######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Gl. Lellinge v. Køge
 Mail: jb@keca.dk
14-02-2018
D. 16-03-2018

Mindre konsortium med fin gæsteordning tilbyder nyt medlem deltagelse i hyggelige jagtdage på primært fasaner og ænder. Desuden gives der adgang til jagt på rågeunger i større koloni, samt et frijagtområde.
Terrænet på ialt 200 ha ligger samlet med ydre afgrænsning til åsstrækning samt skove. Kuperet terræn med flere vandhuller, marker med remiser og mergelgrave, overdrev, gamle bevoksede grusgrave, langstrak åløb igennem terrænet, samt mindre skovareal. Et terræn, hvor man med andre ord tydeligt kan møder både istidens kræfter og de menneskelige ditto.
Udsætning af skydefugle 500 fasaner og 150 gråænder, som alene jages på fællesjagter.
Alt arbejde vedr. udsætning og pasning/fodring af skydefugle forestås af skytte.
På de større jagtdage mødes vi til morgenbord og en varm middagsret i en god og rummelig jagthytte.
Jægerprofilen vi søger, rimer på en jæger m/k, hvor vi vil foretrække ansøgere med hund(e) _
dog ingen betingelse. Mulighed for at invitere “hundegæst” med.
For fastholdelse og fortsat udbygning af et hyggeligt konsortium forventes det, at ansøgeren er en imødekommende, positiv person, der tager ansvar både socialt og sikkerhedsmæssigt såvel ude på terrænet som i jagthytten.

For yderligere oplysninger/spørgsmål står jeg til rådighed på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Jesper


Pris: 11.000


Tlf: 51569293
Postnummer: 
Annonce nr: 17025

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57