######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


spændende jagt syd for Århus
 Mail: nyjagt@hotmail.dk
18-12-2017
D. 29-12-2017

Seriøse jægere med hund søges til veletableret og velfungerende jagtkonsortie syd for Århus.

Konsortiet råder over godt 400 ha. heraf ca. 250 ha. skov og med særdeles varierende og spændende natur.

Moral, etik og bæredygtig afskydning er i højsæde sammen med det gode sociale fællesskab.

Jagten passes af en fast "skytte", og der udsættes et passende antal fasaner, ligesom der er en meget fin bestand af råvildt og andet småvildt samt strejfende kronvildt. Der nedlægges hvert år både råvildt, harer, fasaner, skovsnepper, ænder og ræv.

På jagten er alle faciliteter til rådighed, herunder en dejlig jagthytte med toilet og sovepladser, som kan anvendes af medlemmerne året rundt. Desuden forefindes et stort antal stiger og tårne.

Jagterne organiseres med fri pursch på buk om foråret – et antal gange med gæst. Efterårsjagterne består af et antal fællesjagter med gæst, samt et antal jagter for konsortiets medlemmer med både riffel- og hagljagt.
Konsortiet ønsker at supplere sig med et par jægere med en fugle hund, og derfor vil sådanne henvendelser få første prioritet. Jagten er særdeles spændende for den seriøse jæger med hund.
Pladsen er ledig fra 1/2 2018, og prisen er 22.500 kr.

Hvis det har interesse, så send beskrivelse af dig selv og din jagtinteresse og øvrige relevante forhold til nyjagt@hotmail.com

Pris: 22500


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16602

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57