######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortieplads Sydfyn.
 Mail: a.molin@thuromail.dk
07-12-2017
D. 21-01-2018

Mindre jagtkonsortium (6 mand)på Sydfyn har 2 pladser åbne fra jagtsæsonen 2018.
Vi jager på et 125 Ha naturskønt område, hvor 50% er skov og 50% fordeler sig på sø, eng samt ager med hegn og remiser.
Vi har en god bestand af då-og råvildt, udsætter fasaner samt ænder og hygger os - udover det rent jagtlige - med fiskeri i søen.
Jagt på klovbærende vildt foregår dels som trykjagt dels som individuel jagt.
Vi holder 5 - 7 fuglejagter om året, og hver mand har en gæsteplads på disse jagter.
Medlemmer med hund vil blive foretrukket.
Kontakt: 40505749

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16565

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57