######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortie søger 1-2 nye medlemmer
 Mail: skov72.hsj@gmail.com
28-02-2018
D. 14-04-2018

Ældre konsortie på Langeland søger 1-2 nye medlemmer hvor alle er lige.
Vi råder over 400Ha fordelt på 100Ha Skov grænsende op til større statsskov, 200Ha Ager med hegn og remisser samt 100Ha Brak, Eng, Mose og Søer samt en lille km kystlinie mod Storebælt.
Passende antal fasaner og ænder udsættes og holdes af fodermester. Foruden fugle nedlægges årligt ca 20 stk. Dåvildt og 20 stk. Råvildt.
Pris 31.000,- Hvilket inkluderer nedlagte fugle, morgenmad, frokost og drikkevarer på fuglejagter samt morgenmad på Trykjagter. Dåvildt og Råvildt afregnes separat.

Pris: 31.000,-


Tlf: 20 99 81 38
Postnummer: 5953
Annonce nr: 17157

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57