######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Rosenvold Jagtkonsortium
 Mail: Eju@sde.dk
01-02-2018
D. 07-02-2018


Rosenvold Jagtkonsortium

Da en af konsortiets medlemmer ønsker at udtræde, er der en ledig plads i konsortiet pr. 01.05.2018. Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha. Hovedparten af arealet er kuperet skovareal, lige ned til Vejle fjord. Mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej. Konsortiet råder over en fin fin jagthytte, hvor der er mulighed for overnatning.
Jagten udbydes med fællesjagter, frijagt og trykjagt.
Der er otte pladser i konsortiet.

Pris: 20000


Tlf: 20817544
Postnummer: 7140
Annonce nr: 16909

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57