######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Fodermester
 Mail: bennylauritzen@gmail.com
27-12-2017
D. 26-01-2018

Jagtselskabet Sludegård som er beliggende mellem Nyborg og Frørup, mangler en fodermester fra år 2018 og frem. Du vil få ansvaret for pasning af vores fasaner og ænder, og det er derfor nødvendigt at finde en person der elsker naturen og har lyst til at færdes i den. Der er mulighed for at indtræde i konsortiet, og du vil derforuden, blive honoreret for indsatsen.
For nærmere information kontakt Benny LauritzenTlf: 41292185
Postnummer: 5871
Annonce nr: 16651

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57