######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Er 975,- kr. Pr jagtdag ikke en fair pris ?
 Mail: skov72.hsj@gmail.com
13-04-2018
D. 28-05-2018

Til den pris, er du ligeværdigt medlem blandt 11 andre konsortiemedlemmer, med ret til at deltage ved samtlige fugle- samt trykjagter på vores 400 Ha store område på Langeland.

Til den pris, må du selvfølgelig også skyde dig en sommerbuk og om efteråret har du også mulighed for at skyde dig en Guldmedalje Dåhjort, som vores nye medlem gjorde det sidste år, en Då, en Kalv, en Rå eller et Lam.

Til den pris, kan du medbringe op til to gæster på alle fuglejagter og jage på vores ca. 200 Ha store frijagt areal, med tilhørende søer, mose, eng og hegn og forsøge af få lidt Gæs, Ænder, Fasaner, Duer, Ræv eller sortfugle på tasken.

Til den pris, bliver nedlagte fugle fordelt blandt konsortiemedlemmerne og du og dine gæster får serveret morgenmad af vores køkkenpersonale og der er drikkelse før under og efter jagterne.

Til den pris, skal du bruge 3 arbejdsdage på at hjælpe vores faste fodermester med at vedligeholde voliere, stiger, tårne og andet jagtligt.

Til den pris, skal du selv sørge for frokost til Fuglejagten én gang hvert andet år, du skal betale for det Dåvildt & Råvildt du nedlægger og du skal erlægge 5.000,- kr. i depositum ved indtrædelse i konsortiet. (Bliver refunderet ved udtrædelse efter minimum 3 års medlemskab)

Om Diana vil, siger jagtjournalen når året er omme, 100-200 Ænder, 400-600 Fasaner, 15-20 stk. Råvildt, 15-20 stk. Dåvildt + det løse.

Er du enig i at dette lyder rimeligt og har du en ordentlig jagtmoral/etik og er du på udkig efter jagt i et konsortie med højt humør og glade mennesker, så kontakt undertegnede ?

Pris: 975,00


Tlf: 20998138
Postnummer: 
Annonce nr: 17612

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57