######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Vi søger 4 jægere med hund til jagtkonsortium i Faxe.
 Mail: per.herlev@lauritz.com
05-02-2018
D. 07-03-2018

Vi er et jagtkonsortium der søger 4 jægere helst med stødende/drivende jagthunde. Vi har overtaget et større jagtareal her i 2018 og vil gerne udvide antallet af medlemmer i konsortiet.


Jagtarealet ligger på Vemmetofte Klosters jorde i Faxe og er på 209 Ha. Hvoraf 156 Ha er skov med en del nye nåletræs kulturer, lave egetræer samt højskov. 53 Ha agerjord med 2 store remiser med vandhuller som ligger 1,5 kilometer fra havet.


Vi kommer til at have en udsætning på 450 - 500 fugle som vil blive passet af fodermester samt to medlemmer fra konsortiet der har meldt sig frivilligt til at hjælpe. Der er en pæn bestand af råvildt samt strejfende dåvildt på området.


Vi kommer årligt til at afholde:
- 7-8 Fuglejagter som starter med fælles morgenmad samt varmt mad i løbet af dagen.
- Individuel jagt på råvildt med riffel.
- Mulighed for fri jagt på ænder, gæs, duer.


Når vi er fuldtallige kommer vi til at blive 15 personer i konsortiet hvor alle har lige meget at skulle have sagt mht. til at præge den fremadrettet jagtafvikling og udvikling.


Vi går desuden meget op i den uformelle tone og med humor og hygge i højsædet, da det gælder om at få en hyggelig dag i naturen.


Jagten er ikke opdelt i A eller B medlemmer. Alle konsortiemedlemmer vil have mulighed for at skyde hagl og riffel samt have en gæst med på alle fuglejagterne.


Til bukkejagten mødes vi d. 15 om aftenen til grill og hygge og med muligheder for overnatning.
Vi kommer til at have ca. 2-3 fælles arbejdsdage over året. Og evt. nogle dage på skydebanen hagl/riffel for hyggens skyld og for dem der har lyst.


Prisen for at gå ind i dette konsortium udgør kr. 12.000,- om året. Samt et start indskud det første år der udgør kr. 1.500,- som ikke tilbagebetales ved ophør af medlemskab.


Vi lægger vægt på god jagtmoral og etik samt godt kammeratskab og om du er kvinde/mand, eller nyjæger er ikke afgørende. Det er derimod afgørende at du vægter jagtoplevelsen og kammeratskabet højt.


Har ovenstående interesse, er du velkommen til at skrive til nedenstående mailadresse, og beskriv her lidt om dig selv, din erfaring, samt hvilke hund/e du har.


Du er også meget velkommen til at ringe.
30618774 - per.herlev@lauritz.com

Pris: 12000


Tlf: 30618774
Postnummer: 4640
Annonce nr: 16949

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57