######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Skovjagt udlejes
 Mail: pn@svenstrup.dk
11-01-2018
D. 19-01-2018

Da et af vore gamle konsortier slutter, bliver Høed Skov ved Jystrup, sat til ny udlejning for første gang i 40 år.
Skoven er på 120 ha i kuperet terræn. Overvejende løvskov. Midt i skoven er der et moseareal på ca. 10 ha. med tørvemoser.
Der er ingen juletræesproduktion, så kun få hegn.
Til jagten er der en jagthytte med Trinette køkken, gang og toilet.
Henvendelse til:
Skytte Jonas Harbo 29609392
Skovfoged Poul Norup 40102884

Pris:

svenstrup.dk
Tlf: 40102884
Postnummer: 4140
Annonce nr: 16746

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57