######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
19-02-2018
D. 21-03-2018

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14.km.vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.,som vort jagtselskab har disponeret over i 46 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne og mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtområde.
Godsets MALTHUS er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl. 0900.

På 3 af de 11 efterårsjagter, begynder vi tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen.
Andejagterne på alle de øvrige søer og mosehuller indgår i den alm. såter.
Der afholdes yderligere 3 jagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner adholdes på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på jagt hver dag, med max. 3 bukke pr. jæger. Dådyr og Krondyr må skydes efter Nordfyens Hjortelaugs regler og der er fri duejagt og jagt på ænder på træk efter aftale.

Vi har egen skydebane og afholder lerdueskydning i juni, hvor familien er velkommen.

Der udsættes fasaner og ænder efter aftale.

Hver jæger får udleveret 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Konsortiet består af 24 medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage og det forventes at man deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-
Ved medlemsskab erlægges indskud Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

Vi har 2 pladser ledige og har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf. nr. 9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 17080

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57