######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Ledig Haglplads, Denderup Vænge Vest, under Gisselfeld Gods
 Mail: alex.enggaard@gmail.com
27-08-2017
D. 29-08-2017

Der er en ledig haglplads på Jagtkonsortiet Denderup Vænge Vest, der hører under Gisselfeld Gods, ved Rønnede.

Jagtområdet er på 275 Hektar og består primært af blandingsskov med skovenge og vådområder med 3 større søer. Vi vil hele tiden prøve, så vidt muligt at forbedre jagt mulighederne gennem revir pleje og fodring, og der udsættes årligt 500 fasaner og 300 ænder.

Ved hagljagt jages der alt jagtbart vildt som ænder, fasaner, snepper, ræv og hare, dog skyder vi ikke råvildt med hagl.
Konsortiets grundlæggende tanke er, at have store natur og jagtoplevelser, og det sociale samvær er ligeledes vigtigt. Haglpladserne giver adgang til hagljagter, hvoraf de første september jagter kun er på ænder. Der er tillige faste torsdagsjagter på ænder, såfremt der kan skaffes folk nok, og rævejagt kan ligeledes komme på tale.

Under konsortiet hører også et fuldt bemøblet hus med sovepladser og en jagtstue, der benyttes ved alle jagtdage.

Prisen er 5.500 kr./sæson for en B-plads.

Hundefolk vil blive prioriteret – ring/skriv for info (mobil 26783643/alex.enggaard@gmail.com)

Pris: 5500


Tlf: +4526783643
Postnummer: 4690
Annonce nr: 15833

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57