######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Skov i Vorbasse
 Mail: jjn@silvaestate.dk
01-09-2017

Karpelund er en dejlig skov på 30,2 ha beliggende mellem Vorbasse og Bække i god afstand fra byen.
Det er en særdeles spændende skov med stor variation i form af nåleskov, løvskov, større og mindre søer, vådbunds- og enkelte lysåbne arealer.
I Karpelund får ejeren både store naturoplevelser, en rigtig god jagt og en dejlig produktiv skov.
Der er 2 ha med rødgran, der kan afdrives nu til høje priser og resten af skoven kan gennemtyndes til flis og gavntræ.

Pris: 2.995.000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15884

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57