######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Søhøjlandet
 Mail: olegram@vorbasse.dk
31-12-2017
D. 09-01-2018

Konsortium i Søhøjlandet søger nyt medlem pr. 1. marts, 2018.
Reviret, som udgør ca. 355 ha, må betegnes som en af landets smukkeste skove.
Uddrag af vedtægten præciserer vores tilgang til jagt og fællesskab:
”Konsortiet består af 10 medlemmer, som alle har fri og lige adgang til at drive jagt på de lejede arealer”
”Konsortiets medlemmer forpligter sig til hver især at medvirke til, at medlemmer og gæster får positive natur- og jagtoplevelser under sikre og velordnede forhold samt at bidrage til et udviklende socialt og kammeratligt samvær”.
”Konsortiemedlemmer har mindst 1 gæsteplads på hver af de 6 fællesjagter og har ret til (efter nærmere aftalte fælles retningslinjer) til enhver tid frit at drive jagt på arealet sammen med en gæst”.
” Jagtens udøvelse, herunder afskydningspolitik, fastsættes for et år ad gangen og på en sådan måde, at kammeratskab og jagtetik altid vægtes højere end trofæer og kød på bordet”.
Ingen jagt på kronvildt!
Årlig leje ca. 13.600 kr.
Interesserede unge og gamle, urutinerede og rutinerede jægere bedes henvende sig til nedenstående adresse. Skriv - ikke alt for langt - om dine ønsker og forventninger.
olegram@vorbasse.dk

Pris: ca 13.600


Tlf: 24844866
Postnummer: 6623 Vorbasse
Annonce nr: 16671

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57