######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Djursland
 Mail: le@belandbrug.dk
03-09-2017
D. 10-10-2017

Jagt på 53 ha agerjord udlejes. Der er læhegn på markerne og de grænser op til skov.
Der forefindes blandet vildt. Der er mulig for at opstille skudetårn og evt. campingvogn til hygge.
Der er fiskeret i Hevring Å
Hvis interresse så skriv på mail og jeg kan sende et kort. arealet ligge Ved Digevej 2

Pris: 12.000 kr.


Tlf: 
Postnummer: 8950
Annonce nr: 15892

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57