######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt i Tyskland
 Mail: claus@lauritsen.me
31-01-2018
D. 09-02-2018

Jagtkonsortie Tyskland

Konsortiepladser med adgang til 400 HA Skov og agerjord, ½ skov og ½ agerjord. En del af agerjorden grænser op til nabo skov. 460 km fra den Danske grænse nord for Berlin.
Der er en del tårne og stiger på området.
Prisen er incl. en gæst og fri adgang til jagten, efter aftale og booking af overnatning (overnatning ikke med i prisen) maks 4 mand på området samtidigt.
Fri afskydning af vildsvin og hundyr (ingen trofæ afgifter), råer skydes kun på drivjagter i efteråret.
Der skydes kun 6 ender bukke og de afregnes separat (pris følger)
Kronhind, kronkalv og spidshjort er fri til afskydning og med i prisen på jagten (ikke køddet)
Trofæ af Kronhjort større end spidshjort afregnes separat.(pris følger)
Kødet kan købes og er ikke med i jagtlejen.
Der afholdes fælles drivjagt om efteråret, mulighed for deltagelse i grisejagt ved majshøsten.
Der er aftaler med en lokal beboer, der holder opsyn med området og sørger for vedligehold af tårne og pleje af vildtet i form af foderstriber langs skovkanter og tjære på udvalgte pladser (han har ikke jagtret men får betaling for opgaven)
Krav til alle medlemmer:
Et minimum af Tysk kundskaber nødvendigt.
Villig til at træne på løbsmålsbane inden drivjagt i efteråret
Du skal være Facebook bruger, bruges til at koordinere.
Du skal bruge GEO-PAK app på din telefon under jagten.
Du skal have gode jagtlige referencer.
Tysk Jagttegn, kan erhverves inden 1. april
Og selvfølgeligt være indstillet på at samarbejde om at få tingene til at fungere for alle i konsortiet.

Pris pr. konsortieplads incl. ret til at medbringe en gæst 1.500 Euro der betales kontant inden 1. marts
Jaglejen gælder fra 1. april 2018 til 31. marts 2019

Send en mail og skriv lidt om dig selv, hvis du er interesseret. Du skal forberede dig på en samtale med undertegnede inden godkendelse og optagelse i konsortiet
.
Spørgsmål til Claus Lauritsen
på mail claus@lauritsen.meTlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16890

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57