######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtselskabet Arreskov
 Mail: info@bs-tomrer.dk
31-01-2018
D. 08-03-2018

Jagtselskabet Arreskov har mulighed for, at optage nye medlemmer til kommende sæson.

Jagtselskabet Arreskov er et velfungerende konsortium på 24 medlemmer, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Konsortiet råder over ca. 400 ha, der består af skov og agerjord, med små vandhuller. Jagten støder op til Arreskov sø, hvilket er medvirkende til, at der er sublimt ande -og gåsetræk. Udover der naturlige bestand udsættes et passende antal fasaner, der passes af fast fodermestre.

Der afholdes 6 - 7 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges. Der afholdes desuden 1 trykjagt sidst på sæsonen.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Vi har en super jagthytte med vand og varme og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør.

Med i jagtleje er der udsætning af fasaner samt foder.

Årligt jagtleje kr. 11.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger Morten Stensgaard,
Tlf. 2211 8463 E-mail: info@bs-tomrer.dk

Pris: 11.500


Tlf: 2211 8463
Postnummer: 5600
Annonce nr: 16889

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57