######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


9 ha Strandeneg ved Blåvand
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
27-11-2017

5632 Et lille fristed i en spændende natur tæt på Blåvand i Vestjylland. 9 ha strandeng syd for Ho klitplantage med 2 ha fyrreskov i plantagen og 7 ha eng ud mod Skallingen. Råvildt, kronvildt og snepper i skoven og under de rigtige vejrforhold et forrygende krikande, brunnakke- og gåsetræk ved fjorden. Se mere på: ejnerkaa.com
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 16495

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57