######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkammerat søges
 Mail: krp17@hotmail.com
14-02-2018
D. 31-03-2018

Vi er et velfungerende jagtkonsortium beliggende ca. 5 km syd for Odense som søger et B-medlem. Når konsortiet er fyldt er vi 12 medlemmer inkl. fodermester.

Vi råder over ca. 130 ha i alt. Heraf ca. 20 ha skov, 25 ha eng, 75 ha agerjord og 10 ha blandet remiser, mose, hegn, vildtagre.

Vi udsætter 400-450 fasaner, som passes af en fodermester. Der skydes desuden hvert år hare, ræv, due og sneppe. Der er 8 årlige fællesjagter, herunder en haretramp. Der er desuden mulighed for trækjagt på krager, duer og gæs.
Hyggelige jagter er absolut førsteprioritet og godt kammeratskab vægtes højt.
En B-plads koster 7.000 kr/pr år, og der må medbringes gæst på jagterne mod betaling.
Ring til Thomas på 3165 0003

Pris: 7000


Tlf: 
Postnummer: 5792
Annonce nr: 17033

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57