######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


skogsfastighet ca 30 km sydöst om Ljungby
 Mail: daniel.nordin@areal.se
13-10-2017

Gydingstorp är en större skogsfastighet i ett välarronderat skifte belägen ca 30 km sydöst om Ljungby. Total areal ca 166 ha, varav produktiv skogsmark ca 104 ha med bedömt virkesförråd ca 10 770 m3sk, ca 59 ha myrimpediment, ca 2 ha betesmark och ca 1 ha övrig mark. Äldre mangårdsbyggnad i två plan uppförd med timmerstomme samt ekonomibyggnation i behov av omvårdnad. Gydingstorp erbjuder utmärkta jaktmöjligheter efter bl.a. älg, rådjur och vildsvin. Eget älgjaktområde med kalvjakt.
Pris: 7 000 000 SEK

areal.se/fastighet/ljungby-gydingstorp-19/
Tlf:  0046 372 440 20
Postnummer: 
Annonce nr: 16247

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57