######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Nordsjælland
 Mail: sophienlundgods@gmail.com
03-02-2018

Sophienlund Gods udlejer et jagtareal på ca. 230 ha, der udgør et samlet revir og er en del af godsets kerneområde. Reviret kan, hvis ønskes, naturligt opdeles i 2 arealer på henholdsvis ca. 110 ha og ca. 120 ha.

Arealet som er enestående for Nordsjælland, har i over 35 år været en del af Sophienlund Gods professionelle jagtvæsen. Arealet er mildt kuperet og består af småskove, levende hegn, remisser, engområder og en række vandhuller og søer (enkelte med fiskemuligheder).

Det samlede revir ligger fuldstændigt fredeligt uden større veje eller bebyggelser.

Vildtbestanden er varieret med råvildt, fasaner, duer og ænder.

Der er anmeldt Biotopplan for godset. Der kan stilles Jagtstue og depotrum til rådighed.

Dette unikke og meget smukke revir ønskes udlejet, samlet eller i 2 adskilte arealer for en længere periode.

Kontakt for besigtigelse på tlf/ mail

Pris:


Tlf: 40522702
Postnummer: 
Annonce nr: 16926

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57