######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Attraktiv konsortieplads
 Mail: torrk@me.com
28-02-2018
D. 13-03-2018

Helpart eller to halvparter til besættelse i den kommende sæson. Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år.
Henvendelse: Tor R. Kristensen

Pris: 9.400/18.800


Tlf: 
Postnummer: 8970
Annonce nr: 17162

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57