eXTReMe Tracker

Jagt udlejes sjælland

 
 
 

                                                                    Når annoncen skal slettes send en mail til john ( A ) jagtformidling.dk
Jagt ved Hyllested, syd for Slagelse
 Mail: jorgenvollerup@gmail.com
19-04-2019

Attraktiv jagt på 120 ha udlejes fra dags dato.Jagten omfatter agerjord, 5 remisser, levende hegn og åløb. Der bliver gravet 2 søer i sommeren 2019. Majs er sået omkring remisser. Der vil blive plantet omkring de to remisser i efteråret 2019
Der er god bestand af råvildt, harer, fasaner, ænder, agerhøns og duer.
Lille nyistandsat jagtstue stilles tilrådighed.
Udlejes kun for en flerårig periode.

Pris:


Tlf: 20876286
Postnummer: 4261
Annonce nr: 20543

Nordsjælland
 Mail: marvest3@yahoo.dk
17-04-2019

26 ha jagt ved vejby udlejes, arealet ligger fredeligt nede af grusvej, med en å i den ene ende af stykket. Skovstykke grænser op til arealet. Arealet dyrkes med planteavl. Der er en del råvildt i området samt mange hare og fasaner.
Pris: 24000


Tlf: 21761652
Postnummer: 3210
Annonce nr: 20527

Buejagt konsortium søger nye medlemmer
 Mail: lrm@laremoe.dk
16-04-2019

I forbindelse med jagten for den kommende sæson er der et antal pladser ledige i konsortiet. Der er tale om et 'rendyrket' buejagt konsortium hvor der kun jages med bue.

Området er på ca. 300 kuperede hektar fordelt på skov og ager med remiser, vandhuller, sø samt udbyggede læhegn. Der rådes over et stort antal stiger og platforme beregnet for buejagt.

Vildtmæssigt er der råvildt, fasaner, ænder, harer og ræv på området samt gæs, strejf af kronvildt og dåvildt.
Konsortiet har rådighed over en dejlig jagthytte med stor stue, soveværelser, køkken og bad samt vildtrum.

Konsortiet søger medlemmer der værdsætter den jagtlige hygge i et humoristisk og tillidsfuldt kammeratskab med en god og afslappet atmosfære. Der hersker en stor grad af frihed under ansvar i konsortiet hvilket giver mulighed for mange jagtdage for den som har tiden og lysten.

Konsortiet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem interesserede ansøgere da kemi i konsortiet vægtes højt. Er du interesseret så skriv et par ord om dig selv samt kontakt info på mail
Pris: 10.000,- + andel af strøm/vand til jagthytte

Pris: 10000


Tlf: 
Postnummer: 4490
Annonce nr: 20511

Jagtareal Engelholm Gods
 Mail: gerner@wolff-sneedorff.dk
16-04-2019

Jagt udlejes på Engelholm Gods, Sydsjælland.
1. maj 2019 bliver ca 160 ha blandet jagt ledig.
Der er prmært tale om markjagt med 10 remiser, og et mindre skoveområde samt levende hegn.
Der findes åbne vandførende grøfter og der er vand året igennem i næsten alle remiser.
Der ligger en nabo med 4 ha jagt midt i området. Naboen er buejæger og interesseret i at optimere jagten gennem at indgå en aftale om fælles vildt- og jagtforvaltning.
Der er vildtagre ved nogle af remiserne. Der kan tillejes yderligere vildtagre hvis der er ønske herom.
Prisen for jagten er 100.000 kr. årligt, hertil kommer valgfrit tilleje af yderligere vildtagre for 5.000 kr pr ha årligt og der er mulighed for at leje en opvarmet jagtstue for 12.000 kr årligt.
Henvendelse vedr. jagten kan ske til ejer på mail gerner@wolff-sneedorff.dk


Ca. 160 ha. alsidig jagt på Engelholm Gods, Sydsjælland bliver ledig 1. Maj 2019.
Arealet er primært landbrugsjord, men der er en jævn fordeling af småskove, remiser, levende hegn, søer og vandførende grøfter. Arealet er rigt på naturoplevelser og velegnet til jægere for hvem en alsidig vildtbestand er en kvalitet.
Der forventes en årlig jagtleje på 100.000 kr. for de ca. 160 ha jagt.
Interesserede kan henvende sig til gerner@wolff-sneedorff.dk

Pris: 100.000


Tlf: 40101809
Postnummer: 4733
Annonce nr: 20513

Jagt på Orø
 Mail: Steen.b.hansen@outlook.dk
15-04-2019

Super jagt på Orø, Anneksgården. Samlet areal er på 160 HA, heraf 23 HA, på 2 holme i Issefjorden. Super jagt på trækkende ænder og gæs. På Orø, er der mindre skov, flere remisser og levende hegn,fornuftigt med råvildt, mulighed for udsætning af fasaner. I perioder er der massive træk af gæs. Udlejer er behjælpelig med tilladelse til regulering.
Mulighed for at kunne opbevare udstyr inden døre, samt mulighed for jagtstue i nærheden af jagten

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4305
Annonce nr: 20488

25 ha agerjord med remisser udlejes
 Mail: hvidager@live.dk
14-04-2019

Ved Boeslunde udlejes 25 ha agerjord med remisser for 12.000 kr. årligt.
andre stykker fra 8.000 kr.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 20483

75 ha alsidig jagt med 5 ha skov og god andejagt i mose med vand
 Mail: Kildegaarden.petersen@mail.dk
13-04-2019

5 km. vest for Slagelse udlejes alsidig jagt med 5 ha skov og 7.5 ha af Øster Stillinge mose med stort vandhul hvor der er stor bestand af ænder, gæs og råvildt mv.
Skoven ligger ved gaarden hvor der kan udsættes fasaner i voliare og ligeledes fast råvldtbestand der.
Stort jagt-opholdslokale ved gaarden

Pris: 35.000 kr


Tlf: 40117326
Postnummer: 4200
Annonce nr: 20475

Jagt Stevns
 Mail: humlemose@dlgnet.dk
12-04-2019

Markjagt med varierende afgrøder.
Reviret er på 32 ha., der er levende hegn, og en vildtremisse ved vandhul hvor der står et skydetårn.
Der kan træffes råvildt, harer og agerhøns samt duetræk i efteråret.

Pris: 10.000-


Tlf: 
Postnummer: 4660
Annonce nr: 20454

Jægerspris Nordskov - jagtrevir udlejes
 Mail: ns@kongfrederik.dk
08-04-2019

Jagtrevir i Jægerspris Nordskov udlejes fra d. 1. januar 2020.
Arealet udgør samlet ca. 303 ha. og omfatter skov, moser, strandenge og mindre søer.

• God fast bestand af råvildt.
• Enestående flot beliggenhed.
• Kort afstand til hovedstadsområdet.

Reviret udlejes samlet eller opdelt.

Yderligere oplysninger og udbudsmateriale ved henvendelse til:

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris
Direktør Nils Sættem,
tlf. 47 53 10 04, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris,
email: kf@kongfrederik.dk, www.kongfrederik.dk

Pris:

www.kongfrederik.dk
Tlf: 47531004
Postnummer: 3630
Annonce nr: 20422

Danmarks bedste jagt
 Mail: Skytte@kongsdal.dk
03-04-2019

Kongsdal Gods sætter arealer i Åmose området til udlejning.
der er 4 områder:
Område 1: 83 ha.
Område 2: 133 ha
Område 3: 100 ha.
Område 4: 33 ha.
Alle områder støder op til hinanden. Arealerne kan lejes hver for sig eller samlet. Prisen er 800-1000 kr. pr. ha. Afhænger af ønsket afskydning og område. Jagten omfatter småvildt, råvildt, dåvildt og kronvildt som findes fast på arealerne hele året. Specielt skal kronvildtjagten med en af Danmarks bedste stammer fremhæves. Hjorte i medaljeklassen og i den tunge vægtklasse er ikke noget sjælende syn på disse kanter. Småvildt jagten er god med en fin afskydnings procent på udsatte fasaner.
for mere info kontakt: Skytte@kongsdal.dk


Pris: 800-1000 á ha.

www.Kongsdal.dk
Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 20368

Alsidig jagt i Nordsjælland
 Mail: abboligtjek@gmail.com
03-04-2019

Alsidig jagt på 26.5 ha, beliggende mell. statsskovene Ganløse Ore og Ganløse Eged udlejes. Arealet består af en sø på 1 ha med et rigt fugleliv med bl.a rugende ænder og gæs. Der er flere remiser samt en grankultur på 2 ha. Der er en stærk råvildt bestand, fasaner , harer og snepper i sæsonen. Max 3 lejere.
Pris: 30000 kr


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 20370

jagt udlejes ved Køng , 4750 Lundby
 Mail: irene@tybjerggaard.dk
31-03-2019

Jagten på Vængesbjerggaard, ved Lundby mellem Næstved og Vordingborg udlejes for en 5 årig periode. Jagten er på 155 hektar primært beliggende i og omkring Køng Mose og består primært af agerjord. Henvendelse pr mail eller tlf.


Pris 49.500 pr år.

Pris: 49500 pr år v 5 års leje


Tlf: 40419188
Postnummer: 4750
Annonce nr: 20341

jagt i Stevns
 Mail: tekin0206@hotmail.com
28-03-2019

Søger 3. jægere til min jagt i stevns som er på 63 ha.
Der er en god bestand af Råvildt, Harer, Fasan, agerhøns , Gæs og strejfende Dåvildt.
På jagten må vi skyde en sommer buk pr. jæger og to om efteråret. Dådyr er fridt, ingen begrænsning.
Pris pr. jæger er 6500 kr.


skriv gerne en mail eller sms om dig, så kan vi tage den der fra.

Pris: 6500


Tlf: 61621901
Postnummer: 
Annonce nr: 20308

Jagt på Vestsjælland ved Mørkøv
 Mail: Assertoft@yahoo.dk
24-03-2019

3 agerjordsområder med små remisser/mervelgrave udlejes nær Stigsbjergby, på henholdsvis 35, 45 og 55 hektar.
Stiger er opsat.

Der er god jagt på råvildt, hare, duer, krager og gæs.
Rigtig god mulighed for at udsætte agerhøns ud og få en god jagt på disse.

Områderne udlejes til enkeltpersoner eller lille konsortie.

35 hektar - 14000kr
45 hektar - 18000kr
55 hektar - 22000kr

Mvh Martin

Pris: Fremgår


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 20271

Jagt udlejes på midtlolland
 Mail: frederikbruhn@hotmail.com
18-03-2019

Skøn jagt udlejes kun få km fra Maribo søerne ved Maribo på Lolland

Jeg har ca. 180 ha landbrugsjord som udlejes til jagt.
Jorden er kendetegnet ved flade marker, som ligger i et område hvor de fleste af markerne grænser op til skov eller læhegn.

Der indgår 5 remisser i jagten, hvor der både er gode muligheder for udsætning af ænder, andetræk samt bukkejagt. Landskabet på Lolland gør det generelt yderst attraktiv at gå på bukkejagt.

Nogle af markerne har en usædvanlig god harejagt.

I efterårs og vintermånederne har vi i perioder, været hårdt plaget af gæs - derfor giver det gode muligheder for gåsejagt.

Der vil kunne tilbydes såning samt pasning af vildstriber omkring remisser.

Der kan tilbydes stort opvarmet værksted, som jagthytte på jagt dagen, hvis dette er et ønske. ellers vil der være mulighed for påsætning af jagthytte på ejendommens arealer.

Der vil være mulighed for at opdele jagten i mindre arealer, hvis dette ønskes.

Den samlede pris for denne jagt er, 35.000 kr. Årligt.

Hvis du/i ønsker en del af de lollandske eftertragtede jagt arealet, så er mulighed her - du vil kunne jage Ænder, Fasasaner,Agerhøns, gæs, Harer og Råvildt.

Kontakt tlf 61542695

Pris: 35000


Tlf: 61542695
Postnummer: 4930
Annonce nr: 20189

SØNDERGÅRDSJAGTEN, MØN 220 HA
 Mail: peter@klintholm.dk
14-03-2019


Råvildt og rough shooting!

Denne jagt er fortrinsvis en hegn- og markjagt, men grundet de mange 10 m brede læhegn har området udviklet sig til en varieret jagt med mange muligheder.

Til jagten hører 2 søer med remiser samt 1 remise med engelsk voliere. I de 10 m læhegn er der 4 km, der giver mulighed for jagt på fasaner, ænder og duer.

Særlig er der en stor bestand af råvildt, hertil er der opsat 5 hochsitz.

Der er mulighed for at etablere 3 foderremiser, samt mulighed for at opstille en jagtskurvogn.

Leje perioden er på 5 år. Kontakt Peter Scavenius på tlf. 22 22 33 66 eller klintholm@klintholm.dk for nærmere oplysninger ang. pris m.m.
Se www.klintholm.dk under jagt, hvor der er kort over området

Pris:

klintholm.dk
Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 20150

Jagt udlejes ved Kalundborg
 Mail: lars@robinwood.dk
10-03-2019

Kronvildt, Råvildt i fantastisk område ved Sejerøbugten kalundborg.
jagten er på ager jord men beliggende fantastisk imellem stort skovområde og moseområde.
Arealet er ca. 55 hektar
udleje periode min. 2 år

Pris: 28.000


Tlf: 40593455
Postnummer: 4400
Annonce nr: 20097

Jagt udlejes på Sydøstlolland  Mail: eskemosegaard@gmail.com
18-04-2019
D. 20-04-2019

Et stykke på 24 Ha med mose/vandhul og agerjord med mulighed for andetræk - fasaner - harer - rådyr - dådyr - gæs.
Samt et stykke skov på 7 Ha med mulighed for fasaner - rådyr - dådyr.

Pris: 15.000


Tlf: 20264524
Postnummer: 4892
Annonce nr: 20537

54 ha med 5 remiser  Mail: knudkknudsen@gmail.com
03-03-2019
D. 17-04-2019

Goddag
Jagt på 54,5 ha med 5 remiser udlejes ved Tølløse 4340
Det lægger 20 min kørsel vest for Roskilde.
Jagten består af 2 marker.
Den ene er 12 ha stor med én remis/sø velegnet til udsætning af ænder.
Den anden mark er 42 ha stor med 4 remiser, hvoraf 1 remis er meget velegnet til fasanudsætning og 1 remis/sø velegnet til udsætning af ænder. De 2 resterende remiser er velegnet til at foder fasanerne over i.
Der kan opnås tre sorter på én jagt.
Udlejes pr dd. Længere kontrakt kan arrangeres
Pris pr år 49.000 kr
Alt kontakt pr. mobil 20469826
Adresse gives på telefon
Mvh
Peter

Pris: 49.000


Tlf: 20469826
Postnummer: 4340
Annonce nr: 20023

Markjagt i Nordsjælland  Mail: Bo@solvanggaard.eu
15-04-2019
D. 16-04-2019

17,5 ha agerjord med en lille remisse og ca. 1.200 m2 sø udlejes. Der er ca. 700 m. levende skelhegn.
Der er strejfende råvildt, harer og fasaner på arealet. Gæs overflyver.

Pris: 8.000


Tlf: 40449407
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20497

Jagt Nordsjælland  Mail: Bo@solvanggaard.eu
15-04-2019
D. 16-04-2019

21 ha agerjord med 3 mindre remisser, heraf søareal i alt ca. 0,5 ha. Markerne er delvis omkranset af levende hegn (i alt ca. 1000 m).
Der er strejfende råvildt, harer, ænder, gæs og fasaner på arealet.
Udlejes fra 1. maj

Pris: 18.000


Tlf: 40449407
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20496

Mose under Sophienlund Gods  Mail: sophienlundgods@gmail.com
10-04-2019
D. 15-04-2019

Et samlet moseområde på ca 35 HA, beliggende syd for Gilleleje og hørende under Sophienlund Gods udlejes. Arealet ligger fuldstændigt fredeligt og er meget vildtrigt med en fast bestand af råvildt, samt dåvildt og kronvildt på strejf. Herudover vil der være mulighed for at skyde duer, fasaner og ænder fra de dræningskanaler som gennemskærer arealet.

Der vil være mulighed for at overtage de allerede etablerede skydetårne.

Henvendelse på mail: sophienlundgods@gmail.com eller tlf 40522702

Pris:


Tlf: 40522702
Postnummer: 3250
Annonce nr: 20437

Mose  Mail: sibiriengaard@gmail.com
03-04-2019
D. 14-04-2019

1 time syd for København.
Areal 126 Ha.
På arealet findes stort moseområde med 3 store søer. Herudover 2 skovområder.
Arealet grænser op til 700 Ha skov som forvaltes af naturstyrelsen. Naturstyrelsen driver ikke jagt. Dette genererer et betydeligt årligt overskud af klovbærende vildt. Råvildt og dåvildt.
Godset kan sørge for anlægge og vedligeholde majs foderagerer
Lejemålet omfatter brug af godsets tidligere skyttebolig. Skytteboligen ligger i skovbrynet.
Huset fremstår hyggeligt, stråtækt og det er ny renoveret i 2012 med nyt køkken, brændeovn og badeværelse.
Fremvisning til seriøse henvendelser kan aftales på mail:
sibiriengaard@gmail.com
Jagten kan deles op i 2 dele. Hver del koster 42.000,-

Pris:


Tlf: 30664773
Postnummer: 4840
Annonce nr: 20367

Attraktiv dyrejagt nær Sorø  Mail: kertinge@skovnatur.com
20-03-2019
D. 12-04-2019

140 ha Samlet skovjagt med en skøn mosaik af gammel og ny skov med mange
lysninger og enge. Jagten er beliggende i et stort kompleks af skovdistrikter og
med en rig vildtbestand. Her finder Du – Råvildt og Dåvildt i fast bestand –
Kronvildt og Sika kan forekomme.
Skovadministrationen vægter nedtagning af gamle vildthegn samt kulturmodeller
uden vildthegn. Der ønskes en aktiv afskydning af Kronvildt.
Mulighed for at til leje tilstødende nabomarker er tilstede.
5 år gammel Jagthytte indgår i lejemålet.
Udlejes fra 1/5 2019 og 5 år frem

Pris: 117 000

www.skovnatur.com
Tlf: 22 72 49 51
Postnummer: 
Annonce nr: 20222

Fyrendal Gods  Mail: pedersen@holsteinborg.dk
25-02-2019
D. 11-04-2019

Jagten på Fyrendal kan lejes. Areal ca. 250 ha. Heraf landbrug ca. 90 ha. Rest skov.
Der kan aftales majsarealer langs med levende hegn, skovbryn og rundt om mergelgrave hvor det måtte ønskes.
Mulighed for udsætning af fasaner.
God råvildtjagt, duer, snepper og visse år også en del grågæs på markerne.
Mulighed for yderligere areal i Rude skov, dog kun til haglbøssejagt.

Pris:

holsteinborg.dk
Tlf: 40356106
Postnummer: 4243
Annonce nr: 19968

14 hektar med mose og kløvergræs  Mail: ranvig.forna@gmail.com
07-04-2019
D. 10-04-2019

14 hektar landbrugsjord, pt udlagt med kløvergræs, en klat skov, en mose og et regnvandsbassin.
Der er stort dådyrtræk på jorden. Mulighed for at opstille hochsitz. Henvend dig på mail hvis du er interesseret i at høre mere.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4180
Annonce nr: 20411

Riffeljagt, bukke og dåvildtjagt udlejes på Lolland  Mail: oddenlolland@gmail.com
07-04-2019
D. 09-04-2019

Bukke og dåvildtjagten på ca. 150 Ha. beliggende på Bremersvold gods udlejes pr. 1. maj og et år frem. På området er der en birkeskov samt en større og en mindre remisse, div. hegn samt et større sivområde, området grænser op til Keldskov og passes af skytte. Der forefindes 2 fornuftige skurvogne med strøm og varme, vask med afløb til medbragt vand, strøm afregnes efter forbrug ifølge bi-måler i vogne. Der sættes fugle ud på området og det betyder at der vil blive afholdt i alt 4 efterårs fuglejagter af udlejer, dette betyder der vil være 4 dage, 2 i oktober samt 2 i november hvor der naturligvis ikke kan dyrkes riffeljagt på området, der vil ikke blive skudt klovbærende vildt på disse jagter. Vi forestiller os i bliver i alt 6 riffeljægere hvor i indbyrdes bliver enige om hvem af jer der har kontakten til skytte samt udlejer. Der må afskydes max. 2 fuld/halvskufler, 2 spidshjorte, 4 dåer samt 10 kalve. Der er i alt 6 parter af Kr. 10.000,- pr. stk. eller udlejes for 60.000- til enkeltperson. Der kan i løbet af sæsonen arrangeres aftentræk på ænder i samarbejde med skytte. Der vil være fremvisning i weekender efter aftale med skytte. Der kan ringes på annoncen på hverdage efter kl. 16.Pris: 10000/60000


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 20412

Herregårdsjagt  Mail: chr@loch-hasling.dk
23-03-2019
D. 09-04-2019


Jagten på Frederiks-Eg, 4160 Herlufmagle udlejes 1.5. til
hensynsfulde jægere. 300 ha med varieret plantaavl, heraf
25 ha med mose, skov. hegn og naturarealer. Mange mergel-
grave og søer. Meget råvildt og strejfende då- og kronvildt. Ugenert beliggende bondehus indgår som jagthytte.

Pris: 95000


Tlf: 55501002 / 40266299
Postnummer: 4160
Annonce nr: 20258

Alsidig jagt på midtsjælland  Mail: wennlind@dlgtele.dk
07-04-2019
D. 09-04-2019

Ca. 14 ha.ager jagt på midtsjælland bestående af 3 remiser, 0,5 ha eng og 2 x 3 rækker læhegn udlejes.

Vildtbestand er alsidig bestående af råvildt, fasan,agerhøns,harer og skovduer.

Pris: 12000 kr


Tlf: 30425616
Postnummer: 4173
Annonce nr: 20410

Jagt Udlejes  Mail: hvidager@live.dk
23-02-2019
D. 09-04-2019

Ved Boeslunde udlejes 3 stykker på henholdsvis 23,24,45 ha. priser fra 10.000 til 17.000 kr.
Lidt hegn og remisser med vandhuller.
Fasaner, harer, ænder og rådyr.

Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 4242
Annonce nr: 19958

Fuglejæger  Mail: Hostthomas@ymail.com
01-04-2019
D. 08-04-2019

Søger 3 fuglejæger til jagt på Aunø/svinø.(Næstved)
Jagten er på ca.100HA. Med et engstykke som ligger ud til aunøfjord.
Genial ande og gåse jagt når de vil ind over engstykket, der bliver afholdt 6 jagter hvor hvert medlem står for dagens forløb.
Der er frijagt på ænder,gæs,duer og ræv.
Pris 6000 pr. Mand

Pris: 6000


Tlf: 27853735
Postnummer: 4700
Annonce nr: 20346

Alsidig jagt i Nordsjælland  Mail: abboligtjek@gmail.com
03-04-2019
D. 08-04-2019

Alsidig jagt på 26,5 ha udlejes.Der er en fast bestand af råvildt fasaner harer ænder og gæs. Søen er ca en ha med meget rigt fugleliv. der er både rugende ænder og gæs og et fast ande- og gåsetræk til søen.Der er flere remiser og en 2 ha stor grankultur.Jagten er den hel perfekte for et par mand.
Pris: 30000 kr


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 20363

Riffeljagt , bukke og dåvildtjagt udlejes på Lolland  Mail: oddenlolland@gmail.com
18-03-2019
D. 07-04-2019

Bukke og dåvildtjagten på ca. 150 Ha. beliggende på Bremersvold gods udlejes pr. 1. maj og et år frem. På området er der en birkeskov samt en større og en mindre remisse, div. hegn samt et større sivområde, området grænser op til Keldskov og passes af skytte. Der forefindes 2 fornuftige skurvogne med strøm og varme, vask med afløb til medbragt vand, strøm afregnes efter forbrug ifølge bi-måler i vogne. Der sættes fugle ud på området og det betyder at der vil blive afholdt i alt 4 efterårs fuglejagter af udlejer, dette betyder der vil være 4 dage, 2 i oktober samt 2 i november hvor der naturligvis ikke kan dyrkes riffeljagt på området, der vil ikke blive skudt klovbærende vildt på disse jagter. Vi forestiller os i bliver i alt 6 riffeljægere hvor i indbyrdes bliver enige om hvem af jer der har kontakten til skytte samt udlejer. Der må afskydes max. 2 fuld/halvskufler, 2 spidshjorte, 4 dåer samt 10 kalve. Der er i alt 6 parter af Kr. 14.000,- pr. stk. Der vil være fremvisning i weekender efter aftale med skytte. Der kan ringes på annoncen på hverdage efter kl. 16.
Pris:


Tlf: 50908067
Postnummer: 
Annonce nr: 20196

Bornholm  Mail: jopp@pepke.dk
18-02-2019
D. 04-04-2019

Jagte på 37,6 ha på Nordbornholm udlejes. Meget varieret skovareal med egetræer, gran, fyr, klippepartier og lyngarealer samt 1 ha agerjord, som er uopdyrket, men som evt. kan bruges til vildtafgrøder. Midt i skoven er der ca. 1 ha mose med åbne vandhuller. God bukkejagt med strejf af dådyr. Der har tidligere været fodret for fasaner. Ca. halvdelen af skoven er produktionsskov og efter tyndinger i sommer fremstår den som lys egeskov. Den anden halvdel er hovedsageligt naturskov. Se beliggenhed og skovkort på http://pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Pris: 20.000

pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Tlf: 
Postnummer: 3760
Annonce nr: 19925

Jagt Nordsjælland  Mail: jan724@hotmail.dk
30-03-2019
D. 31-03-2019

Jagt på 40 ha beliggende mellem Gribskov og Høbjerg Hegn udlejes pr 1. maj.
Flere remiser og trægrupper. Mange dådyr, rådyr og gæs.Enkelte krondyr set på arealet.
Pris: 30.000 kr/år
Send en mail med kort beskrivelse af dig selv.

Pris: 30000 kr


Tlf: 40361921
Postnummer: 3200
Annonce nr: 20329

jagt udlejes vålse vesterskov, nordfalster  Mail: vffjkaloe@godmail.dk
13-02-2019
D. 30-03-2019

Jagt udlejes 80 ha i Vålse Vesterskov - Orenæs Gods, Nordfalster.
Jagten er samlet og består af ca. 3,5 ha. agerjord, 3 ha. sø og 8. ha strandeng ud til Vålse Vig. Resten er skov og midt i denne ligger en jagthytte.
Der er et godt træk af ænder og gæs i den store sø. Og ligeledes mulighed for havjagt i Vålse Vig og Smålandsfarvandet.
Foruden råvildt er der i de senere år, oftere og oftere set dåvildt i området. Der er i de sidste 5 år udsat fasaner.
Leje perioden er 5 år.
Ydereligere info, spørgsmål eller eventuelt rundvisning på terrænet, kontakt vildtforvalter Frank Jensen på mail: vffjkaloe@godmail.dk

Pris: 65.000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 4840
Annonce nr: 19884

Sydsjælland  Mail: Egeholm@mail.dk
22-03-2019
D. 28-03-2019

117 ha beliggende på Sydsjælland, ud til Avnø Fjord.
400m kystlinie med tilhørende siv og vådområder.
Brede læhegn og remiser med våde huller.
Vildtet består af harer, fasaner, agerhøns, råvildt og gæs.
Campingvogn stilles til rådighed i bygning.
Arealet ligger rundt om Skaverup by og ud mod vandet.

Pris:


Tlf: 40117248
Postnummer: 4750
Annonce nr: 20242

Jagt på Sydsjælland udlejes  Mail: fuglegaarden@dlgtele.dk
26-03-2019
D. 27-03-2019

19 Ha god jagt på Sydsjælland - 5 min kørsel fra afkørsel 41 udlejes. Jagten er beliggende op til skov og læhegn. God dyrjagt og harrejagt.
Pris: 12000


Tlf: 40450976
Postnummer: 4760
Annonce nr: 20286

GUNHILDSBJERG-PLUKKESØJAGTEN 225 HA – Klintholm Gods, Møn  Mail: peter@klintholm.dk
09-02-2019
D. 26-03-2019

GUNHILDSBJERG-PLUKKESØJAGTEN 225 HA – Klintholm Gods, Møn
En meget alsidig jagt i et exceptionelt naturområde.
Jagten består af 90 ha skov, søer 3 stk 4 ha. Urørte naturarealer, remiser 20 ha, økologiske eng- og græs arealer 35 ha. 10 m brede læhegn 2,7 km.
Inkl. i jagten er biotopplan til 7 fasaner / ha. Mulighed for 4 foderremiser.
Der er en meget fin fasanjagt og andejagt, samt en stærk bestand af råvildt.
Fra Gunhildsbjerg er der udsigt over hele Møn. Denne Jagt er med sit kuperede terræn et af Danmarks smukkeste jagtområder, med mulighed for rigtig mange jagtlige oplevelser!
Der medfølger et hus beliggende i en lysning i skoven. Boligen er velegnet til såvel jagthytte som sommerhus. – Huset er under renovation med bl.a. nyt badeværelse.
Leje perioden er på 5 år. Kontakt Peter Scavenius på tlf. 22 22 33 66 eller klintholm@klintholm.dk for nærmere oplysninger ang. pris m.m.
Se klintholm.dk under jagt hvor der er kort over området

Pris:

klintholm.dk
Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 19849

Jagt udlejes  Mail: sivklipperen@gmail.com
22-03-2019
D. 25-03-2019

70 tdr agerjord med levende hegn udlejes ved Radsted.
Pris: 4000


Tlf: 
Postnummer: 4990
Annonce nr: 20248

syd for Rønnede  Mail: leifhfj@gmail.com
20-03-2019
D. 22-03-2019

Mangler 2 mand gerne ny jæger
Jeg har ca 36 ha mark med vandhuller og grænser op til skov, god jagt på Råvildt, kronvildt og dåvildt kommer også på stykket. træk jagt på gæs.
send en mail med lidt om dig selv og jeg kontakter dig
leifhfj@gmail.com

Pris: 9000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20220

Egholm Gods  Mail: .
20-02-2019
D. 21-03-2019

Område 1:
Egholm Gods, post nr. 4070
Rigtig god jagt udlejes på ca. 90 HA. Stort set er det området hvor fasanerne vil være. Der er også en sø hvor man kan jagte ænder.
Prisen pr HA er 850,- = 72.500,00

Område 2:
Egholm Gods, post nr. 4070
Jagt udlejes på ca 60 HA til en HA pris på 675,- = 37.500,-


Område 1 + 2 samlet HA pris 600,- = i alt 90.000,-

Jagtlejen betales i 4 rater

Område 3:
Egholm Gods, post nr. 4070
Bukkejagt i perioden 16/5 – 31/5
Jagtleje 5.000,-
Trofæafgift, første buk 5.000.-
Trofæafgift, anden buk 8.000.-


Henvendelse til driftsleder Carsten Møller på godskontor 4640 4035 eller mobil 2073 6563.

Pris:


Tlf: 4640 4035/ 2073 6563
Postnummer: 
Annonce nr: 19941

Udlejning 27 ha Havdrup  Mail: taagemarksgaard@gmail.com
15-03-2019
D. 18-03-2019

Jagt på 27 ha i to marker.
Levende hegn og vildtstribe.
400 kg hvede inc. Fasasaner,Agerhøns, Harer og Råvildt
Passer perfekt til hyggejagt for jæger med hund.

Pris: 425 kr / ha


Tlf: 
Postnummer: 4622
Annonce nr: 20158

Jagt udlejes  Mail: Assertoft@yahoo.dk
01-02-2019
D. 18-03-2019


Ca 210 hektar jagtarealer udlejes nær Mørkøv på Vestsjælland.
Jagten er agerjordsområder med 12 remisser/mervelgrave, hvor der er rigtig gode muligheder for god jagt på råvildt, hare, fasaner, agerhøns, duer, krager, ænder og gæs.
Samt strejfende dåvildt og kronvildt.
Der kan med fordel udsættes agerhøns, fasaner og ænder.
Campingvogn og lader vil kunne benyttes som jagthytte/opbevarings plads.

Jagten kan deles i tre områder, hvis der er interesse for dette.

Har dette din interesse så skriv lidt om dine tanker og ønsker om jagten.

Kort over området fremsendes til de interesseret og der vil blive en dag hvor der er fremvisning af jagtarealerne.

Pris: Bud


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19786

Jagt udlejes i Odsherred  Mail: Christian-dahl@jubii.dk
13-03-2019
D. 16-03-2019

Jagt udlejes i Odsherred ( Egebjerg ) Arealet er ca 18 tønder land fordelt på 3 stykker jord som ligger op af hinanden.
2 små vandhuller ( blå farve ) mulighed for at så noget vildtafgrøde ( rød farve )
Fasaner, harer, rådyr, agerhøns, ænder,

Pris: 8000


Tlf: 26256862
Postnummer: 4500
Annonce nr: 20131

jagt 16 tønder land sydsjælland  Mail: 23933565@mail.dk
11-03-2019
D. 16-03-2019

Jagt udlejes på sydsjælland (Lidt uden for Næstved), arealet er ca. 16 tønder land og arealet er blandet med udyrket eng uden dyr, græsareal, nåletræsskov og vandhul.
Der er en del råvildt der passerer igennem arealet.
Prisen er fast.
Henvendelse bedes ske på mail.

Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 20119

Gørløse, Hillerød  Mail: rezzzoug@jubii.dk
09-03-2019
D. 12-03-2019

Lille jagtområde på 15 ha udlejes til 1-2 jægere.
Pris: Bud modtages


Tlf: 53294806
Postnummer: 3330
Annonce nr: 20088

Maribosøerne  Mail: Hundelhave@mail.dk
09-03-2019
D. 11-03-2019

70 ha ager nær Maribosøerne udlejes.
Især interessant for gåsejagt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 20093

Næstved og Fuglebjerg  Mail: bob020911@yahoo.com
01-03-2019
D. 11-03-2019

40 ha jagt udlejes ved imellem Næstved og Fuglebjerg ( Vallensved ) Meget råvildt , agerhøns, harer, gæs og mange duer.jagten består af 3 remiser og der vil blive sået majs om den ene remise
Pris: 24000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19995

Faxe  Mail: .
02-03-2019
D. 07-03-2019

36 ha, hvor knap halvdelen grænser op til Vemmetofte skovdistrikt. Marken omkranses af gamle, brede levende hegn. Der er et vandhul og en mergelgrav.
Der kan jages råvildt, fasaner, harer, agerhøns og skovduer.
Træffes mellem 10 -18

Pris: 17.000


Tlf: 28 15 50 72
Postnummer: 
Annonce nr: 20007

Lundbygaard Gods  Mail: tj@collet.dk
27-02-2019
D. 05-03-2019

Jagten i Kohave Skov udlejes, arealet er på ca. 55 ha
blandet skov. Skoven ligger mellem Stensved og Øster Egesborg og lange med militær område
Mulighed for udsætning af fasaner
Der medfølger jagthytte
ring eller skriv for yderlige oplysninger

Pris: 40.000 kr.


Tlf: 40137676
Postnummer: 4773
Annonce nr: 19985

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
19-01-2019
D. 05-03-2019

Gammelsøjagten på Marienborg udlejes fra 1.5.2019. Der er 12 ha skov fordelt på 2 småskove og 72 ha ager. Der kan skydes råvildt, fasaner, harer, skovduer samt andefugle i Gammelsø og et vandhul. Der stilles jagtstue til rådighed. Kontaktperioden er 5 år.
Pris: kr. 60.000,-

Pris:


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19702

Skovjagt  Mail: cblading@gmail.com
10-02-2019
D. 27-02-2019

Ca. 15 ha. Skovjagt bestående af blandet løv- og nåleskov i vildtrigt og naturskønt område syd for Slagelse udlejes.
God bestand af råvildt og strejfende dåvildt.
Derudover kan der skydes skovduer, evt. fasan og harer.
Arealet er ideelt til 1-2 jægere.
Udlejes snarest muligt.

Priside, 12.000,-

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19858

Jagt udlejes  Mail: msbavelse@gmail.com
09-01-2019
D. 23-02-2019

Bavelse jagtvæsen ønsker at udleje jagt på Midtsjælland 6 km vest for Ringsted, Germershøj er på 121 ha agre og ca 10 ha eng, skov og remiser. Hele arealet er i et stykke som vist på billede omkranset med rødt, det sorte markerede areal er ejet ligeledes af Næsbyholm&Bavelse Godser. Lejer af dette areal ønsker samarbejde om muligt. Der er en fin bestand af råvildt og en strejfende bestand af dåvildt. Der er endvidere fasan og en del agerhøns ligesom ænder trækker til remiser. Der er rig mulighed for at optimere med vildtafgrøder til m2 pris.
Kontakt Driftleder Martin Sørensen 22444142.

Pris: 65000


Tlf: 22444142
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19638

20 HA jagt til leje  Mail: steen@liebmann-partnere.dk
19-02-2019
D. 21-02-2019

Vi har 20 HA jagt, som vi ikke bruger på vores konsortiejagt ved Kr. Hvalsø. Jagten er et stykke mark med et lille vandhul i den ene ende. Der er råvildt på området og harer. Udlejes for 1 år ad gangen. Selve jordstykket kan ses på billede, som kan tilsendes ved forespørgsel. Kan ikke uploades her
Pris: 4000


Tlf: 60229338
Postnummer: 3150
Annonce nr: 19933

Egebjerggård  Mail: info@dk-ambulance.dk
05-01-2019
D. 19-02-2019

Rigtig god jagt udlejes 1 times kørsel fra København pr. 1 februar 2019. Jagten ligger ved Præstø og hører under Nysø Gods og er på 177 Ha, hvor de 53 Ha er skov med skovsø og 20 Ha mose med fortrinlige vandhuller, hvor der kan skydes utrolig mange vilde ænder, der kan også skydes en hel del gæs på området som der kan gives regulering på da de er ret hårde ved afgrøderne. Derudover består jagten af agerjord med remisser og levende hegn. Der er lavet biotopplan for jagten, så jagten er med rette pasning ligeledes en rigtig god fasanjagt. Jagten på råvildt er også hel fin og der kan skydes gode bukke på jagten. Der forefindes 2 engelske voliere og en del stiger til råvildt også. Der findes ligeledes lille jagthytte på området.
Prisen er kr. 132.000 pr. år som betales i 2 rater d. 1. februar og 1. august.
Der kan tilkøbes fodervogne-Tårne og foderautomater efter aftale

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4720
Annonce nr: 19612

Jagt udlejes Syd/Øst for Skælskør  Mail: vagn@birkemose.nu
11-02-2019
D. 15-02-2019

Ca. 55 ha. agerjord med 3 nyere remiser (8 år) og en lille mergelgrav. Der er god fast bestand af råvildt og hare. der udover er der fasan og skovduer lidt efter afgrøder gåsejagt.
Der kan etableres vildtager til m2 pris.
Udlejes pr. 1. maj helst for flere år.

Pris: Bud.


Tlf: 40541347
Postnummer: 4230
Annonce nr: 19872

Ekslusiv Godsjagt  Mail: gundog@outlook.dk
30-12-2018
D. 09-02-2019

Søger: Firma/mindre konsortie til super fuglejagt. Der er 400 ha smukke omgivelser i herskablig stil, flot jagtstue og mulighed for overnatning .
Jagten kan lejes helt eller delvis. Der er majs , foderager, skytte mm på stedet.
Der er ligeledes mulighed for bukkejagt

Så det er jagt uden bekymringer, kun oplevelser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4220
Annonce nr: 19558

Jeg udlejes i nærhed af Karise  Mail: kht180380@gmail.com
02-02-2019
D. 09-02-2019

Jagt udlejes på 19,65 hektar agerjord. Der løber en å igennem jagtområdet og fiskeretten i denne å følger med. Der er gode muligheder for at jage ænder, fasaner, harer og rådyr. På nuværende tidspunkt holder der 2 - 4 dyr til i en mergelgrav som ligger på jagtområdet. Tidligere lejere af jagten har skudt rådyr med riffel. Jagten udlejes pr. 1. maj 2019
Pris: 18000


Tlf: 
Postnummer: 4682
Annonce nr: 19792

Hestehaven, under Vemmetofte Kloster  Mail: ljm@vemmetofte.dk
02-01-2019
D. 08-02-2019

En times kørsel fra København. Reviret består af 108 ha skov og 22 ha ager, i alt 130 ha. På agerjorden en stor, god remise, yderligere et lille vandhul er netop renset op, og i skoven vil der i løbet af kort tid bliver gravet et andehul.
Alsidig vildtbestand, herunder strejfende dåvildt.
Smukt og varieret areal velegnet for det mindre konsortium. Konsortiet sætter selv fasaner ud og passer selv jagten.

Pris: 85.000 kr/år

vemmetofte.dk/leje-af-jagt/
Tlf: 56710008
Postnummer: 4640
Annonce nr: 19574

Super jagt syd for Skælskør  Mail: pm@lyngbygaard.com
16-01-2019
D. 27-01-2019


Denne dejlige jagt på 67,5 ha udlejes pr 1/2 2019 til ansvarsbevidste jægere. På jagten kan der skydes fasaner, ænder,agerhøns, harer, råvildt, gæs og krager.
Der er 4 remisser samt en større skov med to store vandhuller med mulighed for andeudsætning og træk på ænder. Mulighed for etablering af fodermarker.
Henvendelse til Peter Melchior

Pris: 39.500 kr.


Tlf: 40551142
Postnummer: 4230
Annonce nr: 19678

Attraktive Jagter under Klintholm Gods, Møn  Mail: klintholm@klintholm.dk
10-12-2018
D. 24-01-2019

Gennem mange år har vi lejet det meste af jagten på Klintholm Gods ud. Jagten består af i alt 8 dele, hvoraf den ene er forbeholdt ejeren.
Vi har en fin bestand af råvildt og der er i årenes løb skudt flere ”Top 10 bukke”.
Der er fasanudsætning på alle de udlejede områder. Godset udsår majsremiser og blev i 2010 tilmeldt Biotop-ordningen, der er med til at gavne fuglevildtet. Fra søerne er der fin mulighed for andetræk med gråænder såvel som krikænder.
Klintholm Gods har for øjeblikket flere ledige jagter, kontakt Peter Scavenius på klintholm@klintholm.dk eller tlf. 22 22 33 66 for nærmere oplysninger.

Pris:

www.klintholm.dk
Tlf: +4522223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 19478

Jagten ”Orelund” på Torbenfeldt Gods udlejes.  Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
17-01-2019
D. 23-01-2019

Jagten på ”Orelund” som bliver ledig 1. april 2019, er yderst vel arronderet og et af godsets allerbedste jagtarealer til udsætning af fasaner. Jagtarealet består af ca. 155 ha. og har tideligere været en del af godsets egen jagt med professionel udsætning og pasning af fasaner. Terrænet som er naturskønt er yderligere yderst kuperet, hvilket giver mulighed for svære og høje fasaner.

På jagtarealet er der 6 gode store remisser, 2 søer og 3 mindre vandhuller. Endvidere er der 3 km læhegn. I 2019 bliver der plantet yderligere 600 meter læhegn samt 1 ny remisse.

Jagtreviret har en god naturlig bestand af råvildt. Kronvildt og dåvildt forefindes ligeledes indimellem på arealet.
Der er ikke jagthytte til jagten, men lejer har mulighed for at leje Naturskolen Tømmerhuset i forbindelse med afholdelse af selskabsjagter.

Såfremt der ønskes større udsætning af fasaner vil dette kunne ske med udarbejdelse af Biotopplan, hvor Torbenfeldt´s ca. 1800 ha vil give mulighed for en betydelig udsætning af fasaner.
Jagten ønskes udlejet til enkeltmand alternativt et mindre konsortium eller virksomhed, med en høj jagtmoral. Jagten udlejes kun for en flerårig periode.

Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger sendes til:
Godsejer Peter Treschow, Torbenfeldt Gods, 4440 Mørkøv eller Treschow@Torbenfeldt.dk
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Pris: xxxx


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19689

Alsidig jagt Øst for Ringsted  Mail: @
27-12-2018
D. 12-01-2019

Jagt på ca. 60 ha. udlejes.
Fra 1-1-2019
Jagt arealet omfatter agerjord, skov, sø, remisser/beplantninger, læbælte, åløb og op til stor skov.
Mulighed for afskydning af då og råvildt, fasaner, agerhøns, ænder, gæs, harer, duer, krager mm.
God mulighed for træk jagt samt sommerbuk.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Vildtager er etableret.
½ time fra Rådhuspladsen


Pris: kr. fra 480,- pr. ha.


Tlf: 2064 3434
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19547

Jagt byttes for hjælp på gården  Mail: be10na@yahoo.dk
02-01-2019
D. 11-01-2019

Jeg har brug for hjælp til lettere forefaldende arbejde på gården, en gang imellem, og vil betale for din arbejdskraft med jagt.
Jeg har 2 jagter, hvor vi holder 5 jagter på den ene og 6 på den anden og så har jeg jagt i Sverige.

Ring, så fortæller jeg mere om begge dele.

Pris: 0


Tlf: 31679110
Postnummer: 4540
Annonce nr: 19578

Jagten ”Jettesminde” på Torbenfeldt Gods udlejes  Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
31-12-2018
D. 09-01-2019

Jagten på ”Jettesminde” som bliver ledig 1. april 2019, er yderst vel arronderet og et af godsets allerbedste og alsidige jagtarealer. Området består af ca. 236 ha. fordelt på 144 ha. Skov og 92 ha. Mark.
Skoven omgiver jagtarealet på alle sider, og på markerne er der nye læhegn, 9 remisser med 2 store søer og mange vandhuller. I december 2018 er der endvidere blevet etbleret et Minivådområde som yderligere vil forbedre jagtmulighederne med ca. 8000 m2 vandspejl.
Jagtreviret har en god naturlig bestand af råvildt og dåvildt. Kronvildt forefindes ligeledes på arealet.
Jagtarealet er velegnet til fasan og andejagt. Såfremt der ønskes større udsætning af fasaner vil dette kunne ske med udarbejdelse af Biotopplan, hvor Torbenfeldt´s ca. 1800 ha vil give mulighed for en betydelig udsætning af fasaner. Jagten vil også kunne redefineres til at give en usædvanlig god riffeljagt kun 50 minutter fra København, såfremt lejer ikke ønsker udsætning af ænder og fasaner.

Jagten ønskes udlejet til enkeltmand alternativt et mindre konsortium eller virksomhed, med en høj jagtmoral. Jagten udlejes kun for en flerårig periode.

Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger sendes til:
Godsejer Peter Treschow, Torbenfeldt Gods, 4440 Mørkøv eller Treschow@Torbenfeldt.dk
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Pris: xxxx


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19567

Jagt ved Ringsted udlejes  Mail: nbn@nvestment.dk
05-01-2019
D. 08-01-2019

Dejligt kuperet jagtareal ved Jystrup på ca 30ha med remiser, mose, søer og marker op af skov udlejes til seriøs jæger.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19617

Hillerød  Mail: .
04-01-2019
D. 05-01-2019

a 30 tdr land i 3400 Freerslev tæt på Hillerød motorvejen. Den består af agerjord, lille skov område, åer og en lille sø. Udlejes straks
Pris: 10.000


Tlf: 51741838
Postnummer: 
Annonce nr: 19606

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
21-11-2018
D. 05-01-2019

Gammelsøjagten på Marienborg Gods på Møn udlejes. Jagten er på 12 ha skov og 72 ha ager samt Gammelsø.
Der kan skydes råvildt, fasaner, andefugle og skovduer. Terrænet er varieret med sø, ager og 2 småskove.
Jagten udlejes for 5 år fra den 1.maj 2019.
Der stilles jagtstue til rådighed.

Pris: Kr. 60.000


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 19392

Jagt udlejes  Mail: Murernje@gmail.com
09-11-2018
D. 24-12-2018

Ca. 220 Ha alsidig jagt udlejes. jagten består af større moseområde, 5 vandhuller 7 remisser. og agerjord. På agerjord dyrkes bla. Ca. 70 ha roer. Til jagten følger jagt hytte med køkken, sovepladser, toilet, bad og gulvvarme over alt.

Jagten kan overtages d.d da den ikke er bliver brugt. Der er udsat 500 fugle og sået Ca. 2 ha majs
Der fodres i alle remisser.

I år er der afholdt en jagt, med 138 fugle på paraden.

Udlejes kun for 3-5 årige periode.

Kun seriøse henvendelser

Pris snakker vi om.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19336

Jagtterræn udlejes  Mail: info@seifertdesign.dk
23-11-2018
D. 04-12-2018

30 tønder land med skov og mose, beliggende omkring Svenstrupgård ved Korsør, udlejes straks.
Henvendelse til Poul Larsen på tlf. 22 95 15 19

Pris:


Tlf: 22 95 15 19
Postnummer: 4220
Annonce nr: 19397

Nordøst Lolland  Mail: godtnyt6@gmail.com
02-10-2018
D. 16-11-2018

130 Ha markjagt, med vandhuller/mergelgrave, levende hegn, noget op til skov osv.
Arealet kan deles i mindre stykker hvis det ønskes, fra 16,8 Ha og op.
Af vildt er det især gæs der er mange af, ellers alm. forekomende vildt.

Skriv lidt om dig/jer selv og hvilke ønsker du/i har.

Jagten udlejes fra nu og frem til 1/8 2019 med mulighed for forlængelse hvis det ønskes

Pris: Bud


Tlf: 
Postnummer: 4990
Annonce nr: 19102

Jagt på Stevns  Mail: ki@agilitaspe.com
01-10-2018
D. 15-11-2018

Jagtområde på omkring 300ha udlejes på Stevns. Området består af skov samt remiser. Der indgår en jagthytte i lejemålet.
Pris: ca. 200000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19094

god alsidig jagt udlejes  Mail: torped@mail.tele.dk
08-11-2018
D. 13-11-2018

28 ha med remisser og læhegn i skel
der er rådyr fasaner agerhøns OG HARER

Pris: 12000,00


Tlf: 23263075
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19329

Jagt Udlejes  Mail: jan-christian-olsen@privat.dk
03-11-2018
D. 04-11-2018

God jagt på 16ha udlejes på Midtsjælland.
1ha med mosehuller og skov.
Rigtig god andejagt. Der er også fasaner og råvildt.

Pris: 9500


Tlf: 40202586
Postnummer: 4360
Annonce nr: 19305

Ganløse nær Bastrup sø  Mail: info@design-art.dk
22-10-2018
D. 28-10-2018

6,4 ha græsareal med lille oprenset mose, græsset høstes 2 gange årligt.
Pris: 10.000 pr. år


Tlf: 
Postnummer: 3660
Annonce nr: 19238

Jagt udlejes - Vemmelev  Mail: klostergade8@mail.dk
24-10-2018
D. 28-10-2018

Ca 20 HA udlejes - består af agerjord samt et engareal.
Har det din interesse så ring.

Pris: Aftales


Tlf: 58382627/21276636
Postnummer: 4241
Annonce nr: 19253

Jagt ved Ringsted  Mail: 19220@jagtformidling.dk
19-10-2018
D. 23-10-2018

God jagt på 37 ha. Landbrug - tæt ved sø og skov i naturskønt område.
Veletablerede remiser med råvildt, harer, fasaner, agerhøns, duer m.v.
Engarealer med fin gåse- og andejagt.
Jagten udlejes nu. Send mail med telefonnummer. Så vil du modtage opringning/SMS snarest.


Pris: 25.000


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 19220

Jagt udlejes  Mail: finnfoss@godmail.dk
03-09-2018
D. 18-10-2018

God alsidig agerjagt på Sydsjælland udlejes pr. 1/10-2018.
Afgrøderne for 2019 som er fordelt på ca 65 ha, vil være roer, frøgræs, korn og efterafgrøder.
Der er 4 remisser, hvoraf de 2 er med vandhul.
På jagten findes, kronvildt, råvildt, fasaner, harer, agerhøns

Pris: 30.000


Tlf: 40682364
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18852

25ha jagt en lille time fra København  Mail: Bousgaard(a)hotmail.com
17-09-2018
D. 08-10-2018

25ha jagt på Stevns ledig fra 1. Oktober! Ca en time fra København.
Jorden ligger samlet omkring gården.
Den primær jagt består af harer, fasaner, skovduer, agerhøns og lidt ænder. Der ses også af og til store flokke af gæs på markerne.
Med lidt held kan der også skydes rådyr.
Der løber en lille bæk i den ene ende af jorden som forbinder 2 nærliggende skove og løber i havet 3km væk.
Kontakt gerne pr SMS. 21 82 22 81

Pris: 9000


Tlf: 21 82 22 81
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18964

Jagt udlejes på Midtsjælland  Mail: 18742@jagtformidling.dk
23-08-2018
D. 07-10-2018

Alsidig, god jagt på 35 ha. i attraktivt naturområde.
Landbrug med engarealer, mindre skovbevoksning samt ældre remiser med vandhuller.
Arealerne er omkranset af levende hegn. Beliggende tæt ved stor skov og grænser op til stor sø.
Rigtig god gåse- og andejagt samt fin bukkejagt.
Råvildt, harer, fasaner, duer mv.
Jagten udlejes pr. 1.sept. 2018 til max. 2-3 jægere.
Skriv lidt om dig/jer selv, hvis det har interesse.
Send en mail med telefonnummer

Pris: 30.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18742

Bornholm  Mail: jopp@pepke.dk
21-08-2018
D. 05-10-2018

Jagte på 37,6 ha på Nordbornholm udlejes. Meget varieret skovareal med egetræer, gran, fyr, klippepartier og lyngarealer samt 1 ha agerjord, som er uopdyrket, men som evt. kan bruges til vildtafgrøder. Midt i skoven er der ca. 1 ha mose med åbne vandhuller. God bukkejagt med strejf af dådyr. Der har tidligere været fodret for fasaner. Ca. halvdelen af skoven er produktionsskov og efter tyndinger i sommer fremstår den som lys egeskov. Den anden halvdel er hovedsageligt naturskov. Se beliggenhed og skovkort på http://pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Pris: 30.000 kr

www.pepke.dk/pepke%20skovdrift.html
Tlf: 
Postnummer: 3760
Annonce nr: 18730

Jagt langs skov  Mail: alfred@hashojnet.dk
24-09-2018
D. 03-10-2018

40 ha. agerjord tilsået med hvede , 500 m skovkant , god bukkejagt , men også hare fasaner udlejes ved Sorø.
Tlf 21643892

Pris: Efter aftale


Tlf: 21643892
Postnummer: 4200
Annonce nr: 19024

20 ha nord for Sorø  Mail: beg@nybolig.dk
15-09-2018
D. 03-10-2018

20 ha jagt udlejes. Arealet består af 2 engområder med åben beplantning, engen støder op til å som ved oversvømmelse kan give et godt andetræk.
Derudover agerjord som på flere sider støder op til beplantning.
Der er en stor bestand af råvildt, derudover fasaner, ænder mm

Pris: 13.000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4180
Annonce nr: 18956

Jagt udlejes i 4050 Skibby  Mail: eigil1929@gmail.com
26-09-2018
D. 03-10-2018

Virkelig god Jagt på 12.5 ha med stor mose ca. midt i udlejes til ansvars bevist Jæger .
Arealet ligger mellem to fjorde og flere Skove så der er mange trækfugle og god bestand af standvildt især Rådyr og Ænder.

Pris.15.000
Tlf.21167674-benyt venligst sms-svare eller mail.Tak
eigil1929@gmaiel.com
eigil1929@gmail.com
udlejes

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 19042

Jagt ved Mørkøv  Mail: jeppeslott@gmail.com
23-09-2018
D. 02-10-2018

53 ha. jagt udlejes ved Bennebo. Ejendommen lige overtaget.
En god remise, samt del af anden remise, lille å. En del af ejendommen støder op til skovareal.
Der forefindes jævnligt kronvildt som må afskydes efter lokal hjortlavs anbefaling.
Der forefindes råvildt, hare, fasaner mm.
Der er fremvisning af areal, Søndag d. 30/9/2018 kl. 9.30 på Bennebovej 24 4440 Mørkøv
Udlejes pr. 1/10/2018. Jagten går til højst bydende. Første lejemål er 1 år, ved god kemi kan jagten derefter lejes i længere åremål.
Tilmeld venligst på mail.

Pris: 18000


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 19019

jagt v/Ringsted  Mail: bakkeager@outlook.com
23-08-2018
D. 23-09-2018

50 hektar moseareal med søer og å, afgrøder byg, hvede, raps m.v.. i omdrift, 2 store remisser. Der er gæs, ænder, fasan, hare, agerhøns, duer og dyr. Der er stiger. Kan overtages straks. Ved interesse så skriv lidt om dig/jer selv på mail, og du vil blive kontaktet.
Pris: 30000


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18747

Vestlolland  Mail: andreas-jeppesen@hotmail.com
25-08-2018
D. 20-09-2018

Jagten på 93 ha. udlejes. På arealet som består af agerjord, samt 3 remisser hvoraf en er på 0,5 ha. derudover løber en å igennem arealet. Der kan på arealet skydes harer, fasan, råvildt og gæs.Pris: 11.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18771

Jagt udlejes på Midtsjælland med då og kronvildt  Mail: christian@mannerup.dk
11-09-2018
D. 19-09-2018

Alsidig, god jagt på 15 ha. flere mindre remiser med vandhuller. Der er 800 m der grænser op til stor skov og til den anden side en meget fint jagtejendom.

Rigtig god bukkejagt, og der går då og kronvildt på arealet. Råvildt, harer, fasaner, duer mv.

Jagten udlejes nu til 1-2 jægere. Skriv lidt om dig/jer selv, hvis det har interesse på mail med telefonnummer.

Pris: 12500


Tlf: 
Postnummer: 4320
Annonce nr: 18914

øst lolland  Mail: Lrubaek@post.tele.dk
21-08-2018
D. 14-09-2018

150 Ha på flere stykker . Noget op til skov noget til strand. Afgrøder Græs,byg,hvede,raps,roderi omdrift. Flere grave til ænder.Gåsejagt,dyr,fasan,hare,agerhøns.
Udlejes fra 1/10-2018

Pris: Taler vi om


Tlf: 
Postnummer: 4862 Guldborg
Annonce nr: 18723

Jagt i Skævinge  Mail: laila120668(a)icloud.com
08-09-2018
D. 11-09-2018

Mindre jagt på 7ha i Skævinge mellem Hillerød og Frederiksværk i det Nordsjællanske.
Marker som ligger op til skov der giver mulighed for bukkejagt og et efterårs dyr. Trækjagt på duer, gæs og krager. Et fint sted til to jægere.
Kontakt Laila

Pris: 7000


Tlf: 61114390
Postnummer: 3320
Annonce nr: 18900

Gåsejagt  Mail: molly67@hotmail.dk
28-07-2018
D. 11-09-2018

Jagt på gås udlejes i perioden 1 august til 1 september 2018 på Midtsjælland, i et område med pt. mange grågæs på flere søer. Gæs på søer eng og mark.

Udlejes til 1 mand. Mulighed for tilkøb af ekstra pladser.

Pris: 5000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18541

Jagt til leje på Stevns  Mail: Bousgaard@hotmail.com
13-08-2018
D. 07-09-2018

Jagt til leje

25ha agerjagt ledig nu! kun 50min syd for København.
Jorden ligger samlet omkring gården.Der løber en lille bæk i den ene ende af jorden som forbinder 2 nærliggende skove og løber i havet 3km væk.
Den primær jagt består af harer, fasaner, skovduer og agerhøns. Af og til ses der også store flokke af gæs på markerne.
Med lidt held kan der også skydes et rådyr som går langs bækken.
Kontakt gerne pr SMS.

Pris 11.000kr

Pris: 11000


Tlf: 21822281
Postnummer: 4660
Annonce nr: 18662

Jagt udlejes  Mail: Hmargith@yahoo.dk
26-07-2018
D. 05-09-2018

Ca 13 hektar i Gilleleje hvor 1 hektar er skov.
Der findes råvildt, ænder, gæs, fasaner og ræve.
Lejes kun ud til enkelt person.
Pris 10.000,-

Pris: 10.000


Tlf: 30314625
Postnummer: 3250
Annonce nr: 18521

4700, Blangslev  Mail: henrik@wolff-sneedorff.com
31-08-2018
D. 05-09-2018

Ca. 82 ha. udlejes, her er 2 remisser med vand og et levende hegn som deler arealet. Arealet ligger op til skov. Afgrøderne er planlagt til at være vårbyg og vinter hved til høst 2019.
Pris: 20.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 18828

Åmose 15 ha  Mail: beg@nybolig.dk
24-08-2018
D. 04-09-2018

15 ha eng og brak areal som støder op til Åmose Å på den nordlige side.

På arealet findes kronvildt, råvildt, fasaner, harer, agerhøns og duer.
Der kan evt. skydes ænder på træk ved åen sidst på vinteren.

Pris: 12.000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4450
Annonce nr: 18764

Velbeliggende midtsjællandsk markjagt på 24 hektar udlejes.  Mail: JKrP@nne.com
01-09-2018
D. 04-09-2018

Med adgang til vandhul, skov og bredde markskel udlejes markjagt på Midtsjælland nær Borup.
Jagten er opdelt i 4 arealer, og vil være velegnet til nye jagere. Due- og gåsetræk. ”Bambi” er også ofte strejfende gæst, idet større skovområde ligger ca. 500 meter fra jagten.
Jagthytte og shelter medfølger.

Pris: 10.000 kr.


Tlf: 3079 5947
Postnummer: 4140
Annonce nr: 18839

Jagt på Vestlolland udlejes  Mail: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com
05-08-2018
D. 03-09-2018

Ca.70 hektar agerjord udlejes på Vestlolland pr. dags dato eller efter aftale. Afgrøderne på arealet er roer, korn, frøgræs og efterafgrøder. Der findes fasaner, agerhøns og en god hare bestand. Arealet ligger tæt på vandet og der kan derfor laves trækjagt på f.eks gæs.
Der må ikke jages råvildt.

Ring eller skriv gerne for fremvisning
20786031
Email: Rasmus.f.christiansen@hotmail.com

Pris: 8500


Tlf: 20786031
Postnummer: 4912
Annonce nr: 18600

Jagt v. Vordingborg  Mail: Helgehansen50@hotmail.com
15-08-2018
D. 22-08-2018

31 ha. med vandløb og træer. Afgrøder er roer, korn og efterafgrøder. Der findes fasaner, agerhøns, harer og råvildt. Udlejes til maks. 2 jægere.
pris: 13500 kr,
tlf. 61760510

Pris: 13500


Tlf: 61760510
Postnummer: 4760
Annonce nr: 18685

11 ha jagt udlejes ved Lejre  Mail: stigjeppesen@mail.dk
21-08-2018
D. 22-08-2018

Jagt på 11 ha i et stykke udlejes. Der er en tilplantet remise midt på arealet. Blandet vildt bestand, med hare, fasan, agerhøns, samt en del råvildt.


Pris: 5500


Tlf: 
Postnummer: 4320
Annonce nr: 18732

Odsherred  Mail: tl@greengarden.dk
09-08-2018
D. 22-08-2018

15 ha i et stykke 1 sø, 2 vandhuller, 6 remiser, fodermarker udlejes for 1 år.
God bestand af småvildt og råvildt, de senere år er gæssene blevet mere hyppige på markerne og de trækker dagligt fra Lammefjorden og ind til den inddæmmede Lammefjord.

Pris: 12000


Tlf: 21407050
Postnummer: 4571
Annonce nr: 18622

20 ha. markjagt mellem Hvalsø og Tølløse  Mail: tm@einarkornerup.dk
23-07-2018
D. 20-08-2018

Vi har ca. 20 ha. Mark til leje for et eller 2 år. Det er en sammenhængende Mark kan bruges til hundetræning og jagt.


Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18509

40 ha Midtsjælland ved Ringsted.  Mail: birgittespostkasse@gmail.com
12-08-2018
D. 17-08-2018

God jagt på 40 ha i naturskønt område udlejes fra 1/9-2018 til 1/8-2019. Arealet er grænsende til Gyrstinge Sø, så god mulighed for gåsejagt. Reguleringstilladelse til gæs og duer er tidligere opnået. Fin bukkejagt. Fod efter kronvildt er observeret af jordforpagter.
Der er randbeplantning, mindre sø og lidt spredt småbeplantning på arealet. Pris 18.500
Henvendelse på mail med telefonnummer, så ringer/SMS'er jeg tilbage hurtigt.


Pris: 18.500


Tlf: 
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18658

28ha jagt udlejes ved Hillerød  Mail: rakjaer@gmail.com
04-08-2018
D. 13-08-2018

Skønt jagtområde direkte ned til den sydlige del af Arresø udlejes til jagt. Der er i alt 28ha blandede arealer med 8ha agerjord, 15ha skov, remisser, moser, vandhuller m.v. og 5ha græsarealer hvor der er hestefolde på godt 4 af dem.

Der er en meget sund naturlig bestand af vildt herunder fasaner. Går man en tur rundt på ejendommen ses råvildten springe 7 ud af 10 gange. Der opserveres ofte større flokke. Der har tidligere været sat fasaner ud og de trives perfekt i det mosede område. Ænderne trækker fra Arresøen ind og opholder sig i vandhullerne.

Jeg gider ikke en eller anden tosse som skyder alt hvad han ser. Jagten skal drives ansvarligt og konsortier og fremleje tillades ikke. Det vil være tilladt at sætte fasaner ud samt afholde fællesjagter. Der er 4 skydetårne af nyere dato (3-4år) som kan overtages.

Kontakt mig for mere information og besigtigelse. Prisen er 1000kr/ha

Pris: 28000


Tlf: 30304032
Postnummer: 3310
Annonce nr: 18592

jagt i Ringsted  Mail: bekir_golcuk@hotmail.com
11-07-2018
D. 04-08-2018

175 tdr. land - stor eng, mose, sø, å og mark, med læbeplantninger og remisser. Et varieret areal skrående til ådal. Rigt fugleliv, med herboende og trækkende ænder og gæs.

Råvildt,Dåhjort, agerhøns, fasaner, duer, og mange harer.
fines 2stk skydetorn
mere info kan i skriv sms eller email
skriv om dig selv lidt :-)

Pris: 35.000dkk


Tlf: 25825619
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18448

Attraktiv jagt og fiskeri.  Mail: hoejagergaard.dj@mail.dk
18-07-2018
D. 24-07-2018

110 hk samlet jagt bestående 31 hektar eng i Torpet Mose, mindre skov, og søer med ca. 6 hk vandspejl. 800 meter åløb. Mange, mange gæs og ænder. Mange hare. Fasaner, agerhøns, duer, snepper, rådyr m.v.. Mulighed for udsætning af ænder og fasaner. Mulighed for nyere jagthytte. Mulighed for flerårig aftale. Revirpleje ønskes. Kan også lejes som ren fuglejagt.
Grønt anlægsarbejde som naturpleje kan evt indgå som en del af jagtlejen.

Pris: aftales


Tlf: 41140609
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18480

20 ha. markjagt mellem Hvalsø og Tølløse  Mail: tm@einarkornerup.dk
05-06-2018
D. 20-07-2018

Vi har ca. 20 ha. Mark til leje for et eller 2 år. Det er en sammenhængende Mark kan bruges til hundetræning og jagt.
Kr 6.000,- pr. År

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18175

Jagt Vestergård  Mail: olstrup@petersen.mail.dk
16-07-2018
D. 19-07-2018

125ha jagt udlejes pr 1/2-2019
Der er et stort vandhul hvor der kan skydes mange ænder. Der er et mindre vandhul hvor det også er muligt at skyde ænder. Der er lidt skov, læhegn og remisser.
Der er råvildt, kronvildt, agerhøns, fasaner, duer, harer og gæs.

Pris: 40000kr


Tlf: 22554856
Postnummer: 4593
Annonce nr: 18464

Jagt Olstrupgård  Mail: olstrup@petersen.mail.dk
16-07-2018
D. 19-07-2018

95 ha udlejes.
Der er mark og skov. 2 vandhuller,remisser der er råvildt, dåvildt, kronvildt, agerhøns, fasaner, duer, harer og gæs.
Der er to skydetårne og en jagthytte.

Der er evt. mulighed for at leje yderligere 125ha efter1/2-2019

Pris: 36000kr


Tlf: 22554856
Postnummer: 4593
Annonce nr: 18463

50 tl jagt ved Slagelse  Mail: kentrossing@hotmail.com
13-06-2018
D. 14-07-2018

Jeg har et fint stykke jagt jeg gerne vil leje ud det ligger ca 15 km nord for Slagelse og består af mark og remiser, det er til og skyde duer, hare, fasaner og lidt ænder mm der er regulering af duer pr 1/9 og alt riffeljagten er også med fra 1/10-31/1 og der er en rigtig fin bestand af råvildt, skriv for yderlig info.
Pris: 12000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18238

Attraktiv & alsidig Jagt 215 ha under Klintholm Gods, Møn  Mail: godskontor@klintholm.dk
30-05-2018
D. 14-07-2018

Klintholms Gods absolut bedste jagt er til leje med øjeblikkelig virkning.
Jagten er meget alsidig, både selve mulighederne for jagt, men her findes også en sjælden kuperet natur, der er helt enestående. Fra Gunhildsbjerg bl.a. er der udsigt over hele Møn!
Området er kendt for sin fasan- såvel som andejagt, samt en stærk bestand af råvildt.
Arealet består af:
Skov 90 ha
Ager 100 ha
Hegn 2,7 km
Søer 3 stk i alt 3,7 ha
Urørte vildtegnede naturarealer 12,2 ha
Der medfølger et hus beliggende i en lysning i skoven, dette er velegnet til jagthytte såvel som sommerhus.
Der er biotopansøgning på arealet til 7 fasaner/ ha, der kan evt. forhandles om mere, hvis det ønskes.

Pris: Aftales

www.klintholm.dk
Tlf: +4522223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 18139

Marienborg på Møn  Mail: birgitte@marienborgmail.dk
13-06-2018
D. 11-07-2018

Nylukkejagten på Marienborg på Vestmøn udlejes. der er 75 ha skov og 157 ha ager med 3 faste remisser og et mindre andehul. Der indgår 4 skydetårne og 4 engelske volierer samt mulighed for tilkøb af flyvende remisser. Der er god råvildtbestand og mulighed for en meget fin fasanjagt. Derudover rummer området mange snepper, duer og harer samt ænder. Til jagten hører jagtstue med køkken og toilet.
Pris:


Tlf: 40756020
Postnummer: 4780
Annonce nr: 18237

jagt og fiskeri  Mail: jensen1506@hotmail.com
04-07-2018
D. 11-07-2018

100 tdl. med 1/3 natur og 2/3 marker. Søer og å. Super fuglejagt(gæs, ænder, fasaner, agerhøns, duer, m.v.) harer og rådyr. Fiskeri i søer og å. Mulighed for udsætning. Fordring kan aftales. Ældre hytte. Attraktiv jagt.
Udlejes til 1-3 personer. Ikke konsortie. Ikke gæstejagt.Interesse for revirpleje en fordel. Udlejes til 1 februar 2019 ved mulighed for forlængelse.
fuglejagten kr. 20000. Dyrejagten kr. 8000 samlet kr. 27000. Skriv om dig/jer

Pris:


Tlf: 61129009
Postnummer: 4100
Annonce nr: 18398

11 ha jagt i Skibby  Mail: fjordgaarden@fjordgaarden.com
10-07-2018
D. 11-07-2018

Super fin jagt direkte til Sømer Skoven og 500 meter fra Isefjorden.

Kan lejes for 1 år med mulighed for forlængelse.

Pr. 15.000,-

Pris: 15000


Tlf: 20137401
Postnummer: 4050
Annonce nr: 18440

Jagt i Åmosen  Mail: poulelm@gmail.com
10-06-2018
D. 10-07-2018

22 ha. i Åmosen grænsende op til Åmose Å. Arealet er tilsået med havre samt lidt vedvarende græs, brak og ca 1 ha med træer/krat. Åmosen er kendt for stor bestand af specielt rådyr og kronvildt.
Pris: 11000

Pris: 11000


Tlf: 21967928
Postnummer: 4293
Annonce nr: 18213

Helt uforstyrret natur m. kyst og strandeng - Grønsund/Sydsjælland.  Mail: jagtgaasen@gmail.com
02-07-2018
D. 05-07-2018

36 tdl. uforstyrret natur. Vedvarende græsarealer, heraf ca. 15 tdl. strandeng. Et par fladbundede søer og knap 400 m kystlinje med rørskov. Strandengen, som jævnligt oversvømmes i vinterhalvåret, er et særdeles attraktivt område for ænder, gæs og vadefugle.
Herudover kuperede græsmarker, som afgræsses i sommerhalvåret samt lille vildmark med blandet bevoksning, et godt sted for fasaner, duer, harer og strejfende vildt..

Kun 1 times kørsel fra København (4 km fra Farø-broen), beliggende direkte ud til Grønsund.

Henvendelse: jagtgaasen@gmail.com


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4793
Annonce nr: 18375

Dyrejagt  Mail: i-j@os.dk
24-06-2018
D. 02-07-2018

God dyrejagt udlejes ved Fakse. 60 tønder land op til skov. Flere remiser, samt majs og stykke med gran. God plads til to jægere (fire stiger).
Pris: 12.000


Tlf: 40471048
Postnummer: 4640
Annonce nr: 18326

Ca. 100 ha jagt udlejes  Mail: holten.nielsen@c.dk
18-06-2018
D. 01-07-2018

Ca. 7 km nordvest for Hillerød grænsende til Gribskov udlejes pr. 1. september 2018 et alsidigt jagtområde.
Der forefindes jagthytte.
Flere moser velegnet til udsætning af ænder. Naturlig bestand af råvildt.
Det nuværende jagtkonsortium bestående af 6 jægere har haft jagten siden 1988.
For nærmere oplysninger kontakt ejeren på tlf. 23 83 55 31

Pris:


Tlf: 23835531
Postnummer: 3400
Annonce nr: 18271

Jagt ved Gilleleje  Mail: enokvestergaard@gmail.com
28-06-2018
D. 30-06-2018

30 tdl jagt udlejes ved Gilleleje. Der er i år majs på arealet og i enden af marken et mindre område med krat og 2 mindre vandhuller som trænger til oprensning. Fast bestand af rådyr og krondyr.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18347

Jagt Klintholm Gods Møn  Mail: godskontor@klintholm.dk
16-05-2018
D. 30-06-2018

Søndergårdsjagten under Klintholm Gods, Østmøn, er fortrinsvis en markjagt, men grundet de mange læhegn, der er plantet, har den udviklet sig til at være en varieret jagt med mange muligheder.
Til jagten hører 5 opsatte skydetårne, 2 søer med remiser samt 1 remise med engelsk voliere. Endvidere er der 4 km læhegn, hvoraf langt de fleste er nyere 6 rækker hegn, der giver en virkelig god beskyttelse til vildtet. Der er gode muligheder for jagt på fasaner, råvildt, ænder og duer.
Arealet er på 215 ha, hvor der kan tilplantes i alt 3, stk. majsremiser. Der medfølger en mindre jagthytte beliggende på Søndergården (midt i reviret) og der er også mulighed for at opstille en jagtskurvogn.
Pris pr. 01/05-2018: 65.000,- årligt, kontrakten laves for en 5-årig periode og reguleres efter nettoprisindekset.

Pris: 65.000

www.klintholm.dk
Tlf: 55819105
Postnummer: 4791
Annonce nr: 17992

Super god jagt 4420  Mail: pn@kmpn.dk
09-05-2018
D. 23-06-2018

2ha god jagt, med masser af marker, søer og skove rundt om. Hanerup Enge ved Dortheaslyst og Løvenborg Slot. 4420 Regstrup.
BEMÆRK stykket overdrages med en ejers retigheder og det er kun dig om din husstand der må gå på jagt på det, da det kun er 2ha.

Pris: 5000


Tlf: 20469652
Postnummer: 4420
Annonce nr: 17925

Jagt udlejes på stevens  Mail: gammelsoegaard@godmail.dk
09-05-2018
D. 23-06-2018

Markjagt udlejes 125haPris: 30000


Tlf: 20414098
Postnummer: 4652
Annonce nr: 17930

Naturjagt på Midtsjælland  Mail: alkor@hotmail.dk
07-06-2018
D. 22-06-2018

beliggende 50 min i bil fra Rådhuspladsen KBH. i alt 100 tdr. land - stor eng, mose, sø, å og mark, med læbeplantninger og remisser. Et varieret areal skrående til ådal. Rigt fugleliv, med herboende og trækkende ænder og gæs. Regulering muligt.

Råvildt, agerhøns, fasaner, duer, og mange harer. Herudover fiskeri i søer og å. Velegnet som hyggejagt for 2-3 personer. Udsætning mulig. Revir pleje efter aftale. Jagten udlejes frem til 1. februar 2019.
evt. forlængelse. Skriv om dig/jer selv på mail, hvis du/i er interesseret i jagten.
Pris: 27000,00

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 18187

Øm  Mail: .
07-05-2018
D. 21-06-2018

11 ha med 700 åløb beplantet med pil
Pris:


Tlf: 46480438
Postnummer: 
Annonce nr: 17904

Jagt udlejes  Mail: Murernje@gmail.com
07-05-2018
D. 21-06-2018

Jagt ved Kalundborg udlejes for minimum en 3-5-årig periode.
Arealet er på Ca 245 ha. blandet ager, mindre skov, 4 vandhuller, samt 8 remisser, og stører moseområde.
På arealet står en meget stærk bestand af kronvildt, samt råvildt. Der er igennem årene nedlagt flere medalje trofæer, både kronhjort og Bukke. Enevidere skydes der mange duer, god træk jagt på både ænder og gæs

Mulighed for anlæg af vildt agre.(Der er i år etableret Ca. 2 ha majs. klargjort til udsætning)

I jagten indgår nyere jagt-stue på Ca. 75 m2, indeholdende: Gulvvarme, nyere køkken med alt tilhørende, stor spisestue med egeplank spisebord og plads til Ca. 20 personer, opholdsstue med chesterfieldsofa, soveplads samt toilet/bad og gulvvarme over alt
I forbindelse med jagt stue er der en lade til rådighed for opbevaring af foder mm. Mindre foder traktor kan indgå i jagtlejen
For yderligere spørgsmål Kontakt
Murernje@gmail.com
Kun seriøse henvendelser
Pris: 120.000


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17907

Nordsjælland  Mail: holmcarsten57@gmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Jagt udlejes for 4 år i periode ikke udbudt før , noget af Nordsjællands bedste. Råvildt , Dåvildt og Kronvildt samt rigtig god gåse og andejagt godt 25 ha.+ moser og vandhul .
Jorden er fordelt på 2 stykker , 1 stykke opgrensene til mindre træ stykke hvor der ikke drives jagt.
2 opgrensene til til større mose område og på engene er fladvand om efteråret hvor ænder og gæs hyppigt trækker til.


Pris: 35000,00 pr år


Tlf: 23213973 sms
Postnummer: 
Annonce nr: 17839

Askø  Mail: benny-m-sorensen@hotmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Jagt på Askø ønskes udlejet, Askø er på ialt 282 ha, 200 ha er landbrug som ønskes udlejet, heraf 10 ha frugtplantage og lidt udyrket, ellers dyrkes jorden med korn og roer, der er levende hegn, 7 vandhuller/mergelgrave , der er evt. mulighed for at anlægge vildtstriber med majs, og der er ca. 5 km kystlinie.
Der kan jages: Ænder, gæs, fasaner, hare, duer, og der mulighed for vildtpleje med udsætning af fasaner og ænder.

Pris:


Tlf: 40943302
Postnummer: 4942 Askø
Annonce nr: 17840

jagt stykke syd for Rønnede  Mail: leifhfj@gmail.com
01-05-2018
D. 15-06-2018

Mangler 1 gerne ny jæger
Jeg har ca 20 ha mark med vandhuller og grænser op til skov, god jagt på Råvildt, kronvildt og dåvildt kommer også på stykket. mange gæs kommer forbi.
send en mail med lidt om dig selv og jeg kontakter dig
leifhfj@gmail.com
Pris: 10000,-

Pris: 10000,-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17842

Jagt v/Slagelse  Mail: soegaard74@hotmail.com
28-04-2018
D. 12-06-2018

Fra Søgaard udlejes nu 145 ha stor jagt, beliggende 5 km sydøst for Slagelse. Afvekslende tærræn med flere veltilplantede læhegn/ remisser med vandspejl + voliere. (Nabo arealer hører for hovedparten unden Søgaard)
Alt fuglevildt samt godt træk af klovbærende vildt (herunder dåvildt).
Varieret afgrødevalg med stor andel af sukkerroer og græsfrø, foruden ærter og korn. Jagtstue kan medfølge.
Jagten kan evt. deles op!
Udlejes kun til seriøse jægere, for minimum 2 år.
Årlig leje kr. 45.000
Kontakt Thomas Søgaard på : soegaard74@hotmail.com


Pris: 45000


Tlf: 
Postnummer: 4200
Annonce nr: 17801

Ca 35 Ha skov udlejes på sydsjælland  Mail: jorgen@laurberg.org
28-04-2018
D. 12-06-2018

Bukkejagt 15000kr

Hele jagten 35000kr


Pris:


Tlf: 28294989 / 25544989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 17812

Jagt v/Kalundborg  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
17-05-2018
D. 11-06-2018

Fugle- og trækjagt udlejes på Lerchenfeld Gods, Kalundborg for en 5-årig periode. Areal ca. 90 ha består af marker med små remiser og vandhuller samt en mindre skovsø og mose.
Hvis det ønskes kan råvildt- og dyrejagt lejes fra 16.5.19 for kr. 20.000.

Pris: 35.000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 18000

30ha nord for Dianalund  Mail: lundebjerg@tdcadsl.dk
10-05-2018
D. 11-06-2018

Ca 30 hektar jagt udlejes pr 15/5 2018 beliggende nord for Dianalund i naturrigt område grænsende op til åmoseområdet. God bestand af råvildt og ligeledes ses kronvildt på arealet samt fasaner, harer mm. enkelte remiser og levende hegn som omkranser arealet
Pris: 15000


Tlf: 
Postnummer: 4293
Annonce nr: 17934

Bukkejagt  Mail: dahl-antonisen@mail.dk
26-04-2018
D. 10-06-2018

Bukkejagt udlejes 130 ha som kan deles i mindre stykker
Beliggende på Øst Lolland
Pris ??

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17775

Jagt i Åmosen  Mail: poulelm@gmail.com
26-04-2018
D. 10-06-2018

22 ha. i Åmosen grænsende op til Åmose Å. Arealet er tilsået med havre samt lidt vedvarende græs, brak og ca 1 ha med træer/krat. Åmosen er kendt for stor bestand af specielt rådyr og kronvildt.
Pris: 11000


Tlf: 21967928
Postnummer: 4450
Annonce nr: 17781

Jagtområde syd for Ringsted  Mail: @.dk
16-05-2018
D. 27-05-2018

God & alsidig jagt syd for Ringsted
Et samlet jagtareal på ca. 75 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger/læbælter/mindre skovområder og vandløb samt vildtagerareal.
Mulighed for afskydning af det meste.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Der forefindes volierer, stiger, foderinstallationer m.m. på arealet.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Der kan etableres jagthytte/hus og yderligere vildt agere.
40 min. fra Rådhuspladsen – 5 min. fra Ringsted.


Pris: 37.500,-


Tlf: 2064 3434
Postnummer: 4160
Annonce nr: 17993

Jagt udbydes ved Åmosen, Stenlille  Mail: mp@skkm.dk
15-05-2018
D. 27-05-2018

Der tilbydes 1 års jagt i naturskønt område som er rigt på dyreliv. Område er på 47 HA agerjord plus 2 remisser, ved Åmosen, Stenlille. En sæson. 25.000 kr.

Ønskes yderligere info eller fremvisning af området kan vi kontaktes på mail. mp@skkm.dk eller mobil 25 24 23 22.

Pris: 25000


Tlf: 25 24 23 22
Postnummer: 4295
Annonce nr: 17988

75 Ha med super god mose og skov  Mail: Skovly3344@gmail.com
01-05-2018
D. 21-05-2018

1 time syd for København.
Jagten indeholder først og fremmest en super god mose og skov på 10 Ha og en dejligt nyistandsat fritidsbolig beliggende i skovbrynet.
Herudover marker direkte til skov med 200 meter skovbryn.
Mosen indeholder 2 store søer og er en perfekt biotop for Råvildt, Fasan sneppe, ænder og gæs.
Arealet er beliggende i meget vildt rigt område med 600 Ha skov som direkte nabo.
Der er en god bestand af klovbærende vildt, sidste sæsons udbytte var 7 rådyr og en dåhjort.
Vores målgruppe er en eller max to kvalitets bevidste jægere som drømmer om deres egen feriebolig med egen supergod jagt lige udenfor døren.
Henvendelse til:
Skovly3344@gmail.com

Pris: 35.000 + moms


Tlf: 
Postnummer: 4840
Annonce nr: 17833

Vestlolland  Mail: andreas-jeppesen@hotmail.com
12-05-2018
D. 20-05-2018

54 ha. jagt udlejes. Arealet består af 47 ha. ager samt 7 ha. græs. En del af arealet er grænsende op til skov. Jagten har en god bukkejagt samt en fin gåsejagt, da den er beliggende i kort afstand til smålandsfarvandet.

Pris: 10.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17961

50 Ha Falster  Mail: sibiriengaard@gmail.com
27-04-2018
D. 19-05-2018

Falster 1 time fra København.
Ejendommens areal er på 110 Ha. Heraf er de 15 Ha indrettet og dyrket specielt med henblik på jagt.
Stor mose på 10 Ha med 3 store søer. Mosen grænser op til statsskov ( Naturstyrelsen).
Mosen er en perfekt biotop for fasaner, ænder, sneppe og klovbærende vildt.
Naturstyrelsen forvalter jagten således at der skydes mindre end 4 råbukke på det 800 Ha store skov areal.
Dette er efter vores landbrugs forvalter alt for lidt, og vi ønsker at vores jægere yder en indsats for at begrænse den nuværende vækst af rå og dåvildt, som retter betydelig skade på vores afgrøder.
Herudover findes 2 marker som grænser op til skov med 2x 100 meter.
Med i lejemålet følger hyggeligt stråtækt skovløber hus ( tidlige skyttebolig ),Huset er ny renoveret med nyt køkken og brændeovn.
For den rette lejer er der altså mulighed for at tage familien med på weekend ophold.
Statsskoven som er nabo, har anlagt kilometervis af vandrestier ( som næsten ingen bruger).
Indenfor 20 minutter kørsel ligger en af landets bedste bade strande, 20 minutter i den anden retning ligger et landets bedste fiskevande ( Havørred ). Med i lejen følger fiskejolle på indregistreret autotrailer.
Arealet egner sig ikke til konsortiejagt med mange jægere. Det passer fint til få kræsne jægere. Bedre jagtbiotop findes ikke i Danmark.
Fremvisning til seriøse henvendelser kan aftales på mail:
sibiriengaard@gmail.com
Jagten kan deles op i 2.
Pris pr. del: 35.000,- + moms eller bud.

Pris: 35000


Tlf: 
Postnummer: 4863
Annonce nr: 17798

Jagt v/Kalundborg  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
03-05-2018
D. 17-05-2018

Jagt udlejes på del af Lerchenfeld Gods, Kalundborg for en 5-årig periode. Arealet ca. 190 ha består af marker med små remiser og vandhuller samt en mindre skovsø og mose. Vestsiden af arealet er uden bukkejagt det første år. Der er stor bestand af råvildt samt en god trækjagt. Mindre jagthytte medfølger
Pris: 90.000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17872

Lerchenfeld jagt udlejes  Mail: lerchenfeld@mail.tele.dk
10-05-2018
D. 17-05-2018

God og alsidig jagt udlejes for en periode på 3-5 år. der er Ca 120 ha med skov ,marker hegn .på Lerchenfeld er der et særdeles godt due træk andetræk.Der er endvidere en stærk bestand af råvildt .samt kronvildt.Der er mulighed for en god jagthytte.henv hurtigst af hensyn til bukkejagt.Jens Holm tlf 22492166
Pris: 68000


Tlf: 22492166
Postnummer: 4400
Annonce nr: 17939

Jagtområde syd for Ringsted  Mail: @.dk
01-05-2018
D. 16-05-2018

Jagtareal på ca. 40 ha. udlejes.
Jagt arealet omfatter agerjord, mergelgrave/søer, remisser/beplantninger, åløb og mindre fredsskove.
Mulighed for afskydning af då og råvildt, fasaner, agerhøns, ænder, harer, duer, krager mm.
God mulighed for trækjagt samt sommerbuk.
Revirpleje skal være en naturlig del af aftalen.
Mulighed for etablering af vildtagre.
Lokale til jagtestuge kan tilbydes.
5 min. fra Ringsted

Pris: kr. 20.000,-


Tlf: 20643434
Postnummer: 4171
Annonce nr: 17831

jagt udlejes  Mail: vemmelevgaard@gmail.com
13-05-2018
D. 16-05-2018

hej Vestsjælland, jagt udlejes 35 ha, hare fasan agerhøns duer enkelte gæs og ænder, mange rådyr.

3 læbælter 2 remiser å i skel 2 mindre stykker med majs.

mulighed for opstilling af campingvogn


Pris: 14.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4241
Annonce nr: 17970

150 ha Lammefjorden  Mail: beg@nybolig.dk
06-05-2018
D. 12-05-2018

Ca 150 ha udlejes, arealet består primært af marker, men også 10 ha energipil, 2,5 ha skov, et par mindre remiser, en lille sø.
Vildt: Råvildt, fasaner, gæs og duer.

Pris: Efter aftale


Tlf: 51528110
Postnummer: 
Annonce nr: 17894

Jagt ved Regstrup  Mail: beg@nybolig.dk
06-05-2018
D. 08-05-2018

10 ha mark areal med 2 remiser. Arealet støder op til et større beplantet areal. Der findes en hel del råvildt i området, samt kronvildt på strejf.
Pris: 5000


Tlf: 51528110
Postnummer: 4420
Annonce nr: 17892

Jagt udlejes  Mail: Formand@skelby-vand.dk
07-05-2018
D. 08-05-2018

Areal ved Glumsø ca. 40 ha ager der er ca. 1,2 km skovlinie hvor der er rigt på dyreliv både råvilt og kronvilt.
Pris: 15000


Tlf: 20451070
Postnummer: 4171
Annonce nr: 17897

Gundsømagle  Mail: .
01-05-2018
D. 06-05-2018

21 Tønder land med beplantet mose i skel udlejes til 1 - max 2 jægere.
God jagt på råvildt, duer, ænder, trækkene gæs fra Roskilde fjord og den nærliggende Gundsømagle sø. Dåvildt kan forekomme i perioder.
Jagten udlejes pr. 1/5 for 13.500 kr. Årligt Al henvendelse på telefon 2393 4880 mellem kl. 13.00 og 21.00

Pris:


Tlf: 2393 4880
Postnummer: 
Annonce nr: 17841

Jagt i Mårum  Mail: michael@vejagergaard.dk
01-05-2018
D. 03-05-2018

Jagten består af ca. 28 ha med en stor sø i midten. Tinghuse å løber igennem arealet og der er remiser langs åen og omkring søen.
Pris: 22000


Tlf: 40254698
Postnummer: 3230
Annonce nr: 17836

Jagt...  Mail: arp-hansen@os.dk
24-04-2018
D. 03-05-2018

En god lille jagt.
20 min. fra Kbh.C.
19 Ha. Eng-mose-mark.
Udlejes fra 1 Maj 2018

Pris: 16000,-


Tlf: 20944378
Postnummer: 2765
Annonce nr: 17754

20,5 ha jagt udlejes  Mail: jensen_0586@hotmail.com
30-04-2018
D. 02-05-2018

Jagten består af mark og eng + nogle hegn. Engene ligger ned til større kanal. vildt: råvildt, ænder, fasaner og harer. Jagten tilhører ikke adressen på billedet.
Pris: 6000


Tlf: 53299420
Postnummer: 4532
Annonce nr: 17827

Smørum  Mail: jef@centerair.dk
26-04-2018
D. 01-05-2018

Jagt ved Smørum, 9 HA, god due- og bukkejagt, Udlejes pr. 1. Maj
Pris: 7.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17779

Sengeløse  Mail: jef@centerair.dk
26-04-2018
D. 01-05-2018

Jagt tæt på IKEA, ved Sengeløse, 29 HA, rigtig god due- og bukkejagt.
Udlejes pr. 1. Maj kr.

Pris: 15.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17778

Stevns  Mail: humlemose@dlgnet.dk
21-04-2018
D. 30-04-2018

Udlejes den 1 maj 2018, eller snarest.
32 ha. markjagt med hegn omkring, vildtremisse med skydetårn ved vandhul, beliggende Lyderslev Bygade 45, 4660.
5,5 ha. markjagt med hegn, og går op til skov, beliggende Juellingevej 29, 4660.
Der er bestand af råvildt, hare, agerhøns og fasan.
Afskyd. i 2017 ialt 66 stk. blandet vildt.

Pris: Kr. 12.500-


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17729

Nordvest Lolland! Jagt udlejes.  Mail: rp.pioneer@mail.dk
24-04-2018
D. 26-04-2018

54 ha. jagt udlejes i kystnært område.
Stort tryg af gæs i efteråret.
Der forefindes ænder, fasaner, hare, agerhøns og råvildt.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17759

Jagten er udlejet  Mail: Hannemoustgaard@hotmail.com
21-04-2018
D. 22-04-2018

Jagt udlejes.
37 ha udlejes, beliggende mellem 4534 Hørve og Snertinge.
Pæn rådyrbestand. Naturlig bestand af fasaner og ænder. Der ligger en lille skov på en bakketop. Skønt naturområde.
Har dette jeres interesse skriv til mig og jeg vil give svar tilbage.
Kun seriøse henvendelser.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17723

Holbæk  Mail: .
21-04-2018
D. 22-04-2018

100 t land , med flere små remise, samt åløb gennem ejendommen.

Pris: 15000


Tlf: 59471069
Postnummer: 
Annonce nr: 17730

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57