######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Skov og kronvildt ved Silkeborg
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
05-11-2017
D. 28-01-2018

Naturejendom ved Silkeborg med 31 ha skov, mark og eng med sø og åløb. Præsentabelt stuehus fra 1977 med 278 kvm højloftet bolig og gode udhuse. Her er en stille og privat beliggenhed for enden af vejen. Meget kronvildt, men også råvildt og dåvildt, fasaner, duer og ræve. Mulighed for tilkøb af yderligere ca. 26 ha.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 16368

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57