Gåse og andejagt Thorsminde
 Mail: ivandahl2@yahoo.dk
08-02-2020
D. 09-03-2020

Mindre, ældre konsortium søger 3-4 fornuftige jægere til 2 områder ved den nordlige ende af Nissum fjord.
Vi råder over 2 stykker jord, dels lige syd for samt nord for reservatet
Det nordlige stykke (Høvsøre) er træk på gæs, primært først på sæsonen samt omkring nytår
Det sydlige stykke er nogle landtanger ind i fjorden med pænt træk af gæs samt mulighed for ænder i en lille naturlig sø.
Jorden er i omdrift, hvilket giver en længere jagtperiode med start 1 august (hvis gæssene altså er ankommet)
De sidste år (også 2020) har vi haft reguleringstilladelse til bramgæs til og med februar.
Der er etableret faste skjul
Stykkerne er nemt tilgængelige
Der er 1 årlig generalforsamling (sidste søndag i marts) samt 1 årlig Skjuldag (ca 3-4 timer incl en lille frokost)
1 gæst kan medbringes efter den første uge.
Konsortiet består af 15-16 personer, alle med lige rettigheder.
Ved interesse kan sendes kort samt de få enkelte regler der gælder for konsortiet.

Pris: 2000


Tlf: 23827035
Postnummer: 7650 Bøvlingbjerg
Annonce nr: 22621