######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jaktarrende 900 ha Sverige
 Mail: magnus@olssonsfastigheter.nu
23-11-2017
D. 23-12-2017


Jakt arrende ca 900 ha utarrenderas ca 100 km norr Helsingborg i Sverige.
Fastigheten är på fyra skiften med mycket kort körsträcka emellan.
Samtligt vilt ingår såsom Älg, Hjort, Vildsvin, Rådjur, Hare, Fågel mm.
Ett av skiftena gränsar till två sjöar.
Enklare hus (inget vatten eller el) ingår med enkelt uthus.
Ledigt från och med 1juli 2018.
Utarrenderas i sin helhet.
Vid intresse återkom med presentation, ert telefonnummer samt ert bästa bud.
På ert bud tillkommer mervärdes skatt.

OBS Ring ej!

www.magnus@olssonsfastigheter.nuTlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16485

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57