######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


DEJLIG NATUR I MEGET KUPERET TERRÆN
 Mail: info@ejnerkaa.com
27-10-2017

5625 Dejligt stykke natur på 3 ha i meget kuperet terræn. Her er både bakker og dalslugt - mest med græs og lyng, men også træer, krat og bær. Arealet ligger som en lomme for vildtet i Tostrup Bakker ved Nibe. Arealet har status som frijord og kan købes af alle.
Pris:

www.ejnerkaa-landbrug.dk/boliger/12-jagtejendomme/259-5625-tostrupvej
Tlf: 70227500
Postnummer: 
Annonce nr: 16314

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57