######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Maltrupjagten
 Mail: .
23-01-2018
D. 26-02-2018

672,5ha, Maltrupjagten er en helt unik jagt med et pragtfuldt revir, der er ligeligt fordelt på skov og ager. Med sine store professionelle remisser, mergelgrave, sumparealer, vandhuller i skov og levende hegn er dette Krenkerup Gods’ bedste revir. En stor bolig til skytte med familie samt separat bolig til jagtstue med eget bad og WC sætter prikken over i’et. Ejendommene ligger helt ned til Sakskøbing fjord, der løber langs med hele reviret ind til Sakskøbing by. Der er sikavildt, dåvildt og råvildt på reviret. Herudover er der et fantastisk andetræk med mange krikænder og selvfølgelig gråænder. I det lidt sumpede areal er der såvel sneppe som bekkasin. Endvidere er der fantastiske fiskemuligheder i Sakskøbing fjord. Reviret har ikke været lejet ud i en årrække, hvilket har givet en stor og sund bestand af vildt.
Dette er reviret til det kræsne konsortium, som sætter jagtoplevelsen i højsædet og interesserer sig for bærerdygtig jagt. Her er der mulighed for at lave en unik naturoplevelse til et godt sammentømret konsortium med kræsne gæster, eller den ultimative jagt for enkeltpersonen som ønsker fod under eget bord, med naturforvalter / skytte der bor direkte i reviret. Lejen er inkl. bolig og jagtstue.

Kun seriøse henvendelser!

Kontraktudkast kan fremsendes og besigtigelse kan bestilles på
+45 54 70 54 85

Pris: 346.500


Tlf: +45 54 70 54 85
Postnummer: 
Annonce nr: 16837

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57