######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortieplads Møn
 Mail: kronborg.jesper@live.dk
02-12-2017
D. 01-01-2018


Til konsortium på Godsjagt på Vest-Møn (10 minutter fra Syd-motorvejen og Farø-Broen) bliver 3 pladser ledige til næste sæson 2018/2019.
Et par af vores riffeljægere har et ønske om, til næste år, udelukkende at koncentrere sig om fuglejagten i konsortiet, hvorfor vi har: - 1 ledig A-plads (riffeljagt + fuglejagt) + - 2 ledige C-pladser (udelukkende riffeljagt).

Terrænet er på cirka 500 hektar og meget afvekslende med bl.a. 60 hektar regulær skov, 60 hektar enge med sjapvand, 120 hektar med småskove, vandhuller, moser, enge, brak, remisser, brede levende hegn og grøfter og en formidabel randeffekt samt et længere kyststykke med rørskær mm.. Terrænet er sammenhængende og vi har stor fordel af at have de omkringliggende marker, som bl.a. omkranser skoven.
Der tilsås årligt cirka 3 hektar majs rundt omkring de eksisterende remisser.
Vi opererer med 3 forskellige slags medlemmer:
- A-pladser(Råvildtsjagt + 9 fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på 19.000,- alt inklusiv (1 ledig),
- B-pladser(9 Fællesjagter + frijagt på vilde fugle) med en pris på cirka 12.000,- alt inklusiv (ingen ledige) og
- C-pladser(Råvildtsjagt) med en pris på cirka 12.500,- alt inklusiv (2 ledige)

Der må som råvildtsjæger skydes op til 3 bukke efter 6-pointssystem (1 Gaffelbuk koster 4 points og 1 seksender 2 points). Derudover er der fri afskydning af rå/rålam om efteråret. Der afholdes 2-3 trykjagter og der må medbringes gæst på al råvildtsjagt.

Der afholdes 9 fællesfuglejagter med tilhørende fast gæsteplads på hver anden og med mulighed for tilkøb af ekstra pladser.
Vi har en mellemstor udsætning af både fasaner og ænder med høje afskydningsprocenter, hvortil der er knyttet fast fodermester.
Derudover er der frijagt på duer, gæs og ænder og endelig råder vi også over et stort antal kunstgrave.
Der er tilknyttet stor og rummelig jagthytte med strøm, vand, bad og toilet, køkken og soverum til konsortiemedlemmernes fri afbenyttelse.

Nøgleord hos os er høj sikkerhed, godt humør og ordnede forhold. Der henvises endvidere til vores hjemmeside www.jagtgammeldyrehave.dk.

Referencer haves.


Pris:

www.jagtgammeldyrehave.dk
Tlf: 28904569
Postnummer: 4780
Annonce nr: 16532

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57