######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtselskabet Edelsminde
 Mail: bjarnemunknielsen@gmail.com
01-02-2018
D. 18-03-2018

Exclusivt mindre jagtkonsortie på Sydfyn tæt ved Svendborg søger mandlig eller kvindelig jæger, meget gerne med en velopdragen hund.
Vi har 125 Ha naturskønt område til rådighed, hvor 50% er skov og 50% fordeler sig på søer, eng samt dyrket agerjord med hegn og remiser.
Der er en nylig etableret rummelig jagthytte til rådighed, hvor vi normalt starter med et morgenbord og senere frokost. Som i de fleste konsortier, har vi behov for et par friske arbejdsdage, hvor vi alle deltager, til klargøring af remiser, voliere og fodertønder mv.
Der ansættes en fasanmester til den løbende pasning og fodring.

Vi udsætter fasaner samt ænder og hygger os - udover det rent jagtlige, også med fiskeri i søen. Vi påtænker bl. a. en familiedag i maj med pølser og fiskekonkurrencer. En lukket facebookgruppe anvendes som opslagstavle for billeder og kommunikation året rundt. Mail anvendes til mere formelle ting.
Vi afholder 2 andejagter og 3-5 fuglejagter om året, og hvert medlem har 2 gæstepladser på disse jagter. Vi går alle meget op i riffeljagt og vi har en pæn bestand af råvildt og dåvildt. Nedlagt vildt afregnes efter prisliste.

Vi sætter stor pris på et godt socialt samvær hele året igennem og ønsker et nyt medlem med en god kemi. Samtidig holder vi meget af hyggelige jagter og ikke Nato øvelser. Det afspejler sig derfor i prisen.
Kontakt: 6220 7060 mellem 16 og 18.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 5700
Annonce nr: 16914

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57