######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Velfungerende konsortie i det midtjyske søger nye medlemmer
 Mail: Ps.busk@gmail.com
31-01-2018
D. 04-02-2018

Da 2 af vores medlemmer flytter fra området, mangler vi nye medlemmer.

Vi råder over 100 ha. Området består af marker som går op til større statsskovområder samt eng, å, læhegn og vådområder. Konsortiet råder over en lille hytte og har gode stiger på arealerne.

Der forefindes kronvildt, råvildt, harer, fasaner gæs, ræv, duer, ænder, snepper og bekkasiner.

Jagten er primært riffeljagt og der nedlægges råvildt og kronvildt. Men man kan også gå på gåse/andejagt, tramp og hegnsjagt.

Jagten er som udgangspunkt fri og drives på de 100 ha., når man har lyst og mulighed for det. Der afholdes minimum 3 fællesjagter pr. sæson. Her går vi stykket af i fælles flok og spiser en bid brød sammen.

Prisen inkluderer fodring.

Har dette fanget din interesse, så send os en mail med et par ord om dig – så kontakter vi dig.

(mortendcolbert@gmail.com) (ps.busk@gmail.com)

Pris: 6500


Tlf: 
Postnummer: 7330
Annonce nr: 16891

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57