######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jæger med hund søges til godsjagt
 Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
08-03-2018
D. 07-04-2018

Vi har en ledig plads for den kommende sæson på vores etablerede og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København).
Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger, enge og fodermarker. Der ud over har vi en fantastisk ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.
Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt 30% af de udsatte fugle og der ud over er der mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.
Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 1 kombinationsjagt med gæst (riffel og hagl)
· 5 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt kombinationsjagten og gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.
Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.
I bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til fælles middag og hygge og mange vælger at overnatte i hytten.
Vi afskyder ikke råvildt med hagl i skoven.
Kontingentet er på kr. 19.500,- der betales i foråret.
Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.650,- der betales i september.
Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne
Er du en seriøs jæger med en god hund, der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.
Fremvisning af reviret vil blive gennemført i løbet af marts og april.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17223

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57