######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortie plads på Vestsjæland
 Mail: pc@bs97.dk
08-01-2018
D. 07-02-2018

Vi er et ældre veletableret konsortie, der søger 2 nye medlemmer. Arealet er på 600 ha, hvor der findes en god råvildbestand og lejlighedsvis kronvildt. Der udsættes 3000 fasaner.
Vi har et meget fint jagthus med alle faciliteter.

A Plads (Dyrejagt + fuglejagt m/gæsteplads).
Kr 37.000,-
B Plads (Fuglejagt m/ gæsteplads).
Kr.27.000,-

Er du interesseret i at høre mere om denne jagt, kan du kontakte Poul Christiansen på mail;
pc@bs97.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4291
Annonce nr: 16724

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57