######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


skov saelges oest for Mossoe
 Mail: jesper.jensen@honeywell.com
03-02-2018

25 HA skov og 5 HA agerjord saelges. agerjorden kan skilles fra hvis koeber ikke har mulighed for at koebe landbrugsjord.
Der er ogsaa mulighed for at koebe mindre dele af arealet.
Venligst email for detailer.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16928

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57