######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Overgaardgods
 Mail: giraf04@gmail.com
20-08-2017
D. 26-09-2017

Der drives jagt på ca. 1.250 ha, som rummer en bred vildtfauna. Ud over fælles driv- mark- og trykjagt, er der bl.a. gode muligheder for pürsch på rå- og dåvildt, samt jagt på ænder og gæs ved Kattegat. Der nedlægges 4-500 stk. vildt pr. år. Der er mulighed for at deltage i 13 fælles jagter (mark-driv-tryk-reguleringjagt) sælger min konsortieplads på overgaardgods ( jk 1990) ved Havendal,da jeg er blevet tilbudt plads i et andet konsortie.
Pris: 9400


Tlf: 25337180
Postnummer: 
Annonce nr: 15765

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57