######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Godsjagt
 Mail: a.molin@thuromail.dk
03-04-2018
D. 18-05-2018

Vi kan tilbyde en plads i et mindre konsortium på 6 mand.
125 ha. skov, ager, eng, søer og remiser beliggende N f. Svendborg.

Pris: 18.000


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 17513

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57