Jagt udlejes fyn

Når annoncen skal slettes send en mail til info@jagtformidling.dk
BUE jæger, Bukkejagt til billige penge udlejes på Dagsbasis.
 Mail: 07raan@gmail.com
15-05-2020

130 tønderland, beliggende mellem faaborg og svendborg ned til det sydfynske øhav. Jagten er velegnet til Buejægeren der udøver Baghold eller purch jagt. Jagten består af skov, eng kanaliserende skov langs en bæk og så naturligvis stranden, hvor man kan fiske på et af sydfyns bedste ørred spots. Mens man venter på at middagen er forbi, og man igen kan gå i skoven.
Der er mulilghed for overnatning på stedet med et helt unikt lydbillede...
Jeg har to bukke til afskydning når de er skudt aflyses og tilbagebetales der til efterfølgende datoer.
pris 500 kr pr døgn incl vildt.
Prisen afspejler buejægerens lavere chancere sammenholdt med riffel og er ikke indikativ for vildtet som trives på ejendommen, besigtigelse kan arrangeres.Pris: 500

Rasmus
Tlf: 40167982
Postnummer: 5874
Annonce nr: 23496

Jagt på Tåsinge udlejes
 Mail: kp@kurtpoulsen-aps.dk
24-04-2020

290 ha jagt udleje på Tåsinge for en 5 årige periode fra 1. maj 2020
Arealet er agerjord, græsarealer, juletræer, skovbryn, hegn, små vandhuller og kyststrækning. Arealet er ikke samlet.
Der er mulighed for ænder, masser af gæs, almindelig forekommende vildtarter, rådyr & dådyr.
Der stilles jagthytte til rådighed mod selv at vedligeholde.
Skriv en mail om dig/jer selv og vi vil vende tilbage med kort og evt. aftale om besigtigelse.

Pris: 68.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 23314

Jagtareal nær Glamsbjerg udlejes.  Mail: skytte.psa@live.dk
15-04-2020
D. 30-05-2020

Jagtareal på 24 ha udlejes pr.1.5 2020. Størstedelen af jagtarealet er etableret som juletræsplantage og udgør ca. 19 ha. Restarealet udgøres af skov og naturarealer. Flere steder er der gravet søer, plantet læhegn og etableret remisser. I skelet rundt om arealet er der ligeledes læhegn. Jagten kan betegnes som en god og alsidig jagt.
Pris: 18000 kr.

Peter
Tlf: 23715755
Postnummer: 5853
Annonce nr: 23231

Jagt udlejes Broholm Gods.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
09-04-2020
D. 24-05-2020

Broholm Gods har ledige konsortiepladser, og vil du kun skyde råvildt/dåvildt med riffel/bue kan du også det.
Pris:


Tlf: 27419144
Postnummer: 
Annonce nr: 23165

Jagt ved Hårby  Mail: or@jagtognaturpleje.dk
16-05-2020
D. 23-05-2020

98 Ha.Jagt i et samlet stykke Udlejes mellem Hårby og Jordløse.2 skov stykker på 2 og 3 ha. ca 1 ha.Eng, lille mose og en del mergelgrave og levende hegn, samt en lille bæk som løber igennem jagten. Jagt hus kan lejes med efter ønske. Vildtager kan lejes for 6000 pr.ha Her er der muligt at sætte sit egen præg på jagten.Der har ikke været jagtet i 2019 og 2020.
Pris: 25000


Tlf: 22991818
Postnummer: 5600
Annonce nr: 23510

Jagt udlejes  Mail: nilsbendixen@mail.dk
13-05-2020
D. 15-05-2020

90 ha udlejes. beliggende Odense NV ned til Ryds å.
3 stykker med ca 7 ha skov"

Pris:


Tlf: 22967171
Postnummer: 
Annonce nr: 23477

Jagt udlejes ca. 10 km vest for Odense  Mail: joergengroenlundnielsen@gmail.com
07-05-2020
D. 10-05-2020

Jagten på en kvægejendom nær Odense udlejes. Til ejendommen hører ialt 106 Ha hvoraf 85 ha er jord i omdrift. Resten er skov, eng, krat, bygningsparcel mv.

Pris:


Tlf: 20789140
Postnummer: 5560
Annonce nr: 23435

Smuk jagt på Krengerup Gods  Mail: leje@krengerup.dk
31-03-2020
D. 29-04-2020

Skoven ‘Hestehaven’ og de omkringliggende marker, Højbjergmarken og Teglværksmarken er til leje som et samlet jagtareal.

Jagtarealet er fordelt på ca. 42 ha. velarronderet skov og 18 ha. ager.

Arealet er trods sin størrelse ganske varieret og giver med sit kuperede terræn anledning til en flot jagt. Der er mulighed for fasanudsætning ligesom bestande af dådyr har etableret sig i området.

Derudover er der mulighed for lån af mandsskabsstue på det nærliggende Brahesholm til brug for jagtfrokost.

Pris: 35000

www.krengerup.dk
Tlf: 64721106
Postnummer: 5620
Annonce nr: 23095

Jagt på Vestfyn udlejes  Mail: 
02-04-2020
D. 21-04-2020

Omkring 60 Ha. jagt udlejes på Vestfyn ved Ørsted.
Fra 01-05-20.

Der er to tilhørende moser, samt å og eng.
I alt tilhørende cirka 3,5 ha mose og eng, heraf cirka 5.000 m2 vandspejl.

For mere information og et eventuelt rundtur på arealet, send en mail.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5620
Annonce nr: 23113

Jagtareal nær Glamsbjerg udlejes.  Mail: skytte.psa@live.dk
12-04-2020
D. 12-04-2020

Jagtareal på 24 ha udlejes pr. 1/5 2020. Størstedelen af jagtarealet er etableret som juletræsplantage og udgør ca. 19 ha. Restarealet udgøres af skov og naturarealer. Flere steder på arealet er der gravet søer, plantet læhegn og etableret remisser. I skelet rundt om jagtarealet er der ligeledes læhegn. Jagten kan betegnes som en god og alsidig jagt.
Pris: 18000 kr.

Peter
Tlf: 23715755
Postnummer: 5853
Annonce nr: 23197

Jagt udlejes på sydfyn .  Mail: morten@havregaarden.dk
17-03-2020
D. 06-04-2020

30 ha. jagt udlejes . Pr 1 april 2020 .
Beliggende mellem 2 skove , og med en lille skov midt på arealet .
God mulighed for bukkejagt , skydetårn til rådighed .
Jorden drives med alsidig planteavl .
Pris efter bud .

Pris:


Tlf: 30501909
Postnummer: 5874
Annonce nr: 22986

Jagt udlejes Broholm Gods.  Mail: tagebjarnejohansen@gmail.com
12-02-2020
D. 28-03-2020

Vi har fået et område på ca. 150 Ht. ledig til udlejning fra 1/4-2o2o Mere info og besigt ved Broholm Gods
Jagtvæsen Tage Johansen 27419144.

Pris: 75,ooo,- k


Tlf: 27419144
Postnummer: 5884
Annonce nr: 22662

Jagt udlejes på Sydfyn nær Lundeborg  Mail: 
02-03-2020
D. 09-03-2020

70 ha blandet skov, mark, eng og vandhuller. Der er også en hyggelig jagtstue med toilet og bad. Det er et meget smukt og varieret terræn.
Udlejes fra 01-05-20.

Pris: 40000,00


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 22835

nordfyn  Mail: 
03-03-2020
D. 06-03-2020

jagt på 136 ha udlejes fra 1-5. arealet ligger samlet og består af 2 søer en på 1 ha og 1 på ca 0,2 ha. Derudover er der 5 remiser,lidt brak areal, samt nogle brede veletablerede læhegn.resten er marker med vekslende afgrøder.
Pris: 48000 kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22854

Sydfyn  Mail: 
22-02-2020
D. 05-03-2020

Jagt ved Stenstrup, 95 ha, heraf 5 ha skov samt remise, vandhuller, hegn, åløb, kunstgrav, jagthytte.
Pris: 38.000

Pris: 38.000


Tlf: 
Postnummer: 5771
Annonce nr: 22764

Godsjagt på Fyn  Mail: 
16-02-2020
D. 02-03-2020

Jagten på Erholm Østerskov med tilhørende marker udlejes for en 5 årig periode.
Stykket er samlet 302 Ha hvoraf ca 125 ha er eng mark og remiser, den resterende del er blandet skov. Der er god og alsidig jagt på arealet, hvor der er både råvildt og dåvildt.
God nyrenoveret jagtstue forefindes
Kun seriøse henvendelser

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5560
Annonce nr: 22691

Ved Hårby  Mail: skipper.eriks@gmail.com
21-02-2020
D. 26-02-2020

Til lille veletableret jagtselskab der består af 6 medlemmer udbydes 1 a plads og en b plads hvor der på de 6 af jagterne må medtages en gæst, vi råder over 50 ha hvoraf 1/3 del er remisser samt en mindre sø, der udsættes passende antal fasaner der passes af fodermester. Der er tilhørende jagtstue. vi sætter stor pris på godt kammeratskab og god jagtetik. Jægere med hund foretrækkes. Pris. A plads 7,800 og B plads 5,800 Henvendelse på Mail
Pris: 7.800 - 5.800


Tlf: 20490335
Postnummer: 
Annonce nr: 22748

Herregårdsjagt 18 ha  Mail: K89@live.dk
07-01-2020
D. 14-02-2020

Jagten på Rosenlund består af 180 ha vekslende jagtterræn skov (16 ha), hegn, remiser, markveje, landbrugsjord (150 ha), mose og krat (11ha). Arealet samlet omkring gården, hvor der findes jagthytte, med brændeovn og mindre køkken. Ejendommen ligger nær afkørslen ved Langeskov (E45).

Vi søger jægere med god moral og etik, som er interesseret at leje jagten og værne om forholdene på stedet. Udlejer ønsker at afholde en jagt sidst på året. Vildtager, brænde og korn kan indgå i aftalen efter ønske. Pris 60.000 kr.

Ved interesse skriv en mail til på K89@live.dk eller ring 60 60 83 45

Pris: 60000


Tlf: 60608345
Postnummer: 5350
Annonce nr: 22394

God jagt  Mail: jagtmose@gmail.com
06-02-2020
D. 12-02-2020

Rigtig god jagt på 10 tdr. land udlejes for højeste acceptabelt bud. Arealet er beliggende udenfor Odense S. Hele arealet er skov og mose. Noget af arealet er beliggende op til Lindvedåen. Der forefindes hocksits og jagthytte med lille skovsø. Der kan fodres, men ingen mulighed for fodermark. 5 årig aftale kan aftales. Hvis du er interesseret, send en mail med en kort beskrivelse hvem du er?
Hvis du ikke får retur svar på mail, er jagten udlejet.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 22589

Søndersø skov på nordf. søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
25-11-2019
D. 27-11-2019

Konsortiet søger 2 B-medlemmer pris kr. 7000 plus kr. 200 i forplejming pr. jagt som består af morgenbord-middag -kaffe. der deltages i 2 andejagter og 7 fællesjagter. der udsættes ænder og fasaner og her er en fin Sneppejagt. Nyindrettet jagthytte påå 48 m2 med køk./opholdsrum samt bad/toilet.
Der deltages i 2-3 arbejdsdage i forsommeren.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22180

Fuglejagt i Søndersø skov  Mail: arnehaarslev@gmail.com
05-11-2019
D. 25-11-2019

Mindre konsortium tilbyder gæstepladser med jagt på udsatte ænder og fasaner samt god sneppejagt. Jagten afvikles som fællesjagt med max 2o jægere.
Pris: 1000 kr. incl. Morgenkaffe og middag. Start i jagtstuen kl. 8.30 og vildtparade ca kl. 14.00 derefter kaffe og afregning i jagtstuen.
Jagtdatoer: 30/11-14/12-27/12-11/01

Pris: 1000.- kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22068

Søndersø skov søger i 2020  Mail: arnehaarslev@gmail.com
09-11-2019
D. 25-11-2019

Søndersø skov er beliggende ved Søndersø på Nordfyn.
På grund af dødsfald m.m. Søges: 2 A-medlemmer 14000 kr. incl. Riffeljagt og 1 fast gæsteplads. 2 B- medlemmer 7000 kr. 7 fællesjagter + 2 andejagter. Søndersø skov er 74 Ha heraf 2 Ha fodermark. Vi udsætter ænder, Fasaner, her er Dåvildt, RåvildtHarer, Snepper og Duer.Der er opsat 9 skydetårne og opstillet ca. 30 fodertønder og overdækkede foderpladser. Ny jagthytte med plads til 25 personer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 22089

Jagt på Langeland udlejes  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 30-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 5900
Annonce nr: 21997

Riffel jagt  Mail: dalle_daniel4@hotmail.com
15-09-2019
D. 30-10-2019

2 a mellemmer søges til resten af sæsonen. Jagten er på Langeland
A mellem er riffel jagt og hagljagt.
1 b mellem søges kun hagl jagt
Skov, mose og ager findes på jagten
Kontak 22732170 for mere info
Igen SMS

Pris:


Tlf: 22732170
Postnummer: 
Annonce nr: 21690

Jagt udlejes ved spodsbjerg på Langeland  Mail: Christianh@hotmail.dk
24-10-2019
D. 29-10-2019

Jagt udlejes ved Spodsbjerg på Langeland.
54 ha varieret jagt.
3,5ha mose der grænser op til 2 højskove.
4 ha med sø på 1700m2,med 0,5 ha nyplantet vildtremisse.
Meget råvildt,fasaner,harer.lidt dåvildt.
Udlejes pr 1-11-2019.
Pris 25000kr
Venligst kun tlf henvendelse
Mvh Henrik Madsen 61607448.

Pris:


Tlf: 61607448
Postnummer: 
Annonce nr: 21994

Fuglejagt i Søndersø skov  Mail: arnehaarslev@gmail.com
12-09-2019
D. 27-10-2019

Mindre konsortium tilbyder gæstepladser på udsatte ænder og fasaner samt fin Sneppejagt. Kun 1000.- kr.pr. jagtdag incl. fuld forplejning. Fine hyttefaciliteter.
Jagtdatoer: 26 okt. 3 nov. 16 nov. 30 nov. 14 dec. samt 11 jan. 2020

Pris: 1000.- kr


Tlf: 
Postnummer: 5471
Annonce nr: 21664

Jagtkonsortium søges til jagt ca 15 km vest for Odense.  Mail: jgn@innovision.dk
05-09-2019
D. 20-10-2019

Jagten på Pejrupgård med tilhørende avlsgårde er ledig den 31. januar 2020. Jagten er fordelt på 3 ejendomme på henholdsvis 150 Ha, 100 Ha og 100 Ha. Der er tale om et kuperet terræn med mange naturlige vandhuller og remiser. Af det samlede areal er ca. 300 Ha landbrugsjord i omdrift og de resterende 50 Ha er skov, krat, moser mv. De tre arealer ligger inden for en radius af omkring 5 km.
Jeg søger et konsortium, der lejer den samlede jagt med evt. delarrangementer med andre og som forestår udsætning og pasning af vildt og definerer jagtetik.

Pris:


Tlf: 20789140
Postnummer: 5560
Annonce nr: 21614

skovjagt på Midtfyn  Mail: jesper.hvid.nielsen@gmail.com
26-08-2019
D. 10-10-2019

Seriøse jægere gerne med hunde søges til skovjagt på Midtfyn.

Der er ca. 23 hektar.

Det er haglbøssejagt på det i skoven jagtbare vildt.

Der er ingen riffeljagt.

I skoven er en hytte hvor vi kan spise.

Prisen er 2000 kr.for 5 jagter.

Henvendelse på tlf. 66145369 ingen sms eller email

Pris: 2000


Tlf: 66145369
Postnummer: 
Annonce nr: 21512

Jagt fremlejes  Mail: tmk@post12.tele.d
06-10-2019
D. 07-10-2019

26,14 ha med 6 ha mose med lille granskov, levende hegn udlejes fra 15/10 til 31/1-2020. Pris idé 6.000 kr. Jagten ligger ved Glamsbjerg.
Pris: 6000


Tlf: 30348833
Postnummer: 
Annonce nr: 21866

jagt på sydfyn  Mail: Ulrikbalman@hotmail.com
27-09-2019
D. 04-10-2019

jagt på 130 ha i et stykke udlejes ved Gudbjerg. bestå af agerjord, 2 remiser hvor der er et vandhuller i hver. Der er hegn udenom
ejendomme drives markmæssigt meget alsidigt med bla. frøgræs og gode efterafgrøder.
Der vil blive lagt vægt på god jagtetik samt langvarig aftale.

Pris: ?


Tlf: 21685112
Postnummer: 5892
Annonce nr: 21792

JAGTSELSKABET AF 2001 - SKJOLDEMOSE GODS  Mail: hans-peter.hjuler-nielsen@astrazeneca.com
19-08-2019
D. 03-10-2019

JAGTSELSKABET AF 2001 – SKJOLDEMOSE GODS

”Jagtselskabet af 2001” er et veletableret konsortium der har eksisteret – som navnet antyder – siden 2001. Vi driver jagt efter gode etiske principper og har en høj moral for jagtens udførelse. Vi råder over godt 400 Ha i Stenstrup området og har en fin bestand af klovbærende vildt og – ikke mindst – en stor udsætning af fasaner, til glæde for vores medlemmer. Fasaner passes af vores dygtige fodermester team.
Efterårssæsonen står for døren og vi har 1-2 pladser ledige. Vores konsortium er opbygget efter modulbasis, hvilket vil sige, at du selv sammensætter dit eventuelle medlemskab. Det betyder, at der er mulighed for dig, der ønsker mange jagtdage, men også for dig der kun har tiden til få. Ligeledes er der mulighed for gæstepladser til efterårets fasanjagter og antal kan aftales individuelt!
Klovbærende vildt afskydes udelukkende med riffel i vores konsortium og der er mulighed for deltagelse i efterårets bevægelsesjagter på råvildt og på dåvildt. Ligeledes vil der være mulighed for individuel jagt på klovbærende vildt i det omfang, at der er plads til det!
Vi søger jægere med god moral, ung som ældre. Nyjægere er yderst velkomne, jagthund er en fordel, men bestemt ikke en betingelse.
Prisen for deltagelse afhænger af størrelsen af pakken du ønsker.

Du er velkommen til en snak – telefonisk på 21265453

Hans Peter Hjuler
Kasserer i ”Jagtselskabet af 2001” – Skjoldemose Gods

Pris: ?


Tlf: 21265453
Postnummer: 5771
Annonce nr: 21455

Udlejes ca. 28 ha. jagt fra den 01/10.  Mail: telefonisk
13-09-2019
D. 20-09-2019

Udlejes ca. 28 ha. jagt fra den 01/10.

De 28 ha. bestå af agerjord, lillemose og der er et par vandhuller. Der er hegn udenom og der er en lille skov uden for enden.

Halv parten af det grænser op til en større skov.

På fyn 5560 Borup.

Pris:


Tlf: 21499306
Postnummer: 5560
Annonce nr: 21665

jagt udlejes  Mail: henningsom@yahoo.dk
31-07-2019
D. 15-08-2019

27 ha landbrugsjord udlejes til jagt pr.1-9-2019.
Levende hegn omkring markerne,og en del støder op til skrænt/skov.Ligger på Sydøstfyn.Prisen snakker vi om.Henvendelse. Henning Sørensen Tlf.20237891

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5883
Annonce nr: 21298

Jagt udlejes  Mail: Hardworkingfarmer2@gmail.com
08-08-2019
D. 09-08-2019

24 hektar landbrugsjord i et stykke med en god stor Mose med vand udlejes ved Øksendrup på Fyn
Pris: 8000


Tlf: 61100729
Postnummer: 
Annonce nr: 21366