######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Spændende jagt på Åkjær gods syd for Århus
 Mail: patrick_ejlersgaard@hotmail.com
26-01-2018
D. 12-03-2018

Seriøse jægere søges til mangeårigt veletableret og velfungerende jagtkonsortium syd for Århus ( mellem Odder og Horsens )

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsædet sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast skytte og der udsættes fasaner i et antal, som giver flotte parader på fællesjagterne. der er en meget fin bestand
Der er desuden en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt kronvildt, der besøger skoven hyppigt. Vi har en afskydningskvote på kronvildtet.
Ud over klovbærende vildt nedlægges et større antal fasaner samt harer, skovsnepper, ænder og ræve.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejligt jagthus der kun ligger 75 mtr. fra vandet med udsigt til Alrø.
Jagthuset indeholder sovepladser, køkken, toilet med bad samt stue og spiserum. Huset kan anvendes af medlemmerne
året rundt.
Der forefindes desuden et stort antal tårne og stiger på reviret.

Jagterne organiseres med fri pürsch på buk om foråret samt et antal gange med gæst.
Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med riffel og hagl.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere, gerne med hund, dog ingen betingelse.

Pladserne er ledige fra 1/2-2018 og prisen er kr. 22.500,-

Henvendelse på patrick_ejlersgaard@hotmail.com med en kort beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse.

Pris: 22500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16854

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57