######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


160 ha jagt ved Staksrode ml. Vejle og Juelsminde
 Mail: Taarnholm@os.dk
30-08-2017
D. 09-09-2017

Arealet er stort set samlet og består af: Ager, eng med Å løb og brakarealer. Kuperet terræn i smuk skov rigt område. En del af arealet har skov som nabo, hvoraf en del er Stats skov.
Pris:


Tlf: 40857307
Postnummer: 
Annonce nr: 15865

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57