######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Nyoprettet konsortie søger
 Mail: r.boers1@gmail.com
19-09-2017
D. 22-09-2017

Nyoprettet konsortiet søger enkelte medlemmer.
Jagten ligger ved Fåborg.

Skurvogn, traktor og fodervogn er til stede, for at gøre 118 Ha. fin jagt endnu bedre.

Der er skov, ager, et vandhul og brak.

Har du hund, er det fint, er du nyjæger, er det fint, er du erfaren, er det fint. Mand eller kvinde gør ikke noget forskel.

Fællesjagterne er allerede planlagt, men. Og så må du have gæst med.

Masser af frijagt er med i prisen.

Skriv en mail, og får mere at vide.

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 16043

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57