######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jydsk Landvindings Plantage
 Mail: jjn@silvaestate.dk
07-11-2017

Jydsk Landvindings Plantage på ca. 50 ha. er beliggende lidt nord for Ikast og Herning ved Munklinde mellem de meget store plantagekomplekser Kompedal, Myremalm og Gedhus Plantager.

Området er kendt for en stigende bestand af kronvildt og dåvildt – og ejendommen tilbyder rigtigt gode jagtmuligheder.

Der er tilladelse til opførelse af et ny lækker bolig - og der er bygninger, der kan anvendes som jagthytte med det samme.

Læs mere www.silvaestate.dk

Pris: 4950000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 16380

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57