######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


41 ha skov ved bække
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
12-12-2017

5628 Meget spændende jagt- og naturejendom sydvest for Bække med 41 ha skov, mose, ager og dejlig sø med andetræk. Jorden strækker sig ud i øde skov- og moseområder og huser en stor bestand af kronvildt og råvildt. Her er et istandsat jagthytte/sommerhus på 111 kvm samt lade og værksted på 92 kvm. Ingen bopælspligt. Kan købes af alle. Dejlig sø med et godt andetræk, især på krikænder. En del af jorden er lavtliggende med birk, pil og gran, som dominerende arter. Der er skudt fine hjorte på ejendommen.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 16581

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57