######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt ved Elmhult
 Mail: allan@allanstruve.dk
16-10-2017
D. 01-11-2017

Medlem søges til jagt på 337 ha ved Elmhult
Jagten består af skov, ca. 200 ha, marker, ca 80 ha, resten sø og kvægfolde
Vi har meget råvildt, el del elge, med egen kvote samt vildsvin, duer, snepper, gæs og ænder.
Vi har 6 foderpladser med lys og kamera og 11 siddepladser i lukkede huse, til svin.
Til jagten hører fint hus på 200-250 m2 med toilet, bad, centralvarme mm, som også kan bruges som feriehus.
Vi skal være 10 mand og har fast lokal fodermester/eftersøgningsjæger.
Jagtåret er fra 01.12-30.11
Der er mulighed for 2 jagende gæster pr. gang for 250,00 pr. gæst
Jagtleje er 12.000,00 / pr. år + indskud 1.500,00

Pris: 12000


Tlf: 41789738
Postnummer: 3650
Annonce nr: 16255

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57