######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


1.9 ha frijord tæt på Esbjerg
 Mail: jcs@oe-consulting.dk
23-10-2017

Skovstykke på 1.9 ha, beliggende op mod motorvejen ved Ravnsø Mose, Bramming og bestående af nåletræer og blandet bevoksning af løvtræer i alle aldre. Der er en lille sø midt i skoven med andetræk. Rigtig god bestand af råvildt, samt då- og kronvildt på strejf. Der er en ældre skurvogn i skoven. En del af arealet er fældet og nåletræerne er udtyndet. Der ligger ca. 80 rum meter tilbage, pga. vejret, klar til flisning til foråret. En god pensions-opsparing og fristed for jægeren der ønsker at skyde sin egen buk.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16296

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57