######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Bukkejagt.
 Mail: martin@linbyg.dk
05-02-2018
D. 19-02-2018

Arealet består af 50 hektar med agerjord.
Derpå forefindes en remisse, et græs/engstykke samt en lang slugt i skel med træer græs og siv.
kuperet terræn og et skydetårn ved remisse.
Stor respekt for vildtet og afgrøder sættes i højsædet.
Maks en buk pr. år.
Det vil være muligt at komme med på efterårsjagt.

Pris: 3000


Tlf: 
Postnummer: 7130 Juelsminde
Annonce nr: 16943

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57