######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Spændende jagtområde med 19 ha ved Silkeborg
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
17-11-2017

5638 Et helt specielt, smukt stykke natur nær silkeborg med et areal på 18,8 ha, hvoraf ca. halvdelen består af en sø og resten henligger i birk, pil, eg, rødgran og ellesump. Enestående god jagt på gæs og ænder og der skydes flere, gode bukke i sæsonen. God jagthytte og lade til maskiner. Ejendommen sælges i anparter, hvoraf de fleste er sat til salg. Ring/skriv og hør nærmere.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 16443

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57