

Fodermester/konsortieplads
 Mail: jakobgrindsted@gmail.com
11-02-2020

Kunne du tænke dig at deltage i vores lille jagtselskab ved Barløse.
Vi søger en som kan hjælpe med at passe vores udsatte fasaner og ænder.

Bor du på Vestfyn gerne omkring Barløse / Assens vil det være en fordel, men alle andre er selvfølgelig også velkomne.

Vi kan tilbyde dig 6 gratis jagter, evt. gratis bukkejagt på nogle af vore arealer, til gengæld for at du klarer fodring og pasning af vore fugle.

Vi råder over et rigtigt godt og varieret terræn bestående af ca 400 ha. med 2 vandhuller, skov samt flere gode store remiser.
Vi er et lille hyggeligt jagtselskab på 6 jægere. Vi har tilgang til en lille jagtstue, hvor vi spiser morgenmad og frokost sammen ved vores fællesjagter.

Pris:


Tlf: 22794309
Postnummer: 5610
Annonce nr: 22652

Mindre jagtselskab søger nye medlemmer
 Mail: peter_izzy@hotmail.com
09-02-2020

Vi er et mindre jagtselskab,som søger 3 nye medlemmer.
Vi er 3 medlemmer i forvejen.
Jagten er på ca 175 hektar. beliggende ved Hårby. Den består af ca 20 hektar skov , 2 mindre vandhuller, samt 8-10 remiser. der udsættes 100 fasaner samt 100 ænder om året. Årlig afskydning ligger på 30-40 fasaner 60-80 ænder samt hare,snepper,duer og gæs. Der må skydes en buk, samt et efterårs dyr pr mand. Der er også lidt dåvildt i området. Vi holder 4 fællesjagter om året. Hvor der er mulighed for at have to gæster med pr. medlem. Der er jagthytte, hvor vi kan mødes til morgenmad samt en gang og spise bagefter. Hvis i har hund, er det et plus. Vi giver 12500kr om året , fordelt med 7500kr ca 1 maj, samt 5000kr 1 sept. Dette dækker jagtleje, udsætning, samt foder. Hvis dette har interresse så kontakt os på telefon 40448993.

Pris: 12500,00


Tlf: 40448993
Postnummer: 5683
Annonce nr: 22628

fodermester / konsortiemedlem
 Mail: prebenlangsted@hotmail.com
06-02-2020

Vi søger en fodermester til pasning af 300 fasaner til konsortiet Alleskoven ved Fåborg. Her er 130 ha hvor godt halvdelen er skov. Vi tilbyder en A plads for ulejligheden. Det er også muligt at 2 jægere deler jobbet idet vi har en jæger der godt vil påtage sig at passe halvdelen af tiden.
Pris:


Tlf: 42159767
Postnummer: 5600
Annonce nr: 22595

Konsortiemedlem/Fodermester
 Mail: niels@groenborg.dk
03-02-2020

Til jagtkonsortium på Vestfyn, under Wedelsborg, søges fodermester til pasning af fasaner, samt til ad hoc opgaver efter nærmere aftale. Areal ca. 220 ha. Blandet eng, mark og skov. Honorering efter aftale.
Interesseret så kontakt følgende for en nærmere snak:
Bruno Jessen mobil 40745643
Niels Grønborg mobil 22103716

Pris:


Tlf: 40745643 - 22103716
Postnummer: 5592
Annonce nr: 22571

B plads på sydfyn
 Mail: Johnni.lynge@yahoo.dk
22-01-2020

Hej vi har et par B pladser fri på Sydfyn ved arskovsø ????vi setter fasaner ud og har godt med ænder ved i areskovsø vi har os et sø hvor der kommer ænder på Træk .som B medlem har du fri jagt på ænder og 3 gange og måske mere efter dåvildt da vi har en del af dem og landmanden som ve lejer af vil meget gerne af med ??vi skyder råvildt på fælles jagter dog ikke buk ??er det nået for dig ??
Pris: 4500


Tlf: 60614423
Postnummer: 5600
Annonce nr: 22492

Jagtkonsortium søger medlemmer med hund.
 Mail: niels@groenborg.dk
13-01-2020

Til veletableret jagtkonsortium Vestfyn/Tekantområdet søges medlemmer med hund. Arealet omfatter ca. 220 ha. blandet skov, eng, mark. Der jages fasaner, snepper, hare, råvildt, råvildt m.m. Der afholdes gæstejagter, trykjagter, ande-og gåsejagt. Vi er et konsortium bestående af 12 A-med lemmer i alderen 45 - 60+. Medlemmerne kommer hovedsagelig fra Middelfart og trekant området.Vi lægger vægt på god jagtetik. Desuden vægtes godt kammeratskab, godt humør og gensidig respekt højt. Har du interesse i at høre mere om vort konsortie, er du velkommen til at ringe eller sende en mail til undertegnede.
Pris: 18.500 kr.


Tlf: 22103716
Postnummer: 5592
Annonce nr: 22436

Fodermester til pasning af fasaner
 Mail: flsimonsen@gmail.com
11-01-2020

Vi søger en ny fodermester da den gamle desværre skal flytte til udlandet.
Arealet er 100 ha skov og er beliggende ca 6 km fra Haarby og 3 km til Faldsled.(post nr 5683).
Arbejdet består i fodring og opsyn af vores udsatte fasaner og ænder.
vi udsætter Ca 150 fasaner og 50 ænder.
for pasningen tilbydes en gratis plads i konsortiet på lige fod med os andre medlemmer og vi kan også snakke om udgifter til brændstof.
hvid dette har din interesse er du velkommen til at kontakte Flemming på mail eller tlf.

Pris:


Tlf: 23356305
Postnummer: 5683
Annonce nr: 22427

Jagt på midtfyn  Mail: Vandhane@sol.dk
05-01-2020
D. 19-02-2020

Jeg har lejet 160.Ha på midtfyn som består af 2 små skove, 7 små vandhuller og et godt brakstykke.
Udsætning af passende antal fassaner og ænder. God råvildt og dåvildt jagt.
Der tilbydes 2 forskellige plader - med og uden gæst på fællesjagterne og evt plus riffeljagt. Pris fra 6.000 kr.

Henvendelse på tlf 24 24 12 76


Pris: 6000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 22382

Nye konsortiemedlemmer  Mail: josefine1@mail.tele.dk
17-01-2020
D. 16-02-2020

Jagtkonsortiet Hesselbjerggård søger et par nye medlemmer til sæsonen 2020.
Jagten er på 131 hektar, og den består af skov, remiser, marker og 3 vandhuller, hvor der bliver udsat et passende antal ænder.
På jagten forefindes der duer, fasaner, harer, ænder, snepper, ræv, rådyr og omstrejfende dådyr.
Konsortiet består af 12 medlemmer som alle er lige.
Der afholdes ca 9 fælles jagter om året, hvor man har gæster med hver anden gang, samt der er fri andetræk. Der er riffeljagt med i prisen, hvor man må skyde 1 dyr. Der er tilknyttet fodermester.
På reviret er der en flugtskydningsbane som konsortiet benytte 1-2 gange om året. Der afholdes 2-4 arbejdsdage om året som er obligatorisk for alle.
Med i jagtlejen er der udsætning af ænder og foder, morgenmad på hver jagt, frokost på 3 jagter, gæster og bengæt.
Der lægges vægt på godt fællesskab, og god jagt moral.
Jagtlejen er 9.500,- det første år og jæger med hund vil blive foretrukket.

Pris: 9500


Tlf: 24270398
Postnummer: 5620
Annonce nr: 22457

Konsortiemedlemmer søges til Sønderskov syd Ravnholt gods.  Mail: bhrodam@gmail.com
21-01-2020
D. 16-02-2020

Vi er et jagtselskab i Sønderskov syd under Ravnholt gods som søger 1-2 nye medlemmer til kommende sæson. Vi vil være 12 medlemmer i alt og vi er max. 24 mand på jagt hver gang. Vi er et blandet selskab fra Jylland og Fyn, M/K i alle aldre, som driver jagten på 10. sæson med et fint resultat. Vi sætter 600 fasaner ud som passes af en fast fodermester og et mindre antal ænder. I år var afskydningen + 300 stk. vildt. Med i pladsen er andejagt, yderkant jagt og 8 klapjagter, med 5 gæstepladser fordelt på de 8 klapjagter. Yderligere gæstepladser kan tilkøbes til rimelige priser. Vi starter med morgenmad i vores opvarmede jagthytte og slutter af med varm mad som vi får udefra. Udover prisen for pladsen betales 200,- pr. gang for mad, alle drikkevarer og bengæt. Vi har efter behov 1-2 arbejdsdage samt en dag med flugtskydning hvor vi slutter af med grillpølser. Vi lægger vægt på at alle skal have en god dag uanset udbyttet og tonen er uformel og kærlige drillerier kan forekomme!
Prisen for pladsen er 13000,-. Nogle deler pladsen med en jagtkammerat, så alt er muligt.
Kontakt Bo Rodam for yderligere oplysninger og fremvisning hvis dette er noget for dig

Pris: 13000,-


Tlf: 61133319
Postnummer: 5863
Annonce nr: 22482

Hyggeligt lille jagt ved Heden  Mail: ole.h.soerensen@gmail.com
27-01-2020
D. 04-02-2020

Jagten er på ca. 100 ha, primært remiser, men nogle små skovstykker og ny opgravet vandhul. Der udsættes 40-50 ænder og 30-50 fasaner.
Der er 10 pladser + fodermester, hvor alle er lige. Jagten er med riffel og havl. Der er jagtstue, som bruges til morgenmad og frokost på fællesjagterne. Lille indskud på kr. 600

Pris: 4000


Tlf: 24213702
Postnummer: 5750
Annonce nr: 22513

Fasanpasser søges til jagtselskab ved Ferritslev under Ravnholt gods.  Mail: bhrodam@gmail.com
28-12-2019
D. 21-01-2020

Vi er et jagtselskab under Ravnholt gods, Sønderskov syd ved Ferritslev på 12 mand, som søger en ansvarsfuld fodermester til at passe vores udsætning på 600-700 fasaner.
Honorar efter nærmere aftale
Kontakt Bo Rodam og hør nærmere

Pris: ??


Tlf: 61133319
Postnummer: 5863
Annonce nr: 22336

Fasanpasser og/eller konsortiemedlem søges til jagtselskab ved Ferritslev under Ravnholt gods.  Mail: bhrodam@gmail.com
30-12-2019
D. 21-01-2020

Vi søger et nyt konsortiemedlem til vores jagtselskab ved Ferritslev under Ravnholt gods,i Sønderskov syd som samtidig vil passe vores fasanudsætning på 6-700 fugle igennem sæsonen. Vi er 12 M/K i alle aldre og vi er maks. 24 mand på jagt. Vi har egen jagthytte, jagtvogn og sætter hyggen under jagten i højsædet. Vi er jægere i alle aldre og med forskellige hunde, så har du hund er det fint. Hvis ikke går det nok alligevel. Vi starter med fælles morgenmad og slutter hver jagt af med varm mad i jagthytten som vi får udefra. Der er mulighed for riffeljagt på Råvildt. Er dette noget, så kontakt formanden Bo Rodam for nærmere oplysning og besigtigelse. Honorar efter aftale.
Pris:


Tlf: 61133319
Postnummer: 5863
Annonce nr: 22352

En perle på Sy`fyn  Mail: a.molin@thuromail.dk
21-12-2019
D. 01-01-2020

Vores "konsortieældste" har desværre måtte lægge jagtens glæder på hylden.
Vi søger derfor et nyt medlem til vores lille konsortium.
Vi er i alt 6 mand/kvinde + fodermester.
Vi disponerer over 125 ha., der fordeler sig med 50% skov og 50% ager, søer, eng, remiser og hegn.
Udsætning af fasaner og ænder.
Vi har en pæn bestand af råvildt og dåvildt.
- og vi hygger os.
Pris: Kr. 18.000,00 årligt

Pris:


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 22307

Langeland  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
10-10-2019
D. 24-11-2019

Stadig ledig plads til jagt på langeland. Både riffel og hagl.

Kontakt 22732170
Ingen SMS tak

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21915

Jagtkonsortiet Kærsgaard Søger B medlemmer  Mail: mogensespensen@godmail.dk
07-10-2019
D. 21-11-2019

Konsortiet er beliggende på Nordvestfyn og råder over 240 ha, hvoraf ca. halvdelen er skov.
Der er sat 400 fasaner ud, som passes af fodermester. Der afholdes 6 fællesjagter (12 okt. 26 okt. 09 nov. 23 nov. 07 dec. 27 dec.)
Vi sætter god jagtmoral og sikkerhed højt.
B-plads giver ret til at deltage i alle fællesjagter.
Pris 6000 kr. pr. år.
Henvendelse til Mogens Espensen på telf. nr. 26712467 eller mail mogensespensen@godmail.dk

Pris:

26712464
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 21882

Konsortie ved Svendborg og Skårup udvider  Mail: storehavekonsortie@gmail.com
24-09-2019
D. 08-11-2019

VIL DU VÆRE VORES NÆSTE KONSORTIEMEDLEM?

Jagtkonsortiet Storehave 1 ved Holmdrup Huse udvider nu antallet af medlemmer, og du har mulighed for at komme med på holdet.

Prisen er kun 3.300 kroner per halvår, og træder du ind allerede i dag, er prisen for resten af året særdeles fordelagtig. Vi tilbyder:

86 hektar
8 jagtkammerater
5 fællesjagter
Frijagter
Jagtstue

Du har mulighed for at jage:

Råvildt
Dåvildt
Ræve
Fasaner
Krager & Duer
Gæs
Ænder
Snepper
Harer

Lad os vise dig rundt på området og vise dig den dejlige natur, men skynd dig, for der er rift om pladserne. Se mere på: https://www.youtube.com/watch?v=jr7pTjeGSFw

Ring nu på 21342606 eller 61604595

Pris: 6600

www.youtube.com/watch?v=jr7pTjeGSFw
Tlf: 61604595
Postnummer: 5700
Annonce nr: 21767

Broholm Gods  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
06-09-2019
D. 21-10-2019

Jagtkammerater søges til konsortiejagt, riffel/bue/hagljagt, i Skelmoseskoven ca. 75 Ht.og Tange Mølle ca. 140 Ht. Priser fra 5.200 kr. til 9.800 kr. afhængig af dine ønsker.
Der er også dagjagter på ænder med forplejning på Broholm Slot, pris 1.500 kr. plus 40,- pr. nedlagt and som tilfalder jægeren. Gerne fremvisning og mere info. Broholm Gods Jagtvæsen, Tage Johansen

Pris: 1.500,- til 9.800,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 21627

St. Ernebjerg  Mail: tol@orloff.dk
31-08-2019
D. 15-10-2019

Jagt på St. Ernebjerg.

Jagtområdet ligger i smukke omgivelser mellem Hesbjergskoven og Dyred Banke ikke langt fra afkørsel 53 og 54 på E20. Jagtområdet består af 250 ha. stærkt kuperet og varieret terræn med højskov, brak, opdyrket, remisser, vandhuller og sø.

Der afholdes 6 fællesjagter med gæster på fasaner, ænder, snepper og harer. Desuden startes og sluttes sæsonen med en konsortiejagt, hvor randområder mm. udforskes. I aftalte områder og perioder er der desuden mulighed for andetræk. Vores fodermester er ansvarlig for udsætning, samt fodring af fasaner og ænder.

Konsortiet består af 13-14 medlemmer, som er voksne mennesker med lyst til jagt og hyggeligt samvær under ordnede forhold. Vi søger 2-3 nye jagtkammerater – om muligt gerne med hund.

Kontingentet, som dækker jagtleje, en gæst, udsætning, foder, morgenmad og frokost (i turnus) er kr. 14.000,- Hvis gæstepladsen fravælges er prisen kr. 7.000, -

Aftalen omhandler hagljagt og der skydes ikke til råvildt.

Området vises gerne frem og jagtjournal for konsortiets seneste 20 år kan fremsendes til interesserede.

Eventuelle yderligere oplysninger hos Torben Orloff Lauridsen på mobil 2021 1877 eller mail tol@orloff.dk


Pris: 7.000,- / 14.000,-


Tlf: 20211877
Postnummer: 5491
Annonce nr: 21553

Konsortium søger medlemmer.  Mail: rasmus@jensen4.dk
23-08-2019
D. 07-10-2019

Vi søger medlemmer som kan deltage i syv efterårs jagter med haglgevær i 2019. To af dem bliver aftentræk på ænder og de sidste fem bliver almindelige dagsjagter, hvor der skydes efter jagtloven, dog minus råvildt.
Der vil blive udsat 100 ænder og 300 fasaner i 2019.
Reviret består af ca. 80 ha blandet skov, plantage og agerjord. På reviret findes der en større sø og et mindre vandhul. Jagten finder sted ved Vester Hæsinge på Fyn.
Der vil ikke være mulighed for riffeljagt.
Som udgangspunkt vil vi prioritere jægere med hund, men kontakt os gerne ved interesse.
Pris pr. deltager: 6500,00 kr. for alle 7 jagter.


Jacob Nielsen
niller_rysberg@hotmail.com
Mobil: 27129553

Morten Jensen
morten@jensen4.dk
Mobil: 20876140

Rasmus Jensen
rasmus@jensen4.dk
Mobil: 60131104

Pris: 6500


Tlf: 60131104
Postnummer: 
Annonce nr: 21489

Skovsbo Gods Jagt Konsortium. (Østfyn)  Mail: per@slentevive.dk
21-08-2019
D. 05-10-2019

Jagt konsortium ved Skovsbo Gods med søger medlemmer til hagljagt
Skovsbo Jagt revir er på 188 Ha. Et meget spændende jagtareal bestående af varierende jagtterræn med Skov(65ha), stor eng, 4 søer og et naturområde ideelt for fasaner og remiser samt marker der danner rammen om dette spændende jagtterræn.
Der er udsat. 700 fasaner, og 125 ænder, der passes af en fast fuglemand.
Vi har en 3-værelses Jagtstue, men køkken, bad og toilet, hvor der er gode overnatningsmuligheder.
Der er planlagt 7 fællesjagter i løbet af Jagt sæsonen. Og der er mulighed for frijagt på andetræk, hare, duer og krager. For den hurtige er yderligere Andejagt den 1 sept. og hare, agerhøns og andejagt den 1 oktober.
Vi har flere typer af medlemmer med gæst og uden gæster, til 14.000 kr. til 7.000 kr. og der betales et indskud på 1.500 kr. der tilbagebetales ved ophør af medlemskab længere end 2 år. Kontakt os for yderligere info.
Er du en seriøs jæger og gerne med jagthund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold, sikkerhed, jagt traditioner og etik. Og nyder Jagt i gode rammer og hyggeligt samvær, så er her muligheden.
Har du lyst til at høre mere, og se reviret så ring til Per Vive +452285 8100 , Rene Kemp Møller på +45 2635 1752 eller Jim Pedersen på ++45 2618 2415. det er også muligt at sende en mail på per@slentevive.dk

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5540
Annonce nr: 21478

Jagtkonsortiet Kærsgaard søger B-medlemmer  Mail: mogensespensen@godmail.dk
17-08-2019
D. 01-10-2019

Konsortiet er beliggende på Nordvestfyn og råder over 240 ha. hvoraf ca. halvdelen er skov.
Der sættes 400 fasaner ud. Der afholdes 6 fællesjagter. Vi sætter god jagtmoral og sikkerhed højt.
B-plads giver ret til at deltage i alle fællesjagter. Pris 6000 kr. pr. år.
Henvendelse til Mogens Espensen på tlf. 2671 2464 eller mail. mogensespensen@godmail.dk

Pris: 6000


Tlf: 26712464
Postnummer: 
Annonce nr: 21440

Konsortie med godt sammenhold og skøn natur !  Mail: Kj87@sol.dk
08-08-2019
D. 22-09-2019

Hagljægere søges til konsortie på Sydfyn tæt ved Jordløse.

Vi råder over et meget skønt område med dejlig variation, hvor vi har udsat fasaner og ænder.
Vi har også en flot bestand af klovvildt, og der er udarbejdet en biotopplan for området.
Vi har fri duejagt på aftalte arealer.

Vi er en god blandet flok, som hjælper hinanden og som alle deltager i arbejdsdage og fodring så meget som man hver især har mulighed for.

Jagtdatoerne ligger fast henover efteråret på lørdage og søndage.
Du må have en gæst med på hver anden jagt.

Vi håber at du er ganske almindelig og jordnær ligesom os andre, og nyder roen og spændingen ved naturen og jagten, og hygger dig med det sociale og sammenholdet ved en mindre flok på ca. 10 mand.

Vi vil gerne vise dig området og fortælle dig mere, så ring hvis du har nogle spørgsmål.

Hagljægere med hund vil blive foretrukket.

Pris: 4000 kr


Pris: 4000 kr.


Tlf: 29241057
Postnummer: 5600
Annonce nr: 21365

Jagtkonsortiet Storehave 1 & Holmdruphuse  Mail: storehavekonsortie@gmail.com
23-08-2019
D. 19-09-2019

Klar-parat-start-søg
Vi søger nye medlemmer til vores konsortie Storehave 1 & Holmdruphuse.

Er du jæger med hund, så er det kun en fordel !

Jagtkonsortiet Storehave 1 & Holmdruphuse søger hermed 3 stk B-medlemmer (hagl-jæger) til ca. 45 hektar skov & 40 hektar jord mellem Svendborg og Skårup på Fyn. Vi har sammen med dette en tilhørende jagtstue.
Vi bestræber at være i alt 10 medlemmer i Konsortiet. Aldersgruppen lige nu er ca. 20- 45år.

Konsortiet er er ikke nyt, men ej heller gammelt, og vi arbejder derfor fortsat på at få styr på nogle ting.

Vi går ikke op i hvor meget vi skyder eller hvor meget der ligger på paraden. Samværet er det vigtigste og alt den hygge vi har sammen, så hvis du også sætter pris på dette, så er du måske vores nye medlem.

Der afholdes 5 fællesjagter + 1 slyngeljagt (kun for medlemmer) om året, hvor hvert medlem må tage 1-2 gæster med til en fornuftig pris, inkl. morgenmad og middagsmad.

Der er fri jagt på ræv, due, gæs og krager.
Der arbejdes på at få gjort en sø klar til andejagt, så der vil også være mulighed for andetræk.
Der er udsat 60 fasaner i år, og hvis dette viser sig at være en succes, gentages dette året efter. Vi er 2 i Konsortiet som har taget fugleudsætnings kursus, så muligheden for at udsætte flere, er muligt på et tidspunkt.
Vi har en del arbejdsdage, så man har mødepligt til de 5-7 dage (selvfølgelig afhængig af tingene). Vi afholder 2 generalforsamlinger om året som man også har mødepligt til.

Hagljæger pris: B-medlem
Du kan blive medlem for 6600 kr om året. Betalingen falder i to rater á 3300 kr til betaling nu, og herefter (1/1-?) & (1/6-?)

*Der er pt. ingen ledige A. Pladser. Dette går efter tur, når et eksisterende medlem vælger at fratræde.

OBS. Der skrives kontrakt på hvert medlem.

For at komme i betragtning som medlem skal man ud og se jagtområdet, med enten formanden eller næstformanden.
Herefter vil vi drøfte om du er den rette kandidat. Dette er vores princip i konsortiet!

Har du yderligere spørgsmål eller behov for yderligere information, så er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Rasmus
Formand

Tlf: 21 34 26 06

Pris:


Tlf: 21342606
Postnummer: 
Annonce nr: 21490

Jagtkonsortiet Hindemae  Mail: nyhaveskovens@mail.tele.dk
04-09-2019
D. 09-09-2019

Vi er 5 medlemmer i vores konsortium, men ønsker at udvide til i alt 7 medlemmer. Vi råder over 148 ha agerjord/skov/remiser og mose. Der er udsat 300 fasaner og der afholdes 7 fællesjagter alle med gæsteplads. Der er frijagt på grågæs og skovduer. Vi holder trækjagt på gråænder november/december.
Det sociale og den gode jagtmoral vægtes højt.
For yderligere info/fremvisning -
Kontakt Povl Bjarne Jensen

Pris:


Tlf: 22602201
Postnummer: 5540
Annonce nr: 21597

Konsortiepladser ledige.  Mail: rasmus@jensen4.dk
25-07-2019
D. 08-09-2019

Konsortium søger medlemmer.

Vi søger medlemmer som kan deltage i syv efterårs jagter med haglgevær i 2019. To af dem bliver aftentræk på ænder og de sidste fem bliver almindelige dagsjagter, hvor der skydes efter jagtloven, dog minus råvildt.

Der vil blive udsat 100 ænder og 300 fasaner i 2019.

Reviret består af ca. 80 ha blandet skov, plantage og agerjord. På reviret findes der en større sø og et mindre vandhul. Jagten finder sted ved Vester Hæsinge på Fyn.
Der vil ikke være mulighed for riffeljagt.

Pris pr. deltager: 6500,00 kr. for alle 7 jagter.

Kontakt findes nederst i annoncen, og henvendelse ses gerne efter kl.16.00.

Jacob Nielsen
niller_rysberg@hotmail.com
Mobil: 27129553

Morten Jensen
morten@jensen4.dk
Mobil: 20876140

Rasmus Jensen
rasmus@jensen4.dk
Mobil: 60131104

Pris: 6500


Tlf: 60131104
Postnummer: 
Annonce nr: 21249

Jagtkonsortiet Hindemae  Mail: nyhaveskovens@mail.tele.dk
20-07-2019
D. 03-09-2019

Vi søger 2-3 B-medlemmer til vores konsortium. Der rådes over 148 ha agerjod/skov/remiser og mose. Der udsættes 300 fasaner og der afholdes 7 fællesjagter alle med gæstepladser.
Der er god mulighed for jagt på grågæs og duer - trækjagt på gråænder i november/december.
Det sociale fællesskab og den gode jagtmoral sættes lige så højt som antal fugle på paraden.
Vi starter jagtdagen med morgenbord kl. 9.00 og slutter med middag/frokost ca kl 14.00
For yderligere info/fremvisning:
Kontakt Povl Bjarne Jensen

Pris: 10.000.-


Tlf: 22602201
Postnummer: 5540
Annonce nr: 21222

Jagtkammerater søges  Mail: Biskobshovedgaard@gmail.com
04-08-2019
D. 31-08-2019

Jagtkonsortie i Skellerup på Østfyn søger 3 Hagljagts medlemmer.
Vi søger både mænd og kvinder, samt unge og ældre, har du hund er det bestemt et plus.
Vi råder over 200 ha. Der består af eng, hegn, skov, søer, remiser samt agerjord.
Vi udsætte både ænder og fasaner.
Der forefindes bla. ræv, hare, ænder, fasaner, agerhøns, duer, snepper og bekkasiner.
Vi er 7 A medlemmer.
En foder mester ( B medlemme )
Der afholdes et passende antal fællesjagter med mulighed for gæsteplads.
Vi værdsætter god jagtmoral, social hygge, teamwork og naturen.
Der forventes at alle medlemmer deltager i arbejdsdage.
PRIS : 5000, -

Har dette din interesse kontakt da Jens Peter: 2529 1314.
Mail: biskobshovedgaard@gmail.com

Pris: 5000kr


Tlf: 25291314
Postnummer: 5540
Annonce nr: 21339

2 b medlemmer søges på sydfyn  Mail: -
15-07-2019
D. 29-08-2019

Vi tilbyder 2 pladser til hagljagt i Lunde på sydfyn, gerne nyjægere.
Der er mulighed for individuelt, at gå på due og gåsejagt udover de 4-6 fællesjagter.
Vi har egen jagthytte.
pris: 4000 pr. sæson.

Ring for mere information på: 30426765

Pris: 4000


Tlf: 30426765
Postnummer: 5771
Annonce nr: 21199

Konsortie plads ved Frøbjerg  Mail: snklnk2003@yahoo.dk
22-07-2019
D. 10-08-2019

Haglpladser
Der rådes over 45 Ha, hvoraf 4,5 Ha er brak, 3,5 ha skov, 2,5 Ha mose/eng samt en sø, hvor der udsættes lidt ænder, samt nogle små vandhuller og små remisser. Brak arealet støder op til skoven her udsættes, der lidt fasaner.

Frijagt på 12 Ha, hvor man kan gå en tur efter hvad jagtloven tillader minus råvildt.

Fiskeret i søen.

Der er både jagthytte og opholdsvogn til rådighed.

Både jægere med og uden hund er velkomne.

Skriv et par ord om dig selv, fx dine forventninger til en god jagtdag, jagterfaringer, om du har hund, og hvad du ellers finder på til snklnk2003(A)gmail.com erstat (A) med @ eller ring 41436839

Kort og yderligere detaljer kan fremsendes hvis dette ønskes

Pris 2.500

Pris: 2500


Tlf: 41436839
Postnummer: 5560
Annonce nr: 21234

Jagt på Langeland  Mail: jdn@m-tex.dk
14-06-2019
D. 29-07-2019

Vi søger 2 B medlemmer gerne med hund ikke et must som vil være med i vores konsortium. Vi holder til på langeland, hvor vi råder over 100 hektar agerjord samt mose skov og remiser hvor vi sætter 100 ænder ud. Vi holder fællesjagter fra september og frem.
prisen er 2500 kr pr person sted Langeland

Pris: 2500kr


Tlf: 26122032
Postnummer: 5932
Annonce nr: 21021

Konsortie plads på Vestfyn  Mail: snklnk2003@yahoo.dk
17-07-2019
D. 22-07-2019

Til nystartet konsortie på Vestfyn søges medlemmer, der rådes over 45 Ha, hvoraf 4,5 Ha er brak, brakken støder op til skoven her udsættes der lidt fasaner, 3 ha er skov, 2,5 Ha eng med skrub med en sø hvor der udsættes lidt ænder, samt nogle små vandhuller og små remisser. Masser af frijagt og fiskeret i søen.
Det drejer sig om hagljagt, både jægere med og uden hund, nyjægere/erfarne er velkomne. Skriv et par ord om dig selv, fx dine forventninger til en god jagtdag, jagterfaringer, om du har hund, og hvad du ellers finder på til snklnk2003(A)gmail.com erstat (A) med @

Pris: 2500


Tlf: 41436839
Postnummer: 
Annonce nr: 21205

Hagljægere med lydig hund søges til  Mail: Klaus.steen1958@gmail.com
12-06-2019
D. 15-07-2019

3 hagljægere med lydig og energisk hund søges til skønt kuperet jagtområder nær Fåborg

Jagten består af 70 Ha afvekslende jagtterræn med vildtager, remiser, skov, vandhuller, og juletræsplantage.
Der er biotopplan og der udsættes fasaner og ænder.

Vi går på jagt, og du skal have en rimelig fysik.

Du skal være en ansvarsbevidst jæger, som nyder det sociale, hyggen og naturen, ikke kun antallet af fugle på paraden!

Du vil få en træt hund med hjem, og forhåbentlig have nydt den skønne natur og gode jagtoplevelser sammen med super gode jagtkammerater.

Jagtdatoerne ligger fast, med start fra 1/9-2019.

Kontakt Klaus Steen for mere info og fremvisning af jagten. Vi glæder os til at møde dig og din bedste jagtkammerat(din hund)....

Pris: 4000


Tlf: 40143145
Postnummer: 5600
Annonce nr: 21004

B-medlem til jagt på Sydlangeland  Mail: Strandgaard@svendborgmail.dk
26-06-2019
D. 15-07-2019

Lille hyggelig jagtselskab på Sydlangeland søger nyt b-medlem.

Vi er 2 a-medlemmer, 6 b-medlemmer samt en fodermester.

Vi råder over godt 180 ha blandet agerjord, remisser, mose, hegn og strandeng. Derudover har vi gåsejagt på godt 60 ha på en af øerne syd for Fyn. Endvidere lang kyststrækning, hvor du enten kan sidde på træk, eller lægge dig på træk i vores jagtpram.

Vi udsætter årligt 125 fasaner, og har en fornuftig afskydningsprocent. Herudover nedlægges harer, snepper, ænder, duer, gæs, råvildt, dåvildt og bekkasiner.

Vi råder over en jagtstue med ovn, komfur m.m. hvor vi skiftes til at stå for madlavningen. Der er således varm mad på alle vores fællesjagter. Vi starter også alle fællesjagterne med fælles morgenbord.

Vi afholder årligt 6-8 fasanjagter, hvor du får gæsteplads på de 5. Herudover er der ofte mulighed for tilkøb af yderligere gæstepladser.

Du får hvert andet år mulighed for at nedlægge en rå eller et lam med riffel på pürch, og du deltager samtidig i 2 trykjagter årligt efter rå- og dåvildt.

Der er fri trækjagt på ænder, gæs, duer og krager, hvor du hver gang må medtage 2 gæster.

Der er endvidere fri anstandsjagt efter ræv, hvor du ligeledes må medtage 2 gæster.

Af pligter har vi årligt 2 arbejdsdage.

Vi søger en person, som kan indgå i vores jagtlaug, hvor vi værdsætter godt kammeratskab og venlig omgangstone.

Pris udgør kr. 7.000 + depositum kr. 700, som refunderes ved udtræden efter gældende regler.

Er du tiltrukket af trækjagt og hyggelig omgangstone, så skriv lidt om dig selv, så vil du blive kontaktet.


Jon Strandgaard

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5932
Annonce nr: 21095

Jagtkonsortiet Hindemae  Mail: nyhaveskovens@mail.tele.dk
27-05-2019
D. 11-07-2019

Der er ledige pladser i vores nystartede jagtkonsortium. Der rådes over 148 ha agerjord/skov/remiser og mose.
I 2019 udsættes 300 fasaner og der afholdes 7 fællesjagter alle med gæsteplads.
Der er god mulighed for jagt på grågæs og duer - lidt gråænder på træk i november/december
Det sociale fællesskab og den gode jagtmoral sættes lige så højt som antal fugle på paraden.
Vi starter jagtdagen kl 9.00 med morgenbord og slutter efter 3-4 timers jagt med parade og frokost/middag. Fortæring afregnes på dagen
For yderlige info/fremvisning:
Kontakt Povl Bjarne Jensen

Pris: 10.000.-


Tlf: 22602201
Postnummer: 5540
Annonce nr: 20903

Jagt konsortium søger medlemmer  Mail: rasmus@jensen4.dk
18-05-2019
D. 02-07-2019

Vi søger medlemmer som kan deltage i syv efterårs jagter med haglgevær i 2019. To af dem bliver aftentræk på ænder og de sidste fem bliver almindelige dagsjagter, hvor der skydes efter jagtloven, dog minus råvildt.
Der vil blive udsat 100 ænder og 300 fasaner i 2019.
Reviret består af ca. 80 ha blandet skov, plantage og agerjord. På reviret findes der en større sø og et mindre vandhul. Jagten finder sted ved Vester Hæsinge på Fyn.
Der vil ikke være mulighed for riffeljagt.
Som udgangspunkt vil vi prioritere jægere med hund, men kontakt os gerne ved interesse.
Pris pr. deltager: 6500,00 kr. for alle 7 jagter.

Kontakt findes nederst i annoncen, og henvendelse ses gerne efter kl.16.00.

Jacob Nielsen
niller_rysberg@hotmail.com
Mobil: 27129553

Rasmus Jensen
rasmus@jensen4.dk
Mobil: 60131104

Morten Jensen
morten@jensen4.dk
Mobil: 20876140

Pris: 6500,-


Tlf: 60131104
Postnummer: 5672
Annonce nr: 20853

Langeland  Mail: jdn@m-tex.dk
13-05-2019
D. 27-06-2019

Hej.
Vi søger a medlem gerne med hundikke et must som vil være med i vores konsortium. Vi holder til på langeland, hvor vi råder over 100 hektar agerjord samt mose skov og remiser hvor vi sætter 100 ænder ud. Vi holder fællesjagter fra september og frem.
prisen er 5000kr person sted Langeland

Pris: 5000


Tlf: 26122032
Postnummer: 
Annonce nr: 20819

Jagt Sydlangeland  Mail: jdn@m-tex.dk
07-05-2019
D. 21-06-2019

Hej.
Vi søger a medlem med hund som vil være med i vores konsortium. Vi holder til på langeland, hvor vi råder over 100 hektar agerjord samt mose skov og remiser hvor vi sætter 100 ænder ud. Vi holder fællesjagter fea september og frem.
prisen er 5000kr person

Pris: 5000kr


Tlf: 26122032
Postnummer: 
Annonce nr: 20747

Konsortiemedlem søges  Mail: olufbirthe@gmail.com
30-04-2019
D. 14-06-2019

Velfungerende jagtkonsortie på vestfyn - grundlagt 1999 - søger nyt B-medlem med hund.
Medlemspladsen kan deles af 2 personer.
Revir: Et større gods ved Faaborg ca. 250 ha - agerjord, skov, remisser ogandedam.
Medlemmer: Pt. er vi 6xA-medlem (hagl + kugle) og 9xB- medlem (hagl)
Udsætning: Der udsættes en passende mængde fasaner fra engelske voilerer samt ænder i større andedam. Vi har fast fodermester.
Udstyr: Vi har traktor, 4x4 pickup, 2 jagtvogne, trailer, 2 kornsiloer, 8 hochsitze og 6 engelske voilerer m. m.
Jagtstue: Er lys/stor og med veludstyret køkken, toilet, brændeovn og siddeplads til ca. 35 personer.
Jagter: 3 andejagter, 8 klapjagter m/gæst, 1 klapjagt u/gæst og 1 rævejagt.
Pris: B-medlem kr. 11.000,- + forplejning
Indskud: kr. 3.000,-
Forplejning: Til klapjagterne serveres morgenmad samt varm mad efter jagterne.
Andejagter afsluttes med smørrebrød.

Nærmere oplysninger

Jørn Jespersen
Tlf.: 64406080/21773395
E-mail: jojespersen@adslhome.dk

Pris: kr. 11.000,-


Tlf: 64406080/21773395
Postnummer: 
Annonce nr: 20645

Konsortieplads i “Hedeskovene” under Hvidkilde gods på Sydfyn.  Mail: oprpeter@gmail.com
11-04-2019
D. 26-05-2019

Der er kommet et par ledige pladser i vores hyggelige jagtkonsortium på Sydfyn.
Vi er ca. 20 medlemmer der spænder mellem 22 og 75 år.

Vi råder over ca. 310 ha primært skov med nogle rigtig gode vandhuller, hvor vi skyder godt med ænder.
Skoven ligger på sneppernes naturlige rute og vi er derfor tit beriget med gode chancer hertil.

Vi sætter passende antal ænder ud og ca. 500 fasaner fordelt i tre engelske voliere. Vores dygtige og erfarne fodermester passer både vores fasaner og ænder.
Vi har en jagthytte, med varme og lys hvor vi spiser morgenmad og frokost.
Under jagterne benytter vi os af vores jagtvogn så vi nemt kan komme fra såt til såt.

Vi afholder 3 andejagter og 7 drivjagter i løbet af sæsonen.

Paraden består oftest af snepper, fasaner og ænder (både krikænder og gråænder).
Vi skyder ikke råvildt med hagl på vores jagter.

Der er gode muligheder for tilkøb af gæstepladser hvis dette ønskes.

Prisen er på 9.000 kr. For en sæson med haglbøsse.
Der er ikke ledige riffelpladser.
Skulle du have en jagthund er den meget velkommen!

Hvis ovenstående har vakt din interesse så kontakt os på en af nedenstående kontakt oplysninger.

Mathias Carlsen: 28755011
Jack Hansen: 29485778

Eller send en mail til:
mathias.carlsen@live.dk

Pris: 9.000 kr.


Tlf: 28755011
Postnummer: 5700
Annonce nr: 20448

Konsortiepladser Fyn/Trekantområdet.1 A og 2 B medlemmer.  Mail: niels@groenborg.dk
09-04-2019
D. 24-05-2019

Konsortium under Wedelsborg søger A og B medlemmer. Gerne med hund. Vi er et velfungerende konsortium beliggende nær Middelfart og Trekantområdet, der søger medlemmer for den kommende sæson. Vi råder over ca. 220 ha. skov, mark og eng. Der drives jagt på fugle, hare, ræv, råvildt og dåvildt. Der drives både hagljagt og riffeljagt.
For yderligere oplysninger kontakt nedenstående.

Pris: A medlemmer: 18.500 kr. B medlemmer 9.000 kr.


Tlf: 22103716
Postnummer: 
Annonce nr: 20430

B plads  Mail: Johnni.lynge@yahoo.dk
08-04-2019
D. 23-05-2019

Søger 2 B medlemmer til jagt på Fyn ved arskov sø i Korinth vi er pt 2 buge jæger og to riffel jæger og 2 B medlemmer vi har godt 90 HK med godt med ænder vi har 400 meter bred ved arskov sø og der er der altid mange ænder ??fasaner gæs duer råvildt og dåvildt og lidt hare og snæpper og bækasiner vi setter lidt fasaner ud i år for første gang men der er godt med
Fasaner over alt med lidt mere er altid godt er det lige Dig så ring på 60614423

Pris: 4500


Tlf: 60614423
Postnummer: 5600
Annonce nr: 20425

VESTFYN  Mail: admin@vigsbjerg.dk
10-05-2019
D. 18-05-2019

Vi søger et par friske jægere med hund, der værdsætter god jagt etik og hyggeligt samvær omkring jagten, til vores lille konsortie.

Konsortiet råder over 150 hektar beliggende imellem Ejby og Nr. Aaby.

Vi ”går” på jagt, så det kræver du er i rimelig fysisk form.

Hvert år udsættes et passende antal fasaner & ænder.

Der afholdes 8 jagter om året, altid søndag, med mulighed for tilkøb af gæstepladser. I løbet af vinteren, går vi rævegravene igennem et par gange.

I vores hyggelig jagthytte, mødes vi til morgenmad samt spiser frokost.

Der er mulighed for riffeljagt på ræv, råvildt og dåvildt, efterår og vinter.

Send en mail til admin@vigsbjerg.dk med lidt info om dig og din hund, så kontakter vi dig.

Pris: 5.500, kr.


Tlf: 40533260
Postnummer: 5592
Annonce nr: 20789

Konsortieplads St. Ernebjerg  Mail: tol@orloff.dk
31-03-2019
D. 15-05-2019

Jagtområdet ligger i utroligt smukke omgivelser ved Dyred Banke og Tommerup St. tæt ved E20. Jagtområdet består af 250 ha. kuperet og varieret terræn med højskov, nyere plantninger, brak, opdyrket, remisser, vådområder og søer.

Riffeljagt.
Her kan du kombinere rigtig god dyrejagt med unikke naturoplevelser med ganske fornuftig afskydning af råvildt. Pt. er vi 4 riffeljægere og der er dermed 2 ledige pladser. Riffeljægere deltager også i efterårsjagterne. Vi har eget jagthus, hvor der kan indrettes mulighed for overnatning.

Efterårsjagter.
I efteråret holdes 6 fællesjagter med gæster på fasaner, ænder, snepper og harer. Desuden startes og sluttes sæsonen med en konsortiejagt. Vores fodermester er ansvarlig for udsætning samt fodring af fuglevildtet. Pt. er vi i 13 medlemmer og dermed er der 3 ledige pladser (inkl. evt. riffeljægere).

Kontingenter:
Riffeljagt og hagljagt inkl. gæst kr. 21.000
Riffeljagt og hagljagt uden gæst kr. 14.000
Hagljagt inkl. gæst kr. 14.000
Hagljagt uden gæst kr. 7.000

Der betales indskud på kr. 1500, som tilbagebetales ved ophør af medlemskab længere end 2 år.
Priserne inkluderer jagtleje, udsætning, foder, morgenmad, frokost og drikkevarer mm.

Konsortiet består af voksne mennesker med lyst til jagt og hyggeligt samvær under ordnede forhold, men der er absolut også plads til ny-jægere.

Der må beregnes 1-2 arbejdsdage årligt.

Undertegnede kan kontaktes for eventuelle yderligere oplysninger. Området vises gerne frem og jagtjournal for de sidste 21 år kan fremsendes.

Pris: Fra kr. 7.000


Tlf: 20211877
Postnummer: 5491
Annonce nr: 20342

B Medlem sydvest fyn  Mail: Leifbdrost@live.dk
09-05-2019
D. 14-05-2019

Vi er et konsortium ved Korinth der pga areal udvidelse søger et nyt B medlem.Vi søger en m/k der går meget op i en afslappet omgangstone og sætter det sociale samvær
meget højt.Hund ingen betingelse.Vi råder over 140ha hvor vi sætter ænder og fasaner ud.Der er mulighed for at have gæst med på alle fælles jagter.Vi afholder trykjagt hvor alle har mulighed for at deltage

Pris: 5500,-


Tlf: 24495435
Postnummer: 5772
Annonce nr: 20781

Fin skovjagt på Nordfyn (Søndersø Skov)  Mail: finjet@mail.dk
03-05-2019
D. 10-05-2019

Lille hyggeligt konsortium med 6 A+6 B-medlemmer søger et B-medlem gerne med hund.
Der tilbydes 9 fuglejagter på udsatte ænder og fasaner og tillige en fin sneppejagt.
Mulighed for tilkøb af ekstra gæstepladser og evt. trykjagter. Flot nyindrettet jagthytte til 20 pers.hvor der arrangeres fuld forplejning for mindre merpris.

Pris: 7.500


Tlf: 20124720
Postnummer: 5210
Annonce nr: 20702

Konsortie plads syd/vest fyn  Mail: peter_izzy@hotmail.com
30-04-2019
D. 09-05-2019

Vi har fået en ledig konsortie-plads, i vores lille hyggelige konsortie. Vi råder over ca. 250 hektar blandet jagt. 10-15 hektar skov, 2 vandhuller, en del remiser, samt små skov. Resten er ager jord med hegn og lidt brak. Området er meget kuperet,men vi kan kører til de fleste af remiserne. Der er en jagthytte hvor vi kan mødes til morgenmad og spisning bagefter.(Evt. overnatning.) Vi udsætter 100 fasaner samt 100 ænder. Årlig afskydning ca 75-100 ænder ,30-50 fasaner samt lidt harer,gæs,snepper og 3-4 bukke. Vi er pt 4 medlemmer. skulle gerne være 5 eller 6. Pris ved 5 medlemmer 15000kr årligt, der betalles af 2 gange ,8000kr ca 1 maj samt 7000kr 1 september. hvis vi bliver 6 medlemmer er prisen 12500kr. vi må skyde en buk pr mand .samt evt et efterårsdyr. Der afholdes 4-5 fællesjagter om året, hvor vi må havde 2 gæster med hver. Prisen er incl. mad og drikke ,samt foder og udsætning. Hvis dette har din interesse, så kontakt Peter på telefon 40448993. Jagten er beliggende ved Hårby, Syd/vest fyn.
Pris: 15000,00


Tlf: 40448993
Postnummer: 5620
Annonce nr: 20646

Skovsbo Gods Jagt Konsortium.(Østfyn-Ullerslev)  Mail: per@slentevive.dk
22-03-2019
D. 06-05-2019

Skovsbo Jagtkonsortie har få ledige pladser

Skovsbo Jagt revir er på 188 Ha. Et meget spændende jagt areal bestående af varierende jagt terræn med Skov(65 ha), stor eng, 4 søer og et natur område ideelt for fasaner og remiser, samt marker der danner rammen om dette spændende jagt terræn.

Pæn bestand af Rådyr og Dåvildt.
Der udsættes ca. 700 fasaner, og ca. 150 ænder, i henhold til biotopplan, disse fugle passe året rundt af fast fuglemand.

Vi har en 3-værelses Jagt stue, men køkken, bad og toilet, hvor der er gode overnatningsmuligheder.

Der afholdes 8 fælles jagter i løbet af Jagt sæsonen, og der er mulighed for frijagt på andetræk, hare, duer og krager.

Riffel med gæst........... 19.000 kr (1 ledig plads)
Hagl m/g(hver 2.gang)......12.000 kr..( få ledige pladser)
Hagl ..................... 7.000 kr. (få ledige pladser)

Der bliver 15 medlemmer af konsortiet hvor alle er lige.

Der betales et indskud på 1.500 kr. der tilbagebetales ved ophør af medlemskab længere end 2 år.

Er du en seriøs jæger og gerne med jagthund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold, sikkerhed, jagt traditioner og etik. Og nyder Jagt i gode rammer og hyggeligt samvær, så er her muligheden.
Har du lyst til at høre mere, og se reviret så ring til Per Vive +452285 8100 eller drop mig en mail, på per@slentevive.dk

Pris:


Tlf: 22858100
Postnummer: 5540
Annonce nr: 20237

Jagtkonsortiet Hindemae på Østfyn  Mail: Nyhaveskovens@mail.tele.dk
22-03-2019
D. 06-05-2019

Vi søger pr 1. april 2019 eller senere nye medlemmer - både A og B.
Vi råder over 148 ha med skov, mose og remiser.
Der afholdes 7 fællesjagter alle med gæsteplads.
Konsortiet værdsætter fællesskabet og den gode jagtmoral.
Vi forbeholder os ret til at takke nej til ansøgninger som vi ikke mener passer ind i vores konsortie
For yderligere information /fremvisning
Kontakt Povl Bjarne Jensen


Pris:


Tlf: 22602201
Postnummer: 5220
Annonce nr: 20239

Konsortium Fyn/Trekantområdet.  Mail: niels@groenborg.dk
19-03-2019
D. 03-05-2019

Konsortium under Wedelsborg søger medlemmer. Gerne med hund. Vi er et velfungerende konsortium beliggende nær Middelfart og Trekantområdet, der søger medlemmer for den kommende sæson. Vi råder over ca. 220 ha. skov, mark og eng. Der drives jagt på fugle, hare, ræv, råvildt og dåvildt. Der drives både hagljagt og riffeljagt.
For yderligere oplysninger kontakt nedenstående.

Pris:


Tlf: 22103716
Postnummer: 6000
Annonce nr: 20214

Nystartet konsortie søger medlem  Mail: Ja, sendes på SMS
21-04-2019
D. 01-05-2019

Nystartet konsortie 8 km øst for Faaborg søger 6. medlem. Jagtlejen er 7000,- + foder og udsætning af fasaner (forventet ialt 8000,- 8500,-) Området er skov med mange åbne stykker (50%) og der er andehuller nær fjord hvor der forventes træk af ænder. 6 jagter med gæst, trækjagt aftales. Alle er lige.
Pris: 8500


Tlf: 41176068
Postnummer: 5260
Annonce nr: 20560

Konsortie plads søges  Mail: lykkegaard@netmail.dk
16-03-2019
D. 30-04-2019

Min veldresserede Springer spaniel og jeg søger optagelse i velfungerende konsortie på Fyn - Vi kan tilbyde en veldresseret hund og en rimelig dresseret herre, med godt humør og glimt i øjet - helst en plads hvor alle er lige og hvor der er en fodermester som er stolt af sit arbejde og kan sit kram
Pris:


Tlf: 20332047
Postnummer: 5884
Annonce nr: 20174

Konsortium søger medlemmer  Mail: rasmus@jensen4.dk
14-03-2019
D. 28-04-2019

Konsortium søger medlemmer.
Vi søger medlemmer som kan deltage i syv efterårs jagter med haglgevær i 2019. To af dem bliver aftentræk på ænder og de sidste fem bliver almindelige dagsjagter, hvor der skydes efter jagtloven, dog minus råvildt.
Der vil blive udsat 100 ænder og 300 fasaner i 2019.
Reviret består af ca. 80 ha blandet skov, plantage og agerjord. På reviret findes der en større sø og et mindre vandhul. Jagten finder sted ved Vester Hæsinge på Fyn.
Der vil ikke være mulighed for riffeljagt.
Som udgangspunkt vil vi prioritere jægere med hund, men kontakt os gerne ved interesse.
Pris pr. deltager: 6500,00 kr. for alle 7 jagter.

Kontakt findes nederst i annoncen, og henvendelse ses gerne efter kl.16.00.

Morten Jensen
Mobil: 20876140
morten@jensen4.dk

Rasmus Jensen
Mobil: 60131104
rasmus@jensen4.dk

Jacob Nielsen
Mobil: 27129553
niller_rysberg@hotmail.com

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20147

Arreskov jagtkonsortie  Mail: info@bs-tomrer.dk
14-03-2019
D. 23-04-2019

Vi råder over ca. 360 hektar, herunder ca. 100 hektar skov, ager, flere rigtig gode remisser, å-løb, vandhuller, eng og levende hegn.

Konsortiet består af 24 medlemmer, og alle medlemmer er lige, både hvad angår indflydelse og pligter.

Jagten passes af to fast "fodermænd", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin trækjagt på ænder og gæs.

Der afholdes 8 fællesjagter på fasaner som afsluttes med et godt andetræk og der afholdes også en trykjagter om efteråret.

Der nedlægges hvert år råvildt, dåvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder, gæs, duer og ræv.

Jagtdagen begynder med fælles morgenmad og der serveres varmt mad til frokost.

Vi råder over en hyggelig jagthytte med mulighed for overnatning, der forefindes toilet, bad, køkken og en hyggelig jagtstue.

Pris 11.500 årligt.

Jæger med hund foretrækkes til pladserne, dog ikke en betingelse!

Det sociale omkring vores fællesjagter en meget vigtig del af jagten. Vi prioriterer sikkerhed omkring jagten meget højt. God jagtmoral, og godt humør, er et must,

Hvis du er interesseret i at høre mere eller se reviret, så ring eller mail til Morten eller Mads

Morten
Mobil: 2211 8463
E-Mail info@bs-tomrer.dk

eller

Mads
Mobil: 3037 7554


Pris: 11.500


Tlf: 2211 8463
Postnummer: 5600
Annonce nr: 20148

B-medlem til jagt på Sydlangeland  Mail: Strandgaard(a)svendborgmail.dk
09-03-2019
D. 23-04-2019

Lille hyggelig jagtselskab på Sydlangeland søger nyt b-medlem.

Vi er 2 a-medlemmer, 6 b-medlemmer samt en fodermester.

Vi råder over godt 180 ha blandet agerjord, remisser, mose, hegn og strandeng. Derudover har vi gåsejagt på godt 60 ha på en af øerne syd for Fyn. Endvidere lang kyststrækning, hvor du enten kan sidde på træk, eller lægge dig på træk i vores jagtpram.

Vi udsætter årligt 125 fasaner, og har en fornuftig afskydningsprocent. Herudover nedlægges harer, snepper, ænder, duer, gæs, råvildt, dåvildt og bekkasiner.

Vi råder over en jagtstue med ovn, komfur m.m. hvor vi skiftes til at stå for madlavningen. Der er således varm mad på alle vores fællesjagter. Vi starter også alle fællesjagterne med fælles morgenbord.

Vi afholder årligt 6-8 fasanjagter, hvor du får gæsteplads på de 5. Herudover er der ofte mulighed for tilkøb af yderligere gæstepladser.

Du får hvert andet år mulighed for at nedlægge en rå eller et lam med riffel på pürch, og du deltager samtidig i 2 trykjagter årligt efter rå- og dåvildt.

Der er fri trækjagt på ænder, gæs, duer og krager, hvor du hver gang må medtage 2 gæster.

Der er endvidere fri anstandsjagt efter ræv, hvor du ligeledes må medtage 2 gæster.

Af pligter har vi årligt 2 arbejdsdage.

Vi søger en person, som kan indgå i vores jagtlaug, hvor vi værdsætter godt kammeratskab og venlig omgangstone.

Pris udgør kr. 7.000 + depositum kr. 700, som refunderes ved udtræden efter gældende regler.

Er du tiltrukket af trækjagt og hyggelig omgangstone, så skriv lidt om dig selv, så vil du blive kontaktet.


Jon Strandgaard

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5932
Annonce nr: 20094

Jagt Sydlangeland  Mail: Jdn@m-tex.dk
07-03-2019
D. 21-04-2019

Hej.
Vi søger 1 person gerne med hund som vil være med i vores lille hyggelige konsortium. Vi holder til på Sydlangeland, hvor vi råder over agerjord samt mose hvor vi sætter 100 ænder ud. Vi holder fællesjagter fra 1 september og frem. Der er også mulighed for at skyde råvildt.
prisen er 5000kr pr person

Pris: 5000kr


Tlf: 26122032
Postnummer: 
Annonce nr: 20066

Storehave 1.  Mail: storehavekonsortie@gmail.com
04-03-2019
D. 18-04-2019


Jagtkonsortiet Storehave 1. søger hermed 1 B-medlem (hagl-jæger) til ca. 45 hektar skov & 40 hektar jord mellem Svendborg og Skårup på Fyn.
Der afholdes 5 fællesjagter om året, hvor hvert medlem må tage 2 gæster med til en fornuftig pris, inkl. morgenmad og bengæt.

Vi bestræber at være i alt 8 medlemmer i Konsortiet. Aldersgruppen lige nu er ca. 20- 40 år.

Konsortiet er forholdsvis nyt, og der er derfor nogle ting som vi så småt begynder at få styr på efterhånden.
Vi går ikke op i hvor meget vi skyder eller hvor meget der ligger på paraden. Samværet er det vigtigste og alt den hygge vi har sammen, så hvis du også sætter pris på dette, så vil vi gerne høre fra dig.

Der er fri jagt på ræv, due, gæs og krager.
Der arbejdes på at få gjort en sø klar til andejagt, så der vil også være mulighed for andetræk.
Der sættes 60 fasaner ud i år, og hvis dette viser sig at være en succes, gentages dette året efter med måske flere. Vi er 2 i Konsortiet som har taget fugleudsætnings kursus, så muligheden for at udsætte flere, er muligt på et tidspunkt.
Vi har en del arbejdsdage, så man har mødepligt til de 5-7 dage. Vi afholder 2 generalforsamlinger om året som man også har mødepligt til.


Hagljæger pris: B-medlem
Du kan blive medlem for 6600 kr om året. Betalingen falder i to rater á 3300 kr til betaling nu og 1/6-19. Herefter (1/1-?) & (1/6-?)

OBS. Der skrives kontrakt på hvert medlem.

For at komme i betragtning som medlem skal man ud og se jagtområdet, med enten formanden eller næstformanden.
Herefter vil vi drøfte om du er den rette kandidat.
Dette er vores princip i Konsortiet!


Har du yderligere spørgsmål eller behov for yderligere information, så er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Rasmus
Formand

Pris: 6600 kr.


Tlf: 21342606
Postnummer: 
Annonce nr: 20030

Jagt på 156 Hektar  Mail: Vandhane@sol.dk
03-03-2019
D. 17-04-2019

Der tilbydes en plads i et mindre jagtselskab. Jagten er med 5 fællesjagter på ænder, fasaner, råvildt, duer og ræv. Mulighed for tilkøb af afskydning af buk og hjort. Dagen indledes med morgenmad og afsluttes med fællesspisning i vores jagtstue. Pris fra 6000. Jagten ligger ved kværndrup

henvendelse på 24 24 12 76

Pris: fra 6000


Tlf: 24241276
Postnummer: 5450
Annonce nr: 20028

Skovsbo Gods Jagt Konsortium.  Mail: per@slentevive.dk
26-02-2019
D. 12-04-2019

Ny etableret Jagt konsortium ved Skovsbo Gods søger medlemmer.

Skovsbo Jagt revir er på 188 Ha. Et meget spændende jagt areal bestående af varierende jagt terræn med Skov(65 ha), stor eng, 4 søer og et natur område ideelt for fasaner og remiser, samt marker der danner rammen om dette spændende jagt terræn.

Pæn bestand af Rådyr og Dåvildt.
Der udsættes ca. 700-900 fasaner, og ca. 150 ænder, i henhold til biotopplan, afhængigt af budget (antal medlemmer), disse fugle passe året rundt af fast fuglemand.

Vi har en 3-værelses Jagt stue, men køkken, bad og toilet, hvor der er gode overnatningsmuligheder.

Der afholdes 6-8 fælles jagter i løbet af Jagt sæsonen, og der vil være mulighed for frijagt på andetræk, hare, duer og krager.
Der er 3-5 fælles arbejdsdage fordelt over året.

•Hagl + gæst(hver 2.gang) 12.000 kr.(ledige pladser)
eller
•Hagl u/gæst............. 7.000 kr.(ledige pladser)

Der bliver 15 medlemmer af konsortiet hvor alle er lige.t

Der betales et indskud på 1.500 kr. der tilbagebetales ved ophør af medlemskab længere end 2 år.

Er du en seriøs jæger og gerne med jagthund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold, sikkerhed, jagt traditioner og etik. Og nyder Jagt i gode rammer og hyggeligt samvær, så er her muligheden.
Har du lyst til at høre mere, og se reviret så ring til Per Vive +452285 8100 eller drop mig en mail, på per@slentevive.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19979

Mynderuphestehave sydfyn  Mail: jan@aagger.dk
23-02-2019
D. 09-04-2019

Vi er et lille hygge konsortie.
Grundet sygdom og andet, mangler vi nogle medlemmer, både A og B medlemmer. Jægere med hund vil blive foretrukket! Vi ønsker ikke medlemmer alt for langt væk fra.
Vi har ca. 39 ha ren skov jagt, med udsætning af lidt fasaner. Der er råvildt og lidt dåvildt i skoven.

Pris: 2800,- / 5600,-


Tlf: 20935216
Postnummer: 5762
Annonce nr: 19956

Br0holm Gods Jagt  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
22-02-2019
D. 08-04-2019

Vi har helt sikkert en jagt der kan passe dig.Vi har konsortiepladser, enkeltmandsjagter,dagjagter på ænder mm. Priser efter dine ønsker fra 1,500,-
til 9,800,- kr. Der er pt. ledige pladser.Evt. fremvisning af revir ca. 400 ht. så kontakt undertegnede.Boholm Gods Jagtvæsen, Tage Johansen

Pris: 1,500,- til 9,800,- kr.


Tlf: 27 41 91 44
Postnummer: 5884
Annonce nr: 19951

LANGSTEDGÅRD JAGTKONSORTIUM  Mail: boch1@live.dk
02-03-2019
D. 11-03-2019

Vi er et mindre jagt konsortium ved Langsted på 7 jægere og mangler 1 jæger mere gerne med hund.
Jagt området er på ca. 120ha blandet marker, skov, engstykker og 2 vandhuller.
Bukkejagten er med i prisen.
Hvis du måtte være interesseret kan du kontakte
Søren kontaktes på tlf: 26174006
eller Verner på tlf: 20436458

Pris: 5000


Tlf: 26174006 - 20436458
Postnummer: 5690
Annonce nr: 20011