######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


ca 50 ha draved
 Mail: dravedjagt@gmail.com
08-02-2018
D. 25-03-2018

mindre konsortie med super jagt har 1 plads ledig
b medlem .(så må man næsten alt dog ikke medtage gæst)

kongens mose / draved

rådyr/ krondyr/ gæs/ svin
12 ender set nyligt på arealet

draved skov som ligger meget tæt på arealet har fast bestand af 100 dyr + krondyr.

vi har det hele
du bliver konsortiets 5 mand

pris 12000

indtrædelse kan ske nu
bueskydning ikke tilladt
der er afskydningspolitik.


ring gerne til formanden på 30329654

Pris: 12000

.
Tlf: 30329654
Postnummer: 6270
Annonce nr: 16981

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57